Fara titlu

Sentinţă penală 894 din 23.04.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI ……………………

DOSAR NR. ……………………..

SENTINŢA PENALĂ NR…………………..

Şedinţa publică de la …………………………….

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:  …………………………

GREFIER: ………………………….

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ……………………….. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ……………………….

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul …………………………., cercetat sub asectul săvârşirii a două infarcţiuni prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ............................, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ................................... şi, ulterior, la ........................, când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ..................... din data de ......................... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ..............................., înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. ........................, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ....................... cercetat în stare de arest în altă cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen.

S-a reţinut faptul că în perioada .......................... şi ................................, inculpatul a sustras prin efracţie mai multe bunuri din autoturismele aparţinând numiţilor  .............................., reprezentată prin ............................... – utilizator ............................, reprezentată prin .................................... – utilizator ............................, reprezentată prin ................. utilizator ....................................

În cursul urmăririi penale, partea vătămată .........................................., în urma restituirii detectorului radar sustras, a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză (f. ....................... d.u.p.), ....................... – prin reprezentant ................................., în urma restituirii sistemului ............................. sustras, a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză, nesolicitând nici obligarea inculpatului la plata contravalorii reparaţiilor autovehiculului ce au fost efectuate de societate (f. ............................. d.u.p.), partea vătămată ............................... a precizat că nu se constituie parte civilă, deşi prejudiciul nu a fost integral reparat (f. .................................. d.u.p.).

Partea vătămată .............................. a declarat că se constituie parte civilă pentru suma de ............................. de lei reprezentând contravaloarea detectorului radar sustras (f. ..................... d.u.p), pentru reparaţiile necesare autovehiculului utilizat de ................................. constituindu-se parte civilă şi ................................... cu suma de ................... EUR (f. ............... d.u.p).

În urma restituirii bunului sustras, partea vătămată ..................................., a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză (f.......................d.u.p), pentru reparaţiile necesare autovehiculului utilizat de această societate constituindu-se parte civilă şi ......................... cu suma de ...............................de lei (f. ................................. d.u.p).

Partea vătămată ............................... şi .................................., în urma restituirii detectorului radar sustras, au declarat că nu se constituie parte civilă în cauză, precizând şi faptul că reparaţiile nu au fost suportate de o societate de asigurări (f. ....................... d.u.p.).

Prin rechizitoriul nr. .......................... din data de ........................... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ......................., înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. .......................-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ......................... cercetat în stare de arest în altă cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen.

S-a reţinut faptul că în perioada ............................. – ..................................................... autoturismele aparţinând părţilor vătămate ........................................ şi ............................................

În urma restituirii ............................................ sustras, partea vătămată ............................... a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză (f. .........................d.u.p). partea vătămată ................................ a declarat, de asemenea, că nu se constituie parte civilă în cauză, precizând şi faptul că a suportat el personal repararea autoturismului (f. ................................. d.u.p). Partea vătămată ............................. a arătat că nu se constituie parte civilă şi că nu s-a prezentat la societatea de asigurări pentru repararea autovehiculului (f. ..................d.u.p.). Partea vătămată ................................... a precizat că nu se constituie parte civilă nici pentru infracţiunea de distrugere (f. ................. d.u.p.).

La termenul din data de ..........................., s-a dispus conexarea celor două dosare înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului ............................ sub nr. ..............................................

În dosarele reunite, ..................................... a precizat faptul că îşi menţine constituirea de parte civilă cu suma de ......................... de lei pentru autoturismul proprietatea ........................ – utilizator ............................... şi cu suma de ............................ lei pentru autoturismul proprietatea ................................ utilizator ...................................... depunând înscrisuri în susţinerea cererii (f. ........................... d.i.). S-a solicitat şi obligarea inculpatului la plata dobânzii legale aferente sumei de .......................................... lei cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea integrală a debitului.

.................... s-a constituit parte civilă cu suma de .............................. lei, reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate la autovehiculul proprietatea părţii vătămate .................................. depunând şi înscrisuri în susţinerea cererii formulate (f. ............................. d.i.).

Părţile vătămate ............................. (f. ................... d.i.), ............................ (f. ............................ d.i.), ......................... (f. ................................... d.i.) au precizat în faţa instanţei că nu au pretenţii de la inculpat.

Faţă de datele comunicate de Oficiu Registrului Comerţului s-a procedat la citarea părţii vătămate .......................... (denumire nouă ......................................) prin lichidator ...................................... (f. ............................... d.i.).

