Contrabandă- art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006

Sentinţă penală 101 din 03.10.2018


Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006; măsură educativă pentru inculpatul minor, obligă inculpaţii, în solidar, la plata de taxe vamale şi accize.

Jurisprudenţă:  contrabandă- art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.

Instituţie: Judecătoria Moldova Nouă.

 

În fapt, la data de 29.07.2016, au fost identificate două persoane de sex masculin care se deplasau la aproximativ 200 metri de linia de frontieră, in zona râului Nera,  una dintre ele transportând un colet voluminos de culoare neagră.

Operatorul de pe sistemul fix de supraveghere din cadrul Poliţiei de Frontieră - a observat pe teritoriul statului două persoane, pe malul râului Nera şi o altă persoană trecând râul Nera, pe teritoriul României cu un colet în spate.  Echipajul de intervenţie  s-a deplasat la faţa locului, descoperind cele două persoane şi coletul.  Au fost transportaţi la sediul Poliţiei de Frontieră, persoanele fiind T.G.D. şi T.D.. În prezenţa acestora, a fost desfăcut coletul în care s-a descoperit cantitatea de 500 pachete ţigări marca BOND, netimbrate, de provenienţă DUTY FREE. Ţigările au fost depuse la Camera de Corpuri Delicte a STPF CARAŞ-SEVERIN cu dovada seria A nr. 01574 din 04.08.2016.

Audiaţi în calitate de suspecţi, au recunoscut săvârşirea faptei arătând că ţigările au fost furnizate de un cetăţean sârb cu porecla "S" după ce acesta luaseră legătura telefonic pentru a stabili detaliile operative.

Inculpaţii T.G.D. şi T.D. au recunoscut în fața instanței de judecată faptele reținute in sarcina lor prin rechizitoriu. La audierea minorului T.D.  a fost prezent şi tatăl acestuia, care a fost de acord cu declarația fiului său.

În drept, faptele inculpaților constituie infracțiunea de „contrabandă” conform art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006.

Conform art.270 alin.3 din L.86/2006 privind Codul Vamal „sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin.1 colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.

Conform art.270 alin.1 din L.86/2006 „introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite de controlul vamal, constituite infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”.

Din analiza  textelor de incriminare menţionate mai sus se observă că în situaţia infracţiunii asimilate de contrabandă menţionată la alin. 3 nu se prevede cerinţa ca subiectul activ să cunoască că bunurile sau mărfurile provin din săvârşirea unei infracţiuni de contrabandă, textul folosind doar termenul generic de contrabandă.

Astfel că pentru a fi reţinută infracţiune prev. de art.270 al.3 din Legea 86/2006 trebuie dovedit că inculpatul a cunoscut  că ţigaretele găsite asupra sa au fost introduse în ţară sau sunt menite a fi scoase din ţară în mod ilegal, prin ocolirea, evitarea controlului vamal, adică să fi cunoscut că acestea  provin din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, indiferent dacă în raport cu autorul acestei fapte prevăzute de legea penală aceasta are sau nu caracter penal.

Aşadar, se consideră că infracţiunea asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 nu este condiţionată de existenţa infracţiunii de contrabandă incriminate în art. 270 alin. (1) şi de art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, ci presupune, după caz, ca bunurile sau mărfurile care trebuie plasate sub un regim vamal să provină din contrabandă, în sensul că au fost introduse în ţară prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal sau au fost introduse în ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la control vamal, indiferent de valoarea în vamă a acestora sau  să fie destinate săvârşirii contrabandei, în sensul că sunt menite să fie scoase din ţară prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal sau prin locurile stabilite pentru controlul vamal, dar prin sustragere de la control vamal, indiferent de valoarea în vamă a acestora.

De altfel, această chestiune de drept a făcut obiectul Deciziei nr.32/11.12.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală care a stabilit că noţiunea de "contrabandă" utilizată de legiuitor în dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în sintagma "cunoscând că acestea provin din contrabandă", priveşte contrabanda constând în introducerea în ţară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în ţară a acestor bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal.

