Infracţiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice art. 371 Cod penal

Decizie 337 din 03.03.2021


Linia de demarcaţie între infracţiunea prevăzută de art. 371 CP şi contravenţia reglementată de art. 2 alin. 1 din Legea 61/1991 este dată de rezultatul produs urmare a conduitei comisive a făptuitorului; dat fiind faptul că infracţiunea de tulburarea liniştii şi ordinii publice este o infracţiune de rezultat, este evident că va fi atrasa răspunderea penala ori de cate ori fapta de a săvârşi, în public, violenţe împotriva persoanelor sau bunurilor ori ameninţări sau atingeri grave, aduse demnităţii persoanelor va avea un rezultat concret, respectiv tulburarea liniştii şi ordinii publice; ca atare, atunci când săvârşirea în public de ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora este de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, însă în concret nu a fost atins rezultatul, fapta va constitui contravenţie, "iar atunci când a fost atins rezultatul normei de incriminare, fapta antisocială se subsumează infracţiunii prevăzute de art. 371 C. Pen.

Urmarea imediată a infracțiunii constă în crearea unei stări de pericol concret pentru relațiile sociale ce formează obiectul ocrotirii penale. Ordinea și liniștea publică țin de conduita în public a membrilor societății, conduită ce trebuie să fie conformă cu normele dreptului și ale moralei, adoptarea unei conduite contrare fiind de natură să creeze o stare de pericol pentru relațiile de conviețuire socială. Prin modalitatea de săvârșire a faptelor, respectiv prin amenințări cu acte de agresiune îndreptate împotriva persoanelor, folosirea cuțitelor, a unei săbii, cât și faptul că acestea au fost săvârșite pe terasa și în fața unui bar unde persoanele veneau să se relaxeze, inculpații au determinat o stare de panică și temere în rândul celor care au asistat la conflict, la locul faptei fiind necesară intervenirea unui echipaj de poliție, a fost tulburată în mod real ordinea și liniștea publică.

Cod ECLI  ECLI:RO:CACRV:2021:003.000337

Dosar nr. ...

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL CRAIOVA

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIA PENALĂ Nr. 337

Şedinţa publică de la 03 Martie 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE ...

Judecător ....

Grefier ...

Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

a fost reprezentat de procuror ...

*****

 

Pe rol, pronunţarea cu privire la apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CRAIOVA şi ... şi ...,  împotriva sentinţei penale nr.1579 din data de 02.07.2020 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr.... 

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 01.02.2021, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instanţa de apel, conform art. 391 alin. 1 C.p.p., a stabilit termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 16.02.2021, dată la care, potrivit art. 391 alin. 2 C.p.p., a amânat pronunțarea pentru 03.03.2021.

 C U R T E A

Deliberând asupra apelurilor de faţă, constată următoarele: prin

Prin sentinţa penală nr. 1579 din 02.07.2020 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. ..., în baza art. 371 Cod penal, cu aplicarea 41 alin.1 Cod penal și art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul ..., la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

În temeiul art. 372 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 alin. 1 - alin. 4 lit. b) Cod penal şi  art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatulul ... la pedeapsa de 5.400 lei amendă, corespunzător unui număr de 180 zile-amendă, respectiv 30 lei/zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În baza art. 61 alin. 2 Cod penal, inculpatul ... a fost obligat să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5400 lei.

A fost atrasă atenția inculpatului ... asupra prevederilor art. 63 alin. 1 din Codul penal, în sensul că în situația în care, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor amendă neexecutate se înlocuiește cu numărul corespunzător de zile cu închisoarea, ținând seama de partea din amendă care a fost achitată.

I s-a pus în vedere inculpatului ... că, potrivit art.559 alin.1 Cod procedură penală, are obligația să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Craiova, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 105 alin. (1) Cod penal, a fost anulat beneficiul liberării condiţionate acordate inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

S-a constatat că infracţiunile care formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală numărul 785 pronunţată la data de 07.06.2017 de Judecătoria Constanţa, judeţul Constanţa, în dosarul numărul ..., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121/P din data de 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în acelaşi dosar, cât și cu infracțiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală numărul 2825 pronunțată la data de 26.07.2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul numărul ..., definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, pedeapsă rezultantă din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 2825 pronunțată la data de 26.07.2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul numărul ..., definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitatea lor și a înlăturat provizoriu sporul de 8( opt) luni închisoare,  astfel:

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016);

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016)

- pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, prin care s-a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul ....

- pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016)

- pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) .

A fost menţinută revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, revocare dispusă în baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 83 alin. 1 din Codul penal de la 1969, prin sentinţa penală numărul 785 pronunţată la data de 07.06.2017 de Judecătoria Constanţa, judeţul Constanţa, în dosarul numărul ..., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121/P din data de 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în acelaşi dosar.

În baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal şi dispoziţiilor articolului 43 alineatul 2 Cod penal, cu aplicarea art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal, au fost contopite următoarele pedepse:

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 14/15.12.2017) ;

- pedeapsa de 5.400 lei amendă, corespunzător unui număr de 180 zile-amendă, respectiv 30 lei/zi-amendă, pedeapsă aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 alin. 1 - alin. 4 lit. b) Cod penal (faptă comisă la data de 14/15.12.2017);

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016);

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016)

- pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016)

- pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) şi s-a adăugat la pedeapsa rezultantă de 1 (un) an 9 (nouă) luni și 10(zece) zile închisoare şi 5.400 lei amendă penală (pedeapsa de 1 an închisoare, cea mai grea, la care s-a adăugat 9 luni și 10 zile închisoare reprezentând o treime din celelalte pedepse, la care s-a adaugat pedeapsa de 5.400 lei amendă penală ), pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, urmând ca, în final, inculpatul ... să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani 11 (unsprezece) luni și 10( zece) zile închisoare, în regim de detenție, şi pedeapsa de 5.400 lei amendă penală.

În baza art. 63 Cod penal, a fost atrasă atenţia inculpatului ... că în caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a amenzii penale, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

A fost menţinut restul dispoziţiilor sentinţelor penale sus arătate în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri judecătoreşti.

În baza art.  371 Cod penal  cu aplic. art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul ...,  la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92  alin. 1 şi 2 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul ... ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, s-a impus condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sau în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ (Primăria Municipiului Craiova), jud. Dolj,  pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) raportat la art. 96 Cod penal, a fost atrasă atenţia inculpatului ... asupra revocării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 din Cod penal, s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani 11 (unsprezece) luni și 10( zece) zile închisoare şi 5.400 lei amendă penală aplicată inculpatului ...: durata reţinerii inculpatului ..., astfel: durata de 24 de ore, de la data de 20.04.2010 până la data de 21.04.2010 inclusiv şi durata de 24 de ore dispusă prin Ordonanţa de reţinere a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Dolj – Poliţia municipiului Craiova – Biroul Investigaţii Criminale nr. .... din data de 16.02.2016, respectiv de la data de 16.02.2016, ora 12:40, până la data de 17.02.2016, ora 12:40; perioada arestării preventive, astfel: de la data de 21 mai 2010 până la data de 02 iulie 2010 inclusiv, de la data de 14 ianuarie 2017 până la data de 29 martie 2017 inclusiv şi de la data de 29.01.2018 până la data de 13.05.2018 inclusiv, ( arestat preventiv în prezenta cauză), şi perioada deja executată de inculpatul ... din pedepsele contopite, respectiv de la data de 01.02.2018 la 21.06.2019.

S-a constatat că inculpatul ... a fost arestat preventiv în cauză de la data de 29.01.2018 până la data de 26.04.2018, inclusiv, urmând ca perioada indicată anterior să se deducă doar în cazul în care suspendarea se revocă şi pedeapsa devine executabilă.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a confiscat de la inculpatul ... o macetă în lungime totală de 80 cm, cu lama de 50 cm, de culoare neagră, cu mâner din plastic de culoare  neagră și teacă din material textil, toate având inscripția Walther, bunuri depuse la Cameră de Corpuri Delicte a I.P.J. Dolj, conform dovezii seria ... nr. .... din data de 19.02.2018.

 În temeiul art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., a fost obligat fiecare inculpat în parte la plata către stat a sumei de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1140 lei este aferentă fazei de de urmărire penală.

În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 Cod procedură penală, art.7 din Legea nr. 178/1997, art. 16 alin. l din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.l054/C din data de 27.07.2005 şi Ordinul comun nr.772/C - 414/2009, al Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice, contravaloarea serviciului de două ore de interpretare în limba germană a fost avansat din fondurile Ministerului Justiţiei special alocat, în contul doamnei interpret  .....

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a constatat că prin rechizitoriul cu numărul ... din data de 22.02.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor ..., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 din Codul Penal  şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prev. şi ped. de art  372 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea prev. art.38 alin.1 şi art.41 alin.1 din Codul Penal, şi ... , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  tulburarea ordinii şi liniştii public,  faptă prev. şi ped. de art. 371 din Codul Penal.

În fapt, s-a reţinut, în esenţă, că la data de 15.12.2017, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Craiova, au fost sesizate prin SNUAU 112 cu privire la faptul că la barul ... situat pe str. ... din mun. ... are loc un conflict în care se folosesc săbii şi cuţite.

Cu ocazia cercetării la faţa locului a fost găsită lângă autoturismul marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare ...., care este folosit de inculpatul ... şi care se afla în parcarea amenajată din faţa barului ..., o husă din material textil, iar cu ocazia controlului în auto ... a fost găsită pe podea, în partea din spate, o macetă de culoare neagră, având inscripţia Walther, la fel ca şi pe husa găsită lângă autoturismul BMW.

Cercetările efectuate ulterior în cauză au stabilit că, în noaptea de 14/15.12.2017, inculpatul ... s-a deplasat împreună cu concubina sa ... la barul ... din mun. Craiova unde s-a întâlnit cu mai multe persoane. În jurul orelor 03.20 în bar şi-a făcut apariţia inculpatul .... 

La un moment dat persoanele aflate la masa unde se aflau inculpaţii încep să fumeze fiind observaţi de administratorul barului, martorul ..., care s-a deplasat la masa acestora şi le-a solicitat acestora să nu mai fumeze.

În momentul în care le-a fost atrasă atenţia că în incinta clubului este interzis fumatul, inculpatul ... s-a ridicat de la masă şi a venit lângă ..., trăgându-l forţat de gât şi i-a şoptit ceva la ureche, afirmând  că face ce doreşte el în bar .

A fost apăsat butonul de panică iar, la faţa locului,  a ajuns primul echipaj al .... format din martorii ..., ... şi ... la barul ... care au pătruns în interiorul barului pentru a aplana conflictul.

La solicitarea administratorului ... de a înlătura persoanele care provocaseră scandal,  inculpatul ... a refuzat  acest lucru, moment în care  martorii  .. şi .., în calitate de personal care asigură intervenţia şi paza, au  încearcat să îl conducă, luându-l de mână pe inculpatul ..., către holul de la ieşirea din local.

Inculpatul ... s-a opus, moment în care, după aceştia a venit, de buna voie  si inculpatul ....

În timpul discuţiilor în contradictoriu ce au avut  loc pe holul de la ieşirea din local, ... a scos de sub haine  un cuţit , pe care l-a deschis şi l-a manipulat pe la spate cu mâna stângă.

Ajungând în faţa barului, inculpatul ... a început să ameninţe  agenţii de pază ai firmei ....

 Inculpatul ... s-a deplasat  la maşina personală marca Mercedes GLK cu nr de înmatriculare ... care se afla parcată vizavi de intrarea în barul ... de unde a luat o macetă cu care s-a îndreptat către agenţii ... care se aflau în zona intrării în bar şi i-a ameninţat , fapt care a  provocat  panică în rândul acestora. Trei dintre agentii de paza au  folosit sprayu-rile iritant-lacrimogene din dotare pentru a contracara actiunile agresive ale inculpaţilor, pulverizând conţinutul  în direcţia  inculpaţilor.

Situaţia de fapt, astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu, se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: declaraţii martori;proces-verbal de efectuare a cercetării la faţa locului şi planşe fotografice; procese verbale de recunoaştere din grup de fotografii şi planşe fotografice, procese verbale de redare a imaginilor suprinse de camerele de supraveghere şi planşe fotografice; proces verbal redare convorbiri SNUAU 112; dovadă introducere bun la camera de corpuri delicte.

Camera preliminară

La data de 16.03.2018, în termen legal, inculpații, prin apărător, au formulat cereri și excepții cu privire la neregularitatea actului de sesizare a instanței și cu privire la legalitatea administrării probelor în faza de urmărire penală. 

În procedura camerei preliminare, fază procesuală distinctă de faza judecăţii, prin încheierea din Camera de Consiliu  din data de 18.04.2018, definitivă prin respingerea contestaţiei prin încheierea nr. 129/31.05.2018 a Tribunalului Dolj, judecătorul de cameră preliminară a respins cererile şi excepţiile formulate/invocate de către inculpaţii ... şi ..., ca nefondate.

De asemenea, a respins cererile şi excepţiile formulate de către numiţii ... şi ...., ca inadmisibile.

Totodată, în baza art. 346 alin. 1 și 2 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prin care au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv:

- inculpatul ..., pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 din Codul Penal  şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prev. şi ped. de art  372 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea prev. art.38 alin.1 şi art.41 alin.1 din Codul Penal,

 - inculpatul ...,pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 din Codul Penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 22 februarie 2018, sub numărul ....

Măsuri preventive

Prin încheierea penală nr. 12 din Şedinţa din Camera de Consiliu  din data de 22 Ianuarie 2018 din dosarul nr. ...a Judecătoriei Craiova, modificată prin încheierea din Şedinţa  din camera de consiliu  de la 25 Ianuarie 2018 a Tribunalului Dolj, în baza art. 204 alin 10 C. proc. Pen., s-a admis contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecători Craiova împotriva încheierii nr 12/22 ianuarie 2018  pronunţată de Judecătoria Craiova  în dosarul nr. ..., s-a desfiinţat încheierea  menţionată anterior şi, în baza art . 215 alin 7 CPP, s-a admis sesizarea Parchetului de pe lângă Judecători Craiova, s-a înlocuit  măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul prin Ordonanţa Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, judeţul Dolj privind luarea măsurii controlului judiciar nr. ... din data de 08.01.2018 cu măsura arestului preventiv pe o durată de 30 de zile cu începere de la data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă.

Prin încheierile din data de 23.02.2018, 20.03.2018 și 10.04.2018 ale Judecătoriei Craiova, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 1-4  Cpp, a menţinut, ca fiind temeinică şi legală, măsura arestării preventive dispusă anterior.

Prin încheierea din data de 18.04.2018 a Judecătoriei Craiova, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 242 alin. 2 C.proc.pen, a admis cererea inculpatului ... şi a dispuns înlocuirea măsurii arestului preventiv luate faţă de inculpatul ..., încheierea nr. 11/29.01.2018 a Tribunalului Dolj, în baza căreia a fost emis MAP nr. 17/29.01.2018, cu măsura preventivă a controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile.