S-a procedat la audierea inculpatului ........................................, acesta recunoscând săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa (f. ........................... d.i.), a martorilor ........................... (f. ........................... d.i.), ....................... (f. ....................... d.i.), .......................................... şi ...................................., constatându-se imposibilitatea audierii martorilor ...................................... şi ................................., în privinţa acestora dându-se citire declaraţiilor din faza de urmărire penală.

Totodată, a fost ataşată fişa de cazier judiciar a inculpatului, mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. ...................................... emis de Judecătoria Sectorului ................................. şi .................................. emis de Judecătoria Sectorului ................................, sentinţele penale nr. ................................. a Judecătoriei ........................ ............................. a Judecătoriei Sectorului .................................... şi ..................... ale Judecătoriei Sectorului .........................

La termenul din data de ................................, instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, în sensul reţinerii unei singure infracţiuni continuate de furt prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen. în loc de două infracţiuni de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

1.La data de ........................, în jurul orei .......................... inculpatul ............................. a sustras prin efracţie (forţarea încuietorii) un radio – .............................. împreună cu faţa detaşabilă a acestuia din autoturismul marca .................. cu număr de înmatriculare ............................. parcat în zona ..........................., aparţinând părţii vătămate ..................................... Bunul sustras a fost vândut de inculpat martorului ......................... pentru suma de ........................de lei, fiind recuperat de organele de poliţie şi predat părţii vătămate pe bază de dovadă (f. ................ d.u.p. ....................................)

Inculpatul  a recunoscut săvârşirea infracţiunii, indicând locul săvârşirii acesteia şi faptul că faţa detaşabilă a ................................... se afla în torpedoul autovehiculului, aspect confirmat şi de declaraţiile părţii vătămate. Declaraţiile inculpatului se coroborează şi cu declaraţiile martorului ............................................. şi cu recunoaşterea de către partea vătămată a ............................................. ridicat de organele de poliţie de la martor, pe baza unui semn particular – litera „........................” – zgâriat pe acesta.

Partea vătămată ................................ şi martorul ............................................. nu au formulat pretenţii faţă de inculpat.

2.La data de ........................, în jurul orelor ..........................., inculpatul ................................. a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei stânga) din autoutilitara ............................., folosită de partea vătămată .............................., parcată pe str. ..........................nr. ................................., un detector radar marca ........................................ sustras a fost vândut de inculpat, în aceeaşi seară, martorului ......................... pentru suma de .......................... de lei, martorul făcându-l cadou numitului .................................... Bunul a fost ridicat de organele de poliţie de la acest din urmă martor şi restituit părţii vătămate pe bază de dovadă (f. ............................. d.u.p. ........................................

Situaţia de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea declaraţiei părţii vătămate cu declaraţiile inculpatului, care a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi vânzarea bunului sustras către martorul .............................., cu declaraţiile acestui martor şi cu procesul verbal şi planşele foto întocmite cu ocazia conducerii în teren. 

Partea vătămată a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză, precizând şi faptul că a suportat personal cheltuielile de înlocuire a geamului autoutilitarei. ............................ şi ........................................ nu au formulat pretenţii civile faţă de inculpat.

3. În data de .............................., inculpatul a sustras prin efracţie (forţarea butucului portierei) din torpedoul autoturismul marca ........................., parcat pe str. ......................, proprietatea părţii vătămate ............................, un detector radar marca .................................., pe care i l-a vândut martorului ............................... împreună cu un sistem ............................, de asemenea sustras, pentru suma de .............................. de lei.

Bunul sustras a fost ridicat de organele de poliţie de la martorul ...................................., fiind restituit părţii vătămate după ce aceasta a procedat la recunoaşterea sa (f. .................... d.u.p........................................).

Situaţia de fapt reţinută se bazează pe declaraţiile inculpatului, care a recunoscut săvârşirea infracţiunii, care se coroborează cu declaraţiile părţii vătămate în ceea ce priveşte locul în care era parcat autoturismul şi locul în care se afla detectorul radar. Instanţa are în vedere şi declaraţiile martorului ........................., care a cumpărat de la inculpat bunul sustras, şi declaraţiile martorului ...................., care s-a aflat de faţă la încheierea tranzacţiei.

Partea vătămată ........................... şi martorul ...................................... au precizat că nu au pretenţii faţă de inculpat.

