Pornografia infantilă

Sentinţă penală 208 din 10.08.2020


T R I B U N A L U L:

Prin rechizitoriul nr.223/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.V.A. pentru comiterea infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art.374 alin.1, 2 şi 4 Cod penal cu aplic. art.113 Cod penal, constând în aceea că în luna aprilie 2019 a înregistrat video momentele în care a întreţinut relaţii sexuale orale cu persoana vătămată N.I., în vârstă de 13 ani, act sexual filmat de către acesta cu telefonul mobil şi a distribuit filmarea în mediul online.

În faza de urmărire penală s-au administrat următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare, planşe foto, procese verbale întocmite de ofiţerul de caz, proces verbal încheiat cu ocazia efectuării percheziţiei informatice, raport de expertiză medico-legală psihiatrică, declaraţii martori, declaraţii suspecţi, declaraţii inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 08.10.2019 sub nr.4471/105/2019.

Prin încheierea nr.54 din data de 17.02.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat competenţa Tribunalului Prahova în soluţionarea cauzei, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.223/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti privind pe inculpatul P.V.A., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând, totodată, începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras, în baza art.374 alin.1 Cod proc. penală, a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa i-a adus inculpatului la cunoştinţă prevederile art.374 alin.4 şi ale art.396 alin.10 Cod proc. penală, acesta solicitând ca judecata să aibă loc potrivit procedurii simplificate instituite de aceste texte legale, recunoscând în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare şi precizând că are cunoştinţă de probele administrate în faza urmăririi penale, pe care şi le însuşeşte şi nu doreşte administrarea altor probe.

Această solicitare a inculpatului a fost încuviinţată de tată, reprezentantul său legal, la data de 28.05.2020, în conformitate cu disp. art.375 alin.12 Cod proc. penală.

Prin urmare, constatând îndeplinite condiţiile impuse de art.374 alin.4 Cod proc. penală, instanţa a admis cererea şi nu a mai procedat la readministrarea probatoriului din faza de urmărire penală.

Citaţi fiind cu menţiunea de a comunica dacă se constituie parte civilă în cauză, la primul termen de judecată nici persoana vătămată şi nici reprezentanţii acesteia nu au dat curs solicitării, astfel că la data de 28.05.2020, procurorul a arătat că înţelege să exercite acţiunea civilă împotriva inculpatului, în numele şi în interesul persoanei vătămate minore, în baza art.19 alin.3 Cod proc. penală rap. la art.20 alin.1, 2 Cod proc. penală, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 20.000 lei reprezentând daune morale.

La termenul din 09.07.2020, persoana vătămată minoră şi părinţii săi s-au prezentat în instanţă, susţinând că nu au niciun fel de pretenţii faţă de inculpat.

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală, tribunalul reţine vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei şi următoarea situaţie de fapt:

În luna aprilie 2019, persoana vătămată N.I. (în vârstă de 13 ani) a acceptat propunerea inculpatului P.V.A. (în vârstă de 15 ani) de a se întâlni într-un parc din zona de Nord a oraşului Ploieşti, în scopul de a întreţine acte sexuale orale cu acesta.

Astfel, cei doi minori s-au deplasat în apropierea Spitalului Judeţean din Ploieşti, într-un imobil, unde persoana vătămată a întreţinut acte sexuale orale cu inculpatul, moment pe care inculpatul P.V.A. l-a filmat cu telefonul mobil.

În seara aceleiaşi zile, inculpatul a distribuit filmarea în mediul online, acesta fiind văzută şi de martorii T.R.M. şi G.M.A., iar de la acea dată şi până în ziua de 19.08.2019, când s-a efectuat percheziţia informatică asupra telefonului mobil ce-i aparţinea inculpatului, acesta a deţinut în memoria telefonului său marca Samsung cu seriile IMEI 1 353566103335215/01 şi IMEI 2 353567103335213/01 fişierul audio-video, cu o durată de 41 de secunde, care o prezintă pe minora N.I. în ipostaze sexuale explicite (întreţinând relaţii sexuale cu inculpatul).

Audiat fiind în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut comiterea faptei astfel cum a fost prezentată anterior, atitudine pe care şi-a menţinut-o şi în faţa instanţei, în sensul că a recunoscut în totalitate infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, declaraţii ce se coroborează şi cu celelalte mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale, şi anume: proces verbal de constatare, procese verbale întocmite de ofiţerul de caz, proces verbal încheiat cu ocazia efectuării percheziţiei informatice, declaraţii martori T.R.M. şi G.M.A., declaraţii persoană vătămată, suspect şi inculpat.

În drept, fapta inculpatului P.V.A. care în luna aprilie 2019 a înregistrat video momentele în care a întreţinut relaţii sexuale orale cu persoana vătămată N.I., în vârstă de 13 ani, filmarea fiind ulterior distribuită în mediul online, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de pornografie infantilă, prevăzută de art.374 alin.1, 2 şi 4 Cod penal cu aplic. art.113 Cod penal.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.396 alin.2 Cod procedură penală, în sensul că, dincolo de orice îndoială rezonabilă, se constată că fapta există, constituie infracţiune, a fost săvârşită de inculpat în timpul minorităţii, iar la data comiterii acesta avea discernământul prezent (conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr.738/17.09.2019 întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Prahova), instanţa va dispune sancţionarea sa în concordanţă cu situaţia sa juridică expusă în sentinţa penală nr.320/26.02.2020 pronunţată de Judecătoria Ploieşti, definitivă prin neapelare la data de 06.07.2020.

