Braconaj, prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 407/2006, uz de armă fără drept, prevăzută de art. 343 alin. (2) Cod penal și uciderea speciilor de faună sălbatică prin folosirea unei arme semiautomate al cărui încărcător poate conţine mai

Sentinţă penală 1612 din 16.12.2020


Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitorul nr. din 05.06.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila a fost trimis în judecată  inculpatul  FG, pentru săvârşirea infracţiunilor de braconaj, prevăzută de art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 407/2006, uz de armă fără drept, prevăzută de art. 343 alin. 2 Cod penal, uciderea speciilor de faună sălbatică prin folosirea unei arme semiautomate al cărui încărcător poate conţine mai multe de 2 cartuşe, prevăzută de art. 52 lit. g din OUG 57/2007, raportat la Anexa 5 şi Anexa 6 din OUG nr. 57/2007, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În fapt, în sarcina inculpatului FG s-a reținut că la data de 03.11.2018, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret, a vânat 3 păsări din specii care nu erau înscrise în autorizaţia de vânătoare. De asemenea, s-a reținut în sarcina inculpatului FG, că la data de 03.11.2018, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret, a vânat 2 păsări din specia perdix perdix (potârniche) şi o pasăre din specia phasianus colchicus (fazan) folosind o armă semiautomată al cărui încărcător poate conţine mai mult de două cartuşe. Totodată, s-a reținut în sarcina  inculpatului FG, că la data de 03.11.2018, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret, a vânat 2 păsări din specia perdix perdix (potârniche) şi o pasăre din specia phasianus colchicus (fazan) folosind o armă semiautomată al cărui încărcător poate conţine mai mult de două cartuşe şi care nu putea fi folosită pentru vânatul speciilor respective, dar pentru care avea permis de armă.

În cursul urmăririi penale au fost administrate  următoarele mijloace de probă: (...)

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 07.08.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La  termenul de judecată  din data de  26.10.2020, cu procedura legal îndeplinită, ulterior prezentării actului de sesizare, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Inculpatul FG a arătat că recunoaşte faptele reținute în sarcina sa  şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, declaraţia sa fiind semnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Instanţa a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată prevăzută de art. 375 Cod procedură penală, astfel că după dezbaterea fondului cauzei a reţinut dosarul în pronunţare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

 La data de 03.11.2018, inculpatul FG, împreună cu martorul GJC şi martorul GS au decis să meargă la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic nr. 34 Spiru Haret gestionat de A.J.V.P.S. Brăila. În acest sens, la data de 24.10.2018 fusese emisă autorizaţia colectivă de vânătoare seria de către A.J.V.S.P. Brăila în care erau înscrişi inculpatul FG şi martorul GJC; aceştia aveau dreptul de a vâna următoarele specii: gâscă de vară, gârliță mare, raţă mare, guguştiuc, raţă mică şi lişiţă. Ajunşi pe fondul de vânătoare respectiv, martorul G a constat că are o pană la maşina cu care se deplasase în acel loc, motiv pentru care a plecat la o vulcanizare in localitatea Viziru, iar pe fondul de vânătoare au rămas inculpatul şi martorul G, cei trei stabilind să înceapă vânătoarea după ce se va reîntoarce şi martorul G.

Inculpatul avea asupra sa arma de vânătoare marca model, armă de vânătoare ce este înscrisă în permisul de armă seria eliberat de D.G.P.M.B. la data de 08.06.2003, având ultima viză aplicată la data de 06.01.2014 şi 33 de cartuşe de vânătoare cu alice calibrul 20. Martorul G nu avea armă a supra sa, el însoţindu-i pe cei doi vânători doar pentru a avea grijă de câini. În timpul cât martorul G a fost plecat, inculpatul a proceda la uciderea a trei păsări, două din specia potârniche şi una din specia fazan, folosind arma pe care o avea asupra sa.

În jurul orei 10:45, inculpatul şi martorul G au fost interceptaţi de doi lucrători din cadrul I.J.J. Brăila, care, auzind focurile de armă, s-au deplasat pe fondul de vânătore. În urma verificării legalităţii partidei de vânătoare, s-au găsit asupra inculpatului arma descrisă anterior, cartuşele  şi păsările vânate.