Din conduita inculpaţilor la momentul în care a fost descoperiţi de organele de poliţie, precum și ulterior, în cursul judecăţii, de recunoaștere a faptei, exprimându-și acordul de a achita prejudiciul părţii civile, din modul în care au fost predate ţigările, cantitatea acestora, rezultă fără nici un dubiu că inculpaţii cunoşteau că acestea provin din contrabandă, condiţie prev. de art.273 al.3 din Legea 86/2006, pentru a fi îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii  asimilate de contrabandă.

La termenul de judecată din data de 06.06.2018, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată:  din infracțiunea asimilata de contrabandă in forma agravată a aceleiași infracţiuni, prevăzută de art. 274 din Legea 86/2006: „faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se  pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Din situația expusă în rechizitoriu, din probatoriul administrat în cauză și din poziția procesuală a inculpaților și a reprezentantului Ministerului Public rezultă că faptele săvârșire de către inculpați au legătură între ele.  Forma agravată a infracţiunii există atunci când se probează voinţa comună de a acţiona, chiar dacă nu există  contribuţie directă a ambilor la transportul coletului. Nu are relevanţă dacă intre participanţi a intervenit un acord tacit sau expres. Instanţa reţine că cei doi stabiliseră detaliile telefonic cu cetăţeanul sarb, după care au mers impreună, aşteptându-l pe acesta pe malul rului Nera.

În consecință, în baza art.386 alin.1 CPP, instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată:

- pentru inculpatul T.G.D., din infracţiunea de contrabandă constând în „colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia” fapta prevăzută de art.270 al. 3 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 77 lit. d din Codul Penal, in infracţiunea de contrabandă în formă calificată constând în „colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia” de două sau mai multe persoane, fapta prevăzută de art.270 al. 3, art.274 din Legea 86/2006, rep., cu aplicarea art. 77  lit.d  Cod penal

 - pentru inculpatul T.D., din infracţiunea de contrabandă constând în „colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia” fapta prevăzută de art.270 al. 3 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 113, 114 din Codul Penal, in infracţiunea de contrabandă în formă calificată constând în „colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia” de două sau mai multe persoane, fapta prevăzută de art.270 al. 3, art.274 din Legea 86/2006, rep., cu aplicarea art.  113, 114  Cod penal.

Fapta inculpaţilor a fost dovedită cu procesul verbal de prindere in flagrant, planşele fotografice, declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi dovada de ridicare a ţigărilor.

Sub aspectul laturii obiective instanța reține că elementul material al infracțiunii de „contrabandă” săvârșită de inculpaţii  T.G.D. şi T.D. este reprezentat de acțiunea de a prelua şi transporta la data de 29.07.2016 o cantitate de  500 pachete de țigări marca Bond, fără timbru fiscal, de proveniență duty-free, cunoscând că aceasta provine din contrabandă.

Urmarea imediată a infracțiunii este reprezentată de crearea unei stări de pericol pentru siguranța relațiilor privind circulația bunurilor ce trebuie supuse regimului vamal și pentru încrederea în mărfurile ce sunt introduse în circuitul comercial.

Legătura de cauzalitate nu trebuie dovedită deoarece faptele constituie infracțiuni de pericol abstract, situație în care urmare imediată rezultă din materialitatea faptelor.

În ceea ce privește latura subiectivă, instanța reține că infracțiunile sunt săvârșite cu intenție, inculpații având reprezentarea corectă a consecințelor faptelor comise.

Deoarece reține existența tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii pentru care inculpații au fost trimiși în judecată, instanța se va apleca în continuare asupra elementelor de individualizare pentru pedepsele ce urmează a fi stabilite.

La individualizarea pedepsei, conform art.74 Cod Penal instanța trebuie să ia în calcul împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșiri și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Din fișa de cazier a inculpaților  T.G.D. şi T.D. rezultă că aceștia sunt la primul contact cu legea penală.

