Revocarea/anularea amânării aplicării pedepsei

Sentinţă penală 205 din 03.06.2022


Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ..../207/2022, Serviciul de Probațiune Olt a sesizat Biroul de Executări Penale din cadrul acestei instanțe, în temeiul art. 583 alin.2 C.P.P. a sesizat instanta cu privire la faptul că numitului G............. R..... - F....., a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani, prin sent. pen. nr. 315/14.10.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul ..../207/2021, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 241/18.02.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 C.P., fiind încredinţat în supravegherea Serviciului de Probaţiune Olt.

Se mai arata ca  prin sentinta penala nr. 312/13.10.2021, pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul penal nr. ..../207/2021, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 240/18.02.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, inculpatul G............. R..... - F....., a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de evadare, faptă prevăzută de art. 285, alin. 3 lit. c), sub forma concursului de infracţiuni.

 Infracţiunile de evadare au fost comise în concurs real cu infracţiunea de act sexual cu un minor, momentul consumării infracţiunilor de evadare (04.06.2021 şi 19.06.2021) fiind anterior rămânerii definitive a condamnării pentru infracţiunea de act sexual cu un minor(18.02.2022 - Decizia penală a Curţii de Apel Craiova).

Astfel, în temeiul art. 583 alin. 2 C.P.P., având în vedere cele mai sus menţionate, solicita instantei a se dispune asupra aplicării dispoziţiilor art. 97, alin.1, CP.

De asemenea, au fost comunicate relatii cu privire la cele două sentinţe penale de catre Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal .

Ca urmare adresei înaintata de instanța, IPJ Olt,  a comunicat fisa de cazier judiciar privind pe condamnatul G......... R........... F............

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Serviciul de Probaţiune  Olt, în temeiul art. 583 alin.2 C.P.P. a sesizat instanta cu privire la faptul că numitului G............. R..... - F....., , a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani, prin sent. pen. nr. 315/14.10.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul ..../207/2021, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 241/18.02.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 C.P., fiind încredinţat în supravegherea Serviciului de Probaţiune Olt.

Prin sentinta penala nr. 312/13.10.2021, pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul penal nr. ..../207/2021, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 240/18.02.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, inculpatul G............. R..... - F....., a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de evadare, faptă prevăzută de art. 285, alin. 3 lit. c), sub forma concursului de infracţiuni.

 Infracţiunile de evadare au fost comise în concurs real cu infracţiunea de act sexual cu un minor, momentul consumării infracţiunilor de evadare (04.06.2021 şi 19.06.2021) fiind anterior rămânerii definitive a condamnării pentru infracţiunea de act sexual cu un minor(18.02.2022 - Decizia penală a Curţii de Apel Craiova).

Instanța retine ca potrivit disp. art. 585 alin. 1 lit a Cpp, alte modificări de pedepse, prevede ca  pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:

a)concursul de infracţiuni

b) recidiva;

c) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

(2) Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care persoana condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

(3) Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.

(4) La primirea cererii, preşedintele completului de judecată dispune ataşarea la dosar a înscrisurilor şi luarea tuturor măsurilor necesare soluţionării cauzei

Constatând îndeplinite dispozițiile legale mai sus menționate, în sensul că inculpatul a săvârşit cele două infracţiuni în concurs, instanța urmează sa admită sesizarea formulata de erviciul de Probațiune Olt.

În baza art. 585 alin. 1 lit. a C.p.p , va admite cererea de contopire a pedepselor aplicate condamnatului G......... R........... F...........prin sentinţa penală 315/14.10.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021 şi prin sentinţa penală 312/13.10.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021, cerere  formulată de Serviciul de Probaţiune Olt.

Va constata că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală 315/14.10.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021 şi prin sentinţa penală 312/13.10.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021 au fost comise în concurs potrivit art. 38 C.pen

În baza art.583 C.p.p rap. la art. 97 alin.1 C.pen , va anula suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului G......... R........... F........... sentinţa penală 312/13.10.2021 de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 312/13.10.2021 de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021. în pedepsele sale componente şi repune pedepsele în individualitatea lor:

-pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evadare prev. de art. 285 alin.3 lit.c ( savarsita la data de 04.06.2021)

-pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evadare prev. de art. 285 alin.3 lit.c ( savarsita la data de 19.06.2021)

Va repune în individualitate pedeapsa stabilită prin sentinţa penală 315/14.10.2021 de Judecătoria Caracal în dosarul penal ..../207/2021, respectiv;

-pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, prev. de art. 220 alin.1 si alin.4 lit.e C.pen, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.

În temeiul art. 38 alin.1, 39 alin.1 lit. b, va  contopI:

-pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evadare prev. de art. 285 alin.3 lit.c, C.pen. (savarsita la data de 04.06.2021).

- pedeapsa de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de evadare prev. de art. 285 alin.3 lit.c, C.pen. ( savarsita la data de 19.06.2021).

- pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, prev. de art. 220 alin.1 si alin.4 lit.e, C.pen, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.

Va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din restul pedepselor suspuse contopirii, respectiv din pedeapsa de 1 an şi pedeapsa de 1 an, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

-În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a pedepsei, instanţa reţine faptul că inculpatul a săvârşit două infracţiuni de evadare, prev. de art. 285 alin.3 lit.c ( savarsita la data de 04.06.2021) în concurs cu o infracţiune de act sexual cu un minor. Având în vedere atitudinea sa, precum şi predispoziţia în săvârşirea de infracţiuni, o pedeapsă neprivativă de libertate nu ar fi suficientă pentru împlinirea scopului coercitiv şi educative, instanţa urmând a se orienta spre modalitatea executării pedepsei în regim de detenţie raportat şi la atitudinea inculpatului de sfidare a autorităţii dar şi la pericolul social al infracţiunilor săvârşite.

În baza art..72 alin.(1) C.pen,  va deduce din pedeapsa aplicata durata reţinerii de o zi dispusă faţă de inculpatul Grozăvescu Robert Florin, începând cu data de 19.03.2021, ora 15.00, până la data de 20.03.2021, ora 15.00, durata reţinerii de o zi din data de 21.06.2021, durata arestului la domiciliu din data de 08.04.2021, până  la data de 19.06.2021, precum şi durata arestului la domiciliu şi a arestării preventive, din data de 21.06.2021 până la data 14.10.2021.

Va menţine restul dispoziţiilor din sentinţele menţionate anterior care nu contravin prezentei.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielie avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Postat 04.07.2022