Prin încheierea din data de 11.05.2018 a Judecătoriei Craiova, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 242 alin. 2 C.proc.pen, a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului ..., luate prin încheierea nr. 11/29.01.2018 a Tribunalului Dolj, în baza căreia a fost emis MAP nr. ../29.01.2018, cu măsura preventivă a controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Prin încheierile din datele de 15.06.2018, 06.07.2018, 21.08.2018, 05.10.2018, 16.11.2018, 11.01.2019, 05.03.2019, 22.04.2019 şi 14.06.2019 ale Judecătoriei Craiova, în temeiul art. 362 alin.2 Cod pr.pen. rap. la art. 208 Cod pr.pen., instanţa a menţinut ca fiind temeinică şi legală măsura controlului judiciar dispusă faţă de cei doi inculpaţi.

Prin încheierea din 01.07.2019, pronunțată în dosarul .../a14, instanța a dispus revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul ... prin încheierea  din data de 11.05.2018 a Judecătoriei Craiova în dosar nr. .../a1.7., respectiv revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul ... prin încheierea  din data de 18.04.2018 a Judecătoriei Craiova în dosar nr. .../a1.6.

Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

La termenul de judecată din data de 06.07.2018, ulterior citirii actului de sesizare și înainte de începerea cercetării judecătorești, instanța a adus la cunoștința inculpaților prezenți dispozițiile art. 374 alin. (4) C.pr.pen. rap. la art. 396 alin. (10) C.proc.pen., privind procedura recunoașterii învinuirii, precum și faptul că pot beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă ale închisorii și cu o pătrime a limitelor de pedeapsă ale amenzii penale.

Astfel,  la interpelarea instanţei, potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, inculpații ... și ... au  arătat că nu doresc să uzeze de procedura simplificată, prevalându-se de dreptul la tăcere.

De asemenea, inculpații au contestat toate probele administrate în cursul urmăririi penale şi au solicitat reaudirea tuturor martorilor nominalizați în rechizitoriu.

Instanţa, apreciind ca fiind utile şi pertinente, în temeiul art. 100 alin. 2 Cpp, a încuviinţat probatoriile solicitate, respectiv reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu. 

La termenul de judecată din data de 14.09.2018 a fost audiată martora ..., declarația acesteia fiind consemnată și atașată la dosarul cauzei( fila 40 dosar I instanță).

Totodată, la termenul de judecată din data de 05.10.2018 a fost audiată martora ..., declarația acesteia fiind consemnată și atașată la dosarul cauzei( fila 64 dosar I instanță).

La termenul de judecată din data de 11.01.2019 au fost audiați martorii ... și ..., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei( filele 114-116 dosar I instanță).

De asemenea, la termenul de judecată din data de 15.02.2019 au fost audiați martorii ... și ..., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei( filele 135-136 dosar I instanță).

La termenul de judecată din data de 01.03.2019 au fost audiați martorii ... și .., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei( filele 152-157 dosar I instanță).

Totodată, la termenul de judecată din data de 19.04.2019 a fost audiat martorul .., declarația acestuia fiind consemnată și atașată la dosarul cauzei( fila 195 dosar I instanță).

La termenul de judecată din data de 24.05.2019 au fost audiați martorii .. și ..., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei( filele 4-6 dosar II instanță).

Totodată, la termenul de judecată din data de 07.06.2019 a fost audiat martorul .., declarația acestuia fiind consemnată și atașată la dosarul cauzei( fila 18 dosar II instanță).

La termenul de judecată din data de 28.06.2019, inculpații au formulat cerere de suplimentare a probatoriului, solicitând  încuviințarea probei testimoniale cu martorii ... și ..., cerere încuviințată de instanță în temeiul art. 100 alin. 2 Cod procedură penală.

De asemenea, la același termen de judecată, după punerea în discuție a procurorului și a părților, în temeiul art. 383 alin. 3 Cod procedură penală, instanța a constatat imposibilitatea audierii martorilor ..., ..., ... și ....

La termenul de judecată din data de 20.09.2019 au fost audiați inculpații inculpații ... și ... și martora ..., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei( filele 62-65 dosar II instanță).

De asemenea, la același termen de judecată, instanța, la solicitarea inculpaților, a luat act de renunțarea acestora cu privire la proba testimonială cu martorul ...

La termenul de judecată din data de 21.05.2020 a fost audiat martorul ..., declarația acestuia fiind consemnată și atașată la dosarul cauzei( fila 183 dosar II instanță).

Au fost ataşate sentinţa penală numărul 785 pronunţată la data de 07.06.2017 de Judecătoria Constanţa, judeţul Constanţa, în dosarul numărul ..., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121/P din data de 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa, sentinţa penală numărul 2825 pronunțată la data de 26.07.2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul numărul ..., definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova( filele 95-103, respectiv 108-119 dosar II instanță) și copiile cazierelor judiciare actualizate ale inculpaților (filele 162-163 dosar II instanță).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În fapt, în noaptea de 14/15.12.2017, în jurul orei 03:30, inculpații ... și ..., împreună cu martorii ... și ..., se aflau în separeul barului ... din Municipiul Craiova, unde consumau băuturi alcoolice și răcoritoare.

Având în vedere că inculpatul ... și-a aprins o țigară, lucru prohibit în spațiile închise, administratorul barului, martorul ..., care de asemenea avea în mână o țigară aprinsă, a venit la masa acestora și i-a spus să nu mai fumeze în incinta localului, sugerându-i să iasă pe terasă, aspecte surprinse de înregistrările video existente la dosarul cauzei. În acel moment, inculpatul ... s-a ridicat de la masă, apropiindu-se de martor, trăgându-l forţat de gât şi spunându-i la ureche că face ce doreşte el în bar. Apoi a  început să îi adreseze acestuia injurii, aspecte ce reies din depoziția  martorului .... care se coroborează cu declarațiile martorelor ..., ... și  .....

La aplanarea conflictului au intervenit inculpatul ... și martorul ..., iar martorul ... s-a retras din separeul barului, spunându-le angajatelor sale, martorelor ... și ..., să apese butonul de panică, urmând ca în cel mai scurt timp, să intervină firma de pază ce asigura securitatea obiectivului.

Patru echipaje de intervenție aparținând firmei de intervenție .. au fost anunțate de către dispecerul de serviciu, martora ..., să se deplaseze la barul ..., din Municipiul Craiova.

Ulterior, astfel cum reiese din declarația martorului ..., acesta a mers pe terasă pentru a fuma și, de acolo, a observat faptul că inculpatul fuma în continuare în incinta barului, aspect ce l-a determinat pe administrator să se întoarcă și să-i reitereze solicitarea de a se conforma normelor legale.

În acel moment, la masa inculpaților s-a creat rumoare, inculpatul ... adresându-i în continuare injurii și amenințări martorului ... și împingându-l pe acesta, așa cum reiese din vizionarea înregistrărilor video existente pe sfârşitul dosarul de urmărire penală nr. ..., ce reprezintă urma rechizitoriului.

De asemenea, în altercația verbală a intervenit și inculpatul ... care, surescitat fiind de modul în care au escaladat lucrurile, i-a adresat injurii martorului ....

În timp ce între administratorul barului ... și inculpați avea loc disputa verbală, în jurul orei 03:43, în local a intrat un echipaj al firmei de intervenție .... format din martorii ..., ... și ..., aspecte confirmate de cele declarate de martorii nominalizați, care se coroborează cu procesul-verbal de vizionare din data de 03.01.2018.

Martorul ... le-a spus acestora ce s-a întâmplat, solicitându-le să scoată afară din bar inculpații recalcitranți.

Astfel, martorii ... și .. l-au rugat pe inculpatul ... să se conformeze solicitării administratorului localului, acesta respectând cererea, însă, în momentul în care a ajuns în holul ce preceda terasei, înainte de ieșirea din barul ..., inculpatul a scos un cuțit cu lamă retractabilă pe care  l-a manipulat pe la spate, cu mâna stângă, fără a agresa pe cineva, aspect surpins de către martorii ... și ..., care îl escortau către ieșire, aflându-se în imediata sa proximitate.

Totodată, momentul a fost surprins și de către martorul ... care, odată cu apariția echipei de pază, a părăsit terasa barului unde se afla inițial, și a pătruns în incinta localului, pe hol, observând când inculpatul a avut în mână un cuțit pe care l-a ținut pe șoldul stâng.

Or, în ceea ce privește alegațiile sale conform cărora, declarația dată în fața instanței corespunde adevărului, în sensul în care în faza de urmărire penală i s-a sugerat, după vizionarea înregistrărilor video, de către organul de cercetare penală, să declare că inculpatul avea în mână un cuțit, au fost apreciate de către instanță ca fiind nesincere, urmând a fi înlăturate.

Astfel, declarația reprezintă propria percepție asupra evenimentelor cu privire la care a fost întrebat, iar prin semnarea acesteia martorul își asumă în totalitate cele relatate, iar o eventuală sugestie asupra unui aspect cu care martorul nu ar fi de acord, exprimată apoi în cadrul depoziției, îmbracă valențe ce exced cauzei pendinte. Așadar, în măsura în care martorul nu ar fi văzut un cuțit în mâna inculpatului ..., nu ar fi avut temei să declare aspecte contrare, doar pentru a mulțumi organul de cercetare penală.

Mai mult, cele reținute de către instanță sunt surpinse și de camerele de supraveghere din incinta barului ..., astfel  cum reiese din procesul-verbal de vizionare din data de 03.01.2018.

În ceea ce privește susținerea inculpatului ... conform căreia dacă deții un cuțit, rolul acestuia este de amenințare, iar pe cale de consecință acesta nu a avut niciun cuțit, în dezacord cu alegația sa, instanța a constatat că sunt întrunite condițiile de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 372 alin. 1 Cod penal prin simpla purtare, deținere, în incinta localului ... a unui cuțit, asfel cum reiese din probatoriul mai sus analizat.

Totodată, apărarea conform căreia cuțitul nu a fost găsit și, pe cale de consecință, nu a fost ridicat de către organele de poliție, aspecte ce atrag inexistența acestuia, nu sunt în măsură că contrazică restul materialului probator administrat în cauză care dovedește, fără putință de tăgadă, că inculpatul ... a avut asupra sa, în incinta barului ..., un obiect contondent, în condițiile în care identificarea inculpaților și audierea lor nu a avut loc în seara producerii evenimentului, ci ulterior, astfel că posibilitatea depistării corpului delict de către organele de anchetă era infimă.

În timp ce inculpații erau escortați afară din bar, la fața locului a mai ajuns un echipaj al echipei de intervenție format din martorul ... și numitul ....

Inculpatul ..., fiind însoțit de martorii ..., membru în echipa de intervenție, și ..., a ieșit afară din barul ...,  iar în timp ce aceștia se aflau în terasă, la fața locului a ajuns și echipa de intervenție a firmei ... formată din martorii ... și ....

Odată cu cei doi inculpați, din incinta barului a ieșit și martora ..., cât și numitul ..., după cum a declarat aceasta.

Astfel cum reiese din declarațiile martorilor ..., ..., ... și ..., odată ajunși la poarta terasei, după ce au fost adresate reciproc injurii și cuvinte jignitoare între cele două grupuri, inculpatul ... a început să ameninţe  agenţii de pază ai firmei ... cu acel cuțit cu lamă retractabilă pe care l-a avut tot timpul asupra sa.

În acel moment, inculpatul ... s-a deplasat  la autovehiculul personal marca Mercedes GLK cu numărul de înmatriculare ... care se afla parcat vizavi de intrarea în barul ..., de unde a luat o macetă cu care s-a îndreptat către agenţii ... care se aflau în zona intrării în bar şi i-a ameninţat, aspecte reținute din depozițiile martorilor mai sus-nominalizați.

În același timp, inculpatul ... efectua acte de amenințare a echipajelor de intrevenție cu obiectul contondent pe care îl avea în mână, adresându-le în continuare și injurii.

Astfel, având în vedere că cei doi inculpați fluturau obiectele vătămătoare, apropiindu-se de către membrii echipelor de intrevenție, amenințându-i cu acte de violență, aceștia s-au retras pe terasa barului ..., iar martorii ..., ... și ... au pulverizat către inculpați spray iritant lacrimogen, după care membrii echipei de intervenție s-au înarmat cu scaune de pe terasă pentru a contracara o eventuală lovitură de sabie sau de cuțit.

Mai mult, martorii s-au simțit amenințați și s-au temut pentru integritatea lor corporală, având în vedere dezinvoltura cu care acționau inculpații, aspecte ce sunt reținute pe baza declarațiilor martorilor ..., ..., ..., ..., ... și ....

În ceea ce privește alegația martorei .. conform căreia nu s-a întâmplat nimic în parcarea din fața barului ..., iar agenții de supraveghere au pulverizat spray-uri iritant-lacrimogene către ei fără a avea un motiv temeinic, instanța a considerat-o nesinceră și, în mod vădit, influențată de subiectivism, astfel că nu a ținut cont de ea, având în vedere că nu se coroborează cu restul materialului probator administrat în cauză.

Având în vedere amploarea evenimentului, susținută de conduita ofensivă a celor doi inculpați care, înarmați cu obiecte tăietoare, se apropiau ostentativ de membrii echipei de intrevenție care s-au retras pe terasă, amenințându-i continuu și provocându-i la luptă, martorul ..., revoltat și indignat, a apelat Serviciul de urgență 112, solicitând sprijinul forțelor de ordine, astfel cum reiese din procesul-verbal din data de 20.02.2018 în care a fost redată convorbirea acestuia cu operatorul STS.

Or, s-a arătat că susținerea ulterioară a martorului ... conform căreia nu cunoaște dacă s-au folosit obiecte contondente, este contrazisă de declarația sa inițială, din faza de urmărire penală, astfel că instanța nu a ținut cont de aceasta.

Este adevărat că audierea sa nemijlocită de către instanță a avut loc după o perioadă de aproximativ un an de zile de la producerea evenimentului, însă, apelând Serviciul de urgență 112, martorul a dovedit faptul că nu s-a simțit în siguranță în locul în care a ales să se relaxeze, prin conduita inculpaților fiind perturbate normele de respect reciproc, de securitate personală, de încredere în atitudinea și faptele celorlalți cetățeni.

Mai mult, inculpații, prin apărători, au susținut că faptele lor nu depășesc cadrul reglementat pentru contravenția prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991, iar doar notorietatea numelor lor a determinat încadrarea conduitei lor într-o infracțiune.

Or, în dezacord cu această apărare, instanța a reținut că inculpații nu pot susține că, prin comportamentul lor, respectiv amenințarea unor persoane cu producerea de violențe prin uilizarea unor obiecte contondente, nu au depășit limitele contravenției reglementate de  art. 2 pct. 24 din Legea 61/1991, învederând faptul că nu cunosc conduita ideală pe care ar fi trebui să o urmeze în situația în care ajung să fie implicați într-un scandal într-un loc sau local public și căreia ar trebui să i se conformeze pentru a suporta doar consecințele legii contravenționale.

Astfel, intensitatea și gravitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite excede cadrului contravențional, persoanele prezente temându-se pentru integraitatea lor corpolală, iar martorii care nu au fost efectiv implicați simțindu-se lezați, având în vedere că asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a vieții cotidiene, cu toate activitățile economice și social-culturale pe care le implică aceasta, precum și pentru promovarea unor relații civilizate în cadrul societății, obligă cetățenii să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării și al normelor de conviețuire socială.

