Delapidarea, art.295 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 781 din 17.06.2021


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Constată că la data de 29.01.2021 a fost înregistrată la Judecătoria B...... , sub nr. 1…/271/2021 cauza privind pe inculpata S.A., trimisă în judecată prin rechizitoriul din 26.01.2021, emis în dosar nr. 4388/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B...... , pentru săvârşirea  infracțiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal.

În esenţă, în actul de sesizare s-a reţinut de către procuror în sarcina inculpatei  S.A. faptul că, în data de 18.10.2020, în calitate de supraveghetor jocuri la punctul de lucru din B...... , str. ...., angajat având atribuții de gestionar a sumelor de bani încasate de societatea comercială, și-a însușit suma de 20.880 lei, sumă pe care a scos-o din casieria societății și a înmânat-o unui client, persoană de sex masculin (persoană rămasă neidentificată), pentru a juca la aparate.

Prin încheierea nr. 465/C.P./22.03.2021, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză. 

După începerea judecăţii, inculpata S.A. a solicitat, prin înscris autentic, aplicarea procedurii judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, declarând că recunoaşte învinuirea adusă, solicitare admisă de instanţă în şedinţa publică din 20.05.2021. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

În data de 18.10.2020, în calitate de supraveghetor jocuri la punctul de lucru din B...... , ....., având atribuții de gestiune a sumelor de bani încasate de societate, inculpata S.A. și-a însușit suma de 20.880 lei, sumă pe care a scos-o din casieria societății și a înmânat-o unui client persoană de sex masculin la solicitarea acestuia (persoană rămasă neidentificată) pentru a juca la aparate.

Astfel, în urma unui control efectuat în data de 18.10.2020 s-a constatat că numita S.A., angajată a societății, a dat unui jucător suma de 20.880 lei din casă (casieria firmei), iar aceasta a predat colegei sale mai puțin cu 20.880 lei.

În cauză la data de 20.11.2020 a fost audiată în calitate de reprezentant al persoanei vătămate SC .... SRL B...... , numita K.A., care a declarat că își desfășoară activitatea în calitate de manager la SC ..... SRL B...... , societate ce are ca obiect de activitate  jocuri de noroc și pariuri și are un număr de 6 puncte de lucru, dintre care 4 în B...... și câte unul în localitățile Marghita și Săcueni. Prin înscrisul intitulat împuternicire/delegație având nr. de înregistrare 330/19.10.2020 a fost împuternicită de către societatea la care își desfășoară activitatea să o reprezinte în relația cu mai multe instituții, printre care și I.P.J. B......  .

A arătat că numita S.A. a fost angajată în cadrul SC .... SRL B...... în baza unui contract individual de muncă din luna februarie 2020, fiindu-i întocmită și o fișă a postului, pe postul de supraveghetor jocuri. Aceasta și-a desfășurat activitatea la toate cele 4 puncte de lucru din B...... , ultima dată desfășurându-și activitatea la punctul de lucru situat pe str. ....., unde a comis fapta ce face obiectul prezentei plângeri penale.

Toți angajații societății, inclusiv S.A., își desfășoară activitatea în 2 schimburi, cu program de lucru 12 ore cu 24, respectiv 12 cu 48 ore, după turele de noapte, activitatea punctelor de lucru fiind non stop. La toate punctele de lucru există mai multe aparate, atribuțiile numitei S.A. constând în următoarele: să servească clienții de la aparate cu diverse produse (suc, cafea etc.), să verifice aparatele de joc la intrarea și ieșirea din tură, iar când un client are câștig să îi înmâneze sumele de bani câştigate, la cererea acestuia.

În calculatorul societății există un program numit Newton care, la ieșirile din tură verifică sumele de bani rulate de fiecare aparat în parte, respectiv sumele de bani existente atât la intrarea cât și la ieșirea din ture. Totodată în cadrul fiecărui punct de lucru există un registru de casă, în care se consemnează sumele de bani care reprezintă câștigul sau pierderea societății pentru toate aparatele din punctul de lucru. O dată pe zi, respectiv dimineața, supraveghetoarele de jocuri scot banii din aparate și îi introduc într-un seif care se găsește la fiecare punct de lucru.