După cum rezultă din actele depuse la dosarul instanţei, la data producerii furtului, autoturismul marca ...................................., cu număr de înmatriculare .........................., proprietatea părţii vătămate ......................................., era asigurat .................................... (f. ................................ d.i.), societate care a suportat costurile legate de avariile produse autoturismului prin forţarea butucului portierei faţa dreapta. Reparaţiile au fost efectuate de societatea ......................................, iar suma plătită de asigurător a fost de ............................. (f. ..................................... d.i.).

4.În data de ......................................, inculpatul a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei dreapta) din autoturismul marca ................................. proprietatea .........................................., reprezentată de ........................, autoturism ce se afla parcat pe .................................., un sistem .............................. marca .......................................... Bunul sustras a fost vândut de inculpat martorului ............................ pentru suma de ............................. de lei, fiind recuperat de organele de poliţie de la martor şi restituit reprezentantului părţii vătămate pe bază de dovadă (f. ........................................

Inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii, precizând şi faptul că sistemul GPS era conectat la brichetă, iar pe parbriz era amplasat un dispozitiv de prindere, declaraţiile sale coroborându-se sub acest aspect cu declaraţiile părţii vătămate. Declaraţiile inculpatul se coroborează şi cu declaraţiile martorului ................................, cu dovada de ridicare a bunului sustras de la martor şi dovada de predare a acestuia către partea vătămată, şi cu procesul-verbal de conducere în teren.

Partea vătămată a precizat că nu are pretenţii de la inculpat şi că valoarea reparaţiilor nu a fost suportată de asigurător, ci de societate. ........................................... nu a formulat nici el pretenţii faţă de inculpat.

5.În data de ........................, în jurul orelor ........................., inculpatul a sustras prin efracţie (forţarea butucului de la portieră) din autoturismul marca ................................. parcat pe ........................................., proprietatea părţii vătămate ................................, un ............................. marca ..............................., faţa detaşabilă a acestuia ce se afla în torpedo, un detector radar şi suma de aproximativ .................................. de lei.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, arătând că a luat din autovehicul de la parasolarul din dreptul şoferului o sumă de bani, al cărei cuantum nu şi-l aminteşte, dar reţine faptul că era formată din mai multe bancnote de ........................... lei. A mai arătat inculpatul faptul că detectorul radar l-a vândut unui taximetrist necunoscut pentru suma de ................................ de lei, iar ...................... l-a dat martorului .................................... în contul unei datorii pe care o avea la acesta.

Declaraţiile inculpatului se coroborează cu declaraţiile părţii vătămate în ceea ce priveşte locul săvârşirii infracţiunii şi locul în care se aflau bunurile sustrase şi cu declaraţiile martorului .................................. de la care a fost ridicat ..................... marca ................................ sustras şi predat părţii vătămate pe bază de dovadă (f. .................... d.u.p. ..................................).

Partea vătămată, deşi nu şi-a recuperat în întregime prejudiciul, a renunţat la constituirea de parte civilă, precizând şi faptul că nu a fost despăgubit de societatea de asigurări.

6.La data de .................................., inculpatul a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei faţa dreaptă) din autoturismul marca ............................ parcat pe str. ..........................., aparţinând părţii vătămate ..............................., un sistem de navigaţie ......................... marca ............................de, un ........................, o geacă marca ......................... culoare ...................... şi nişte ........................ Sistemul .......................................... a fost vândut de inculpat martorului ........................., împreună cu detectorul radar marca .............................. sustras din autovehiculul proprietatea părţii vătămate .................................... (punctul ...............), pentru suma de ............................ de lei.

Bunul sustras a fost recuperat de organele de poliţie de la martorul ......................... şi restituit părţii vătămate (f. ................ d.u.p..........................).

Celelalte bunuri sustrase au fost vândute de inculpat, potrivit declaraţiei sale, unei persoane necunoscute într-un târg de vechituri pentru suma de ...................................... de lei.

Declaraţiile inculpatului de recunoaştere a faptei se coroborează cu declaraţiile părţii vătămate, în ceea ce priveşte bunurile sustrase, locul în care se afla parcat autovehiculul şi faptul că acesta era dotat cu alarmă, dar şi cu declaraţiile martorilor ............................... şi ....................................., acesta din urmă prezent la vânzarea sistemului ......................................

Partea vătămată a declarat faptul că, deşi nu şi-a recuperat toate bunurile sustrase şi nici prejudiciul legat de spargerea geamului, nu are pretenţii de la inculpat, aceeaşi poziţie având-o şi martorul ...................................................