Din declaraţia martorului GJC, audiat la data de 03.11.2018 (filele 68-71 DUP) şi la data de 04.02.2020 (filele 72-73), rezultă că în seara zilei de 02.11.2018, a vorbit la telefon cu numitul FG să meargă în data de 03.11.2018 la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic Spiru Haret, întrucât avea autorizaţie eliberată la data de de către A.J.V.P.S. Brăila. În dimineaţa zilei de 03.11.2018 a consemnat în autorizaţia de vânătoare data vânătorii, precum şi semnăturile participaţilor şi a organizatorului. În jurul orei 08:30, s-a deplasat împreună cu FG şi GS către fondul cinegetic nr. 34, iar când au ajuns acolo a observat că are o pană la autoturism, motiv pentru care a plecat la o vulcanizare din localitatea Viziru, iar pe fondul de vânătoare au rămas FG şi GS; FG avea asupra sa arma de vânătoare, nemaiavând altă armă asupra sa, iar GS nu avea nicio armă. Asupra acestuia au rămas toate documentele referitoare la vânătoare. În acest timp a fost sunat de către GS care i-a spus că în apropierea zonei de vânătoare este o maşină care îi urmăreşte. Când martorul G a ajuns din nou pe la locul respectiv, a observat că maşina respectivă aparţine I.J.J. Brăila, lucrătorii i-au legitimat. Nu cunoaşte dacă FG a împuşcat ceva sau nu în timpul în care el a fost plecat, nu a participat la vânătoare, nu a folosit arma inculpatului.

Din declaraţia martorului GS, audiat la data de 03.11.2018 şi la data de 20.02.2020 (filele 78-84 DUP), reiese că, la data de 03.11.2018, în jurul orei 08:30, s-a deplasat pe fondul de vânătoare nr. 34 Spiru Haret împreună cu martorul G şi inculpatul FG, unde a participat împreună cu aceştia la vânătoare, rolul său fiind de a avea grijă de cei doi câini pe care îi aveau. La scut timp după ce au ajuns la fondul de vânătoare, martorul G a plecat la o vulcanizare din localitatea Viziru pentru a remedia o pană; ulterior plecării acestuia martorul G a rămas cu FG. Inculpatul avea asupra sa doar arma de vânătoare marca şi mai multe cartuşe de vânătoare calibrul 20. Împreună, cei doi au observat mai multe păsări din specia potârniche, iar FG a tras un foc către acestea şi a reuşit să împuşte două. În continuare au urmărit restul de păsări, iar FG a tras din nou, văzând că zboară mai multe păsări şi crezând că sunt guguştiuci, dar a împuşcat o pasăre din specia fazan. La scurt timp după aceasta, a venit un echipaj al I.J.J. Brăila, care le-a controlat documentele. FG le-a prezentat documentele pe care le avea asupra sa, iar în urma controlului, i-au reţinut documentele şi păsările împuşcate. Martorul declară că nu a folosit arma numitului FG şi nici vreo altă armă. De la momentul plecării martorului G şi până la apariţia jandarmilor nu a auzit alte maşini, nu a văzut alte persoane pe fondul de vânătoare şi nici nu a auzit alte focuri de armă. Nu cunoaşte dacă FG avea voie sau nu să împuşte păsările vânate sau ce specii de păsări/animale avea voie să vâneze.

În procesul-verbal din data de 03.11.2018 (filele 11-12 DUP) s-a consemnat că la data respectivă, în jurul orei 10:45, întrucât au aflat că o persoană de sex masculin se află la vânătoare împreună cu 2 câini din rasa brac german în zona aflată la 1,5 km de S.R.P.A. Spiru Haret, organele din cadrul I.J.J. Brăila au intervenit, ocazie cu care, după ce şi-au declinat calitatea, au procedat la identificarea celui în cauză şi au stabilit că acesta se numeşte FG, care a prezentat următoarele documente:  autorizaţia de vânătoare emisă de A.J.V.P.S. Brăila, permis de armă emis la data de 08.07.2003 de D.G.P.M.B., permis de vânătoare permanent emis la data de 19.02.2010 de A.J.V.P.S. Brăila. Numitul FG avea asupra sa arma de vânătoare marca, pe care nu o avea în toc deoarece tocmai executase câteva focuri de armă. De asemenea, au fost găsite asupra sa şi 33 de cartuşe calibrul 20. Totodată, avea asupra să şi două păsări, ce păreau a fi potârnichi şi o pasăre ce părea a fi fazan. A mai fost identificat şi numitul GS, care îl însoţea pe FG. La controlul documentelor au constatat că nu era înscris să vâneze specia fazan. A fost solicitată intervenţia organelor de cercetare penală care au procedat la ridicarea armei, documentelor şi a vânatului.