Numita K.A. a mai declarat că în data de 18.10.2020 numita S.A. și-a desfășurat activitatea pe tura de zi, de la orele 08,00-20,00. Aproximativ în jurul orelor 17,30, aceasta a sunat-o fiind speriată, relatându-i la telefon că i-a dat unui client suma de 20.880 lei în numerar pentru a juca la aparate, clientul respectiv părăsind punctul de lucru al societății cu suma de bani mai sus menționată.

S-a deplasat de urgență la punctul de lucru al societății situat pe str. ..... i-a relatat verbal faptul că un client al societății care a rămas fără bani, i-a solicitat suma de 20.880 lei pentru a juca la aparate, iar după ce i-a înmânat această sumă de bani clientul respectiv nu a mai jucat la vreunul din aparatele de joc din cadrul punctului de lucru, ci a plecat cu banii respectivi la o altă sală de jocuri.

 În urma acestei situații a sunat la numărul de urgențe 112, relatând cele întâmplate. La puțin timp a sosit la fața locului un echipaj de poliție, care a îndrumat-o să depună plângere penală.

 Astfel, în dimineața zilei de 20.10.2020 s-a deplasat la sediul I.P.J. B......  , situat pe str. Parcul Traian din B...... , unde a depus plângere penală împotriva numitei S.A. pentru cele întâmplate în data de 18.10.2020.

Împrejurarea că numita S.A. a sustras din gestiune suma de 20.880 lei, pe care i-a înmânat acelui jucător rezultă din mențiunile din registrul de casă pe ziua respectivă, din dispoziția de plată întocmită pe numele numitei S.A. în aceeași zi de 18.10.2020 și caietul de predare-primire al angajaților pe ziua respectivă.

În cursul urmăririi penale, inculpata S.A. a refuzat să divulge identitatea persoanei căreia i-a înmânat suma de 20.880 lei.

Din prejudiciul cauzat numita S.A. a achitat în cursul urmăririi penal suma de 5000 lei, fiindu-i imputată și suma de 880 lei din salariul pe luna octombrie 2020, astfel încât societatea pe care o reprezintă s-a constituit parte civilă în cauză cu suma 15.000 de lei.

Cu ocazia audierii în calitate de suspect respectiv inculpat, numita S.A. a recunoscut săvârșirea faptelor, precizând următoarele:

A fost angajată în calitate de supraveghetor jocuri la SC .... SRL B...... , societate ce are ca obiect de activitate jocuri de noroc și pariuri, în perioada 05.03.2020 și până la începutul lunii octombrie 2020. Încă de la angajare i s-a întocmit un contract individual de muncă și fișa postului.

Printre atribuțiile sale de serviciu erau să servească clienții de la aparate cu diverse produse (suc, cafea, bere), să verifice aparatele de joc la intrarea și ieșirea din tură, iar când un client are câștig să îi înmâneze sumele de bani la cererea acestuia. Clienții care jucau la aparate introduceau sumele de bani în aparate, pentru aceste sume de bani fiindu-le acordate puncte de către aparate în limita punctelor jucate.

SC ....  SRL  B...... are un număr de 4 puncte de lucru în municipiul B...... , programul de lucru al supraveghetorilor de jocuri  fiind de 12 ore cu 24, respectiv 12 ore cu 48, după turele de noapte, activitatea punctelor de lucru fiind non stop. Pe  perioada cât a fost angajată la SC ....  SRL  B...... , și-a desfășurat activitatea numai la punctul de lucru situat pe str. .... din B...... .

În data de 18.10.2020  și-a desfășurat activitatea pe tura de zi, de la orele 08,00-20,00, iar în cursul după amiezii i-a dat unui client persoană de sex masculin, la solicitarea acestuia, suma de 20.880 lei pentru a juca la aparate, iar după ce i-a înmânat suma de bani respectivă, clientul respectiv nu a mai jucat la vreunul din aparatele de joc din cadrul punctului de lucru, ci a plecat cu  banii respectivi la o altă sală de jocuri.

A susţinut că nu cunoaște după nume persoana căreia i-a dat banii, știe doar că era un client al punctului de lucru al societății situat pe str. ...., care juca la aparate și venea o dată pe săptămână sau la două săptămâni pentru a juca la aparate. Deși i-a solicitat acestuia să nu plece cu banii, clientul respectiv nu a ținut cont de cele spuse de către ea și a spus că până în cursul serii se va prezenta înapoi cu banii, fapt care nu s-a mai întâmplat.

