Sechestru asigurator in materie comerciala . Cautiune. Obligativitate. Norme incidente.

Hotărâre 0 din 11.12.2006


SPETA  NR.  2

Art. 907-908 Cod comercial

Sechestru asigurator in materie comerciala .

Cautiune. Obligativitate. Norme incidente.

In materie comerciala , conform art. 907 Cod comercial, care  deroga  de la art.  591 Cod civ. , este obligatorie  consemnarea anticipata  a cautiunii .

 (încheierea din 11.12.2006 a TB Sectia a VI –a Comerciala,  irevocabila prin decizia nr. 403/23.02.2007a CAB – Sectia a V-a Comerciala)

Prin incheierea  de sedinta  de la  20.11.2006 tribunalul  a dispus  disjungerea  solutionarii cererii  privind  instituirea  sechestrului  asigurator  asupra  imobilelor  situate  in str. …….. având  in vedere  imprejurarea  ca  instituirea  sechestrului  asigurator  este o procedura  speciala,  urgenta  ce se solutioneaza  in Camera de Consiliu , fara  citarea  partilor  si  antrenând alte cai de atac.

 Masura sechestrului  asigurator  in materie  comerciala  consta  in indisponibilizarea  unei  cantitati  de bunuri  mobile  ale  pârâtului-debitor, care urmeaza a fi vândute  silit  pentru  realizarea  creantei  creditorului , daca in momentul  in  care  acesta  a obtinut  o hotarâre  executorie , debitorul  nu-si executa  de bunavoie  obligatia.

Instanta  retine dispozitiie  art. 889 C. com.  potrivit  carora  exercitiul  actiunilor  comerciale  se reglementeaza  de codul de procedura  civila ,  afara  de dispozitiile  codului  de fata, iar potrivit  dispozitiilor  art. 907Cod comercial, partea  interesata  in  o cauza  comerciala  va putea , deodata  cu intentarea actiunii , sa ceara  a se pune  sechestru  asigurator  asupra  averii  debitorului sau , iar conform prevederilor  art. 908 din Codul  comercial , acesta nu se va putea  înfiinta  decât  numai  cu dare  de cautiune.

Se constata ca in cauza  de fata  creditoarea  nu a facut dovada  consemnarii  cautiunii  in  cuantum  de 3000 Eur, potrivit  dispozitiilor instantei.

In materie comerciala , fata  de dispozitiile  art. 1 Cod com. , pentru infiintarea  sechestrului  asigurator  exista  norme speciale  ( si anume  art. 907 si 908 din  Codul Comercial),  astfel incât dispozitia  prevazuta  de art. 907 Cod com, este  derogatorie de la art. 591-594 c.p.c. , sechestrul  asigurator  putând  fi  instituit  numai  asupra  bunurilor  mobile.

Având in vedere  aceste  consideratii, fata de  dispozitiile  art. 907-908 Cod com.  instanta  a respins cererea  ca neîntemeiata.