Judecarea cauzei în lipsa inculpatei arestata în alta cauza în vederea extradarii. desfiintare cu trimitere spre rejudecare

Decizie 75-A din 12.06.2007


1. JUDECAREA CAUZEI ÎN LIPSA INCULPATEI ARESTATA ÎN ALTA CAUZA ÎN VEDEREA EXTRADARII. DESFIINTARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE.

Judecarea cauzei în lipsa inculpatei care a fost în imposibilitate de ase prezenta în instanta sau de a înstiinta instanta despre aceasta imposibilitate, constituie motiv de admitere a apelului inculpatei si de desfiintare a sentintei cu trimitere pentru rejudecarea cauzei.

DECIZIA PENALA NR.75/A /12 IUNIE 2007

Dosar nr. 2327/35/ P/2005

Prin sentinta penala nr. 75/P din 4 martie 2005, pronuntata de Tribunalul Bihor, în dosar nr. 5191/2003 , s-au hotarât urmatoarele :

În baza art.334 Cod de procedura penala a fost schimbata încadrarea juridica faptei pentru care a fost trimisa în judecata inculpata C.C.D., fiica lui  I. si I., nascuta la 25.10.1969 în Oradea, judetul Bihor, studii 12 clase, administrator la S.C. L. COM" S.R.L. Oradea si S.C.G. IMPORT EXPORT S.R.L ORADEA, fara  antecedente penale, din infractiunea prevazuta de art.215 alin.1,2,4 si 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal în infractiunea prevazuta de art.215 alin.4 si 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal , texte de lege în temeiul carora a fost condamnat a inculpata la :

- 10 ani închisoare  si interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. "a,b si c" Cod penal, pe o durata de 5 ani, cu titlu de pedeapsa complementara.

În baza art. 140 alin.1 lit. "a" Cod de procedura penala a constatat încetata de drept masura arestarii preventive a inculpatei, dispusa prin rechizitoriul din 16.06. 2003 al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Oradea , în baza caruia s-a emis de catre procuror mandatul de arestare preventiva nr.14/16.06.2003.

În baza art.350 alin.1 Cod de procedura penala raportat la art. 148 alin.1 lit. "c" si art. 150 alin.2 Cod de procedura penala a dispus luarea masurii arestarii preventive a inculpatei pe o durata de 30 zile, cu începere de la data prinderii si prezentarii la judecator.

Împotriva acesteia s-a emis mandat de arestare preventiva conform dispozitiilor art.151 Cod de procedura penala.

Pe durata prevazuta de art.71 alin.2 Cod penal a interzis inculpatei exercitarea drepturilor de la art.64 Cod penal, cu titlu de pedeapsa accesorie.

În baza art.14, art.346 Cod de procedura penala raportat la art.998, art.999 si art. 1000 alin.3 Cod Civil a fost obligata inculpata în solidar cu partile responsabile civilmente S.C. L. COM S.R.L., si  S.C.G. IMPORT EXPORT S.R.L, la urmatoarele sume : - 471.491.111 lei, cu dobânda legala aferenta, calculata la data achitarii efective, în favoarea partii civile S.C. B. IMPORT EXPORT S.R.L., - 464.167.800 lei în favoarea partii civile S.C. P.D. S.R.L, - 4.848.473.672 lei, cu penalitati de întârziere conform contractului nr.  217/25.06.2002, în favoarea partii civile S.C. R. D. S.A.

În baza art.118 Cod penal a dispus confiscarea urmatoarelor file CEC : seria BH 326 000 17377, emisa la 27.09.2002; seria BH 326 000 17378, emisa la 01.10.2002; seria BH 326 000 17379, emisa la 03.10.2002; seria BH 326 000 17380, emisa la 04.10.2002; seria BH 326 000 17381, emisa la 08.10.2002; seria BH 326 000 17382, emisa la 10.10.2002; seria BH 326 000 17383, emisa la 14.10.2002; seria BH 326 000 17384, emisa la 16.10.2002; seria BH 326 000 17385, emisa la 18.10.2002; seria BH 326 000 17386, emisa la 22.10.2002; seria BH 326 000 17387, emisa la 24.10.2002; seria BH 326 000 17388, emisa la 04.10.2002; seria BH 326 000 17093, emisa la 31.07.2002,  aflate în original la dosar la filele 52-62; 348 si 377.

