Plangere solutie netrimitere judecata

Sentinţă penală 3929/256/2021 din 29.06.2021


DOSAR NR. 3929/256/2021

Sent.pen.nr.343/29.06.2021

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

 Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

 Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia la data de 21.05.2019, petentul CAC solicitat judecătorului de cameră preliminară să infirme soluţia de clasare dispusă prin ordonanţa nr. 2451/P/2017 din data de 25.02.2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, menţinută prin ordonanţa nr. 40/II/2/2021 a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în sensul de a dispune reluarea urmăririi penale.

 În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că nu este de acord cu soluţia de clasare dispusă în cauză întrucât apreciază că în cauză nu au fost epuizate toate mijloacele de probă ce puteau fi administrate şi nici nu s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale.

 În cauză nu au fost administrate probe noi.

 Procedând în temeiul art. 341 alin. 5 şi 6 C.proc.pen, la judecarea cauzei, judecătorul de cameră preliminară constată, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală, că plângerea este parţial fondată.

Astfel, soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia de clasare a cauzei privind săvârşirea infracţiunii de organizare de lupte între animale sau cu animale, prev. de art. 25 alin. 1 lit. c C.pen. nu este temeinică întrucât în cauză nu a fost epuizat probatoriul ce putea fi administrat. Aceasta rezultă inclusiv din nota de sarcini întocmită de procurorul de caz la data de 30.09.2019 prin care a stabilit actele ce mai era necesar a fi îndeplinite în cauză, însă pe care organele de cercetare penală nu le-au efectuat.

Pe de altă parte, judecătorul de cameră preliminară constată că, raportat la pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea respectivă, în cauză s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale, având în vedere că nu s-a procedat la identificarea făptuitorilor, nefiind dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale și nici punerea în mișcare a acțiunii penale astfel încât să existe acte de procedură de natură a întrerupe cursul prescripției răspunderii penale, în sensul exigențelor prevăzute de Decizia C.C.R. 297/26.04.2018.

Faţă de cele expuse, judecătorul de cameră preliminară va admite plângerea şi va schimba temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, din art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen., în art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În baza art. 341 alin. 6 lit. c C.proc.pen.

Admite plângerea.

Schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare dispuse prin ordonanţa nr. 2451/P/2017 din data de 25.02.2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, menţinută prin ordonanţa nr. 40/II/2/2021 a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, din art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen., în art. 314 alin. 1 lit. a şi art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată azi, 29.06.2021, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

CAT

Domenii speta