Obiectul – plângere împotriva soluţiilor de netrimitere ale procurorului, conform art. 2781 cod procedură penală – punerea în mişcare a acţiunii penale

Sentinţă penală 2809 din 08.10.2004


Prin Încheierea din 21 mai 2004 a Judecătoriei Focşani pronunţată în dosarul nr. 1378/2004 s-a admis plângerea petentului M.I. împotriva Ordonanţei nr. 3697/P/12 noiembrie 2003 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, prin care  s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru faptele prev. de art. 16 din Legea 507/2002, cu referire la art. 281 Cod penal, a învinuitului M.I. şi aplicarea unei amenzi administrative de 5 milioane lei şi respectiv scoaterea de sub urmărire penală a aceluiaşi învinuit pentru infracţiunea prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994, în temeiul art. 10 lit. d Cod procedură penală.

De asemenea, s-a desfiinţat Ordonanţa de mai sus şi s-a reţinut cauza spre judecare fără însă ca instanţa să pună în mişcare acţiunea penală, aceasta nefiind atributul instanţelor de judecată. De altfel, într-o atare situaţie, ar interveni cazul de incompatibilitate prev. de art. 48 alin. 1 Cod procedură penală, potrivit căruia judecătorul este incompatibil de a judeca, dacă în cauza respectivă a pus în mişcare acţiunea penală.

Ori, legiuitorul nu a urmărit acest lucru când a prevăzut situaţia reţinerii cauzei spre judecare, cu ocazia soluţionării plângerilor, conform art. 2781 alin. 8 lit. c Cod procedură penală.

În speţă, prin sentinţa penală nr. 2809 din 8 octombrie 2004 a Judecătoriei Focşani s-a dispus achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. b Cod procedură penală, atât pentru art. 13 din Legea nr. 87/1994 cât şi pentru art. 16 din Legea nr. 507/2002, cu referire la art. 281 Cod penal.

Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare.