Concurs de infracţiuni

Decizie 685/R din 27.10.2004


Prin decizia penala nr. 685/R/27.10.2004 a Curtii de Apel Tg.Mures s-a admis recursul Parchetului de pe lânga Tribunalul Mures împotriva deciziei penale nr. 282/A din 21 iunie 2004 a Tribunalului Mures s-a casat integral decizia atacata si  s-a desfiintat partial sentinta penala nr. 29/11.02.2004 a Judecatoriei Târnaveni.

Dupa rejudecarea cauzei, s-a dispus a în baza art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 96/1998 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat  inculpatul B. B fara antecedente penale, la pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare.

In baza art. 98 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  a fost condamnat  acelasi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

In baza art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, contopeste pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul sa execute în final pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an închisoare.

In  baza art. 81 alin. 2 Cod penal s-a dispus suspendarea conditionata a pedepsei aplicate inculpatului pentru un termen de încercare de 3 ani, stabilit conform dispozitiilor art. 82 Cod penal.

I s-a pus în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 Cod penal, cu privire la conditiile revocarii beneficiului suspendarii.

S-a admis actiunea civila a partii civile Ocolul Silvic Târnaveni si în baza art. 998 Cod civil obliga inculpatul la plata sumei de 5.014.000 lei cu titlu de despagubiri catre partea civila, si obliga inculpatul la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata în fond.

Mentine restul dispozitiilor sentintei atacate, inclusiv în ceea ce priveste plata onorariului avocatial din oficiu.

Curtea legal sesizata,  a retinut urmatoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Târnaveni, din data de 12 iunie 2003, a fost trimis în judecata inculpatul B. B., în sarcina caruia s-a retinut ca a savârsit în concurs infractiunile prev. de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 141/1999 si art. 98 alin. 1 si 2 din Legea nr. 26/1996.

Din probele administrate a rezultat ca în cursul lunilor ianuarie - februarie 2003, la intervale scurte de timp, inculpatul singur, pe timp de zi si folosindu-se de un topor, s-a deplasat în padurea apartinând Ocolului Silvic Târnaveni din apropierea satului Laslaul Mic, de unde a taiat un numar de 44 arbori de esenta frasin si salcâm cu dimensiunile de cioata cuprinse între 6 si 20 cm.

Prejudiciul cauzat Ocolului Silvic Târnaveni a fost de 5.014.000 lei.

Judecatoria Târnaveni a dispus achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedura penala raportat la art. 10 alin. 1 lit. c Cod procedura penala, dupa ce, potrivit art. 334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptelor deduse judecatii din infractiunile prev. de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 141/1999 si art. 98 alin. 1 si 2 din Legea nr. 26/1996 în infractiunea de taiere ilegala de arbori în forma continuata prev. de art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 96/1998 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si în cea de furt de arbori taiati în forma continuata prev. de art. 98 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Pentru a dispune achitarea, Judecatoria Târnaveni a retinut în esenta ca inculpatul a recunoscut savârsirea faptelor deduse judecatii dintr-o eroare, nu a cunoscut continutul actelor încheiate în cauza, nu a realizat consecinta recunoasterii.

Tribunalul Mures a confirmat hotarârea instantei de fond, dând eficienta doar declaratiilor de martor luate pe parcursul cercetarii judecatoresti din care rezulta ca desi inculpatului i s-a retinut în sarcina luarea si taierea de arbori în mod repetat, acesta nu a fost surprins decât cu o singura bucata de lemn, ceea ce nu poate reprezenta o infractiune ci cel mult o contraventie silvica. Se invoca declaratiile martorilor K. M. si H. V. In plus se subliniaza faptul ca procesul verbal încheiat de padurar nu poate fi valorificat împotriva inculpatului, nefiind semnat de doi martori asistenti.

Reanalizând întreg probatoriul aflat în dosarul cauzei, Curtea constata ca recursul declarat este întemeiat.

Astfel, facând aplicarea prevederilor art. 385'15 pct. 2 lit. d Cod procedura penala, Curtea retine urmatoarele :

La filele 7-9 din dosarul de urmarire penala exista declaratiile de recunoastere ale inculpatului. Aceste declaratii coroborate cu declaratiile martorilor H. V. (fila 13) si K. M. (fila 14) din care rezulta ca inculpatul a identificat singur un numar de 44 cioate de arbori pe care i-a taiat precum si din declaratiile martorului B. I. F., contureaza existenta elementelor componente ale infractiunilor cu care instanta a fost sesizata.

Chiar daca martorii H. si K. si-au schimbat declaratiile în cursul cercetarii judecatoresti, ei nu au negat niciodata ca cele declarate la urmarire penala nu corespund celor declarat în acel moment sau ca acele declaratii le-au fost sugerate de organele de urmarire penala sau le-au fost impuse.

In cursul judecatii cei doi martori au subliniat doar niste aspecte contextuale si anume ca "ar fi fost în stare de ebrietate" (K. M.) sau ca "l-ar fi surprins doar o singura data" (H. V.) aspecte care, fata de data când au dat declaratia apar ca irelevante fata de cele declarate la urmarire penala.

Fata de actele întocmite de personalul Ocolului Silvic Târnaveni, de declaratiile proprii ale inculpatului si de declaratiile date de martori, Curtea considera ca inculpatul se face vinovat de savârsirea în concurs a infractiunilor stabilite sub aspectul încadrarii juridice în mod corect de catre Judecatoria Târnaveni.

In conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal, inculpatului i se va aplica câte o pedeapsa pentru fiecare infractiune concurenta, urmând ca potrivit art. 33 lit. a - 34 lit. b Cod penal sa execute pedeapsa rezultanta ce deriva în urma contopirii.

Ca modalitate de executare, Curtea în virtutea prevederilor art.  82 Cod penal, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei cu închisoarea, urmând a atrage atentia inculpatului cu privire la aplicarea prevederilor art. 83 Cod penal.

Se va admite actiunea civila promovata de Ocolul Silvic Târnaveni.