De asemenea, instanța reține că la termenul de judecată din data de 18.04.2018  inculpaţii au recunoscut faptele reținute în sarcina lor prin rechizitoriu şi au solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate in faza de urmărire penală.  Instanţa admite cererea de judecare a cauzei în procedură simplificată conform art.375 CPP, situație în care va aplica dispozițiile art.396 alin.10 CPP.

In privința inculpatului T.G.D., instanţa reţine, pe lângă faptul că este la primul contact cu legea penală,  şi imprejurări legate de faptă, respectiv cantitatea de țigări de contrabandă deținută  care nu este una mare,  motiv pentru care va avea în vedere şi dispoziţiile art. 75 al. 2 Cod penal şi va face aplicarea dispoziţiilor art. 76 Cod penal.

 La individualizarea pedepsei, instanţa va avea in vedere şi  circumstanţa agravantă reţinută in sarcina inculpatului T.G.D. , prevăzută de art. 77 lit.d Cod penal.

În baza art.396 alin.1 şi 2 CPP, cu aplicarea prev. art.396 alin.10 CPP, art. 75 al.2 Cod penal şi art. 76 Cod penal, va condamna pe inculpatul T.G.D.  la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, faptă prevăzută de art.270 alin. 3, art.274 din Legea nr.86/2006, republicată, cu aplicarea art. 77 lit. d Cod Penal.

În baza 67 al.2 Cod penal, raportat la art.66 alin.1 lit. a) şi b) Cod Penal va interzice inculpatului  T.G.D. cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de trei ani, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art.404 alin.5 CPP şi art.65 alin.1 Cod Penal raportat la art.66 alin.1 lit. a) şi b) Cod Penal va interzice inculpatului T.G.D. cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat în condiţiile art.65 alin.3 Cod Penal.

În ceea ce privește modalitatea de executarea a pedepsei, instanța apreciază că în cauză se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, fiind îndeplinite condițiile prevăzută de art.91 Cod Penal. 

In consecinţă, in baza art. 91 si 92 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de  3 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul urmează să respecte următoarele obligaţii:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele  consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile:

-să comunicare schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b Cod penal inculpatul are obligaţia  să frecventeze  programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau  organizate  în  colaborare cu instituţii comunitare.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal va obliga  inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să presteze  o muncă neremunerată  în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul  Primăriei .

În baza art. 94 alin. (1) Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) Cod penal.

În baza  art. 404 alin. (2)  Cod procedură penală, raportat la art. 93 alin. 5 Cod  penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, obligaţiilor civile, precum si consecinţele săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere:  instanţa va revoca  suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Având în vedere că T.D., la data săvârşirii faptei, respectiv 29.07.2016, era minor, instanţa va aplica acestuia o măsură educativă.

La individualizarea măsurii educative care va fi  aplicată inculpatului T.D. instanţa va ţine seama de modalitatea de săvârşire a faptei, de urmarea produsă, de împrejurarea că inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, de atitudinea sinceră şi cooperantă a acestuia în cursul procesului penal, de persoana inculpatului care a avut o conduită bună anterior săvârşirii faptei, astfel cum rezultă din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune.

Instanța va ţine cont, în procesul de individualizare a măsurii educative, de referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune, constatând că minorul a conştientizat progresiv implicaţiile săvârşirii unei asemenea infracţiuni, precum şi consecinţele unei eventuale persistenţe în activităţi ilicite.  Minorul manifestă o atitidine pozitivă faţă de muncă prin demersurile realizate în vederea angajării. 

 În consecinţă, instanţa apreciază că o măsură educativă neprivativă de libertate, respectiv cea a supravegherii, pe perioada maximă de 6 luni, ar asigura scopul educativ, preventiv și sancţionator al măsurii.