Conform autorizaţiei de vânătoare colectivă emisă de A.J.V.P.S. Brăila la data de 24.10.2018 (fila 16 DUP), vânătorii aveau dreptul să vâneze următoarele specii: gâscă de vară, gârliță mare, raţă mare, guguştiuc, raţă mică şi lişiţă. Ca vânători erau înscrişi GJC şi FG.

Numitul FG avea permis de vânătoare, vizat pentru anul 2018 (fila 19 DUP).

De asemenea, FG avea permis de armă seria eliberat de D.G.P.M.B. la data de 08.07.2003 (fila 20), având ultima viză aplicată în anul 2014, în care era înscrisă ca armă de vânătoare şi arma cu alice de calibru 20 marca.

Potrivit adresei nr. emisă de A.J.V.P.S. Brăila (fila 27 DUP), un vânător cu experienţă nu poate confunda specia fazan sau potârniche cu speciile guguştiuc, gâscă de vară, gârliţa mare, raţa mică sau lişiţă. Speciile fazan şi potârniche au medii de viaţă diferite şi înainte de a trage asupra vânatului, vânătorul trebuie să identifice vânatul asupra căreia trage.

În urma efectuării constatării de specialitate efectuate de Laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor Brăila a fost emis buletinul de analize nr. (filele 43-44 DUP) în care s-a consemnat că păsările care au fost ridicate de la FG la data de 03.11.2018 sunt 2 cadavre de potârnichi şi un cadavru de fazan.

Prin Raportul de constatare criminalistică nr. (filele 48-57 DUP) s-a concluzionat că  arma în litigiu este de tip armă de vânătoare, semiautomată, marca este în stare de funcţionare; în magazia armei pot intra un număr de 3 cartușe şi unul în camera cartuş, în total un număr de 4 cartuşe.

Prin Raportul de constatare criminalistică nr. (filele 60-66 DUP) s-a concluzionat că nu se poate stabili dacă cele trei alice identificate în cadavrele păsărilor, pot proveni de la cartuşele macara FIOCCHI puse la dispoziţie; cele trei alice identificate în cadavrele păsărilor, nu provin de la cartuşele marca NOBLE SPORT, puse la dispoziţie.

Fiind audiat în calitate de suspect la data de 03.11.2018 (filele 29-34 DUP) FGa declarat că este membru A.J.V.P.S. Brăila, deţine permis de vânătoare permanent şi permis de armă. În seara zilei de 02.11.2018, l-a sunat pe prietenul său GJC şi au stabilit ca în ziua de 03.11.2018 să meargă la o partidă de vânătoare, întrucât cel din urmă deţinea o autorizaţie de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret. În dimineaţa zilei de 03.11.2018, în jurul orelor 07:30, a ajuns la domiciliul lui GJC, iar în jurul orei 08:49 au ajuns la fondul de vânătoare. FG avea asupra sa arma de vânătoare marca . Când au ajuns la fondul de vânătoare, GJC a observat că are o pană la una dintre roţile autoturismului său şi a plecat înapoi în comună pentru a o remedia. FG a rămas pe fondul de vânătoare cu GS, un bărbat pe care l-au luat ca să aibă grijă de câini. Au început vânătoarea, au intrat într-un canal unde vegetaţia era foarte înaltă, a văzut că zboară două păsări şi a tras deoarece a crezut că sunt guguştiuci. Ulterior a observat că cele două păsări nu erau guguştiuci, ci erau potârnichi. După circa 15 min de mers prin canal, a  observat din nou o pasăre care a zburat şi a făcut uz de armă, dar ulterior a văzut că aceasta era fazan. S-au hotărât să se întoarcă spre drumul de acces pentru a se întâlni cu GJC, iar când s-au apropiat de drumul de acces au fost interceptaţi de jandarmi. După verificarea documentelor de identitate şi de vânătoare, au fost chemate organele abilitate şi au fost conduşi la sediul poliţiei pentru declaraţii. Menţionează că nu a avut intenţia de a împuşca altceva decât ce era trecut în autorizaţia de vânătoare fiind în eroare de fapt, el crezând că sunt guguştiuci.

