Legea nr. 85/2014. Conflictul de interese în cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) în situația votului în adunarea creditorilor

Sentinţă civilă 374 din 07.09.2020


Cuprins pe materii: Legea insolvenţei

Index alfabetic: Conflictul de interese în cadrul adunării creditorilor debitoarei

Temei de drept: art. 51 din Legea nr. 85/2014

Legea nr. 85/2014 reglementează – în art. 51 alin. (5) – conflictul de interese în cadrul comitetului creditorilor. Textul prevede o restrângere a exercițiului dreptului de a vota în cadrul comitetului creditorilor fiind – pe cale de consecință – unul de strictă interpretare, care nu poate fi aplicat prin analogie dreptului de a vota în adunarea creditorilor. De altminteri, alin. (7) al art. 51 stabilește și o sancțiune specifică pentru membrul în comitetul creditorilor care votează repetat în situație de conflict de interese, și anume aceea a înlocuirii.