Or, pașnica coexistență dintre membrii unei societăți este un element esențial pentru evoluția acesteia, iar oamenii, formând societatea, au renunțat la o parte din libertățile lor pentru a putea conviețui. Această pașnică coexistență are nevoie de norme care să o asigure, norme care fără sancțiuni ar fi absolut ineficiente. Sancțiunile pot fi penale - pentru faptele cele mai grave - sau contravenționale - pentru faptele de o gravitate mai redusă, care însă sunt tot reprobabile în conștiința majorității membrilor societății.

Totodată, valoarea socială protejată prin incriminarea prevăzută de textul de lege criticat vizează apărarea climatului social general de conviețuire civilizată, afectat prin ecoul social al faptei, iar nu valorile individuale ale persoanei (integritate corporală, sănătate, libertate psihică etc.), astfel că este esențial ca amploarea evenimentului să depășească contextul unui conflict personal și să devină manifestări de lipsă de respect pentru colectivitate. Împrejurarea că violența este îndreptată împotriva unor anumite persoane  nu exclude posibilitatea ca - dat fiind locul unde se comite (în public), numărul și vârsta celor care asistă etc. - aceasta să reprezinte în același timp un act care periclitează valoarea socială ocrotită prin norma de la art. 371 din Codul penal, și anume ordinea și liniștea publică. Or, odată declanșat evenimentul, majoritatea persoanelor din bar, dorind să evite implicarea într-un scandal, au ales să părăsească localul, iar cele care au rămas, au simțit indignare, revoltă, teamă, dezaprobare.

În ceea ce privește susținerea inculpaților, prin apărători, cu privire la existența unor neconcordanțe între secțiunile în fapt și în drept, aspecte ce, în viziunea acestora, ar atrage neînvestirea legală a instanței, instanța a apreciat că inculpații au avut cunoștință pe întreg procesul penal de faptele ce li se impută.

Astfel, aceștia și-au făcut apărări, iar, fără putință de tăgadă, încă din faza de urmărire penală li s-au adus la cunoștință întocmai circumstanțele de fapt reținute în rechizitoriu( proces-verbal de aducere la cunoștință  a drepturilor și obligațiilor inculpatului, filele 165-166 dup, respectiv 179-180 dup).

De asemenea, și în incinta barului s-a creat rumoare, dezaprobare, consecința fiind declanșarea butonului de panică ce a dus la apariția echipelor de intervenție.

Totodată, este adevărat că mare parte din eveniment s-a consumat pe terasa barului și în parcarea din fața acestuia, însă inculpaților nu li s-a îngrădit dreptul de a-și face apărări, iar la secțiunea  în fapt a fost descrisă detaliat acțiunea asupra căreia s-a formulat acuzarea.

Or, dacă s-ar fi dorit neînvestirea instanței cu privire la acest moment, procurorul de caz ar fi făcut eventuale precizări în cuprinsul rechizitoriului.

După ce s-a pulverizat cu spray în direcția acestora, cei doi inculpați împreună cu martora ..., cât și cu numitul .... au fugit către autovehiculul marca Mercedes GLK cu numărul de înmatriculare ... care se afla parcat vizavi de intrarea în barul ..., s-au urcat în acesta și au încercat să părăsească parcarea, însă intrarea era blocată de mașinile echipei de intervenție, mai ales că la  fața locului ajunsese și echipa formată din martorii .... și ..., iar autovehiculul inculpaților avea trecerea blocată.

În acel moment, cei patru ocupanți ai autovehiculului marca Mercedes GLK cu numărul de înmatriculare ... au ales să o abandoneze și au plecat pe jos spre partea opusă intrării ce era blocată de mașinile echipelor de intervenție, după cum reiese din depoziția martorei .... care se coroborează cu declarațiile inculpaților.

De asemenea, pe imaginile surprinse de sistemul de supraveghere al Băncii ... situată pe str. Calea Bucureşti se observă cum la un moment, în același interval orar în care are loc altercația, la un autoturism de teren,  vine o persoană,  dezasigură mașina, deschide ușa ca și când ar lua ceva din interior, pleacă,  iar la scurt timp persoana revine la maşină, observandu-se  că este îmbrăcată în haine de culoare deschisă, cu glugă.  Dezasigură din nou autovehiculul şi de această dată se deplasează la portiera dreapta faţă unde pune/depozitează un obiect alungit ce pare a fi o sabie/macetă. În continuare, în acel autovehicul se urcă o persoană de sex feminin, pe bancheta din spate, persoana îmbrăcată în haine de culoare deschisă se urcă la volan iar o persoană, ce pare a fi inculpatul ... se urcă în partea dreapta faţă, autovehiculul se pune în mişcare către str. Nicolae Bălcescu, însă în zona intrării în barul ... observă că nu poate trece după care se îndreaptă către est, intrarea în Piaţa Centrală dinspre str. Calea Bucureşti, unde abandonează autovehiculul care a fost găsit cu geamul stânga spate deschis şi neasigurat.

După plecarea inculpaților, la fața locului a ajuns și echipajul de poliție solicitat telefonic.

Din procesul-vebal de cercetare la fața locului, încheiat la data de 15.12.2017, reiese că în parcarea din fața barului ... a fost găsită de către martorul ....  o husă din material textil de culoare neagră inscripționată Walther, husă ce aparține inculpatului ....

Totodată, maceta în lungime totală de 80 cm, cu lama de 50 cm, de culoare neagră, cu mâner din plastic de culoare  neagră, inscripționată Walther cu care inculpatul ... a amenințat martorii, a fost depistată în autoturismul marca Mercedes GLK cu numărul de înmatriculare ... abandonat de inculpați, ce avea geamul portierei stânga spate deschis, fiind ridicată și aceasta, în vederea confiscării.

În ceea ce privește excluderea acestei probe, solicitare adresată instanței odată cu acordarea cuvântului în dezbateri, instanța a respins-o având în vedere că în procedura de cameră preliminară au fost deja analizate aceste aspecte ce s-au reiterat cu această ocazie.

În drept, s-a reținut că fapta inculpatului ... constând în aceea că, în noaptea de 14/15 decembrie 2017, a purtat în holul de la intrarea în localul ... un cuţit, pe care l-a scos la vedere , întruneşte condițiile de tipicitate ale infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, faptă prev. şi ped. de art  372 alin. 1  din Codul Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.

Potrivit art. 372 alin. 1 Cod penal, fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Sub aspectul laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 372 alin. (1) Cod penal, instanța reține că elementul material constă în acțiunea de purtare, fără drept, a unui cuțit în incinta barului ..., local public amenajat pentru distracție, urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale create în jurul conviețuirii sociale, respectiv ordinea și liniștea publică.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform disp. art. 16 alin. 3 lit. a) Cod penal. Astfel, inculpatul a avut reprezentarea faptei comise și a stării de pericol create pentru ordinea și liniștea publică, acesta urmărind producerea rezultatului.

În drept, s-a reținut că fapta inculpatului ... constând în aceea că, în noaptea de 14/15 decembrie 2017, în jurul orelor 03:30-04:00, adresând injurii martorului ... și amenințând cu un cuțit mai mulți agenți de pază ai firmei ..., în incinta, pe terasa și în fața barului ... din Municipiul Craiova, în public, a tulburat ordinea şi liniştea publică, creând un sentiment de teamă și dezaprobare persoanelor prezente la fața locului, întruneşte condițiile de tipicitate ale infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.

În drept, fapta inculpatului ... constând în aceea că, în noaptea de 14/15 decembrie 2017, în jurul orelor 03:30-04:00, adresând injurii martorului ... și amenințând cu o macetă mai mulți agenți de pază ai firmei ..., în incinta, pe terasa și în fața barului ... din Municipiul Craiova, în public, a tulburat ordinea şi liniştea publică, creând un sentiment de teamă și dezaprobare persoanelor prezente la fața locului, întruneşte condițiile de tipicitate ale infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 din Codul penal.

Conform art.371 Cod penal, fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Analizând norma de incriminare, instanţa a reţinut că elementul material al laturii obiective a infracţiunii analizate constă într-o acţiune care se materializează în acte de violenţă comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări şi atingeri grave aduse demnităţii persoanelor.

Acţiunile prin care se realizează acţiunea făptuitorului trebuie să aibă loc în public. Cerinţa legii este îndeplinită atunci când fapta se săvârşeşte în condiţiile art.184 C.pen. Astfel, fapta trebuie săvârşită într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană; în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane; într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs faţă de două sau mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante.

În ceea ce îi privește pe inculpaţii ... și ..., elementul material al infracțiunii îl constituie actele de amenințare cu violența adresate martorilor ce făceau parte din echipa de intervenție, acțiuni ce au produs temere și indignare în rândul persoanelor prezente. Totodată, prin adresarea de injurii în incinta barului, a fost lezată demnitatea persoanelor prezente.

Urmarea imediată a infracțiunii constă în crearea unei stări de pericol concret pentru relațiile sociale ce formează obiectul ocrotirii penale. Ordinea și liniștea publică țin de conduita în public a membrilor societății, conduită ce trebuie să fie conformă cu normele dreptului și ale moralei, adoptarea unei conduite contrare fiind de natură să creeze o stare de pericol pentru relațiile de conviețuire socială. Prin modalitatea de săvârșire a faptelor, respectiv prin amenințări cu acte de agresiune îndreptate împotriva persoanelor, folosirea cuțitelor, a unei săbii, cât și faptul că acestea au fost săvârșite pe terasa și în fața unui bar unde persoanele veneau să se relaxeze, inculpații au determinat o stare de panică și temere în rândul celor care au asistat la conflict, la locul faptei fiind necesară intervenirea unui echipaj de poliție, a fost tulburată în mod real ordinea și liniștea publică.

Cerința esențială a infracțiunii, atașată laturii obiective, este de asemenea întrunită, episoadele de tulburare fiind săvârșite în atât în interiorul, cât și în exteriorul barului ..., din Municipiul Craiova, locuri accesibile publicului, de față fiind un număr relativ mare de persoane, astfel cum se poate observa din imaginile video, cât și declarațiile martorilor.

 Or, conform 184 lit. b) Cod penal, fapta se consideră săvârșită în public atunci când a fost comisă în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane, iar potrivit art. 184 lit. a) Cod penal, fapta se consideră săvârșită în public atunci când a fost comisă într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană.

Fiind o infracțiune de pericol legătura de cauzalitate rezultă chiar din săvârșirea faptei (ex re), probatoriul administrat în cauză evidențiind fără îndoială că faptele inculpaților au tulburat ordinea și liniștea publică, manifestările ulterioare ivirii incidentului contrastând cu starea de relativă liniște existentă anterior.

Sub aspectul laturii subiective, instanța constată că faptele inculpaților au fost săvârșite cu intenție indirectă conform art. 16 alin. 3 lit. a) Cod penal, în sensul că au prevăzut că acțiunile lor de amenințare aduc atingere ordinii și liniștii publice în circumstanțele în care au fost comise și, deși nu au urmărit acest rezultat, au acceptat posibilitatea producerii lui.

Față de împrejurarea că inculpatul ... a fost condamnat la pedeapsa de de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, prin care s-a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul ..., pedeapsă a cărei suspendare condiționată a fost revocată,  în baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 83 alin. 1 din Codul penal de la 1969, prin sentinţa penală numărul 785 pronunţată la data de 07.06.2017 de Judecătoria Constanţa în dosarul numărul ..., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121/P din data de 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în acelaşi dosar, instanța a constatat că faptele din cauza pendinte sunt comise în stare de recidivă postcondmnatorie.

Cele două infracţiuni reținute în sarcina inculpatului ... au fost comise în concurs real, fiind săvârșite înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, astfel cum prevede art. 38 alin.1 Cod penal.

În consecinţă, raportat la mijloacele de probǎ administrate în cauzǎ, instanţa a constatat că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost sǎvârşite cu vinovǎţie de către inculpații ... și ..., dincolo de orice îndoialǎ rezonabilǎ, aşa cum prevǎd dispoziţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, pronunţând o soluţie de condamnare cu privire la aceștia.

Individualizarea judecătorească a pedepselor

Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal priveşte deopotrivă stabilirea, cât şi aplicarea acestor sancţiuni şi adaptarea lor în funcţie de gradul de pericol social al faptei, al periculozităţii făptuitorului. Atingerea dublului scop educativ şi preventiv al pedepsei este condiţionat de caracterul adecvat al acesteia, de corelarea optimă între gravitatea faptei şi periculozitatea sociala a infractorului pe de o parte, şi durata, natura şi modalitatea de executare a pedepsei, pe de altă parte.

Individualizarea judiciară a sancţiunii nu se face în mod arbitrar de către instanţa de judecată, ci ţinând cont de normele prevăzute în Codul penal, care stabileşte anumite criterii de individualizare expres reglementate de art. 74 Cod penal. Astfel, la individualizarea pedepsei se are în vedere, în primul rând, principalul criteriu de individualizare, respectiv gradul de pericol social al faptei săvârşite, urmând ca celelalte referitoare persoana făptuitorilor, ca şi criterii de individualizare alăturate şi distincte, să fie avute în vedere numai după ce instanţa şi-a format părerea cu privire la gradul de pericol social concret al activităţii infracţionale.

Astfel, după aprecierea gravităţii faptei, instanţa va lua în considerare un complex de date referitoare la situaţia sau calitatea infractorului (capacitatea psihofizică, vârsta, ocupaţia, nivel cultural, antecedente penale, conduita după săvârşirea faptei), criterii care reflectă cerinţa ca sancţiunea penală, ca reacţie împotriva răului pricinuit prin săvârşirea unei infracţiuni, să fie proporţională cu particularităţile făptuitorului împotriva căruia se aplică, fundamentându-se prin urmare ideea de personalizare a pedepsei, adică a fixării pedepsei concrete în raport cu particularităţile persoanei infractorului amplu cunoscute.

Pedeapsa a fost aplicată inculpaților în cadrul limitelor speciale, instanţa având în vedere criteriile stabilite prin art. 74 Cod penal, mai exact natura şi pericolul social concret al faptelor, modalitatea de săvârşire, urmarea acestora, persoanele inculpaților, conduita acestora în cursul procesului penal.

Cu titlu prealabil, instanţa a remarcat faptul că inculpaţii au acţionat sub imperiul impulsivității, apreciind că sunt nedreptățiți în desfășurarea unor activități recreative. Astfel, agresivitatea de care au dat dovadă inculpaţii a fost spontană, nepremeditată,  amenințările adresate în principal echipelor de intervenție și martorului ..., fiind cele care au dus la provocarea unei indignări în rândul societății, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

În ceea ce priveşte împrejurările, modul de comitere a faptelor şi mijloacele folosite de către inculpați, instanța a reținut că utilizarea unor obiecte contondente în scopul intimidării, inculpații erijându-se în justițiari, este de natură a imprima faptei un caracter grav, cetățenilor fiindu-le zdruncinat sentimentul de securitate în ceea ce privește conviețuirea socială și normele morale după care ne ghidăm și ne comportăm în societate.

