Determinarea eronată a locului de prestarea a muncii neremunerate în folosul comunității

Decizie 275 din 09.06.2020


DREPT PENAL

Determinarea eronată a locului de prestarea a muncii neremunerate în folosul comunității

- art. 229 Noul Cod penal

- art. 404 alin. (2) Cod procedură penală

Potrivit art. 404 alin. (2) Cod procedură penală, în cazul în care dispune suspendarea executării pedepsei, instanța trebuie să menționeze în dispozitiv și măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute la art. 93 alin. (1)-(3) din Codul penal pe care trebuie să le respecte inculpatul, i se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni și se indică două entități din comunitate unde urmează a se executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din Codul penal, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune.

Instanța de fond nu a indicat două instituții din comunitate în care cele trei inculpate să presteze munca neremunerată în folosul comunității, dispunând ca inculpatele să execute această obligație în cadrul Primăriei (L1), deși doar inculpata (I1) domiciliază în (L1), inculpatele (I3) și (I2) având domiciliul în localitatea (L2).

Ca atare, Curtea a dispus ca inculpata (I1), care domiciliază în (L1), să presteze munca neremunerată în folosul comunității la Primăria (L1) sau la Asociația pentru Sprijin și Dezvoltare Comunitară (...), iar inculpatele (I3) și (I2) care au domiciliul în localitatea (L2) să presteze munca neremunerată în folosul comunității la Primăria comunei (L2) sau la Primăria (L1), oraș aflat în proximitatea comunei (L2).

Curtea de Apel Oradea, Secția penală și pentru cauze cu minori

Decizia penală nr. 275 din 9 iunie 2020

Prin Sentința penală nr. (...) din 07 februarie 2020, Judecătoria (...), în baza art. 396 alin. (2) și alin. (10) Cod de procedură penală a condamnat-o pe inculpata (I1) la o pedeapsă de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prevăzută art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 67 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatei cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 (doi) ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 alin. (3) Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune (...), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal i s-a impus inculpatei obligația de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, s-a dispus ca pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei localității (L1), pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 65 alin. (3) și art.91 Cod penal, s-a constatat suspendată executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de supraveghere a suspendării executării pedepsei cu închisoarea.

În baza art. 404 alin. (2) Cod procedură penală i s-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, privind consecințele nerespectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse, precum și cele ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, în condițiile art. 91 alin.(4) Cod penal.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală și art. 72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei durata reținerii pe o perioadă de 24 ore luată față de inculpată, începând de la data de 11.10.2017, ora 13:30 până la data de 12.10.2017, ora 13:30, conform ordonanței de reținere din 11.10.2017 emisă de organele emisă de organele de cercetare penală.

În baza art. 396 alin. (2) și alin. (10) Cod de procedură penală a fost condamnată inculpata (I2) la o pedeapsă de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) raportat la art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 67 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatei cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 (doi) ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 alin. (3) Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune (...), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal i s-a impus inculpatei obligația de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere s-a dispus ca inculpata să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei localității (L1), pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 65 alin. (3) și art. 91 Cod penal, s-a constatat suspendată executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de supraveghere a suspendării executării pedepsei cu închisoarea.

În baza art. 404 alin. (2) Cod procedură penală i s-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, privind consecințele nerespectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse, precum și cele ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, în condițiile art. 91 alin. (4) Cod penal.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală și art. 72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii pe o perioadă de 24 ore luată față de inculpată, începând de la data de 11.10.2017, ora 13:30 până la data de 12.10.2017, ora 13:30, conform ordonanței de reținere din 11.10.2017 emisă de organele emisă de organele de cercetare penală.

În baza art. 396 alin. (2) și alin. (10) Cod de procedură penală a fost condamnată inculpata (I3) la o pedeapsă de 1 (unu) an și 2 (două) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 67 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatei cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 (doi) ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, în condițiile prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 alin. (3) Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune (...), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal i s-a impus inculpatei obligația de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpata o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei localității (L1), pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 65 alin. (3) și art. 91 Cod penal, s-a constatat suspendată executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de supraveghere a suspendării executării pedepsei cu închisoarea.