7.La data de ..............................., inculpatul a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei faţă stânga) din autoturismul marca ............................, proprietatea ................................, utilizator ......................................., parcat pe str. .........................., un detector radar marca ......................................, cablul de alimentare aferent şi suportul acestuia.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii, dând detalii cu privire la locul în care se afla parcat autoturismul, modul în care a realizat spargerea geamului şi bunurile sustrase, declaraţiile sale coroborându-se cu declaraţiile persoanei care folosea autovehiculul menţionat, proprietar al bunului sustras – .............................., cu procesul verbal de cercetare la faţa locului şi cu procesul verbal de reconstituire. Totodată, inculpatul a arătat faptul că a vândut bunul sustras în ........................... pentru suma de ..................................de lei.

În faţa instanţei de judecată, partea vătămată ............................................ a renunţat la pretenţiile iniţial formulate faţă de inculpat.

După cum rezultă din actele depuse la dosarul instanţei, la data producerii furtului, autoturismul marca ......................................., cu număr de înmatriculare ............................., proprietatea ............................................., era asigurat .................................... (f. ..................................... d.i.), societate care a suportat costurile legate de avariile produse autoturismului prin spargerea geamului portierei faţă stânga. Reparaţiile au fost efectuate de societatea ................................, iar suma plătită de asigurător a fost de ....................... lei (f. ................................ d.i.).

8.La data de ................................ în jurul orelor ..............................., inculpatul a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei faţă stânga) din autoturismul marca ............................., proprietatea ...................................., utilizator ............................, parcat pe ............................., un detector radar marca ............................................. Bunul sustras a fost vândut de inculpat martorului ........................, în contul unei datorii mai vechi şi a sumei de ............................... de lei, fiind recuperat de organele de poliţie de la acesta şi restituit părţii vătămate pe bază de dovadă (f. ................ d.u.p......................................

Situaţia de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpatului, cu declaraţiile părţii vătămate – .................................. în ceea ce priveşte locul în care era parcat autovehiculul şi bunurile sustrase, precum şi din coroborarea declaraţiilor inculpatului cu declaraţiile martorului ................................... din faza de urmărire penală.

În ceea ce priveşte revenirea martorului .......................................... asupra declaraţiilor iniţiale în care arată că bunul i-a fost vândut de inculpatul ......................................., instanţa apreciază că poziţia acestuia din faza de cercetare judecătorească este una nesinceră. Se poate remarca faptul că martorul a fost identificat în baza declaraţiei inculpatului din data de ....................................., acesta indicând persoana căreia i-a vândut bunul sustras şi adresa centrului de colectare deţinut de acesta, aspect care ar fi fost imposibil în condiţiile în care bunul nu i-ar fi parvenit direct martorului de la inculpat.

Partea vătămată ............................... şi martorul .................................... au precizat faptul că nu au pretenţii faţă de inculpat.

După cum rezultă din actele depuse la dosarul instanţei, la data producerii furtului, autoturismul marca .................................., cu număr de înmatriculare ..........................., proprietatea ..............................................., utilizator ............................, era asigurat .................................... (f. ............................. d.i.), societate care a suportat costurile legate de avariile produse autoturismului prin spargerea geamului portierei faţă stânga. Reparaţiile au fost efectuate de societatea .............................. .........................., iar suma plătită de asigurător a fost de ........................ lei (f. ............................... d.i.).

9. La data de .................................., în cursul serii, inculpatul a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei dreapta spate) din autoturismul marca ................................, proprietatea ............................., utilizat de ...................................., parcat pe ....................................., un detector radar model .......................................... Bunul menţionat a fost vândut de inculpat martorului ................................pentru suma de ......................................de lei, fiind recuperat de la acesta şi restituit părţii vătămate pe bază de dovadă (f. .......................d.u.p.....................................

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, declaraţiile sale coroborându-se cu declaraţiile părţii vătămate şi ale martorului ................................, precum şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului şi de reconstituire şi cu dovezile de ridicare şi predare a bunului sustras.

....................................... au precizat că nu se constituie părţi civile în cauză, aceeaşi poziţie având-o şi martorul ...................................................

10.La data de .........................................., inculpatul a sustras prin efracţie (spargerea geamului portierei stânga) din autoturismul marca ...................................., parcat în ................................, proprietatea părţii vătămate ....................., un detector radar marca ............................. Bunul sustras a fost vândut de inculpat în cursul aceleiaşi nopţi martorului .............................pentru suma de ..................................... de lei. Bunul a fost recuperat de organele de poliţie de la martor şi restituit părţi vătămate care l-a recunoscut pe baza caracteristicilor sale (f. ................ d.u.p. ..................

Situaţia de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptei, cu declaraţiile părţii vătămate şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului, în ceea ce priveşte locul în care era parcat autoturismul (lângă .........................) şi modalitatea de săvârşire a furtului, cu declaraţiile martorului ..........................................., care a recunoscut că a cumpărat bunul sustras de la inculpat, fără a cunoaşte provenienţa acestuia, precum şi cu procesul verbal de conducere în teren.

Partea vătămată a precizat că nu are nicio pretenţie de la inculpat, nici în ceea ce priveşte infracţiune de distrugere. Nici martorul ................................ nu a formulat pretenţii faţă de inculpat.

În drept, fapta inculpatului care în perioada ................. – ............................. a sustras prin forţarea butucilor portierelor sau prin spargerea geamurilor diverse bunuri (în special, detectoare radar, sisteme ........................... şi ..........................) din ............................... autovehicule parcate în locuri publice pe raza Sectorului ................................, unele dintre aceste acte fiind săvârşite în timpul nopţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e,g, i C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Elementele laturii obiective ale infracţiunii rezultă din situaţia de fapt prezentată mai sus, iar în ceea ce priveşte latura subiectivă instanţa constată că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, urmărind însuşirea pe nedrept a unor bunuri aflate în posesia altor persoane.

Reţinerea formei continuate a infracţiunii se impune având în vedere modalitatea similară de acţiune din toate cele 10 cazuri, bunurile de acelaşi gen sustrase, distanţa scurtă dintre actele materiale reţinute, toate aceste elemente justificând reţinerea unei rezoluţii infracţionale unice care a persistat pe parcursul întregii activităţi a inculpatului.

În ceea ce priveşte situaţia antecedentelor inculpatului, instanţa constată faptul că acestuia i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr. ................................. a Judecătoriei Slobozia, definitivă la ......................., pedeapsa rezultantă de ..........................ani închisoare, dispunându-se şi deducerea perioadelor executate de la ................................... şi de la .................................. la zi. Având în vedere deducerile efectuate, s-a constatat integral executată pedeapsa, motiv pentru care nu s-a mai procedat la emiterea unui nou mandat de executare, inculpatul fiind liberat la data de .................................. (f. ......................... d.i.).

În consecinţă, infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului, acte materiale din perioada .................................. – ................................., a fost săvârşită după executarea pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. ................................ a Judecătoriei Slobozia, definitivă la .................................., fiind incidente dispoziţiile referitoare la starea de recidivă postexecutorie şi nu cele referitoare la starea de recidivă postcondamnatorie.

Faţă de cele arătate, având în vedere şi împrejurarea că toate actele materiale reţinute prin cele două rechizitorii ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului .................................... alcătuiesc o singură infracţiune continuată, instanţa va dispune în baza art. 334 C.pr.pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată din două infracţiuni prev. de art.  208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen. într-o singură infracţiune prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere, în condiţiile art. 72 C.pen., gradul de pericol social concret al faptei pe care, prin raportare la numărul ridicat de acte materiale, îl apreciază ca fiind unul peste medie, existenţa stării de recidivă postexecutorie, perseverenţa infracţională deosebită de care a dat dovadă inculpatul. Pe de altă, parte instanţa va avea în vedere că tragerea la răspundere penală a inculpatului a fost posibilă, în primul rând, datorită autodenunţului său şi faptul că a colaborat efectiv cu organele de cercetare penală în vederea identificării bunurilor sustrase, indicând persoanele cărora le vânduse aceste bunuri şi adresele acestora. Repararea în parte a prejudiciului cauzat părţilor vătămate a fost posibilă tocmai datorită acestui comportament al inculpatului, impunându-se reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. b şi c C.pen.

Având în vedere concursul dintre circumstanţele atenuante şi cele două cauze de agravare a pedepsei – forma continuată de săvârşirea a infracţiunii cu nu mai puţin de ........................ acte materiale – şi starea de recidivă postexecutorie şi dispoziţiile art. 80 C.pen., instanţa nu va coborî însă pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatului sub minimul special, ci îi va aplica acestuia pedeapsa de .......................ani şi ....................... luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. se va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., instanţa apreciind că săvârşirea celor două infracţiuni îl face incompatibil pe acesta cu exercitarea unei funcţii implicând exerciţiul autorităţii de stat sau a unei funcţii elective publice.