Instanţa a apreciat că fapta a avut ca urmare o rezonanţa socială negativă în comunitate şi lăsarea inculpaților nepedepsiți ar fi în măsură să creeze în rândul opiniei publice un sentiment de insecuritate și credința că justiția nu acționează suficient de ferm împotriva unor manifestări infracționale.

Văzând lipsa de fermitate a justiţiei faţă de cei bănuiţi ca autori ai unor fapte de această natură, terţe persoane care s-ar considera neîndreptăţite de către organele statului ar fi  încurajate să comită fapte similare, ceea ce nu poate fi tolerat într-un stat unde trebuie să primeze ordinea de drept.

Totodată, s-a arătat că pedeapsa ce le va fi aplicată va constitui un element de exemplaritate, de descurajare a viitoarelor altercații în public, înlăturând astfel orice legitimitate în comiterea faptelor de acest gen.

Instanța a aratat că explicaţia oferită de către inculpaţi potrivit căreia acţiunile pe care le-au exercitat au reprezentat un răspuns la faptul că martorul ... adresându-le cererea de a nu mai fuma în interiorul barului ..., era în contradicție cu circumstanțele de fapt, acesta din urmă având în mână o țigară aprinsă, ori faptul că amenințările și injuriile la adresa echipelor de securitate a fost un răspuns la refuzul acestora de a muta autovehiculele firmei ... care blocau parcarea, fiindu-le astfel imposibil să iasă cu autovehiculul personal de acolo, nu constituie o justificare, reacţia legitimă a unui cetăţean într-o astfel de situaţie fiind aceea de a aplana eventuale conflicte, de a se conforma normelor sociale, în niciun caz aceea de a reacţiona agresiv pentru a-și face dreptate, manifestare a unui act de justiţie privată interzis de lege şi intolerabil.

Raportat la periculozitatea infractorilor, instanța a reținut următoarele:

Inculpatul ... este în vârstă de 33 ani, trăiește în concubinaj, are un copil minor, studii superioare, stagiu militar nesatisfacut, este administrator la firma SC ...

Deoarece cunoaşterea caracteristicilor unui infractor prezintă importanţă pentru determinarea gradului concret de pericol social al acestuia şi pentru stabilirea unei pedepse eficiente, instanţa de judecată a verificat situaţia antecedenţei penale a inculpatului ..., iar din fişa de cazier judiciar a rezultat că acesta  nu se află la prima încălcare a legii penale.

Astfel, inculpatul ... a mai fost condamnat anterior pentru infracţiuni de același gen, aspecte ce denotă o periculozitate ridicată a inculpatului și perseverență în activitatea infracțională.

Având în vedere faptele ce au dus la condamnarea inițială a inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, respectiv ultraj contra bunelor moravuri, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, instanța a constatat că inculpatul și-a format un mod de viață din comiterea infracțiunilor ce încalcă normele de conviețuire socială, sfidând autoritățile și netemându-se de repercusiunile faptelor sale.

Or, faţă de situaţia sa juridică care reclama prudenţă, având în vedere că fusese deja condamnat printr-o hotărâre definitivă, instanţa a apreciat că inculpatul nu a înţeles natura şi scopul măsurilor luate cu privire la acesta, implicându-se fără să ezite în comiterea unei alte fapte de natură penală.

Totodată, faptele din cauza pendinte sunt concurente și cu alte fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice pentru care inculpatul a fost condamnat, astfel cum urmează a detalia, aspecte ce întăresc convingerea instanței că inculpatul nu se va întrepta, iar scopul educativ preventiv al pedepsei are un potențial relativ scăzut de reușită. Instanța a constatat că faptele sale nu constituie un gest izolat, fără șanse de revenire în câmpul infracțional.

Inculpatul a învederat că este integrat social și că acțiunile sale iau amploare în virtutea notorietății sale și a unor interese personale vindicative ale organelor de cercetare penală.

Or, probele administrate în cauză dovedesc, dincolo de orice dubiu rezonabil, faptul că firea impulsivă a inculpatului, impunitatea care crede că i se cuvine și sfidarea sistematică a normelor sociale sunt de natură a crea un climat infracțional propice în care acesta își desfășoară viața, încălcarea normlelor sociale făcând parte din conduita sa obișnuită.

Mai mult, purtarea de către inculpatul ... asupra sa a unui cuțit într-un loc în care nu îi era permis acest lucru, denotă lipsa oricăror scrupule, iar adoptarea unei atitudini sfidătoare, de nepăsare la adresa autorităților, în condițiile în care, conduita sa reclama prudență și o atenție sporită în ceea ce privește angrenarea sa în fapte antisociale întăreşte convingerea instanţei că reintegrarea sa şi înţelegerea consecinţelor faptelor sale va fi un proces de durată, anevoios.

Totodată, în cursul procesului penal, prin adresa nr. ..../... din data de 03.12.2019, Biroul Național Interpol a comunicat faptul că inculpatul ... s-a aflat în custodia autorităților germane, deținut în Penitenciarul JVA Frankfurt am Main din data de 03.10.2019, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor pe teritoriul Germaniei, fiind liberat la data de 23.03.2020.

Chiar dacă o eventuală condamnare a inculpatului în Germania nu produce consecințe în ceea ce privește regimul sancționator ce i se va aplica, în lipsa unei recunoașteri a sentinței de condamnare, conform Legii 302/2004, și fără a i se încălca prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate în cauze penale, instanța a arătat că nu poate face abstracție de conduita inculpatului din cursul procesului penal, existând astfel suspiciuni cu privire la dovezile temeinice de îndreptare și reintegrare socială de care face vorbire inculpatul ....

Pe de altă parte, în ceea ce îl privește pe inculpatul ..., instanța, față de antecedentele sale penale care denotă  perseverență infracțională în comiterea faptelor de același gen, lipsă de respect față de normele de ordine publică și instituțiile statului, cât și față de situația de fapt dedusă judecății,  instanța a apreciat că pentru prevenirea săvârșirii de noi fapte penale, formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept și regulile de conviețuire socială, cu privire la infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea 41 alin.1 Cod penal, este necesară aplicarea pedepsei închisorii orientate spre minim.

Astfel, în baza art. 371 Cod penal, cu aplicarea 41 alin.1 Cod penal și art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, instanța a condamnat pe inculpatul ..., cercetat în stare de libertate,  la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

În ceea ce privește infracțiunea de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, având în vedere criteriile menţionate mai sus (cu precădere starea de pericol creată pentru valorile ocrotite), instanţa a constatat că se impune condamnarea inculpatului şi, punând în balanţă considerentele anterior menţionate, instanța a apreciat că pedeapsa cu amenda este suficientă pentru reeducarea și îndreptarea inculpatului.

Potrivit art. 61 alin. 1 și 2 Cod penal, amenda este suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului, cuantumul acesteia fiind stabilit prin sistemul zilelor-amendă.

Astfel, în temeiul art. 372 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 alin. 1 - alin. 4 lit. b) Cod penal şi  art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, instanța a condamnat pe inculpatul ... la pedeapsa de 5.400 lei amendă, corespunzător unui număr de 180 zile-amendă, respectiv 30 lei/zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Instanța a stabilit cuantumul unei zile-amendă la suma de 30 de lei/zi, ținând cont că inculpatul ... are un loc de muncă, fiind administrator la firma SC ....

Astfel, în baza art. 61 alin. 2 Cod penal, inculpatul  ... va executa pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5400 lei.

De asemenea, instanța a atras atenția inculpatului ... asupra prevederilor art. 63 alin. 1 din Codul penal, în sensul că în situația în care, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor amendă neexecutate se înlocuiește cu numărul corespunzător de zile cu închisoarea, ținând seama de partea din amendă care a fost achitată, punând în vedere inculpatului ... că, potrivit art. 559 alin. 1 Cod procedură penală, are obligația să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Craiova,  în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, inculpatul ... a fost liberat condiţionat din pedeapsa rezultantă de 2 ani și 10 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală numărul 2825 pronunțată la data de 26.07.2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul numărul ..., definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Conform art. 105 alin. 1 Cod penal, dacă pe parcusrul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acodarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

Totodată, prin Decizia nr. 10/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori, în dosarul nr. ..., pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) din Codul penal, sintagma „dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării” vizează atât situația infracțiunilor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite după acordarea liberării condiționate, până la împlinirea termenului de supraveghere, cât și situația infracțiunilor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite anterior liberării condiționate.

Astfel, în temeiul art. 105 alin. (1) Cod penal, instanța a anulat beneficiul liberării condiţionate acordate inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Având în vedere data comiterii faptelor și data rămânerii definitive a hotărârilor de condamnare, instanța a constatat că infracţiunile care formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală numărul 785 pronunţată la data de 07.06.2017 de Judecătoria Constanţa, judeţul Constanţa, în dosarul numărul ..., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121/P din data de 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în acelaşi dosar, cât și cu infracțiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală numărul 2825 pronunțată la data de 26.07.2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul numărul ..., definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, pedeapsă rezultantă din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Totodată, instanța a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 2825 pronunțată la data de 26.07.2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul numărul ..., definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, în pedepsele componente pe care le va repune în individualitatea lor și va înlătura provizoriu sporul de 8( opt) luni închisoare,  astfel:

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016);

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016)

- pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, prin care s-a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul ....

- pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016)

-pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) .

De asemenea, instanța a menţinut revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, revocare dispusă în baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 83 alin. 1 din Codul penal de la 1969, prin sentinţa penală numărul 785 pronunţată la data de 07.06.2017 de Judecătoria Constanţa, judeţul Constanţa, în dosarul numărul ..., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 121/P din data de 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în acelaşi dosar.

 Totodată, în baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal şi dispoziţiilor articolului 43 alineatul 2 Cod penal, cu aplicarea art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal, instanța a contopit următoarele pedepse:

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 14/15.12.2017) ;

- pedeapsa de 5.400 lei amendă, corespunzător unui număr de 180 zile-amendă, respectiv 30 lei/zi-amendă, pedeapsă aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 alin. 1 - alin. 4 lit. b) Cod penal (faptă comisă la data de 14/15.12.2017);

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016);

- pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016)

- pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016)

-pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) şi a adăugat la pedeapsa rezultantă de 1 (un) an 9 (nouă) luni și 10(zece) zile închisoare şi 5.400 lei amendă penală (pedeapsa de 1 an închisoare, cea mai grea, la care se adaugă 9 luni și 10 zile închisoare reprezentând o treime din celelalte pedeapse, la care se adaugă pedeapsa de 5.400 lei amendă penală ), pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală pronunţată în acelaşi dosar, urmând ca, în final, inculpatul ... să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani 11 (unsprezece) luni și 10( zece) zile închisoare, în regim de detenție, şi pedeapsa de 5.400 lei amendă penală.

De asemenea, în baza art. 63 Cod penal, instanța a atras atenţia inculpatului ... că în caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a amenzii penale, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Totodată, a menţinut restul dispoziţiilor sentinţelor penale sus arătate în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri judecătoreşti.

În ceea ce privește inculpatul ..., acesta  este în vârstă de 34 de ani, de cetățenie română, necăsătorit, stagiu militar neefectuat, studii medii, lucrează pe teritoriul Spaniei. Deoarece cunoaşterea caracteristicilor unui infractor prezintă importanţă pentru determinarea gradului concret de pericol social al acestuia şi pentru stabilirea unei pedepse eficiente, instanţa de judecată a verificat situaţia antecedenţei penale a inculpatului ..., iar din fişa de cazier judiciar a rezultat că acesta  nu se află la prima încălcare a legii penale.

Din analiza copiei de pe cazierul judiciar, reiese că inculpatul ... nu este străin de adopatarea unei conduite antisociale, acesta fiind condamnat anterior pentru comiterea de infracțiuni cu violență, prin sentința penală nr. 675/17.03.2009 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosar nr. ...., definitivă prin decizia penală nr. 111 a Tribunalului Dolj la data de 18.05.2009, fiind liberat condiționat la data de 18.09.2009, cu un rest de executat de 172 de zile. Având în vedere că pedeapsa aplicată prin sentința mai sus-menționată a fost considerată ca executată pe parcursul lunii martie  a anului 2010, și față de data comiterii faptei din cauza pendinte, respectiv 15.12.2017, având în vedere dipozițiile art. 165 Cod penal, instanța a constatat că termenul de reabilitare s-a împlinit, astfel că nu i se pot reține dipozițiile privind recidiva postexecutorie.

Inculpatul ... lucrează pe teritoriul Spaniei, iar în cursul procesului penal a adoptat o atitudine corectă. Fără a reitera circumstanțele de fapt mai sus-expuse, instanța a apreciat că fapta inculpatului, relativ la modul în care a fost comisă, este de o gravitate mare, acesta alegând să amenințe prin utilizarea unei macete mai multe persoane ce încercau să restabilească ordinea, aspecte ce au dus la indignarea și dezacordul cetățenilor prezenți.

Mai mult, faptele ar fi putut avea urmări din cele mai grave, în condițiile în care lucrurile ar fi putut degenera, fiind de notorietate faptul că din asemenea altercații se produc fapte antisociale soldate cu vătămari corporale și chiar pierderea de vieți omenești. Astfel, conduita sa denotă o periculozitate ridicată a inculpatului și perseverență în activitatea infracțională.

Având în vedere limitele de pedeapă prevăzute de art. 371 Cod penal, cât și faptul că inculpatul a fost supus măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de aproximativ trei luni, aspect ce, în opinia instanței, a contribuit la conștientizarea faptelor sale, instanța a apreciat că rolul preponderent educativ al pedepsei poate fi asigurat prin condamnarea inculpatului la închisoare și acordarea beneficiului suspendării executării sub supraveghere, pericolul social concret al faptei săvârșite de către fiecare inculpat urmând a se reflecta în cuantumul pedepsei, termenul de supraveghere și obligațiile impuse.

Totodată, instanța a considerat că însăși existența procesului penal a fost de natură a începe reeducarea inculpatului,

Având în vedere că fapta săvârşită a prezentat un pericol social ridicat, că pentru opinia publică urmărilor produse au fost de o gravitate medie, prin crearea sentimentului de teamă, insecuritate, pedeapsa aplicată va fi cea a închisorii, deşi textul incriminator prevede în mod alternativ pedeapsa amenzii penale.

Față de toate considerentele menţionate mai sus, instanţa a apreciat că aplicarea unei pedepse cu închisoarea orientată către minim, cu acordarea beneficiului suspendării executării sub supraveghere în condițiile adecvate situației concrete, este aptă să îşi atingă scopul de prevenţie și de reeducare.

Instanța a constatat că acordarea beneficiului suspendării executării va asigura supravegherea necesară a conduitei viitoare a inculpatului și va constitui un avertisment foarte ferm, dar suficient, cu privire la conduita pe care trebuie să o aibă pe viitor.

Instanța a apreciat că acest eveniment grav, dar singular, nu trebuie să conducă pe viitor la anularea şanselor de reintegrare socială a inculpatului, acesta putând fi responsabilizat şi prin impunerea pe durata termenului de supraveghere a obligaţiilor specifice prevăzute de art. 93 Cod penal.