FG a fost audiat în calitate de inculpat la data de 28.10.2019 (filele 36-39 DUP) şi a precizat că îşi menține declaraţia dată în calitate de suspect şi a mai declarat că la data de 03.11.2018, a semnat pe autorizaţia de vânătoare că a participat şi a crezut că pe autorizaţie sunt înscrişi şi fazani, cum a solicitat. 

În cazul de faţă inculpatul, vânător cu experienţă, ştia că are obligaţia de a identifica vânatul înainte de a trage pentru a se asigura că nu ucide vreuna dintre speciile care nu sunt înscrise în autorizaţia de vânătoare. În schimb inculpatul nu a făcut acest lucru, nu a depus vreo diligenţă pentru a evita situaţia creată şi nici nu s-a bazat pe vreo informaţie care să îi justifice acţiunile. Astfel cum el însuşi a declarat, a tras întrucât a crezut că păsările ucise fac parte din categoria celor înscrise în autorizaţia de vânătoare, iar tocmai ulterior a văzut că a ucis alte specii.

În acelaşi sens, A.J.V.P.S. Brăila a transmis că un vânător cu experienţă nu poate confunda specia fazan sau potârniche cu speciile guguştiuc, gâscă de vară, gârliţa mare, raţa mică sau lişiţă. Drept urmare, inculpatul nu a fost în eroare cu privire la specia păsărilor pe care le-a împuşcat, ci în mod deliberat a ignorat orice obligaţie de diligenţă pe care o avea, respectiv de a identifica vânatul înainte de tragere, acceptând rezultatul faptelor sale.

În  fața instanței de judecată, la termenul de judecată  din data de 26.10.2020, inculpatul FG, în prezența  apărătorului său ales,  a  precizat  că recunoaște faptele reținute în sarcina sa,  solicitând ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În drept,  fapta inculpatului FG, care, la data de 03.11.2018, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret, a vânat 3 păsări din specii care nu erau înscrise în autorizaţia de vânătoare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj, prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 407/2006.

Fapta inculpatului FG, care, la data de 03.11.2018, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret, a vânat 2 păsări din specia perdix perdix (potârniche) şi o pasăre din specia phasianus colchicus (fazan) folosind o armă semiautomată al cărui încărcător poate conţine mai mult de două cartuşe, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uciderea speciilor de faună sălbatică prin folosirea unei arme semiautomate al cărui încărcător poate conţine mai multe de 2 cartuşe, prevăzută de art. 52 lit. g) din OUG 57/2007, raportat la Anexa 5 şi Anexa 6 din OUG nr. 57/2007.Fapta inculpatului FG care, la data de 03.11.2018, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic 34-Spiru Haret, a vânat 2 păsări din specia perdix perdix (potârniche) şi o pasăre din specia phasianus colchicus (fazan) folosind o armă semiautomată al cărui încărcător poate conţine mai mult de două cartuşe şi care nu putea fi folosită pentru vânatul speciilor respective, dar pentru care avea permis de armă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de armă fără drept, prevăzută de art. 343 alin. (2) Cod penal.

Analizând actele şi lucrările dosarului, materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa constată că s-a probat neîndoielnic săvârşirea infracţiunilor de către inculpat, declaraţia sa de recunoaştere coroborându-se cu toate celelalte probe aflate la dosar (...).

Având în vedere aceste aspecte, instanţa reţine că faptele deduse judecăţii au fost dovedite, fiind dovedită şi vinovăţia inculpatului în săvârşirea acestora

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor ce urmează a fi stabilite în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

De asemenea, va avea în vedere dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală potrivit cărora în cazul pedepsei cu închisoarea, limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege se reduc cu 1/3, iar  în cazul pedepsei cu amenda penală, limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege se reduc cu ¼, în cazul în care inculpatul a solicitat şi i-a fost admisă cererea de judecare în baza procedurii simplificate.