Totodată, instanţa constată că infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este concurentă cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin:

- sentinţa penală nr. ...................................... a Judecătoriei Sectorului .............................., definitivă prin decizia penală nr. ................................ a Curţii de Apel ............... Secţia ............................. Penală (faptă din intervalul ......................);

- sentinţa penală nr. .......................................... a Judecătoriei Sectorului .................................. Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. ............................ a  Curţii de Apel ........................ Secţia ..........................Penală (acte materiale din data de ...................................);

- sentinţa penală nr. .............................................. a Judecătoriei Sectorului ..................................... Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. ........................ a Curţii de Apel Bucureşti Secţia ...................... Penală (faptă din data de .......................).

În baza art. 36 alin. 1 C.pen. rap. la art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. instanţa va contopi pedeapsa de .................. ani şi .......................... luni închisoare aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ................... a Judecătoriei Sectorului ............................. definitivă prin decizia penală nr. ................................. a Curţii de Apel ............................ Secţia .........................Penală, cu pedeapsa de ................ ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. .................................. a Judecătoriei Sectorului .................................., definitivă prin decizia penală nr. .......................... a  Curţii de Apel .................. Secţia .............................. Penală, şi cu pedeapsa de ..................... ani şi ................................ luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................... a Judecătoriei Sectorului ..............................., definitivă prin decizia penală nr. .................................... a Curţii de Apel ............................ Secţia ................................. Penală.

Se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de .................. ani şi ............................... ani închisoare cu aplic. art. 71 - 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. Aplicarea sporului se impune faţă de multitudinea de infracţiuni supuse contopirii, acestea însumând în total ............................. ani de închisoare, pentru a nu îi crea inculpatului senzaţia de impunitate pentru faptele ce au atras aplicare unor pedepse mai reduse.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. rap. la art. 88 C.pen. se va deduce din pedeapsa aplicată durata prevenţiei şi a perioadei executate de la data de ......................... la zi (conform sent.pen. nr. .............................. a Judecătoriei Sectorului ...............................................).

În baza art. 118 lit. e C.pen. instanţa va dispune confiscarea sumelor obţinute de inculpat în urma săvârşirii infracţiunii, având în vedere faptul că acestea nu servesc la despăgubirea părţilor civile. Astfel se vor confisca de la inculpat următoarele sume : ................ de lei (punctul 1), ..................... de lei (punctul 2), .......................... de lei (punctul 3 şi 6), ...................... de lei (punctul 4), ........................ de lei şi ....................... de lei (punctul 5), .......................... de lei (punctul 6), .................... de lei (punctul 7), ............................ de lei (punctul 8), ...................... de lei (punctul 9), .......................................... de lei (punctul 10). Se va confisca în final suma de .................................. lei de la inculpat. Instanţa apreciază că sunt supuse confiscării doar sumele obţinute efectiv de inculpat. În ceea ce priveşte înţelegerile inculpatului cu martorii cumpărători de vânzare a bunurilor în contul unor datorii mai vechi, în urma restituirii bunurilor cumpărate, martorii au posibilitatea de a îi cere inculpatului plata datoriilor.

În baza art. 35 alin. 4 C.pen. se va menţine măsura confiscării dispusă cu privire la suma de ....................... de lei prin sentinţa penală nr. ........................... a Judecătoriei Sectorului ........................ şi cu privire la suma de ................ de lei dispusă prins sentinţa penală nr. .............................. a Judecătoriei Sectorului ...................................................

Se vor anula mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. ........................ emis de Judecătoria Sectorului ...................., nr. ......................... şi nr. ........................ emise de Judecătoria Sectorului .............................şi se va dispune emiterea unor noi forme de executare.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa, în raport de cele prezentate mai sus, apreciază ca întemeiate acţiunile civile formulate de ............................ şi de .................................... Modul de acţionare al inculpatului, spargerea geamului în cazul celor două autoturisme asigurate de .................................. şi forţarea butucului portierei în cazul autoturismului asigurat de .........................................., a creat prejudicii părţilor vătămate, prejudicii ce au fost suportate în baza contractelor de asigurare de cele două societăţi menţionate. Având în vedere şi dispoziţiile deciziei în interesul legii nr. 1/2004, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, existând o faptă ilicită a inculpatului cauzatoare de prejudicii, iar prejudiciul cauzat este cert şi dovedit de actele depuse la dosar.