În baza art. 404 alin. (2) Cod procedură penală i s-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, privind consecințele nerespectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse, precum și cele ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, în condițiile art. 91 alin. (4) Cod penal.

În baza art. 404 alin. (4) din Codul de procedură penală s-a constatat că față de inculpată, în cauză, nu au fost luate măsuri preventive.

În baza art. 397 alin. (1) și art. 25 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil combinat cu art. 1349 alin. (1) și alin. (2) Cod civil, art. 1381 Cod civil, art. 1385 alin. (1) Cod civil și art. 1382 Cod civil, a fost admisă ca întemeiată acțiunea civilă exercitată în procesul penal de către partea civilă împotriva inculpatelor și, în consecință a fost obligată inculpata (I3) să plătească părții civile (PC) suma de 250 lei, cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, au fost obligate în solidar pe inculpatele (I1) și (I2) să plătească părții civile (PC) suma de 1557.38 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 274 alin. (1) și (3) Cod de procedură penală au fost obligate inculpatele (I1), (I2) și (I3), în mod solidar, la plata sumei de 400 (patrusute) lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 272 alin. (1) și art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, s-a dispus ca onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata (I1), în faza urmăririi penale, în cuantum de 360 lei, conform delegației de asistență juridică obligatorie nr. (...)/11.10.2017, să fie virat din fondurile Ministerului Justiției, în contul Baroului (...), pe seama dl-ui. avocat (...).

În baza art. 272 alin. (1) și art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, s-a dispus ca onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata (I2), în faza urmăririi penale, în cuantum de 360 lei, conform delegației de asistență juridică obligatorie nr. (...)/11.10.2017, să fie virat din fondurile Ministerului Justiției, în contul Baroului (...), pe seama dnei avocat (...).

În considerentele sentinței prima instanță a reținut, în esență, că în perioada 04-08.10.2017 inculpata (I1) cu ajutorul nurorii sale inculpata (I2) care își desfășura activitatea în calitate de casieră I la magazinul SC (...) SRL administrat de persoana vătămată (PC), a sustras mai multe produse alimentare. Bunurile au fost sustrase în timp ce inculpata (I2) se afla în serviciu și își desfășura activitatea la casa de marcat, în sensul că inculpata (I1) punea bunurile pe bandă, simulând astfel o activitate legală de cumpărare, însă în realitate inculpata (I2) nu scana bunurile. Inculpata (I1) îi înmâna nurorii sale o sumă de bani, iar aceasta din urmă îi oferea rest sume de bani. Același mod de operare l-a folosit inculpata (I2) și în momentul în care a înlesnit sustragerea bunurilor de către inculpata (I3).

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatelor, instanța de fond a avut în vedere scopul pe care îl îndeplinesc pedepsele, precum și criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal.

În ceea ce privește infracțiunea săvârșită referitor la gradul de pericol concret al acesteia, instanța de fond l-a apreciat ca fiind unul relativ ridicat, prin prisma împrejurărilor în care a fost comisă fapta inclusiv, precum și prin perseverența infracțională de care au dat dovadă inculpatele, respectiv modul de comitere a infracțiunilor (și pe timp de noapte), starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (constând în crearea unui sentiment de insecuritate în rândul celorlalți membrii ai comunității).

La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpatelor s-a avut în vedere și valoarea relativ redusă a prejudiciului cauzat persoanei vătămate.

Totodată, instanța de fond a avut în vedere conduita inculpatelor după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a acestora, dar și faptul că inculpatele au manifestat o atitudine cooperantă și sinceră în fața instanței de judecată, în sensul recunoașterii săvârșirii infracțiunilor pentru care au fost inculpate.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanța de fond a apreciat că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 Cod penal.

Împotriva sentinței penale mai sus arătate, în termenul legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (...), criticând-o sub aspectul nelegalității și solicitând desființarea acesteia în sensul stabilirii a două entități din comunitate în care inculpatele să presteze munca neremunerată la care au fost obligate.