În baza art.7 si art.21 lit. "g" din Legea nr.26/1990 actualizata a dispus comunicarea prezentei hotarâri, în termen de 15 zile de la data ramânerii definitive, Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bihor  si efectuarea cuvenitelor înregistrari.

În baza art.191 alin.1 si 3 Cod de procedura penala  a fost obligata inculpata în solidar cu partile responsabile civilmente SC L. Com SRL Oradea si S.C. G.  Import Export SRL Oradea sa plateasca în favoarea statului suma de 15.000.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, suma incluzând si onorariul aparatorului din oficiu.

Pentru a pronunta aceasta hotarâte prima instanta a retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpata C.C.D. nu a fost audiata în prezenta cauza întrucât, în data de 06.10.2002 a iesit din România prin punctul de frontiera Curtici, asa cum rezulta din adresa nr.6620/10.10.2002 emisa Inspectoratul General al Politiei de Frontiera  Bucuresti.

Acuzatiile retinute în sarcina inculpatei prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Oradea  au fost dovedite prin întreaga probatiune administrata în cauza, si anume :  contracte comerciale, facturi fiscale, acte constitutive si aditionale ale societatilor comerciale implicate în raporturile comerciale, rapoarte de constatare tehnico stiintifica, declaratii de martori.

Raporturile comerciale între S.C. G. si S.C. L. dateaza aproximativ din luna mai 2002, S.C. Gelsco actionând initial ca un intermediar de produse petroliere.

Pe parcursul acestor raporturi comerciale, derulate initial în bune conditii si având ca obiect apreciabile cantitati de produse petroliere, asa cum rezulta din fisa de evidenta R. SA, la data de 25.06.2002, ca urmare a faptului ca între furnizoarea S.C. R. si cumparatoarea S.C. G. s-au creat relatii comerciale stabile, cele doua firme au procedat la încheierea contractului de vânzare cumparare nr.217/2002, în baza caruia, cu valabilitate între 25.06.2002 si 31.12.2002, perioada în care S.C. R. s-a obligat sa livreze catre S.C. G. SRL, produse petroliere : motorina, benzina fara plumb si benzina Premium II - în cantitate de 500 tone/luna.

Prin clauzele contractului s-a stabilit ca modalitatea de plata ca fiecare livrare va fi achitata cu ordin de plata, în termen de 15 zile de la data facturarii.

Dupa data contractului, societate furnizoare, prin depozitul Arad, a livrat ritmic catre S.C. G. cantitati de motorina si benzina, în fisa clientului aflata la fila 77, fiind evidentiate un numar de 26 facturi, anexate în copie xerox la dosar. Întreaga cantitate de produse petroliere la care s-a facut referire mai sus a fost facturata de S.C. G. catre S.C. L., administrata de inculpata Cura Claudia Dana.

La rândul sau,  aceasta a vândut întreaga cantitate de motorina si benzina catre S.C. D. SRL Oradea , al carei administrator era D.V., care a calculat adaosul comercial aferent si a  revândut produsele petroliere în principal catre S.C. R..  S.R.L.Oradea.

Esentiale pentru dovedirea activitatii infractionale a inculpatei au fost cele doua categorii de facturi fiscale privind operatiunile comerciale între S.C. R. D. SA si S.C. G.  pe de o parte, precum si S.C. L. si S.C. D. pe de alta parte, din punct de vedere al pretului de vânzare.. Comparând preturile de achizitie si de vânzare care rezulta din facturile emise de S.C.R., coroborate cu declaratiile administratorului firmei cumparatoare SC D. SRL, a rezultat în mod evident ca inculpata a revândut produsele petroliere la un pret mult mai mic decât acela de cumparare.

Pretul tuturor produselor petroliere achizitionate de S.C. L. a fost platit de S.C.  D., cu chitantele si ordinele de plata depuse la dosar la filele 186-219.

Cu toate acestea, inculpata C.C. nu a achitat nimic din pretul acestor produse catre S.C. G., firma fata de care S.C. L. a acumulat în septembrie 2002 o datorie de 6,2 miliarde lei. La rândul ei, nici S.C. G. nu si-a mai  putut achita datoriile reprezentând pretul produselor petroliere catre S.C. R. S.A.

Fata de situatia creata, inculpata C.C. a preluat S.C. G., dobândind  cu titlu de cesiune  80 % din capitalul social al firmei, în baza actului aditional autentificat sub nr.3652/23.09.2002, aflat la fila 66. Prin acest act a devenit si administrator al firmei privind documentele si stampila, precum si dreptul de semnatura în banca.