Totodată, în cauză sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art. 91 Cod penal. pentru suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pedeapsa aplicată fiind închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu au mai fost condamnaţi anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, iar acesta şi-aa manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Față de cele ce preced, în baza art.  371 Cod penal  cu aplic. art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, instanța a condamnat pe inculpatul ..., cercetat în stare de libertate,  la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

De asemenea, în baza art. 91 Cod penal, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92  alin. 1 şi 2 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, a obligat inculpatul ... ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, a impus condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal coroborat cu art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sau în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public al Fondului Locativ (Primăria Municipiului Craiova), jud. Dolj,  pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Totodată, în baza art. 91 alin. (4) raportat la art. 96 Cod penal, instanța a atras atenţia inculpatului ... asupra revocării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe durata termenului de supraveghere.

Măsuri preventive

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 din Cod penal, instanța a dedus din pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani 11 (unsprezece) luni și 10( zece) zile închisoare şi 5.400 lei amendă penală aplicată inculpatului ...: durata reţinerii inculpatului ..., astfel: durata de 24 de ore, de la data de 20.04.2010 până la data de 21.04.2010 inclusiv şi durata de 24 de ore dispusă prin Ordonanţa de reţinere a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Dolj – Poliţia municipiului Craiova – Biroul Investigaţii Criminale nr. .... din data de 16.02.2016, respectiv de la data de 16.02.2016, ora 12:40, până la data de 17.02.2016, ora 12:40; perioada arestării preventive, astfel: de la data de 21 mai 2010 până la data de 02 iulie 2010 inclusiv, de la data de 14 ianuarie 2017 până la data de 29 martie 2017 inclusiv şi de la data de 29.01.2018 până la data de 13.05.2018 inclusiv, ( arestat preventiv în prezenta cauză), şi perioada deja executată de inculpatul ... din pedepsele contopite, respectiv de la data de 01.02.2018 la 21.06.2019.

Totodată, instanța a constatat că inculpatul ... a fost arestat preventiv în cauză de la data de 29.01.2018 până la data de 26.04.2018, inclusiv, urmând ca perioada indicată anterior să se deducă doar în cazul în care suspendarea se revocă şi pedeapsa devine executabilă.

Măsuri de siguranță

În dezacord cu propunerea formulată prin actul de sesizare a instanței, conform căreia se impune luarea măsurii de siguranță întemeiată pe prevederile art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal, instanța a constatat că maceta a fost folosită la amenințarea ce a generat încălcarea ordinii și liniștii publice, iar deținerea sa nu este prohibită de lege.

Astfel, față de cele ce preced, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, instanța a confiscat de la inculpatul ... o macetă în lungime totală de 80 cm, cu lama de 50 cm, de culoare neagră, cu mâner din plastic de culoare  neagră și teacă din material textil, toate având inscripția Walther, bunuri depuse la Cameră de Corpuri Delicte a I.P.J. Dolj, conform dovezii seria .. nr. ... din data de 19.02.2018.

Cheltuieli judiciare

Față de soluția ce s-a pronunțat, în temeiul art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., instanța a obligat fiecare inculpat în parte la plata către stat a sumei de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1500 lei este aferentă fazei de de urmărire penală.

Totodată, în temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 Cod procedură penală, art.7 din Legea nr. 178/1997, art. 16 alin. l din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.l054/C din data de 27.07.2005 şi Ordinul comun nr.772/C - 414/2009, al Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice, contravaloarea serviciului de două ore de interpretare în limba germană a fost avansat din fondurile Ministerului Justiţiei special alocat, în contul doamnei interpret ....

Împotriva acestei sentinţe penale, în termen legal, au formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova şi inculpaţii ... şi ....

Prin motivele de apel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a susţinut că hotărârea instanței de fond este netemeinică întrucât pedepsele aplicate de instanță inculpaților sunt prea blânde în condițiile în care ambii au săvârșit anterior alte fapte de natură penală, inculpatul ... fiind chiar recidivist.

În privinţa inculpatului ..., s-a susținut de parchet că hotărârea instanţei de fond este netemeinică întrucât condamnarea acestui inculpat la pedeapsa orientată către minim de doar 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 din Codul penal şi respectiv la pedeapsa de 5.400 lei amendă, corespunzător unui număr de 180 zile-amendă, respectiv 30 lei/zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase prevăzută de art. 372 al. 1 din Codul penal sunt sancţiuni prea blânde raportat la împrejurările concrete de săvârşire a faptelor si la persoana inculpatului.

Instanţa de fond a reţinut în procesul de individualizare a pedepsei că inculpatul ... a săvârşit faptele ce fac obiectul cauzei în stare recidivă postcondamnatorie faţă de condamnarea sa la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală numărul 151 pronunţată la data de 24 noiembrie 2014 de Judecătoria Feteşti, judeţul Ialomiţa, în dosarul nr. ..., definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală numărul 1347/A din data de 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II - a Penală pronunţată în acelaşi dosar, dar şi faptul că acesta şi-a făcut un mod de viaţă din comiterea de infracţiuni ce încalcă normele de convieţuire socială, sfidând autorităţile şi netemându-se de repercusiunile faptelor sale .

În acelaşi timp, instanţa de fond a constatat şi gravitatea faptelor săvârşite de către inculpatul ..., gravitate care rezultă din modul de săvârşire în concret a acestor fapte, respectiv prin utilizarea unor obiecte contondente în scopul intimidării, ambii inculpaţi erijându-se în justiţiari, dar şi rezonanţa negativă a faptelor în rândul opiniei publice care ar putea avea credinţa că justiţia nu acţionează suficient de ferm împotriva unor manifestări infracţionale.

A mai reţinut instanţa de fond şi faptul că purtarea de către inculpatul ... asupra sa a unui cuţit într-un loc în care nu îi era permis acest lucru, denotă lipsa oricăror scrupule, iar adoptarea unei atitudini sfidătoare, de nepăsare la adresa autorităţilor, în condiţiile în care, conduita sa reclama prudenţă şi o atenţie sporită în ceea ce priveşte angrenarea în fapte antisociale întăreşte convingerea că reintegrarea sa şi înţelegerea consecinţelor faptelor sale va fi un proces de durată, anevoios.

Cu toate că a reţinut aceste aspecte, instanţa de fond a optat pentru aplicarea unei pedepse orientată către minim de doar 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii publice şi în mod paradoxal pentru o pedeapsă cu amenda pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, astfel că prin contopirea acestor pedepse cu altele anterior stabilite s-a ajuns în final ca pedeapsa rezultantă cu închisoarea să se majoreze doar cu o lună şi 10 zile .

Cele două pedepse aplicate de către instanţă nu sunt suficiente pentru a asigura scopul educativ al pedepsei, nici pentru a se asigura înţelegerea de către inculpat a consecinţelor faptelor sale, acesta fiind aşa cum a remarcat şi instanţa de fond un proces de durată şi anevoios.

Mai mult, condamnările anterioare ale inculpatului ... care dovedesc perseverenţa sa în săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni ar fi impus aplicarea în prezenta cauză a unor pedepse cel puţin de aceeaşi natură şi în acelaşi cuantum cu cele anterior aplicate pentru fapte similare.

În acest sens, s-a constatat faptul că anterior, cu ocazia judecării faptei de tulburarea ordinii şi liniştii publice săvârşită de inculpatul ... la data de 21.08.2016, instanţa Judecătoriei Constanţa prin sentinţa penală nr. 785/07.O6.2O17 definitivă prin decizia nr. 121/P/2018 1-a condamnat la pedeapsa închisorii de un an.

De asemenea, s-a mai reţinut şi faptul că prin sentinţa penală 2825/26.07.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. 114/21.03.2019, inculpatul a mai fost condamnat la două pedepse de câte 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 13/14.02.2016 a unei alte fapte tulburare a liniştii publice şi respectiv portul fără drept de obiecte periculoase.

Prin urmare, în cazul reiterării comportamentului infracţional, inculpatul trebuia condamnat cel puţin la fel de aspru, iar nu cu pedepse mai blânde decât cele anterior aplicate.

Toate aceste aspecte, conduc la concluzia că pedeapsa închisorii în cuantumul foarte aproape de minim, precum şi pedeapsa amenzii stabilite de instanţă in privinţa inculpatului Lazar Andrei nu sunt în măsura să asigure scopul educativ al pedepsei în condiţiile în care acest inculpat a înţeles să săvârşească şapte infracţiuni din care trei infracţiuni de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi două infracţiuni de portul de obiecte periculoase într-un interval de timp destul de scurt.

S-a mai susținut de parchet că situaţia inculpatului ... este similară cu cea a inculpatului ..., în sensul ca deşi acesta nu este recidivist, totuşi nu se afla la primul conflict cu legea penală, acesta fiind anterior condamnat atât în ţară pentru fapte similare cât şi în străinătate pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt.

Prin urmare şi în privinţa inculpatului ... s-a constatat o perseverenţă în săvârşirea de infracţiuni, aspect care ar fi impus aplicarea şi pentru fapta ce face obiectul prezentei cauze a unei pedepse cu închisoarea într-un cuantum mai mare şi cu executare în regim de detenţie.

Pe de alta parte, şi în privinţa inculpatului ..., la individualizarea judiciară a pedepsei se impunea ca instanţa de fond să aibă în vedere şi gradul de pericol social ridicat al faptei comise, exprimat prin limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, precum şi împrejurările în care fapta a fost comisă.

Astfel ansamblul probator al cauzei confirmă faptul că inculpatul s-a manifestat violent şi, înarmat cu o macetă, nu a ezitat să ameninţe mai multe persoane care încercau să restabilească ordinea.

Aşadar, atitudinea de dispreţ manifestată de ambii inculpaţi faţă de normele de conduită socială, curajul şi determinarea de care au dat dovadă în acţiunea ilicită, denotă o periculozitate sporită a acestora care ar fi impus în privinţa lor aplicarea unor pedepse cu închisoarea într-un cuantum mai ridicat decât cele care au fost stabilite .

Totodată, se impune a se avea în vedere şi frecvenţa comiterii acestui gen infracţiuni, astfel că sancţionarea aspră a acestor fapte este absolut necesară tocmai pentru a preîntâmpina săvârşirea în viitor a altor fapte similare.

Toate aceste aspecte, conduc la concluzia că pedepsele aplicate de instanţă nu sunt în măsură să asigure scopul educativ al pedepsei în privinţa inculpaţilor, fiind sancţiuni mult prea blânde şi de natură a crea impresia că pot persevera în o conduită antisocială fără a suporta consecinţe grave.

Mai mult, s-a arătat că activitatea de stabilire a situaţiei de fapt şi vinovăţiei inculpaţilor trimişi în judecată nu îşi mai găseşte eficienţa dacă nu este urmată de stabilirea şi aplicarea unei sancţiuni proporţionale ca individualizare de natură să contribuie la restabilirea echilibrului socio-economico-juridic încălcat.

Pentru aceste motive în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen., s-a solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat, desfiinţarea sentinţei atacate în vederea pronunţării unei hotărâri temeinice.

Prin motivele de apel formulate prin avocat ales ..., inculpații ... și ... au solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței și rejudecând pronunțarea unei noi hotărâri temeinice și legale.

Inculpatul ... a solicitat în baza art.421 pct.2 lit.a Cpr.pen., admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei Judecătoriei Craiova, şi rejudecând să se dispună pentru săvârşirea infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art.372 alin.l C.pen. cu referire la art. l6 lit.c Cpr.pen., o soluţie de achitare, neexistând probe că inculpatul a deţinut asupra sus un cuţit în interiorul localului ... aşa cum s-a reţinut în rechizitoriu, iar pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a liniştii şi ordinii publice, prev. de art.371 C.pen., cu referire la art.16 lit.b Cpr.pen., o soluţie de achitare (fapta nu este prevăzuta de legea penala, fiind contravenţie conform Legii nr.61/1991), iar un subsidiar, cu referire la art.16 lit.c C.pr.pen., o solutie de achitare pentru lipsa probelor.

Inculpatul ..., în baza art.421 pct.2 lit.a Cpr.pen., a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei Judecătoriei Craiova şi, rejudecând să se dispună pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a liniştii şi ordinii publice, prev. de art.371 C.pen., cu referire la art.16 lit.b Cpr.pen., o soluţie de achitare (fapta nu este prevăzută de legea penală, fiind contravenţie conform Legii nr.6l/199I), iar un subsidiar, cu referire la art.16 lit.c C.pr.pen., o soluţie de achitare pentru lipsa probelor.

Daca nu se vor însuşi aceste soluţii pentru inculpatul ..., s-a solicitat admiterea apelului şi condamnarea acestuia la pedeapsa amenzii penale.

S-a făcut o analiză a probelor, expunându-se în parte declarațiile martorilor ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., solicitându-se audierea martorilor din rechizitoriu: - .., ...,  ..., ..., ...

 Ulterior, prin memoriul depus la dosarul cauzei la data de 08 decembrie 2020 prin avocat ales ..., inculpatul ... a solicitat în temeiul disp. art. 421 alin.2 pct.b) C.proc.pen., admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi trimiterea cauzei la rejudecare, apreciind că instanţa de fond nu a efectuat în cauză o analiză efectivă, de natură să asigure dreptul la un proces echitabil, nemotivându-şi soluţia de condamnare prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei, fiind încălcate astfel disp. art. 6 paragraful 1 si 3 CEDO.

În temeiul art. 421 alin.2 lit.a) C.proc.pen., a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi, procedând potrivit regulilor referitoare la soluţionarea acţiunii penale la judecata în fond, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună, în temeiul art.396 alin.1 si 5 CPP raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I CPP, achitarea inculpatului ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea liniştii şi ordinii publice, fapta prevăzută şi sancţionată de art. 371 CP; în temeiul art. 396 alin. 1 si 5 CPP raportat la art. 16 alin. 1 lit. c CPP, a solicitat achitarea pentru săvârşirea infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, faptă prevăzuta şi pedepsită de art. 372 alin. 1 CP.

În ipoteza în care se vor respinge primele doua teze invocate, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale apelate în sensul de a deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Lazar Andrei perioada de 4 luni petrecuta în stare de arest, respectiv 29.01.2018-13.05.2108.

A arătat că prin Rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaţilor ..., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea liniştii şi ordinii publice, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 371 CP şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 372 alin. 1 CP, cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP şi art. 41 alin. 1 CP şi ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea liniştii si ordinii publice, fapta prevăzuta si sancţionată de art. 371 CP.

Prin sentinţa penala nr. 1579 pronunţată de Judecătoria Craiova la data de 02.07.2020 s-a dispus condamnarea inculpatului ... la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea liniştii si ordinii publice si 5400 lei amenda ( corespunzător unui număr de 180 zile amenda, respectiv 30 lei/zi-amenda) pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea de obiecte periculoase.

În temeiul disp.art.421 alin.2 pct.b) C.proc.pen. a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei primei instanţe si trimiterea cauzei la rejudecare, apreciind ca instanţa de fond nu a efectuat în cauză o analiza efectivă, de natură să asigure inculpatului ... dreptul la un proces echitabil, nemotivându-şi soluţia de condamnare prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei, fiind încălcate astfel disp. art. 6 paragraful 1 şi 3 CEDO.

