Decizia civila nr.485

Decizie 485 din 17.04.2007


DOSAR NR. 9279/303/2006

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A V A CIVILA

DECIZIA  CIVILA  NR.485

SEDINTA PUBLICA DE LA  17.04.2007

TRIBUNALUL COMPUS DIN:

PRESEDINTE : DUMITRU MARCEL GAVRIS

JUDECATOR  : LAURA PLESA

 GREFIER :  MIHAELA ROCEANU

Pe rolul Tribunalului se afla solutionarea apelului promovat de apelanta reclamanta ALECSE CONSTANTIN  împotriva sentintei civile nr. 7784/6.12.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti  în dosarul 9279/303/2006  în contradictoriu cu intimatul pârât MAXIM ION având ca obiect rezolutiune contract.

La apelul nominal facut în sedinta publica,  au  raspuns apelantul reclamant prin avocat cu împuternicire avocatiala depusa la dosar fila 10 dosar si intimata pârâta prin avocat care depune la dosar împuternicire avocatiala emisa în baza contractului de asistenta juridica nr. 68416 din 02.04.2007.

Procedura  este legal îndeplinita

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Intimata prin avocat depune la dosar întâmpinare în mai multe exemplare copie de pe aceasta fiind comunicata apelantei prin reprezentant.

Intimatul prin avocat solicita ca instanta sa observe ca în apelul promovat de reclamant nu îndeplineste conditiile de forma si nu este mentionat in acesta daca solicita sau nu probe în dovedirea apelului.

Tribunalul constata ca nu mai sunt alte cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat si acorda cuvântul asupra probatoriilor.

Apelanta reclamanta prin avocat solicita proba cu acte , sens în care depune la dosar un înscris emis de catre Asociatia de Locatari.

Intimata prin avocat solicita în combaterea apelului proba cu acte, mentionând ca nu mai are alte acte de depus în acest sens.

Tribunalul constata ca fiind utile solutionarii cauzei, si în baza art. 167 c.pr.civ. încuviinteaza proba cu acte solicitata atât în dovedire cât si în combaterea apelului.

Apelanta,  prin avocat,  învedereaza ca nu mai are  cereri de formulat si nici probe de administrat.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, Tribunalul apreciaza cauza in stare de judecata si acorda  cuvântul  cu privire la  cerere.

Apelanta, prin avocat, având cuvântul, solicita admiterea apelului  asa cum a fost formulat,  schimbarea în tot a sentintei civile atacate conform motivelor invocate prin apel. Totodata mentioneaza ca instanta de fond într-un mod extrem de subiectiv a expus materialul probator efectuat în cauza, fapt ce rezulta din însasi analiza eronata si cu partinire ce vizeaza martorii propusi. Instanta de fond nu a tinut seama de aceste depozitii ale martorilor, netinând însa seama de depozitiile reclamantului în sensul ca „ doar sporadic i s-au cumparat alimente si asta s-a întâmplat imediat dupa încheierea actului de vânzare cumparare cu clauza de întretinere si habitatie viagera, pana când a promovat prima actiune. Se mai învedereaza instantei ca, daca în anul 2000 si pâna în anul 2002 reclamantul s-a aflat în proces cu sotii Maxim si acestia nu s-iar fi putut îndeplini obligatia de întretinere din moment ce între parti au existat  neîntelegeri. In consecinta se arata ca probele administrate in cauza la judecarea in fond sunt lipsite de valoare si fata de acestea solicita admiterea apelului asa cum a fost formulat, fara cheltuieli de judecata.

Intimatul pârât prin avocat mentioneaza ca din toate motivele mentionate de catre apelanti, se retine ca se contesta probatoriile, insa reclamantul nu a solicitat refacerea probatoriilor. Aparatorul intimatului considera ca sentinta civila pronuntata de instanta de fond este temeinica si legala. Se mai arata totodata ca din întreg probatoriul administrat în cauza , rezulta, fara putinta de tagada, ca a încercat în permanenta sa îl ajute pe reclamant, dar s-a reusit mai mult sau mai putin din cauza lipsei de cooperare si refuzul îndârjit al reclamantului. In consecinta solicita respingerea apelului, mentinerea sentintei civile atacate ca fiind temeinica si legala.

Tribunalul constata cauza lamurita asupra tuturor aspectelor, astfel ca o retine spre solutionare.

T R I B U N A L U L

Prin sentinta civila nr. 7784/6.12.2006 Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a admis exceptia lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei Maxim Maria, a respins actiunea formulata împotriva pârâtei Maxim Maria, ca fiind formulata împotriva unei persoane fara capacitate de folosinta, a respins actiunea formulata de reclamantul Alecse Constantin, împotriva pârâtului Maxim Ion, ca neîntemeiata, a luat act ca nu sau solicitat cheltuieli de judecata.