Tot la momentul autentificarii actului aditional de mai sus, cei doi asociati pentru restul de 20 %  din capitalul social - S.M. si Z.S. au investit pe inculpata cu puteri depline pentru a-i reprezenta la banca,  a depune si ridica numerar, a semna în numele lor  si pentru ei toate actele bancare, prin procura speciala autentificata sub nr.3653/23.09.2002. ( fila 69).

Ca urmare a datoriei neachitate de S.C. G. catre S.C. R. D. SA, reprezentantii firmei creditoare au avut repetate discutii cu reprezentantii firmei debitoare pentru gasirea unei solutii de stingere a debitului. În acest sens au fost audiati martori din declaratiile carora a rezultat ca în data de 23.09.2002 reprezentantii S.C. G. - Z.S., S. M. si C.C.a s-au prezentat la sediul  S.C.R. SA Arad si au predat un numar de 11 file CEC, semnate, stampilate si completate la toate rubricile, pentru plata marfii livrate, contabilei firmei, numitei S.C.F.

Toate cele 11 file CEC au fost refuzate la plata de Banca Comerciala West Bank SA Sucursala Arad, pentru motivul lipsei totale de disponibil în cont.

Instanta a retinut ca o proba esentiala în dovedirea intentiei infractionale a inculpatei, continutul adresei nr.VII/4/11266/9R/12.12.2002 emisa de Banca Nationala a României din care a rezultat ca propria firma a inculpatei S.C. L. SRL figura pâna la data emiterii adresei, în Centrala Incidentelor de Plati cu 18 incidente de plata, ca urmare SC L. SRL a intrat în interdictie bancara de a emite CEC-uri în perioada 13.08.2002 - 07.10.2003.

Cu toate ca a cunoscut ca nu mai poate emite cec-uri, fiind în interdictie bancara, inculpata la scurt timp a gasit o noua societate comerciala, la care a devenit administrator la data de 23.09.2002, iar în aceeasi zi a emis 11 file CEC fara acoperire, desi noua firma S.C. G. SRL nu avea nici un disponibil în cont.

Rezulta din probele emanate ca, insolvabilitatea  S.C. G. SRL a fost creata în întregime prin activitatea exclusiva a inculpatei, care a preluat toate cantitatile de combustibil livrate de S.C. R. - Depozitul Arad si le-a dirijat spre alte societati comerciale, carora le-a vândut acelasi produs la un pret mai mic decât pretul de cumparare. Desi cumparatorii  si-au îndeplinit obligatia de plata  catre firma inculpatei SC L., aceasta nu a platit nimic catre S.C. G. SRL, generând prin propria sa activitate infractionala starea de insolvabilitate a acestei firme si procedând apoi la emiterea filelor CEC, cu consecinta prejudicierii SC R. cu suma de 4.848.672 lei.

Tot în calitate de administrator al S.C. G. SRL inculpata a încheiat la data de 25.09.2002 un contract de  vânzare cumparare nr.026/25.09.2002 cu S.C P.D. SRL Bucuresti, având ca obiect cumpararea produselor petroliere si în baza caruia a achizitionat de la firma vânzatoare cantitatea de 17.191 l benzina Premium, în valoare de 464.167.800 lei. Pentru aceasta cantitate de benzina S.C. P.D. SRL  Bucuresti a emis factura seria B-ACN nr.7407818/25.09.2002 ( fila 335), iar pentru plata pretului inculpata a emis fila CEC  seria Bihor 32600017388 ( fila 348). Desi întreaga cantitate de benzina cumparata de la S.C P.D. SRL Bucuresti a fost valorificata de S.C. L. SRL  ( 10.650 L pentru vânzarea la statia Peco Baile Felix si 12.000 l prin vânzarea catre S.C. P. Oil - aceasta achitând în întregime pretul aferent de 258.012.0000 lei catre S.C L. SRL), fila CEC completata si semnata de inculpata pentru plata pretului de cumparare a fost emisa în numele S.C. G. S.R.L. , societate comerciala care nu avea nici un disponibil în cont, asa încât, în momentul în care firma creditoare a pretului s.c P.D. SRL Bucuresti a intentionat sa o valorifice, fila cec a fost refuzata la plata de Banca Comerciala West Bank.