Motivarea este o condiţie esenţială, iar dacă în motivare nu sunt cuprinse toate argumentele necesare pentru ca pe ele să se sprijine soluţia dată, hotărârea este nemotivată şi părţile au posibilitatea de a formula motivul de apel prev.de art.6 paragraf 1 si 3 CEDO.

La o simpla lecturare a sentinţei de condamnare se observă că aceasta nu respecta exigentele prevăzute de disp.art.403 C.proc.pen., lipsind orice motivare a analizei probelor care susţin învinuirea adusă de procuror, cel puţin în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 372 alin. 1 CP, respectiv portul sau folosirea de obiecte periculoase.

Astfel, după ce se expune în mod sumar conţinutul actului de sesizare, apoi se prezintă conţinutul procedurii de camera preliminară şi al fazei cercetării judecătoreşti, judecătorul fondului nu face altceva decât să reia parte din rechizitoriului parchetului, fără să argumenteze care au fost probele reţinute pentru pronunţarea hotărârii, având în vedere că judecătorul nu trebuie să-şi bazeze soluţia pe considerente pur subiective, ci aceasta trebuie să fie întemeiată pe elemente obiective rezultate din probele administrate. Sub acest aspect, nu trebuie ignorate dispoziţiile art. 401 - 404 C. Proc. Pen., care consacră principiul necesităţii motivării hotărârilor judecătoreşti, indiferent de natura acestora, nerespectarea acestui principiu constituind motiv de desfiinţare a lor. Aşadar, hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei şi cele pentru care au fost înlăturate susţinerile părţilor, argumentele judecătorului trebuind să se raporteze aşadar atât la susţinerile şi apărările părţilor, cât şi la dispoziţiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii, în caz contrar hotărârea fiind pronunţată cu încălcarea acestor prevederi, dar şi ale art. 6 paragraf 1 din CEDO.

În acest sens, în jurisprudenţa instanţei europene s-a subliniat în mod constant rolul pe care motivarea unei hotărâri îl are pentru respectarea art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, arătându-se că dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă susţinerile părţilor sunt examinate de către instanţă, aceasta având obligaţia de a proceda la un examen concret al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă, sau cel puţin de a le aprecia cauza Albina împotriva României).

Obligativitatea motivării hotărârilor judecătoreşti constituie o condiţie a procesului echitabil, exigenţă prevăzută şi de art. 21 alin. 3 din Constituţia României şi art. 6 paragraf 1 din CEDO. Dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă observaţiile părţilor sunt într-adevăr ascultate, adică analizate corespunzător de către instanţa sesizată (cauza Dumitru Popescu împotriva României).

În actul de sesizare al instanţei, în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzuta de art. 372 alin. 1 CP, s-a reţinut că inculpatul ... a scos de sub haine un cuţit, pe care l-a deschis şi l-a manipulat pe la mâna stânga. Aceste aspecte au fost observate de cei doi agenţi de intervenţie precum şi de ... care se afla la o distanţă de cca 1.5 m de respectivul loc ( fila 2 din rechizitoriu).

În ,, motivarea" succintă a soluţiei de condamnare a inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii prevăzuta de art. 372 alin. 1 CP, judecătorul de la instanţa de fond nu face altceva decât să indice temeiul de drept al reţinerii acestei fapte de natură penală ( fila 8 din sentinţa penala apelată), fără să indice, în concret, probele pe care se întemeiază soluţia de condamnare; în plus, reaudiaţi în cursul cercetării judecătoreşti, agenţii de la firma de intervenţie au arătat că nu 1-au văzut pe .. având asupra sa un cuţit, aspecte pe care instanţa de fond însă le-a trecut sub tăcere.

În plus, în ceea ce priveşte infracţiunea de tulburarea liniştii şi ordinii publice, a  solicitat să se constate că, în cursul cercetării judecătoreşti, marea majoritate a martorilor de la urmărirea penală nu au fost audiaţi în legătură cu urmarea produsă prin faptele inculpaţilor ... şi ..., în sensul că instanţa de judecată a pronunţat o soluţie de condamnare fără ca aceste persoane să fie întrebate, în concret, dacă s-au simţit speriate, ameninţate, puse în pericol prin acţiunile inculpaţilor. S-a arătat că această modalitate de instrumentare a cercetării judecătoreşti echivalează practic cu o necercetare a fondului, acesta fiind un motiv în plus de trimitere a cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

În temeiul disp.art.421 alin.2 lit.a) C.proc.pen., a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi, procedând potrivit regulilor referitoare la soluţionarea acţiunii penale la judecata în fond, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună, în temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 CPP raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I CPP, achitarea inculpatului Lazar Andrei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea liniştii şi ordinii publice, faptă prevăzuta şi sancţionată de art. 371 CP; a solicitat, de asemenea, pronunţarea unei soluţii de achitare, în temeiul art. 396 alin. 1 si 5 CPP raportat la art. 16 alin. 1 lit. c CPP, pentru săvârşirea infracţiunii de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 372 alin. 1 CP.

Potrivit art. 371 CP „fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave, aduse demnităţii persoanelor, tulbură liniştea şi ordinea publica "

Linia de demarcaţie între infracţiunea prevăzută de art. 371 CP şi contravenţia reglementată de art. 2 alin. 1 din Legea 61/1991 este dată de rezultatul produs urmare a conduitei comisive a făptuitorului; dat fiind faptul că infracţiunea de tulburarea liniştii şi ordinii publice este o infracţiune de rezultat, este evident că va fi atrasa răspunderea penala ori de cate ori fapta de a săvârşi, în public, violenţe împotriva persoanelor sau bunurilor ori ameninţări sau atingeri grave, aduse demnităţii persoanelor va avea un rezultat concret, respectiv tulburarea liniştii şi ordinii publice; ca atare, atunci când săvârşirea în public de ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora este de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, însă în concret nu a fost atins rezultatul, fapta va constitui contravenţie, "iar atunci când a fost atins rezultatul normei de incriminare, fapta antisocială se subsumează infracţiunii prevăzute de art. 371 C. Pen ( în acest sens s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penala nr. 218/2018) 

În speţa dedusă judecaţii, a solicitat să se constate că, ceea ce s-a întâmplat în data de 15.12.2017 în incinta barului ..., îmbracă elementele unei contravenţii prevăzute de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 61/1991, nicidecum elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 371 CP.

În acest sens, a solicitat a se avea în vedere declaraţiile persoanelor care au fost prezente în acea seară la locul incidentului, după cum urmează:

- declaraţii: ... (angajata a barului ...), declaraţie ... (barmaniţa), declaraţie ... (angajată), declaraţie ... ( angajată) nu se face vorbire despre o eventuala stare de temere care li s-ar fi creat urmare a faptelor comise ale celor doi inculpaţi;

- declaraţie ... - acesta nu a fost audiat în legătură cu infracţiunea prevăzuta de art. 371 CP arătând, totodată, că „agitaţia a fost creată din cauza sosirii agenţilor" şi nu de atitudinea inculpaţilor (declaraţie fond)

- declaraţie ..., patron bar ...: nu a fost creată o stare tensionata, rumoare" ( declaraţie fond); „ nu formulez plângere pentru infracţiunea de loviri sau alte violente împotriva acestor tineri întrucât nu am fost lovit şi nici pentru infracţiunea de ameninţare" ( declaraţie urmărire penala);

- declaraţie ... ( angajat firma de intervenţie)- nu precizează daca evenimentele la care a fost prezent i-au creat o stare de temere;

- declaraţie .... ( angajat firma de intervenţie)- nu precizează daca evenimentele la care a fost prezent i-au creat o stare de temere, menţionând ( la întrebarea adresată în instanţă de către av. ... dacă persoanele din bar erau speriate) ca  de obicei lumea pleacă în momentul în care noi intervenim "

- declaraţie ... (client bar ...) - acesta nu a putut percepe nimic deoarece era sub influenţa băuturilor alcoolice;

- declaraţie .... ( angajat firma de intervenţie) - nu a declarat nimic în legătură cu tulburarea liniştii şi ordinii publice

- declaraţie ... ( angajat firmă de paza) - „ nu m-am simţit ameninţat"

- declaraţia ... (angajat al firmei de intervenţie)- nu a declarat nimic în legătură cu infracţiunea de tulburare a liniştii şi ordinii publice;

- declaraţie .. (client al barului ... )- s-a aflat în incinta barului şi a declarat că s-a speriat în momentul în care a simţit miros înţepător.

În ceea ce priveşte declaraţia lui .. (angajat al firmei de intervenţie) potrivit căreia s-ar fi speriat, dar nu s-a simţit ameninţat de comportamentul celor doi inculpaţi, este în mod vădit subiectivă, atâta timp cât în calitate de angajat al unei firme de pază ai obligaţia de serviciu de a participa la asigurarea ordinii şi liniştii, precum şi preîntâmpinarea conflictelor; este greu de crezut că un eveniment ce nu a stârnit panică şi teama celorlalţi martori oculari (clienţi sau angajaţi ai barului ...) ar putea să sperie un angajat al unei firme de intervenţie.

În motivarea soluţiei de condamnare a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea liniştii şi ordinii publice, instanţa de fond se raportează, în mod paradoxal, tocmai la declaraţiile agenţilor de la firma de intervenţie - ..., ..., ..., ..., ... şi ..., persoane obişnuite cu astfel de evenimente.

Totodată, trebuie subliniat, ca nu au fost audiate toate persoanele care au participat la evenimentul din data de 15 12.2017, deşi în hotărârea de condamnare se face vorbire despre acestea; de exemplu, s-a reţinut că „la fata locului a mai ajuns un echipaj al echipei de intervenţie format din martorul ... şi numitul ...", ultimul nefiind audiat niciodată, iar martorul din rechizitoriu ... nu mai fost audiat la instanţa de fond. 

Având în vedere considerentele expuse anterior, s-a arătat că se impune achitarea inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 CP, în temeiul art. 396 alin. 1 si 5 CPP raportat ia art. 16 alin. 1 lit. b teza I CPP nefiind întrunite condiţiile de tipicitate ale acesteia sub aspectul urmării produse, întrucât nu s-a probat că manifestările inculpatului ar fi avut ca rezultat tulburarea liniştii şi ordinii publice.

În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzuta de art. 372 alin. 1 CP, s-a arătat că materialul probator administrat este insuficient pentru ca instanţa de fond să pronunţe o soluţie de condamnare a inculpatului ....

Instanţa de fond a trecut sub tăcere declaraţiile martorilor din faza de urmărire penale, persoane care, audiate nemijlocit în cursul cercetării judecătoreşti, au arătat următoarele:

-„ nu am văzut vreun cuţit la inculpatul ... (martor ....)”;

- „ am înţeles că acesta ar fi avut un cuţit în mână, cuţit pe care eu nu l-am văzut": (martor ...)”;

- „ am văzut un obiect sclipitor cu privire la care nu mă pot pronunţa cu exactitate în mâna inculpatului ... „ ( declaraţie martor ...)”;

Neconcordanţa în declaraţii se observa şi în ceea ce-1 priveşte pe martorul ... care, iniţial, a declarat că a observat „ din capătul treptelor" cum „ tânărul tatuat pe mâna stângă avea în mână un obiect lung de 20-30 cm în mâna stângă care părea să fie un cuţit"; la instanţa de fond, însă, acesta a spus că, în realitate, a văzut doar nişte înregistrări, dând declaraţia de la urmărire penală, în forma respectivă, la sugestia organelor de poliţie care l-au pe filmări l-au întrebat ce reprezintă; în plus, aşa cum a declarat în cursul cercetării judecătoreşti, martorul la momentul producerii evenimentelor se afla în stare de ebrietate şi nu a putut percepe nimic. În plus, trebuie adăugat că, datorită modul în care s-a desfăşurat urmărirea penală, inculpatul ... a formulat plângere penală împotriva organului de cercetare penală, dosar care se află în curs de cercetare. Potrivit art. 103 alin. 2 teza finala C.P.P., rezultă că o soluţie de condamnare se dispune atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Ori, această convingere trebuie să se bazeze pe probe complete, sigure, certe, decisive care să nu lase loc unei nesiguranţe în privinţa vinovăţiei inculpatului, în caz contrar impunându-se a se da eficienţă regulii potrivit căreia "orice îndoială este în favoarea inculpatului" (in dubio pro reo). Or, având în vedere materialul probator administrat în prezenta cauză, este evident că nu există probe certe în sensul condamnării inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de port sau folosire de obiecte periculoase, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 372 alin. 1 CP. Pentru considerentele expuse anterior, a solicitat, într-o primă teza, admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond; în subsidiar, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale apelate şi, rejudecând, să se pronunţe o soluţie de achitare a inculpatului Lazar Andrei pentru cele două infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Craiova la data de 18.08.2020.

În ședința publică din 01.02.2021, s-a procedat la ascultarea, prin videoconferință, a inculpatului ... care era arestat în altă cauză, în prezența apărătorului său ales, declarația inculpatului ... fiind consemnată în scris și atașată la dosar.

Deși legal citat, inculpatul ... nu s-a prezentat în fața instanței de control judiciar, fiind reprezentat de apărători aleși.

Curtea, examinând apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova și de inculpaţii ... şi ..., sub toate aspectele, conform art. 417 C.p.p., constată următoarele:

Astfel, potrivit art. 99 alin.1 C.p.p., în acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului, iar în acţiunea civilă, părţii civile ori, după caz, procurorului care exercită acţiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă.

Prin sarcina probaţiunii (onus proban¬di) se înţelege obligaţia procesuală ce revine unui participant la procesul penal de a dovedi împrejurările care formează obiectul pro¬baţiunii.

O regulă generală în materie de probaţiune cere ca proba să fie efectuată de cel care afirmă existenţa unei fapte sau împrejurări de fapt (onus probandi incumbit ei qui dicit sau actori incumbit probatio). Dacă împrejurarea de fapt a fost dovedită, persoana care invocă o altă împrejurare de fapt (de negaţie sau explicativă) este obliga¬tă, la rândul său, să o dovedească (reus în excipiendo fit actor). Sarcina probaţiunii poate reveni celui care a făcut prima afirmaţie, dacă acesta invocă o altă împrejurare ce trebuie dovedită. Aplicând această schemă în procesul penal, învinuirea trebuie să fie dovedită de cel care o formu¬lează – procurorul–, iar împrejurările în apărare de către cel care le invocă – inculpatul. Conform disp. art. 100 alin.1 şi 2 C.p.p. în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere. În cursul judecăţii, instanţa administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor şi, în mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale.

În ce priveşte alegerea mijloacelor de probă pentru dovedirea unei fapte sau împrejurări de fapt, noul nostru sistem probator se înte¬meiază pe libertatea probelor, în sensul că organul de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are obligaţia să folosească un anume mijloc de probă pentru dovedirea unei anumite fapte, având facultatea de a alege, dintre toate mijloacele de probă prevăzute de lege, în condiţiile în care proba a fost administrată în cursul procesului penal, pe cel mai potrivit pentru împrejurarea pe care o are de dovedit. La art. 103 C.p.p. cu denumirea marginală „aprecierea probelor” se arată că, probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. În luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi.