În consecinţă, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de ................................... şi va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de ....................... lei către această societate (asigurat ....................................... – punctul ........................ din hotărâre). Totodată, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de ......................................... şi va dispune obligarea inculpatului la plata către această societate a sumei totale ............................... lei, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestei sume de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la achitarea integrală a debitului (după cum s-a solicitat de partea civilă) (asiguraţi ....................... – utilizator ............................ şi ....................................... – punctele ............. şi ..............................din hotărâre).

Se va lua act că celelalte părţi vătămate nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 191 alin. 1 C.pen., inculpatul va fi obligat la plata sumei de ......................... de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar onorariul apărătorului din oficiu, av. ......................................., în cuantum de ............................. de lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică dată faptelor pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului ........................................ în judecată din două infracţiuni prev. de art.  208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen. într-o singură infracţiune prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen.

În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e, g, i C.pen. cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen., art. 74 alin. 1 lit. b şi c C.pen. şi art. 80 C.pen. condamnă pe inculpatul .........................., fiul lui ...................... şi ..............................., născut la data de ............................ în Bucureşti, cetăţean român, studii .................... clase, fără ocupaţie, fără loc de muncă, necăsătorit, ........................., domiciliat în ................, str. .............., nr. ............., bl. ................., s. ............., ap. ..................... Sector ................, şi f.f.l. în ..........................str. ........................, nr. ............................, Sector ...................,  CNP ........................., deţinut în Penitenciarul ......................, la pedeapsa de ........................ani şi ................................ luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie (acte materiale din perioada .......................... – .............................................................).

În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 1 C.pen. rap. la art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului în prezenta cauză cu:

- pedeapsa de .................... ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ....................... a Judecătoriei Sectorului .................................., definitivă prin decizia penală nr. ..................................... a Curţii de Apel ...........................Secţia ................... Penală (faptă din intervalul ........................),

- pedeapsa de ......................... ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ........................ a Judecătoriei Sectorului ......................................., definitivă prin decizia penală nr. .................................. a  Curţii de Apel ............................. Secţia ....................... Penală (acte materiale din ............................)

- pedeapsa de ................... ani şi .............................. luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............................. a Judecătoriei Sectorului ...................., definitivă prin decizia penală nr. .............................. a Curţii de Apel ....................Secţia ....................Penală (faptă din ...................).

Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de ................ ani şi ............................. luni închisoare, pe care o sporeşte cu ...................... luni, inculpatul urmând să execute ..........................ani închisoare cu aplic. art. 71-64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. rap. la art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată perioada executată de la ........................ la zi (conform sent.pen. nr. ................................ a Judecătoriei Sectorului ..............................).

În baza art. 118 lit. e C.pen. dispune confiscarea sumei de ............................ lei obţinută de inculpat în urma săvârşirii infracţiunii.

În baza art. 35 alin. 4 C.pen. menţine măsura confiscării dispusă cu privire la suma de ...................... de lei prin sentinţa penală nr. ............................ a Judecătoriei Sectorului ............................................... şi cu privire la suma de ........................... de lei dispusă prin sentinţa penală nr. ................................ a Judecătoriei Sectorului ...............................

Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. ............................... emis de Judecătoria Sectorului ..............................., nr. ............................... şi nr. ......................... emise de Judecătoria Sectorului ................................Bucureşti şi dispune emiterea unor noi forme de executare.

În baza art. 346 C.pr.pen. rap. la art. 14 C.pr.pen. şi art. 998 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ............................, cu sediul în ..........................., Bd. ........................, nr. ..............., Sector ........................, şi obligă inculpatul la plata către această societate a sumei de ................................ lei.

În baza art. 346 C.pr.pen. rap. la art. 14 C.pr.pen. şi art. 998 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ...................................................., cu sediul în .................., str. ............................, nr. ........................., Sector ..................... şi obligă inculpatul la plata către această societate a sumei totale ....................... lei, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestei sume de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la achitarea integrală a debitului.

Ia act că celelalte părţi vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de ......................................... de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, onorariul apărătorului din oficiu, av. .........................., în cuantum de ................................ de lei, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru reprezentantul Ministerului Public şi de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ...........................................

PREŞEDINTE GREFIER

12

Domenii speta