S-a susținut că în mod nelegal, prin încălcarea dispozițiilor art. 404 alin. (3) Cod procedură penală, instanța de fond a stabilit ca inculpatele să presteze munca neremunerată doar în cadrul Primăriei orașului (L1), desemnând astfel o singură entitate pentru prestarea acestei munci.

Analizând actele și lucrările dosarului prin raportare la motivele de apel, cât și sub toate aspectele de fapt și de drept potrivit dispozițiilor art. 417 alin. (2) Cod procedură penală Curtea a reținut următoarele:

Din probele administrate în faza de urmărire penală, însușite de inculpatele (I1), (I3) și (I2), care au uzat de procedura prevăzută de art. 375 Cod procedură penală, recunoscând în integralitate acuzațiile formulate de procuror rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, următoarea situație de fapt:

Inculpata (I2) a deținut funcția de casier la magazinul SC (...) SRL din (...), administrat de persoana vătămată (PC).

În perioada 04-08 octombrie 2017, în timp ce își desfășura această activitate, inculpata (I2) a înlesnit sustragerea de către inculpatele (I1), (I3) a mai multor produse, fie prin nescanarea tuturor produselor puse pe banda de marcat de către cele două inculpate, fie prin oferire ca rest a unor sume de bani egale sau mai mari cu cele oferite ca preț de cele două inculpate.

În mod temeinic prima instanță a reținut că faptele inculpatelor (I1), (I3) de a sustrage, în mai multe rânduri, uneori în timpul nopții, în perioada 04-08 octombrie 2017 mai multe produse din magazinul SC (...) SRL este tipică, întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (1) lit. b) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

De asemenea, în mod corect s-a apreciat că fapta inculpatei (I2) care a înlesnit sustragerea de către inculpatele (I1), (I3) a produselor din magazinul SC (...) SRL este tipică, întrunind atât sub aspect obiectiv, cât și subiectiv elementele complicității la infracțiunea de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (1) lit. b) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Pedepsele de câte 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de câte 2 ani aplicate inculpatelor (I2) și (I1) și cea de 1 an și 2 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani aplicată inculpatei (I3) au fost corect individualizate fiind proporționale cu gravitatea faptelor ce li se impută inculpatelor și cu periculozitatea acestora.

În cazul în care se dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii aplicate inculpaților, este obligatorie aplicarea de către instanță a măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. (1) Cod penal, a uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute de art. 93 alin. (2) Cod penal, precum și a obligației prevăzute de art. 93 alin. (3) Cod penal, de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile.

Potrivit art. 404 alin. (2) Cod procedură penală, în cazul în care dispune suspendarea executării pedepsei, instanța trebuie să menționeze în dispozitiv și măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute la art. 93 alin. (1)-(3) din Codul penal pe care trebuie să le respecte inculpatul, i se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni și se indică două entități din comunitate unde urmează a se executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din Codul penal, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune.

Supravegherea măsurilor și obligațiilor dispune de instanță se face de către serviciul de probațiune competent teritorial, în funcție de domiciliul inculpatului.

Conform art. 51 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, după primirea copiei de pe hotărârea judecătorească prin care a fost dispusă supravegherea unei persoane de către serviciul de probațiune, șeful serviciului desemnează un consilier de probațiune manager de caz, care coordonează procesul de supraveghere, întocmit dosarul de probațiune.

Consilierul manager de caz stabilește, potrivit art. 58 din Legea nr. 252/2013, conținutul concret al obligațiilor prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) Cod penal, în funcție de evaluarea inițială a persoanei supravegheate și de posibilitățile concrete de executare existente la nivelul comunității.

Potrivit art. 61 din Legea nr. 252/2012, în vederea punerii în executare a obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității, consilierul de probațiune manager de caz, în funcție de situația și de nevoile persoanei și în funcție de utilitatea activităților pentru comunitate stabilește în care din cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligația.

Având în vedere cele mai sus arătate, Curtea a considerat ca fiind fondate criticile formulate de parchet prin apelul declarat.