Prin aprecierea probelor, ca operaţie finală a activităţii de probaţiune, organele de urmărire şi instanţa de judecată determină măsura în care probele le formează încrederea că sunt în concordanţă cu adevărul, în sensul că faptele şi împrejurările de fapt la care se referă au avut sau nu loc în realitatea obiectivă. Prin aprecierea tuturor probelor administrate, în ansamblul lor, se formează concluzia organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cu privire la temeinicia sau netemeinicia învinuirii, concluzie care trebuie să reflecte adevărul.

Prin sintagma prevăzută de disp. art.103 alin.1 C.p.p. „probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege” a fost consacrat principiul liberei aprecieri a probelor.

Tot art. 103 alin.1 C.p.p. indică modul cum se pot avea în vedere probele, respectiv că sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare, totodată, arătând şi în ce măsură poate fi încadrată această liberă apreciere, în concret, prin evaluarea tuturor probelor administrate în cauză.

Din cele arătate, se poate ajunge uşor la concluzia că mijlocul de apreciere constă în „examinarea tuturor probelor administrate”, atât cele din faza de urmărire penală, cât şi cele in faţa instanţei de judecată (probele neavând o valoare mai mare sau mai mica sau mai mare, în funcţie de faza procesuală unde au fost administrate legal), instanţa alegând motivat pe care acele probe le reţine pentru stabilirea situaţiei de fapt, arătând de ce le înlătură pe celelalte, această operaţiune desfăşurându-se în urma evaluării probelor, respectiv, în măsura în care se coroborează (sunt susţinute şi de alte probe) între ele (în definiţia legii- prin evaluarea tuturor probelor administrate în cauză).

Astfel, analizând coroborat toate mijloacele de probă, se constată că prima instanţă a stabilit în mod corect vinovăţia celor doi apelanţi-inculpaţi.

În acest sens, din materialul probator administrat în integralitatea sa rezultă că în noaptea de 14/15.12.2017, în jurul orei 03:30, inculpații ... și ... se aflau în separeul barului ... din municipiul Craiova.

Întrucât inculpatul ... și-a aprins o țigară, lucru interzis în spațiile închise, martorul ... (administratorul barului) i-a solicitat să nu mai fumeze. Inculpatul ... i-a spus că face ce doreşte el în bar, după care a început să-i adreseze injurii, situație în care angajatele barului au apăsat butonul de panică, alertând firma de pază ce asigura securitatea obiectivului, fiind anunțate patru echipaje de intervenție aparținând firmei de intervenție ... de către dispecerul de serviciu, martora ..., să se deplaseze la barul ... din Craiova.

Ulterior, martorul ... a observat faptul că inculpatul ... fuma în continuare în incinta barului, solicitându-i din nou să nu mai fumeze.

Inculpatul ... nu s-a conformat, adresându-i injurii și amenințări martorului ... și împingându-l pe acesta, în altercația verbală intervenind și inculpatul ... care i-a adresat injurii martorului ....

În timp ce între administratorul barului ... și inculpați avea loc disputa verbală, în local a intrat un echipaj al firmei de intervenție .. format din martorii ..., .. și .... Martorul ... le-a spus acestora ce s-a întâmplat, solicitându-le să-i scoată afară din bar pe inculpați.

Martorii ... și ... l-au rugat pe inculpatul ... să se conformeze solicitării administratorului localului, acesta respectând cererea însă, înainte de ieșirea din barul ..., inculpatul ... a scos un cuțit pe care  l-a manipulat pe la spate, cu mâna stângă, fără a agresa pe cineva.

În timp ce inculpații erau escortați afară din bar, la fața locului a mai ajuns un echipaj al echipei de intervenție format din martorul ... și numitul ....

Inculpatul ..., fiind însoțit de martorii ..., membru în echipa de intervenție, și ..., a ieșit afară din barul ...,  iar în timp ce aceștia se aflau în terasă, la fața locului a ajuns și echipa de intervenție a firmei ... formată din martorii ... și ....

Când au ajuns la poarta terasei, inculpatul ... a început să ameninţe  agenţii de pază ai firmei ... cu cuțitul pe care-l avea asupra sa.

Inculpatul ... s-a deplasat la autovehiculul personal marca Mercedes GLK cu numărul de înmatriculare .. care se afla parcat vizavi de intrarea în barul ..., de unde a luat o macetă cu care s-a îndreptat către agenţii ... care se aflau în zona intrării în bar şi i-a ameninţat, timp în care inculpatul ... efectua acte de amenințare a echipajelor de intrevenție cu cuțitul pe care îl avea în mână, adresându-le în continuare și injurii. Astfel, având în vedere că cei doi inculpați amenințau cu cuțitul (inculpatul ...), respectiv cu maceta (inculpatul ...), apropiindu-se de către membrii echipelor de intervenție, amenințându-i continuu cu acte de violență și generându-le o stare de temere, aceștia s-au retras pe terasa barului ..., iar martorii .., ... și ... au pulverizat către inculpați spray iritant lacrimogen, după care membrii echipei de intervenție s-au înarmat cu scaune de pe terasă pentru a contracara eventuale lovituri de macetă sau de cuțit, situație în care martorul ..., revoltat de cele întâmplate (așa cum a arătat chiar martorul în declarația dată la urmărire penală), a apelat Serviciul de urgență 112, solicitând sprijinul organelor de poliție.

Starea de fapt mai sus expusă este confirmată în mod cert, fără dubiu, de materialul probator administrat în cauză. Astfel, cu privire la infracțiunea de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 C.p., reținută în sarcina inculpatului ..., Curtea constată că materialul probator administrat confirmă acuzația adusă în condițiile în care din declarațiile date în cursul urmăririi penale de martorii ..., .. și .. - care au perceput în mod direct, nemijlocit cele întâmplate – reiese în mod cert că inculpatul ... a avut asupra sa, fără drept, un cuțit pe care l-a și scos la vedere în interiorul localului ....

De asemenea, cu privire la infracțiunea de tulburarea ordinii şi liniştii publice,  faptă prev. de art. 371 C.p., reținută în sarcina inculpaților ... și ..., instanța de control judiciar constată că materialul probator administrat confirmă și această acuzație penală adusă celor doi apelanți inculpați.

Astfel, din declarațiile date de martorii ..., ..., ..., ...., ..., ..., ..., ... coroborate cu procesele verbale de vizionare și planșele foto, cu procesele verbale de identificare de pe fotografie, cu înscrisurile aflate la dosar, cu declarațiile martorilor ..., ..., ..., ..., ..., ... rezultă fără putință de tăgadă că faptele inculpaților ... și ... constând în aceea că, în noaptea de 14/15 decembrie 2017, în jurul orelor 03:30-04:00, au adresat injurii martorului ... și au amenințat cu un cuțit (în cazul inculpatului ...) și cu o macetă (inculpatul ...) mai mulți agenți de pază ai firmei ..., în incinta, pe terasa și în fața barului ... din municipiul ..., în public, tulburând ordinea şi liniştea publică și generând un sentiment de teamă și dezaprobare persoanelor prezente la fața locului realizează elementele constitutive ale infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.p. așa cum corect a reținut și prima instanță, din materialul probator anterior menţionat rezultând cu certitudine că apelanţii-inculpaţi se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina acestora.

Curtea constată că în cursul judecății la prima instanță, unii martori și-au nuanțat ori chiar schimbat declarațiile date în cursul urmăririi penale (martorii ..., ..., ..., ...) însă, cu toate acestea, instanța de control judiciar va da eficiență declarațiilor date de respectivii martori în cursul urmăririi penale cu motivarea, pe de o parte, că aceștia nu au prezentat nişte argumente veridice şi convingătoare pentru schimbarea poziţiei procesuale, iar pe de altă parte, susţinerile respectivilor martori din fața primei instanțe sunt infirmate în mod categoric de materialul probator administrat în cauză din care rezultă fără putinţă de tăgadă că apelanţii-inculpaţi au săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina lor, în cauză existând probe certe, sigure, complete de vinovăţie a celor doi inculpaţi.

În ceea ce privește declarația martorei ... (f. 62, v.2 – dosar instanță fond), concubina inculpatului ..., care a susținut în esență că nu s-a întâmplat nimic în parcarea din fața barului ..., Curtea constată că în mod corect prima instanță nu a avut-o în vedere, apreciind-o ca fiind subiectivă în condițiile în care declarația martorei este infirmată de restul materialului probator.

Cu privire la apărările apelanţilor-inculpaţi ... şi ..., Curtea constată că inițial aceștia au înţeles să uzeze de dreptul la tăcere însă, în ședința publică din 20.09.2019, în fața primei instanțe, apelanţii-inculpaţi ... şi ... au dat declarații, încercând să inducă ideea unei simple altercații verbale cu agenții de securitate în cursul căreia doar și-ar fi adresat reciproc injurii cu respectivii agenți de securitate, instanța de control judiciar constatând că apărările apelanților-inculpați sunt  neveridice, neplauzibile, fiind infirmate de altfel de restul materialului probator administrat, situaţie în care în mod evident Curtea va înlătura aceste apărări.

În considerarea celor arătate, se constată că prima instanţă, în mod corect si făcând o justă apreciere a probelor administrate, a reţinut vinovăţia inculpaţilor din cauză, Curtea - în acord cu instanţa de fond - apreciind că probatoriul administrat, aşa cum a fost expus, relevă - dincolo de orice îndoială rezonabilă - faptul că apelanţii-inculpaţi se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina acestora.

Referitor la criticile formulate de apelanţii-inculpaţi ... şi ... prin care în esenţă s-a solicitat achitarea celor doi inculpaţi ( inculpatul ... a solicitat să se dispună pentru săvârşirea infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art.372 alin.l C.pen. cu referire la art. l6 lit.c C.p.p., o soluţie de achitare, neexistând probe că inculpatul a deţinut asupra sus un cuţit în interiorul localului ... aşa cum s-a reţinut în rechizitoriu, iar pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a liniştii şi ordinii publice, prev. de art.371 C.pen., cu referire la art.16 lit.b C.p.p., o soluţie de achitare - fapta nu este prevăzuta de legea penala, fiind contravenţie conform Legii nr.61/1991, iar în subsidiar, cu referire la art.16 lit.c C.p.p., o solutie de achitare pentru lipsa probelor; inculpatul ..., a solicitat să se dispună pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a liniştii şi ordinii publice, prev. de art.371 C.pen., cu referire la art.16 lit.b Cpr.pen., o soluţie de achitare - fapta nu este prevăzută de legea penală, fiind contravenţie conform Legii nr.6l/1991, iar în subsidiar, cu referire la art.16 lit.c C.pr.pen., o soluţie de achitare pentru lipsa probelor), se apreciază că sunt neîntemeiate având în vedere probatoriul administrat în integralitatea sa, aşa cum de altfel a şi fost expus pe larg, din care rezultă fără dubiu, în mod cert, vinovăţia inculpaţilor cu privire la săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina lor.

Critica formulată de inculpați - potrivit căreia faptele inculpaților nu depășesc cadrul reglementat pentru contravenția prev de art. 2 din Legea nr. 61/1991 - este nefondată, Curtea reținând că în mod corect s-a arătat de altfel și de prima instanță că inculpații nu pot susține că, prin comportamentul lor, respectiv amenințarea unor persoane cu producerea de violențe prin utilizarea unor obiecte tăietor-înțepătoare (cuțit, respectiv macetă) nu au depășit limitele contravenției reglementate de  art. 2 din Legea 61/1991, precum și că intensitatea și gravitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite excede cadrului contravențional, persoanele prezente temându-se pentru integritatea lor corporală, iar martorii care nu au fost efectiv implicați simțindu-se lezați, având în vedere că asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a vieții cotidiene obligă cetățenii să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării și al normelor de conviețuire socială.

Critica formulată de inculpatul ... - potrivit căreia se impune trimiterea cauzei la rejudecare, apreciind că instanţa de fond nu a efectuat în cauză o analiză efectivă, de natură să asigure dreptul la un proces echitabil – este nefondată.

Astfel, Curtea reţine că pentru a putea efectua un control, în apel, este necesar a se cunoaşte starea de fapt  reţinută de către instanţa a cărei hotărâre este atacată şi pe baza căror probe s-a ajuns la această stabilire, acest lucru neputând fi verificat decât pe baza motivării hotărârii apelate.

Instanţa de control judiciar mai reţine că în jurisprudenţa sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ( in cauza  Ruiz Torija contra Spaniei, 1994)  ca  art. 6 paragraful 1  din Convenţie  obliga instanţele  sa isi motiveze hotărârile,  dar aceasta obligaţie nu poate fi înţeleasa  ca impunând un răspuns detaliat  fata de fiecare argument( cauza Van de  Hurk, 1994).  Întinderea acestei obligaţii depinde  de natura hotărârii.  Este necesar sa se tina cont  in special de  diversitatea mijloacelor  pe care o  persoana implicata intr-un proces  le  poate prezenta instanţei si de diferenţele existente  in statele membre  in ceea ce priveşte dispoziţiile legale,  cutumiare,  concepţiile doctrinare  in  prezentarea si redactarea hotărârilor.

Pentru ca obligaţia de  motivare a hotărârilor,  reglementata prin dispoziţiile art. 403 C.p.p. sa corespunda standardului atât naţional cat si european, componenta a dreptului la un proces echitabil, conform art. 6 CEDO,  este necesar ca instanţa  sa  evite in  motivare  formulări stereotipice  precum: „ din probele administrate rezulta vinovatia inculpatului”, deoarece asemenea abordări  superficiale constituie  doar aparente  de motivare si nu o justificare corecta si completa a soluţiei adoptate.

Motivarea soluţiei trebuie sa fie reala si completa, cuprinzătoare, fundamentata  intr-o maniera concreta  pe materialul  probatoriu al  cauzei, oferind imaginea clara a rezolvării  corecte a conflictului de drept penal dedus judecaţii, si convingând in legătura cu justeţea  soluţiei. În egala măsura, o hotărâre  motivata corespunzător, cu indicarea elementelor de fapt si de drept,  va permite instanţei de control judiciar  sa verifice in condiţii  procesuale adecvate  legalitatea si temeinicia hotărârii pronunţate.

Principiul  efectivităţii este consacrat în  jurisprudenţa Curtii Europene a Drepturilor Omului şi presupune că,  în interpretarea Convenţiei Europene,  se  conferă prevederilor acesteia cea mai mare greutate şi cel mai mare efect în concordanţă cu litera textului, astfel încât să dea un înţeles fiecărui termen al acesteia. Obiectul şi scopul convenţiei europene ca instrument de protecţie a drepturilor omului impun ca prevederile sale să fie interpretate  şi aplicate  astfel încât garanţiile conferite de aceasta să fie concrete şi efective,  iar nu teoretice şi iluzorii. Conform art.20 din Constituţie, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţeneşti vor fi interpretate şi aplicate  în concordanţă cu Declaraţia universală a drepturile omului cu pactele şi tratatele  la care România este parte.

Analiza dispoziţiilor art. 20 din Constituţie permite desprinderea a două concluzii:  prevederile Convenţiei Europene au aplicabilitate directă, fiind integrate în  sistemul  intern  al blocului de constituţionalitate, Convenţia Europeană având un loc primordial în  interpretarea şi aplicarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;  în situaţia unui conflict între o normă internă legislativă şi o normă internaţională convenţională,  se va aplica norma  cea mai favorabilă drepturilor omului, fie internă, fie internaţională, înlăturându-se norma mai restrictivă (art.20 alin şi  art.11 alin.2 din Constituţie).