Astfel, prin sentinţa penală amintită i-a fost aplicată inculpatului P.V.A. măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni pentru comiterea infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, prev. de art.335 alin.1 Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.2 Cod penal (fapte din perioada 05.08.2019 - 06.09.2019), punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art.334 alin.2 Cod penal cu aplic. art.113 alin.2 Cod penal (fapte din perioada 03.09.2019 - 06.09.2019), şi furt în scop de folosinţă, prev. de art.230 alin.1 Cod penal rap. la art.228 alin.1 Cod penal - art.229 alin.1 lit.b şi d Cod penal cu aplic. art.113 alin.2 Cod penal (fapte din perioada 05.08.2019 - 14.09.2019), iar în baza art.121 alin.1 Cod penal i s-au impus inculpatului obligaţii specifice acestui tip de măsură.

Se observă, aşadar, că infracţiunea de pornografie infantilă, pentru comiterea căreia a fost trimis în judecată inculpatul în prezentul dosar, este concurentă cu cele pentru comiterea cărora inculpatului i-a fost aplicată măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni prin sentinţa penală nr.320/26.02.2020 pronunţată de Judecătoria Ploieşti, definitivă prin neapelare la data de 06.07.2020, având în vedere împrejurarea că toate aceste infracţiuni au fost săvârşite prin acţiuni distincte, înainte ca inculpatului să-i fie aplicată definitiv vreo măsură educativă.

În aceste condiţii, devin aplicabile dispoziţiile art.123 alin.3 Cod penal, potrivit cărora „dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:

a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;

b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de liberate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de liberate”.

Cum măsura educativă neprivativă de libertate luată faţă de inculpatul minor P.V.A. prin sentinţa penală nr.320/26.02.2020 pronunţată de Judecătoria Ploieşti este cea mai severă dintre cele prevăzute de art.115 alin.1 pct.1 Cod penal (asistarea zilnică), iar durata acesteia este cea maximă (6 luni, conform art.120 alin.2 Cod penal), înseamnă că singura variantă posibilă în cazul său este cea prevăzută de litera c) a art.123 alin.3 Cod penal, constând în înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate, contrar recomandării consilierului de probaţiune (care a opinat pentru aplicarea măsurii neprivative de libertate a asistării zilnice).

La individualizarea măsurii educative ce se va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal, conform art.129 alin.1 Cod penal, urmând să ţină seama de gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea inculpatului, evaluate după criteriile enumerate în cuprinsul acestui articol, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valorile ocrotite; natura şi gravitatea rezultatului produs; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; antecedentele penale ale inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

Astfel, instanţa se raportează la urmarea produsă, respectiv atingerea adusă relaţiilor sociale create în jurul moralei publice şi a imaginii şi demnităţii persoanei vătămate minore, dar şi la împrejurarea că întreaga activitate infracţională a fost comisă ca act de teribilism, în scopul răzbunării pe părinţii săi adoptivi care i-au dezvăluit că l-au adoptat după ce minorul începuse să fie etichetat şi marginalizat de către ceilalţi copii din comunitate, strigându-l „înfiatule”, urmărind să-i rănească pe părinţi prin adoptarea unei conduite infracţionale, formându-şi grup de egali din persoane cu antecedente penale.

Prin urmare, având în vedere aceste criterii, dar şi cauza de atenuare prevăzută de art.396 alin.10 Cod proc. penală, instanţa va aplica inculpatului P.V.A. măsura educativă a internării într-un centru educativ orientată înspre minimul special prevăzut de art.124 alin.2 Cod penal (1 an) cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, aceasta fiind deopotrivă un mijloc de constrângere, dar şi un mijloc de reeducare şi de prevenţie eficient.

În plus, în baza art.127 Cod penal rap. la art.72 alin.1 Cod penal, se va deduce din măsura educativă aplicată perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 25.09.2019 la 15.12.2019 (măsuri preventive luate împotriva inculpatului în cauza finalizată cu sentinţa penală nr.320/26.02.2020 pronunţată de Judecătoria Ploieşti).

În ceea ce priveşte latura civilă, având în vedere principiul disponibilităţii ce guvernează raporturile procesual civile, tribunalul va lua act că reprezentanţii legali ai persoanei vătămate minore N.I., respectiv N.G. şi N.E., renunţă la pretenţiile civile formulate de procuror la data de 28.05.2020.

În plus, având în vedere soluţia pronunţată pe latură penală faţă de inculpat, în baza art.274 alin.1 şi 3 Cod proc. pen., instanţa urmează să dispună obligarea acestuia în solidar cu părţile responsabile civilmente P.C. şi P.L.B. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi faza de judecată, în cuantum de 700 lei, onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 260 lei, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu atât inculpatului, cât şi persoanei vătămate, în cuantum de 868 lei (integral), respectiv 300 lei (parţial), urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Prahova.