În baza art. 118 Cod penal rap. la art. art. 113 al. 3, art.114 alin. 1, art. 115 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod penal,  cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, ia faţă de inculpatul T.D. măsura educativă a  supravegherii  pe o durată de  6 luni pentru  săvârşirea infracţiunii de „contrabandă”, faptă prevăzută de art.270 alin. 3, art.274 din Legea nr.86/2006, republicată, cu aplicarea art.  113 si art.114 Cod Penal, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Instanța apreciază că experienţa procesului penal și măsura luată l-ar putea determina să conştientizeze riscurile încălcării normelor penale şi să ia decizia de a manifesta un comportament prosocial în viitor. Părinților li s-a atras atenția asupra îndatoririi de a-l supraveghea și controla pe minor în cadrul programului său zilnic, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare şi prevenirea implicării în fapte de natură penală.

În baza art. 121 Cod penal, pe durata executării măsurii educative inculpatul  este obligat să respecte următoarele obligaţii:

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională

e) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş Severin la datele fixate de acesta.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen., instanţa va desemna ca persoană care realizează supravegherea şi îndrumarea minorului, pe T.S.I.,  tatăl inculpatului.

În baza art. 123 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative.

În ceea ce privește cantitatea de 500 pachete de ţigări, marca Bond netimbrate, de provenienţă Duty Free, toate reţinute conform Dovezii seria A nr.01574 / 04.08.2016 şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a S.T.P.F. Caraş-Severin, instanța urmează să dispună confiscarea acestora raportat la art.112 alin.1 lit. f) Cod Penal, ca măsură de siguranță.

Pe latură civilă, instanța constată că D.G.R.F.P.T  s-a constituit parte civilă cu suma de 6493 lei către partea civilă  ANAF – D.G.R.F.P.T., din care taxe vamale  856 lei, accize  4307 lei, TVA  1330 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data săvârşirii infracţiunii si până la data plăţii integrale a acesteia.

Conform art.224 alin.1 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României „datoria vamală ia naștere prin: a) introducerea ilegală pe teritoriul vamal al României a mărfurilor supuse drepturilor de import”.

 Din prevederile art.224 al.2 şi 3 in Legea 86/2006 din care rezultă că datoria vamală ia naştere în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal pe teritoriul României, iar debitori sunt atât persoanele care au sustras mărfurile de sub supraveghere vamală, cât şi orice persoană care a cumpărat sau a deţinut mărfurile în cauză şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie, în momentul achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.

Prin urmare, având în vedere prevederile menţionate şi în conformitate cu prevederile 1349 şi srt.1357 Cod Civil, se impune a fi admisă acţiunea civilă a părţii civile şi obligarea inculpaţilor la plata prejudiciului cauzat, reprezentând taxele vamale aferente ţigaretelor deţinute de inculpaţi.

În ceea ce privește penalitățile solicitate de la data săvârșirii faptei penale până la data plății integrale a obligațiilor fiscale, instanța urmează să admită și acest capăt de cerere.

Conform art.181 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală „pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere”.

In consecinţă, in baza art.397 alin.1 CPP raportat la art. 1349 Cod civil, art.1357 alin.1 Cod Civil si art. 1372 Cod civil, va oblig în solidar inculpaţii T.G.D.  si T.D.  în solidar cu partea responsabilă civilmente T.S.I. si partea responsabilă civilmente T.M.,  să plătească suma de  6493 lei către partea civilă  ANAF – D.G.R.F.P.T, din care taxe vamale  856 lei, accize  4307 lei, TVA  1330 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data săvârşirii infracţiunii si până la data plăţii integrale a acesteia.

În baza art.398 CPP raportat la art.274 CPP, va obliga inculpatul  T.G.D.  la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 450 lei  si inculpatul  T.D.  în solidar cu partea responsabilă civilmente T.S.I. si partea responsabilă civilmente T.M. la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 450 lei.

În baza art.398 CPP raportat la art.275 alin.6 CPP, onorariul apărătorului din oficiu, doamna avocat P.D.S., în cuantum de 520 lei conform Delegaţiilor de asistenţă judiciară obligatorie nr. 8409/27.10.2017 si 8421/23.02.2018 va fi avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Caraş-Severin.