Coroborând aceste dispoziţii ale  legii  fundamentale cu prevederile art.1 alin.5 din aceeaşi lege,  rezultă  că sub aspectul forţei juridice  prevederile Convenţiei Europene au forţă constituţională, Convenţia Europeană si protocoalele adiţionale împreună cu întreaga jurisprudenţă a Curţii Europene  fac parte dintr-un bloc de convenţionalitate ce au aplicabilitate directă, forţă constituţională şi legislativă.

Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar, ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului, proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora, urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti.

Hotărârea reprezintă astfel, rezultatul concret, sinteza operei de judecată, iar motivarea acesteia este argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal, pe de o parte, prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită, respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi, pe de altă parte, prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului, interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei, eficacităţii şi rolului judecătorilor, potrivit căreia “judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor”.

Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor, drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp.art.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr.7, instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei, ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor.

Concluzionând, în dezacord cu susținerea inculpatului, Curtea constată că sentinţa penală apelată este motivată, reţinându-se că prima instanţă a realizat o motivare efectivă și concretă în raport cu fiecare inculpat în parte și cu fiecare infracţiune reţinută în sarcina fiecăruia dintre inculpaţi, sentința apelată cuprinzând motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei şi cele pentru care au fost înlăturate susţinerile părţilor.

Criticile formulate de procuror - potrivit cărora în privinţa inculpatului ..., hotărârea instanţei de fond este netemeinică întrucât condamnarea acestui inculpat la pedeapsa orientată către minim de doar 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 din Codul penal şi respectiv la pedeapsa de 5.400 lei amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase prevăzută de art. 372 al. 1 din Codul penal sunt sancţiuni prea blânde raportat la împrejurările concrete de săvârşire a faptelor si la persoana inculpatului, iar în privința inculpatului ... se impunea aplicarea şi pentru fapta ce face obiectul prezentei cauze a unei pedepse cu închisoarea într-un cuantum mai mare şi cu executare în regim de detenţie – sunt fondate, în timp ce criticile formulate de inculpatul ... în sensul condamnării acestuia la pedeapsa amenzii penale sunt nefondate.

Astfel, se constată că la individualizarea judiciară a pedepselor principale aplicate inculpaților, instanţa de fond nu a avut în vedere în mod adecvat toate criteriile generale de individualizare prevăzute de lege, şi anume criteriile prev. de  art. 74  cod penal, respectiv faptul că inculpaţii nu sunt la primul conflict cu legea penală, dimpotrivă, în ce îl privește pe inculpatul ..., faptele deduse judecății sunt comise în stare de recidivă postcondamnatorie așa cum corect s-a arătat și de prima instanță raportat la mențiunile din fișa de cazier judiciar, ambii inculpați fiind anterior condamnați în mai multe rânduri pentru infracțiuni de violență, termenul de reabilitare împlinindu-se însă cu privire la inculpatul ..., precum și îndeosebi împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor care relevă o periculozitate sporită a inculpaţilor, starea de pericol generată,  nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpaţilor.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că se impune aplicarea unor pedepse cu închisoarea, în regim de detenție, orientate peste mediu, spre maxim, pentru fiecare dintre cei doi inculpaţi cu privire la infracţiunile deduse judecății, iar nu spre minim și chiar în condițiile art. 91 C.p. (cu privire la inculpatul ...)  cum greşit a procedat prima instanţă, apreciindu-se de Curte că aplicarea unor pedepse orientate spre minim și eventual fără executare efectivă pentru infracţiuni de gravitatea celor deduse judecăţii ar proba o lipsă de fermitate a autorităţilor judiciare care nu ar face decât să încurajeze activităţile infracţionale şi ale altor persoane.

Curtea reţine că principiul individualizării sancţiunilor de drept penal priveşte deopotrivă stabilirea şi aplicarea acestor sancţiuni, precum şi adaptarea acestora în funcţie de gradul de pericol social al faptei, de periculozitatea făptuitorului.

Pedeapsa, pe lângă funcţia de constrângere pe care o exercită asupra condamnatului, îndeplineşte şi funcţia de exemplaritate şi de reeducare a acestuia, pedeapsa fiind menită să determine înlăturarea deprinderilor antisociale ale condamnatului. Funcţia de exemplaritate a pedepsei se manifestă şi decurge din caracterul ei inevitabil atunci când a fost săvârşită o infracţiune.

Individualizarea judiciară a pedepsei şi a modului ei de executare trebuie să aibă în vedere toate criteriile referitoare la dispoziţiile dreptului penal general, limitele speciale ale pedepsei, gradul de pericol social al faptei comise, persoana infractorului şi împrejurările care agravează sau atenuează răspunderea penală.

Faţă de cele anterior expuse, Curtea consideră că, în ceea ce priveşte infracţiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. reținute în sarcina inculpatului ..., pedepsele de 4 luni închisoare, respectiv de 5400 lei amendă aplicate acestuia sunt nejustificat de blânde, impunându-se majorarea pedepsei cu închisoarea pentru infracțiunea prev. de art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. și condamnarea la pedeapsa închisorii (iar nu la pedeapsa amenzii cum greșit a procedat prima instanță ) pentru infracțiunea prev. de art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p.

Totodată, în ceea ce priveşte infracţiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.p. reținută în sarcina inculpatului ..., pedeapsa de 6 luni închisoare, în condițiile art. 91 C.p., aplicată acestuia este nejustificat de blândă, impunându-se atât majorarea pedepsei cu închisoarea pentru infracțiunea prev. de art. 371 C.p., cât și schimbarea modalității de executare a pedepsei din suspendare sub supraveghere în executare în regim de detenție.

Astfel, raportat la cele anterior expuse, Curtea apreciază că pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, în regim de detenție, aplicată inculpatului ... pentru infracţiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.p., precum și pedepsele de 1 an și 6 luni închisoare, respectiv de 9 luni închisoare, ambele în regim de detenție, aplicate inculpatului ... pentru infracţiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., respectiv de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., sunt adecvate şi de natură să conducă la reeducarea inculpaţilor apelanţi şi la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, neexistând argumente de natură să determine instanţa de apel să procedeze la o reducere a pedepselor aplicate inculpaţilor, luând în considerare gravitatea ridicată a faptelor pentru care au fost condamnaţi inculpaţii-apelanţi.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 421 pct. 1 lit. b C.p.p., va respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpaţii ... şi ... împotriva sentinţei penale nr. 1579 din 02.07.2020 pronunţate de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. .... 

În acelaşi timp, faţă de considerentele expuse, în baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., va admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova împotriva sentinței penale nr. 1579/02.07.2020 pronunțate de Judecătoria Craiova în dosar nr. ..., va desfiinţa, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând:

În baza art. 371 C.p., va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 422 C.p.p. rap. la art. 72 C.p., va deduce din pedeapsa principală de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului ... perioada arestării preventive de la data de 29.01.2018 până la data de 26.04.2018 inclusiv.

În baza art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 9 luni închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 105 alin. 1 C.p., va anula beneficiul liberării condiţionate acordate inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Va constata că infracţiunile deduse judecății sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 785/07.06.2017 a Judecătoriei Constanţa - definitivă prin decizia penală nr. 121/P din 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa și cu infracțiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2825/26.07.2018 a Judecătoriei Craiova - definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, pedeapsă rezultantă din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 2825/26.07.2018 a Judecătoriei Craiova - definitivă prin decizia penală nr. 414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, în pedepsele componente pe care le va repune în individualitatea lor și va înlătura sporul de 8( opt) luni închisoare,  astfel:

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016);

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016)

- pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 151/24.11.2014 a Judecătoriei Feteşti- definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală nr. 1347/A din 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016)

-pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016).

Va menţine revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare aplicate inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 151/24.11.2014 a Judecătoriei Feteşti - definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală nr. 1347/A din 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală, revocare dispusă în baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 83 alin. 1 din Codul penal de la 1969, prin sentinţa penală nr. 785/07.06.2017 a Judecătoriei Constanţa - definitivă prin decizia penală nr. 121/P din 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa.

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal şi art. 43 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 39 C.p., va contopi pedepsele de 1 an și 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. (faptă comisă la data de 14/15.12.2017), de 9 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. (faptă comisă la data de 14/15.12.2017), de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016), de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016), de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) și de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) și va dispune ca inculpatul ... să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, la care va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte cinci pedepse, respectiv un spor de 1 an și 3 luni închisoare (9 luni închisoare + 1 an închisoare (având echivalent 12 luni închisoare)  + 1 an închisoare (având echivalent 12 luni închisoare) + 6 luni închisoare + 6 luni închisoare rezultă 45 de luni închisoare; 45 de luni închisoare împărțit la trei rezultă 15 luni închisoare care înseamnă 1 an și 3 luni închisoare) şi va dispune ca inculpatul ... să execute o pedeapsă principală rezultantă de 2 ani și 9 luni închisoare la care se va adăuga pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 151/24.11.2014 a Judecătoriei Feteşti - definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală nr. 1347/A din 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală și va dispune ca, în final, inculpatul ... să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 11 luni închisoare, în regim de detenție, urmând a menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor penale anterior menționate care nu contravin prezentei decizii.

În baza art. 422 C.p.p. rap. la art. 72 C.p. și la art. 40 alin. 3 C.p., va deduce din pedeapsa principală de 3 ani şi 11 luni închisoare aplicată inculpatului ... durata reţinerii inculpatului ..., astfel: durata de 24 de ore, de la data de 20.04.2010 până la data de 21.04.2010 inclusiv şi durata de 24 de ore dispusă prin Ordonanţa de reţinere a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Dolj – Poliţia municipiului Craiova – Biroul Investigaţii Criminale nr. ... din data de 16.02.2016, respectiv de la data de 16.02.2016, ora 12:40, până la data de 17.02.2016, ora 12:40; perioada arestării preventive, astfel: de la data de 21 mai 2010 până la data de 02 iulie 2010 inclusiv, de la data de 14 ianuarie 2017 până la data de 29 martie 2017 inclusiv şi de la data de 29.01.2018 până la data de 21.06.2019 inclusiv (reprezentând arest preventiv și perioadă executată din pedepsele contopite), urmând a menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate care privesc măsura de siguranță a confiscării privind pe inculpatul ... și cheltuielile judiciare. 

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea apelului parchetului vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., va obliga pe fiecare apelant-inculpat la câte 800 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

 D E C I D E

 Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpaţii ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ... în mun..., jud. ...,  cu domiciliul în ...., CNP: ... şi ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ... în mun. ...., CNP: ..., împotriva sentinţei penale nr. 1579 din 02.07.2020 pronunţate de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. .... 

Admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova împotriva sentinței penale nr. 1579/02.07.2020 pronunțate de Judecătoria Craiova în dosar nr. ....

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând:

În baza art. 371 C.p., condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 422 C.p.p. rap. la art. 72 C.p., deduce din pedeapsa principală de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului ... perioada arestării preventive de la data de 29.01.2018 până la data de 26.04.2018 inclusiv.

În baza art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., condamnă pe inculpatul ... la pedeapsa de 9 luni închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 105 alin. 1 C.p., anulează beneficiul liberării condiţionate acordate inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Constată că infracţiunile deduse judecății sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 785/07.06.2017 a Judecătoriei Constanţa - definitivă prin decizia penală nr. 121/P din 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa și cu infracțiunile pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2825/26.07.2018 a Judecătoriei Craiova - definitivă prin decizia penală nr.  414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, pedeapsă rezultantă din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 529/15.04.2019 a Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, definitivă prin decizia penală nr. 290/21.06.2019 a Tribunalului Mehedinți, rămânând un rest de executat de 297 zile.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 2825/26.07.2018 a Judecătoriei Craiova - definitivă prin decizia penală nr. 414/21.03.2019 a Curții de Apel Craiova, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor și înlătură sporul de 8( opt) luni închisoare,  astfel:

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016);

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016)

- pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 151/24.11.2014 a Judecătoriei Feteşti- definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală nr. 1347/A din 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016)

-pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016).

Menţine revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare aplicate inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 151/24.11.2014 a Judecătoriei Feteşti - definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală nr. 1347/A din 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală, revocare dispusă în baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 83 alin. 1 din Codul penal de la 1969, prin sentinţa penală nr. 785/07.06.2017 a Judecătoriei Constanţa - definitivă prin decizia penală nr. 121/P din 01.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa.

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii numărul 286/2009 privind Codul penal şi art. 43 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 39 C.p., contopeşte pedepsele de 1 an și 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. (faptă comisă la data de 14/15.12.2017), de 9 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. (faptă comisă la data de 14/15.12.2017), de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, constând în conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016), de 1 an închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 21.08.2016), de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 din Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) și de 6 luni închisoare aplicată inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (faptă comisă la data de 13/14.02.2016) și dispune ca inculpatul ... să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte cinci pedepse, respectiv un spor de 1 an și 3 luni închisoare (9 luni închisoare + 1 an închisoare (având echivalent 12 luni închisoare)  + 1 an închisoare (având echivalent 12 luni închisoare) + 6 luni închisoare + 6 luni închisoare rezultă 45 de luni închisoare; 45 de luni închisoare împărțit la trei rezultă 15 luni închisoare care înseamnă 1 an și 3 luni închisoare) şi dispune ca inculpatul ... să execute o pedeapsă principală rezultantă de 2 ani și 9 luni închisoare la care se adaugă pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr. 151/24.11.2014 a Judecătoriei Feteşti - definitivă faţă de inculpatul ... prin decizia penală nr. 1347/A din 15.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II – a Penală și dispune ca, în final, inculpatul ... să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 11 luni închisoare, în regim de detenție.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor penale anterior menționate care nu contravin prezentei decizii.

În baza art. 422 C.p.p. rap. la art. 72 C.p. și la art. 40 alin. 3 C.p., deduce din pedeapsa principală de 3 ani şi 11 luni închisoare aplicată inculpatului ... durata reţinerii inculpatului ..., astfel: durata de 24 de ore, de la data de 20.04.2010 până la data de 21.04.2010 inclusiv şi durata de 24 de ore dispusă prin Ordonanţa de reţinere a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Dolj – Poliţia municipiului Craiova – Biroul Investigaţii Criminale nr. 1461/P/2016 din data de 16.02.2016, respectiv de la data de 16.02.2016, ora 12:40, până la data de 17.02.2016, ora 12:40; perioada arestării preventive, astfel: de la data de 21 mai 2010 până la data de 02 iulie 2010 inclusiv, de la data de 14 ianuarie 2017 până la data de 29 martie 2017 inclusiv şi de la data de 29.01.2018 până la data de 21.06.2019 inclusiv (reprezentând arest preventiv și perioadă executată din pedepsele contopite).

Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate care privesc măsura de siguranță a confiscării privind pe inculpatul ... și cheltuielile judiciare. 

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea apelului rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă pe fiecare apelant-inculpat la câte 800 lei cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2021.

Preşedinte,  Judecător,

......................... ............................

Grefier,

.........................

Red.jud.....

J.fond:...

.../Data redactării – 07.04.2021