Din emiterea filei CEC în numele SC G. SRL, pe de o parte si valorificarea benzinei si încasarea pretului în numele S.C. L. S.R.L , pe de alta parte, a rezultat,  în mod evident, intentia inculpatei de a prejudicia firma vânzatoare S.C P.D. SRL Bucuresti.

În calitate de administrator la S.C. L. S.R.L, la data de 30 iulie 2002 inculpata C.C.D. a achizitionat de la S.C. B. Import-Export S.R.L Oradea cantitatea de 36.593 l combustibil lichid usor în valoare de 455.745.982 lei, cu factura fiscala seria Bihor ACB nr.1520064/ 30.07.2002 ( fila 376)  si pentru plata careia inculpata a emis fila CEC seria Bihor nr.32600019093, purtând semnatura sa ( conform constatarii tehnice-stiintifice nr.15147/13,03,2007  f. 326-332).

Banca comerciala West Bank SA - Sucursala Oradea a refuzat la plata fila CEC, pentru motivul lipsei de disponibil în cont.

Din toate  probele administrate si analizate, instanta a concluzionat ca a fost dovedita vinovatia inculpatei în comiterea faptelor retinute în sarcina sa.

Împotriva  acestei sentinte a declarat apel inculpata C.C.D.a, în termen legal, si partea responsabila civilmente S.C. G. IMPORT SRL Oradea.

Inculpata apelanta a solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare, deoarece atunci când a fost pronuntata hotarârea a fost arestata în Italia în vederea extradarii, astfel ca nu s-a putut prezenta în instanta.

Apelul declarat de partea responsabila civilmente nu a fost motivat.

Examinând hotarârea apelata prin prisma motivelor de apel, cât si din oficiu, având în vedere actele si lucrarile dosarului Curtea a constat ca apelul este  fondat, iar  în baza art.379 pct.2 lit. "b"  Cod procedura penala, a fost admis si s-a dispus rejudecarea cauzei de catre aceiasi instanta, respectiv Tribunalul Bihor, tinând seama de considerentele prezentei decizii.

Asa cum rezulta din actele prezentate de catre inculpata apelanta, aceasta a fost arestata în Italia în vederea extradarii la data de 26.11.2004, fiind pusa în libertate la data de 10.08.2006, pentru a fi rearestata apoi, tot în vederea extradarii în luna ianuarie 2007.

Fata de cele de mai sus, având în vedere ca la data când a fost pronuntata sentinta, respectiv 4 martie 2005, inculpata a fost arestata, se constata ca aceasta a fost în  imposibilitate de a se prezenta în instanta sau de a înstiinta instanta despre aceasta imposibilitate, fiind incidente dispozitiile art.379 pct.2 lit. b Cod de procedura penala.

Apreciind ca în cauza temeiurile ce au stat la baza luarii masurii preventive subzista, ca pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 4 ani închisoare si ca exista probe ca lasarea în libertate prezinta pericol concret pentru ordinea publica, în baza art. 382 alin.3 Cod procedura penala curtea a  mentinut masura arestarii preventive dispusa pe seama inculpatei prin sentinta penala nr. 75 din 4 martie 2005, pronuntata de Tribunalul Bihor, în baza careia s-a emis mandatul de arestare preventiva nr.1/P/ 04.03.2005.

Este adevarat ca pericolul pentru ordinea publica nu se confunda cu pericolul social ca trasatura esentiala a infractiunii, însa aceasta nu înseamna ca în aprecierea pericolului pentru ordinea publica trebuie facut abstractie de gravitatea faptei.

Sub acest aspect existenta pericolului public poate rezulta, între altele, si din însusi pericolul social al infractiuni  de care este învinuita inculpata, de reactia publica la comiterea unor astfel de infractiuni, de posibilitatea comiterii, chiar, a unor fapte asemanatoare de catre alte persoane, în lipa unei reactii ferme fata de cei banuiti ca autori  ai unor astfel de fapte.

Prin urmare, la stabilirea pericolului public nu se pot avea în vedere numai date ce sunt legate de persoana inculpatei ci si date referitoare la fapta, nu de putine ori acestea din urma fiind de natura a crea în opinia publica un sentiment de insecuritate .

Cât priveste aspectele de legalitate si temeinicie ale laturii civile, acestea vor fi avute în vedere cu ocazia rejudecarii cauzei.