Circulaţie rutieră

Decizie 1175 din 20.12.2021


Soluţia şi considerentele Tribunalului asupra apelului:

În fapt, prin procesul-verbal de contravenţie X, petentul a fost sancţionat contravenţional în temeiul prevederilor art. 102 alin. 3 lit. a din OUG 195/2002 cu amendă în cuantum de  1305 lei şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, reţinându-se în sarcina sa faptul că  a condus sub influenţa băuturilor alcoolice.

Prima instanţă a respins ca nefondată plângerea contravenţională formulată, soluţie criticată de către apelant din mai multe puncte de vedere, ce vor fi analizate în cele ce urmează.

În ceea ce priveşte criticile apelantului cu privire la absenţa controlului metrologic al mijlocului de măsurare utilizat – alcooltestul marca Drager – pentru stabilirea săvârşirii contravenţiei, instanţa le va respinge în mod global, pentru următoarele considerente:

În această privinţă, Tribunalul reţine că, astfel cum se arată în mod expres în cuprinsul art. 88 alin. (4) din O.U.G. nr.195/2002, testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic este necesară numai pentru stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat, concentraţie care se impune în cazul în care este necesară delimitarea contravenţiei de infracţiunea de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În schimb, simpla prezenţă a alcoolului în aerul expirat poate fi depistată şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, cum este cazul aparatului folosit în speţă.

Or, pentru existenţa faptei contravenţionale reţinute în sarcina apelantului, nu este necesară stabilirea unei anumite concentraţii a alcoolului în aerul expirat (un asemenea element neintrând în conţinutul constitutiv al contravenţiei), fiind suficientă detectarea prezenţei alcoolului, prezenţa care este indicată de rezultatul testării cu aparatul etilotest şi pentru a cărei detectare legea nu cere utilizarea unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, ci doar a unui mijloc tehnic certificat.

Această concluzie nu este contrazisă nici de prevederile Normei de metrologie legală NML 012-05 Etilometre, art. 2 par. 1, potrivit cu care mijlocul de măsurare destinat măsurării automate a concentraţiei masive de etanol în aerul alveolar expirat de către o persoană este etilometrul, întrucât şi acest articol vizează stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat, iar nu simpla stabilire a prezenţei acestuia.

Apoi, în ceea ce priveşte susţinerile apelantului – petent, potrivit cu care O.G. 20/1992 şi dispoziţiile art. 19 din OG 20/1992 ar impune obligativitatea controlului metrologic în toate domeniile de interes public, iar Ordinul nr. 148 din 29 noiembrie 2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.0-2012 enumeră, printre categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, se află şi etilometrele, instanţa reţine că aceste prevederi nu sunt relevante, câtă vreme pentru stabilirea simplei prezenţe a alcoolului în aerul expirat, nu este necesară, potrivit dispoziţiilor speciale arătate în alineatele precedente, verificarea metrologică a aparatului alcooltest.

De altfel, dacă apelantul-petent avea suspiciuni cu privire la realitatea rezultatului testării, avea posibilitatea să solicite recoltarea de probe biologice de sânge, or nu a procedat în acest sens, ci, dimpotrivă, a menţionat expres, la rubrica „alte menţiuni” a procesului-verbal, că nu doreşte recoltarea de probe biologice de sânge, fiind deci plauzibil ca la momentul opririi să mai fi prezentat o minimă concentraţie de alcool în aerul expirat, instanţa constată că sentinţa primei instanţe de respingere a plângerii contravenţionale este legală şi temeinică.

În ceea ce priveşte solicitarea apelantului de reindividualizare a sancţiunii contravenţionale, se constată că aceasta nu este întemeiată, întrucât conducerea sub influenţa alcoolului poate avea consecinţe grave asupra siguranţei circulaţiei rutiere.

Aşadar, în temeiul art. 480 alin. (1) din C.proc.civ., instanţa de apel va respinge ca nefondată cererea de apel formulată, urmând a păstra în totalitate sentinţa apelată.