Imediat după ce clientul respectiv a părăsit punctul de lucru, fiind speriată a sunat-o pe managerul societății K.A., căreia i-a  relatat telefonic despre ce este vorba. Aceasta s-a prezentat imediat la punctul de lucru, ea relatându-i și verbal despre cele întâmplate. K.A. a sunat la numărul de urgențe 112, la puțin timp sosind la fața locului un echipaj de poliție, iar K.A. le-a relatat verbal polițiștilor cele întâmplate, la care aceștia i-au spus că are posibilitatea dacă dorește să depună o plângere penală.

După comiterea faptei, la circa o lună de zile la insistențele managerului K.A. și-a dat demisia de la locul de muncă, completând în acest sens o declarație olografă.

Recunoaște și regretă sincer fapta comisă, și dorește ca în măsura posibilităților să achite contravaloarea prejudiciului cauzat societății. În acest sens a achitat până la data declaraţiei suma de 5000 lei.

Din fișa postului (filele 22-24  dosar up) rezultă că inculpata avea calitatea de angajat al societății comerciale anterior precizate având atribuții de gestionare a sumelor de bani încasate societate.

După începerea judecăţii, s-a depus la dosar de către apărătorul inculpatei o adresă din data de 13.05.2021 emisă de partea civilă SC ....  SRL, prin reprezentant, în care partea civilă arată că nu îşi menţine constituirea de parte civilă formulată în cauză, solicitând să nu se mai dispună  obligarea inculpatei la plata despăgubirilor civile deoarece întreg prejudiciul în valoare de 20.880 lei a fost achitat, astfel că la momentul de faţă inculpata nu mai datorează către partea civilă nicio sumă de bani.

În declaraţia notarială dată de inculpata S.A. în faţa notarului public B.I., autentificată prin încheierea 350/28.04.2021, depusă la dosar de către apărătorul ales al inculpatei în şedinţa publică din 20.05.2021,  inculpata a arătat, în esenţă, că recunoaşte comiterea faptei şi solicită să fie judecată pe baza procedurii în cazul recunoașterii învinuirii şi că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, în cazul în  care va fi găsită vinovată.

În şedinţa publică din 20.05.2021, instanţa a admis cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, din încadrarea reţinută în rechizitoriu, respectiv de art. 295 alin. 1 Cod penal, în art. 295 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 308 alin. 1 Cod penal.

La schimbarea încadrării juridice a faptei, instanţa a avut în vedere împrejurarea că inculpata S.A., în calitate de supraveghetor jocuri cazino la punctul de lucru din B...... , str. Nufărului, nr. 84 al SC .... SRL B...... , avea atribuții de gestiune a sumelor de bani încasate de societate de la clienţi, inculpata exercitând la data comiterii faptei o însărcinare permanentă, remunerată (conform fişei postului-filele 22-24 dosar up şi contractului individual de muncă depus la dosar-filele 18-21 dosar up) în serviciul unei persoane juridice de drept privat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art. 308 alin. 1 Cod penal.

În drept, fapta inculpatei S.A. constând în aceea că, în data de 18.10.2020, în calitate de supraveghetor jocuri la punctul de lucru din B...... , str. .... al SC .... B...... , angajat având atribuții de gestionar a sumelor de bani încasate de societatea comercială, și-a însușit suma de 20.880 lei, sumă pe care a scos-o din casieria societății și a înmânat-o unui client persoană de sex masculin (persoană rămasă neidentificată),  întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 308 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpata S.A. a săvârşit fapta cu intenţie directă, ea prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatei S.A., întrucât din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta pentru care aceasta a fost trimisă în judecată există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpată, în baza art.  295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, o va condamna pe aceasta, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, la  o pedeapsă de 11 luni închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, cu referire la art. 66 alin. 2 Cod penal, instanţa va aplica inculpatei S.A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal pe o perioadă de 1 an, pedeapsă care se execută în condiţiile prev. de art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal.