În concret, instanţa constată că faptele inculpatului prezintă un pericol social relativ ridicat, inculpatul folosind fără drept o armă  și vânând trei păsări din specii care nu erau înscrise în autorizaţia de vânătoare, respectiv a vânat două păsări din specia perdix perdix (potârniche) şi o pasăre din specia phasianus colchicus (fazan) folosind o armă semiautomată al cărui încărcător poate conţine mai mult de două cartuşe şi care nu putea fi folosită pentru vânatul speciilor respective, dar pentru care avea permis de armă.

Totodată instanţa reţine că inculpatul are 75 ani, este căsătorit, are studii superioare, pensionar, fără antecedente penale și a colaborat cu organele de urmărire penală, recunoscând și regretând  faptele reținute în sarcina sa. 

De asemenea,  instanța are în  vedere faptul că  prin adresa nr., A.J.V.P.S. Brăila a comunicat că nu se mai constituie parte civilă  în cauză  cu suma de 145 euro  reprezentând prejudiciul cauzat prin împuşcarea ilegală a două potârnichi şi a unui fazan, dat fiind faptul că inculpatul a acoperit prejudiciul.

 Instanța nu poate primi solicitarea  apărătorului inculpatului, privind reținerea circumstanței atenuante legale prev. de  disp. art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal, întrucât dispozițiile acestui articol nu sunt aplicabile în cazul infracțiunilor  privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, iar infracțiunea de  uz de armă fără drept prev. de art. 343  Cod penal (aceasta fiind una dintre infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată), face parte  din  această categorie de infracțiuni, fiind inclusă în  Codul penal în Titlul VII – Infracțiuni contra siguranței publice, Capitolul III -  Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și  al materiilor explozive.

Având în vedere circumstanţele reale şi circumstanțele personale ale inculpatului, reţinute mai sus, instanţa se va orienta la pedeapsa închisorii într-un cuantum  reprezentând minimul special prevăzut de lege, cuantum suficient în opinia instanţei, raportat la fapta comisă, la  atitudinea procesuală a inculpatului și la vârsta acestuia.

Instanţa va face şi aplicarea  dispoziţiilor art. 396 al. 10 Cod procedură penală potrivit cărora limitele  pedepselor se reduc cu o treime în cazul în care inculpatul a recunoscut fapta, a solicitat şi i-a fost admisă cererea de judecare în baza procedurii simplificate.

Astfel,  în baza art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 407/2006  raportat la art. 396 alin. 4 şi 10 Cod procedură penală şi art. 83 Cod penal  va stabili pentru inculpatul FG o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj (faptă săvârşită la data de 03.11.2018).

În baza art. 52 lit. g din OUG 57/2007, raportat la Anexa 5 şi Anexa 6 din OUG nr. 57/2007  raportat la art. 396 alin. 4 şi 10 Cod procedură penală şi art. 83 Cod penal va stabili pentru inculpatul FG o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere a speciilor de faună sălbatică prin folosirea unei arme semiautomate al cărui încărcător poate conţine mai multe de 2 cartuşe (faptă săvârşită la data de 03.11.2018).

În baza art. 343 al. 2 Cod penal raportat la art. 396 alin. 4 şi 10 Cod procedură penală şi art. 83 Cod penal va stabili pentru inculpatul FG o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de armă fără drept (faptă săvârşită la data de 03.11.2018).

În baza art. 38 al. 1- art. 39 al. 1 lit. b Cod penal vor fi contopite pedepsele  mai sus stabilite și va  aplica  inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 luni închisoare, la care  va adauga  sporul obligatoriu de  1/3 din totalul celorlalte  pedepse, respectiv sporul de  2 luni, astfel încât  inculpatului FG i  se va stabili pedeapsa rezultantă de  6 luni închisoare.

Sub aspectul individualizării formei de executare, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal care privesc amânarea aplicării pedepsei pentru cazurile în care nu se  impune executarea pedepsei.

Potrivit legii, pedeapsa stabilită este mai mică de 2 ani închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar,  în raport de persoana acestuia, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, se apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Totodată, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunile săvârşite de inculpat este  situat sub pragul de 7 ani închisoare prevăzut de art. 83 alin. 2 Cod penal iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente,  în baza art. 83 Cod penal va amâna aplicarea pedepsei stabilite în sarcina inculpatului FG, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani prevăzut de art. 84 alin. 1 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.