Într-adevăr, instanța de fond nu a indicat două instituții din comunitate în care cele trei inculpate să presteze munca neremunerată în folosul comunității, dispunând ca inculpatele să execute această obligație în cadrul Primăriei (L1), deși doar inculpata (I1) domiciliază în (L1), inculpatele (I3) și (I2) având domiciliul în localitatea (L2).

Din informațiile puse la dispoziție de serviciile de probațiune, cuprinse în Baza instituțiilor din comunitate, constituită în acord cu prevederile Legii nr. 252/2013 și ale Legii nr. 253/2013, care poate fi consultată pe site-ul Ministerului de Justiție, www.just.ro, rezultă că în (L1) se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității fie în cadrul Primăriei orașului (L1) – Serviciul administrarea domeniului public și privat în domeniul salubritate (lucrări de curățenie și de întreținere a domeniului public, parcuri trotuare, alei, parcări; lucrări de ecologizare a râurilor ce traversează orașul; lucrări de deszăpezire și împrăștiere a materialelor antiderapante cu mijloace manuale în parcuri, trotuare și alei în sezonul de iarnă) fie la Asociația pentru Sprijin și Dezvoltare Comunitară (...) (grădinărit, ecologizare, informare a comunității privind diverse activități ale asociației de interes social).

De asemenea, în comuna (L2), jud. (...) se poate presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei comunei (L2) (întreținerea pășunilor, întreținere spații verzi, decolmatare șanțuri, amenajare și întreținere curtea școlii, tăiat lemne).

Ca atare, Curtea a dispus ca inculpata (I1), care domiciliază în (L1), să presteze munca neremunerată în folosul comunității la Primăria (L1) sau la Asociația pentru Sprijin și Dezvoltare Comunitară (...), iar inculpatele (I3) și (I2) care au domiciliul în localitatea (L2) să presteze munca neremunerată în folosul comunității la Primăria comunei (L2) sau la Primăria (L1), oraș aflat în proximitatea comunei (L2).

Curtea a constatat că hotărârea instanței de fond este nelegală și sub un alt aspect, respectiv cel al obligării în solidar a inculpatelor la plata cheltuielilor judiciare în primă instanță în favoarea statului.

La individualizarea cheltuielilor judiciare în situația în care în cauză au fost trimiși în judecată mai mulți inculpați instanța trebuie să țină seama de cheltuielile avansate de stat atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței, pentru administrarea probelor în vederea dovedirii acuzațiilor aduse fiecărui inculpat în parte, neexistând o solidaritate între inculpați pentru achitarea acestor cheltuieli.

Cu toate acestea, având în vedere dispozițiile art. 417 Cod procedură penală, precum și cele ale art. 418 Cod procedură penală, constatând că apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria (...) este un apel în favoarea inculpatelor, în aplicarea principiului non reformatio in peius, care constituie o limită a principiului legalității, nu a modificat hotărârea instanței de fond sub acest aspect, pentru că în acest mod, prin înlăturarea elementului de nelegalitate, inculpatelor li s-ar agrava situația într-un apel declarat de parchet în favoarea lor.

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod procedură penală, a fost admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria (...) împotriva Sentinței penale nr. (...) din 07 februarie 2020 pronunțate de Judecătoria (...) în dosarul nr. (...)/2019, care a fost desființată în parte și, rejudecând, având în vedere dispozițiile art. 404 alin. (2) Cod procedură penală, a fost modificat conținutul obligației prevăzute de art. 93 alin. (3) Cod penal instituită în sarcina inculpatei (I1), în sensul că s-a dispus ca pe parcursul termenului de supraveghere aceasta să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria (L1) sau la Asociația pentru Sprijin și Dezvoltare Comunitară (...) pe o perioadă de 60 de zile.

Având în vedere dispozițiile art. 404 alin. (2) Cod procedură penală, a fost modificat conținutul obligației prevăzute de art. 93 alin. (3) Cod penal instituită în sarcina inculpatelor (I2) și (I3) în sensul că s-a dispus ca pe parcursul termenului de supraveghere acestea să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria (L1) sau la Primăria comunei (L2) pe o perioadă de 60 de zile.