De asemenea, în baza art. 65 alin. 1 Cod penal instanţa va aplica inculpatei S.A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 a), b) Cod penal pe  durata executării pedepsei principale.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatei S.A. instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, împrejurările concrete în care a fost comisă infracţiunea de delapidare respectiv, având funcţia de supraveghetor jocuri cazino la o societate comercială care prestează activităţi de jocuri de noroc, inculpata, încălcându-şi atribuţiile de serviciu, și-a însușit suma de 20.880 lei, sumă pe care a scos-o din casieria societății și a înmânat-o unui client persoană de sex masculin (persoană rămasă neidentificată întrucât inculpata nu a înţeles să indice suficiente date pentru identificarea acesteia), s-a mai avut în vedere faptul că inculpata a achitat în cursul urmăririi penale suma de 5000 lei, fiindu-i imputată și suma de 880 lei din salariul pe luna octombrie 2020, astfel încât societatea păgubită s-a constituit iniţial parte civilă în cauză cu suma 15.000 de lei, iar în cursul judecăţii prejudiciul a fost recuperat în totalitate,  partea civilă arătând că prejudiciul în valoare de 20.880 lei a fost achitat.

Pe de altă parte, ţinând seama de faptul că inculpata este fără antecedente penale iar în cursul judecăţii a recunoscut şi a regretat fapta, a recuperat şi restul prejudiciului, instanța a aplicat o pedeapsă cu închisoarea într-un cuantum corespunzător, spre minimul special prevăzut de lege, având în vedere limitele speciale prevăzute de lege reduse cu 1/3 conform art. 308 alin. 1 și 2 Cod Penal și respectiv cu 1/3 conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Instanţa, apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatei S.A., aceasta fiind fără antecedente penale, având posibilităţi reale de îndreptare şi fără a fi depusă în mediul penitenciar iar pedeapsa în sine reprezintă un avertisment pentru ea, impunându-se însă supravegherea sa, în condiţiile legii, de către autorităţile specializate ale statului, în baza art. 91 Cod penal va  dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 11 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin.1 lit. a)-e) Cod penal, instanţa va obliga inculpata S.A. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B...... la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

De asemenea, în baza art. 93 alin.2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, instanţa va impune inculpatei S.A. următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune B...... sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, iar în baza art. 93 alin.3 Cod penal, va impune inculpatei ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei com. P…, jud. B......  , sau în cadrul Primăriei mun. B...... , jud. B......  .

În baza art. 91 al. 4 Cod penal se va atrage atenţia inculpatei S.A. asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa, având în vedere adresa din data de 13.05.2021 emisă de partea civilă SC .... SRL, prin reprezentant, va constata că prejudiciul cauzat părţii civile S.C. .... S.R.L. a fost recuperat.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpata S.A., aflată în culpă procesuală,  la plata sumei de 450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. 

În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul cuvenit avocatului din oficiu, av. V.I., desemnat  pentru inculpata S.A. în faza de cameră preliminară, în cuantum de 627 lei, va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B......  , conform delegaţiei nr. 542/2021.

În baza art. 272 Cod procedură penală, va stabili onorariul parţial cuvenit avocatului din oficiu, av. V.I., pentru inculpata S.A., în faza de judecată până la prezentarea avocatului ales, la suma de 500 lei, onorariu parţial care va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B......  , conform delegaţiei nr. 543/2021.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.  295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S.A., pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, la  o pedeapsă de 11 luni închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, cu referire la art. 66 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatei S.A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal pe o perioadă de 1 an, pedeapsă care se execută în condiţiile prev. de art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei S.A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 a), b) Cod penal pe  durata executării pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal  dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 11 luni închisoare aplicată inculpatei S.A. pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin.1 lit. a)-e) Cod penal, obligă inculpata S.A. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B...... la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei S.A. următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune B...... sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal, impune inculpatei S.A. ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei com. P......  , jud. B......  , sau în cadrul Primăriei mun. B...... , jud. B......  .

În baza art. 91 al. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei S.A. asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Constată că prejudiciul cauzat părţii civile S.C. .... S.R.L. a fost recuperat.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata S.A. la plata sumei de 450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. 

În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul cuvenit avocatului din oficiu, av. V.I., desemnat  pentru inculpata S.A. în faza de cameră preliminară, în cuantum de 627 lei, va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B......  , conform delegaţiei nr. 542/2021.

În baza art. 272 Cod procedură penală, stabileşte onorariul parţial cuvenit avocatului din oficiu, av. V.I., pentru inculpata S.A., în faza de judecată până la prezentarea avocatului ales, la suma de 500 lei, onorariu parţial care va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B......  , conform delegaţiei nr. 543/2021.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii cu Parchetul de pe lângă Judecătoria B...... , cu partea civilă şi cu inculpata.

Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 17.06.2021.

Preşedinte, Grefier,