In motivare, prima instanta a retinut ca la data de 25.10.1999 a fost încheiat contractul de vânzare cumparare cu clauza de întretinere si habitatie viagera autentificat sub nr. 2657 de BNP Alexandra Rodica Zaharescu, prin care reclamantul a transmis dreptul sau de proprietate asupra apartamentului nr. 10, situat în Bucuresti, Aleea Câmpul cu Flori, nr. 3, bl. M 49 A, se. 1, et. 2, sector 6 pârâtului si fostei sale sotii, acestia obligându-se sa îi acorde întretinere reclamantului pe toata durata vietii lui, întretinere ce consta în asigurarea menajului, procurarea alimentelor si a celor necesare traiului, medicamente si asistenta medicala la nevoie, iar la decesul acestuia sa suporte cheltuielile ocazionate de înmormântare potrivit obiceiului locului precum si a celor ulterioare acestui eveniment.

S-a mai retinut ca reclamantul a mai promovat o actiune în justitie având ca obiect rezolutiunea acestui contract, iar prin decizia civila nr. 150 A/30.10.2002, pronuntata de Tribunalul Bucuresti a fost respinsa actiunea, ca neîntemeiata.

Din declaratiile martorelor Stoica Ana si Arnautu Maria, audiate în cauza, instanta retine ca pârâtul împreuna cu fosta sa sotie, care a decedat la data de 10.06.2004, s-au ocupat de întretinerea reclamantului. Martora Stoica Ana a afirmat ca înainte de a se îmbolnavi a vazut-o de nenumarate ori pe defuncta Maxim Maria cum îi ducea alimente reclamantului, mâncare gatita, l-a vazut pe reclamant cum venea cu sacosele pline de alimente de la defuncta. De asemenea a mai afirmat ca defuncta îi povestea cum îi acorda întretinere reclamantului, spunându-i ca a fost la el si i-a dus mâncare, l-a operat de hernie, i-a dus medicamente si îl ducea la tratament. De asemenea, a vazut cum reclamantului i-au fost cumparate haine de catre pârâta, acestea având de multe ori aceleasi haine cu pârâtul. La sfârsitul anului 2000, începutul anului 2001 în apartamentul reclamantului s-a mutat o persoana de sex feminin, iar de atunci relatiile dintre acesta si pârâti s-au deteriorat, în sensul ca reclamantul nu i-a mai primit în casa, nu mai primea alimentele pe care acestia le duceau si refuza si banii pe care îi trimiteau. Martora a mai afirmat ca din anul 2001-2002 de când s-a îmbolnavit pârâta, la reclamant mergea cu alimente fiul acesteia. Chiar si ea a fost de mai multe ori împreuna cu fiul pârâtului, iar reclamantul nu i-a primit spunându-le ca nu îi cunoaste si le închidea usa, mai mentionând ca reclamantul are doua lanturi la usa.

 Martora Arnautu Maria a aratat ca în perioada 2000-2001, defuncta s-a ocupat foarte mult de îngrijirea reclamantului. Martora se întâlnea cu reclamantul odata la 2-3 saptamâni si acesta îi spunea ca în sfârsit si-a gasit pe cineva care sa aiba grija de el la batrânete, povestindu-i cum defuncta îi cumpara diverse alimente. Martora a mai relatat ca reclamantul a fost internat în spital pentru o operatie, iar defuncta avea mai multa grija de el de cât de propriul sau tata. A mai vazut cum pârâta îi cumpara haine, îi facea de mâncare, îi facea curatenie si îi spala, pâna la începutul anului 2001. începând cu anul 2001, în casa reclamantului a intrat o persoana, care a locuit împreuna cu el pâna în anul 2004. De când aceasta a intrat în casa reclamantului, acesta nu a mai primit ajutorul acordat de catre pârâti. Martora a mai relatat faptul ca reclamantul refuza orice ajutor de la pârâti, dar când persoana respectiva îl „parasea", reclamantul apela la defuncta, iar aceasta îl ajuta. Dupa ce s-a îmbolnavit cel care s-a ocupat de reclamant era pârâtul împreuna cu fiul acestuia, dar, de cele mai multe ori, reclamantul nu primea mâncarea dusa de catre acestia, chiar martora a fost odata la usa reclamantului si acesta i-a spus ca si-a gasit o femeie care îl îngrijeste bine si ca deocamdata nu mai are nevoie de ajutorul pârâtilor.

Având în vedere declaratiile acestor martori, instanta nu a tinut seama de declaratia martorei Stoca Nicuta, acesta fiind persoana care s-a mutat începând cu anul 2001 în casa reclamantului, pozitia sa fiind în mod evident subiectiva. De asemenea declaratia martorului Cristea Nicolae este irelevanta, întrucât toate aspectele relatate le cunoaste din spusele reclamantului si desi a afirmat ca nu i-a vazut niciodata pe pârâti venind la reclamant sa-i acorde întretinere si cunoaste ca acesta era îngrijit de martora Stoica Nicuta, care locuia cu el, nu cunoaste daca pârâtii nu îi acordau întretinere reclamantului sau acesta refuza ajutorul dat.

Asadar, pentru perioada analizata 24.09.2000-18.10.2004, instanta retine ca pârâtii au acordat întretinere reclamantului, conform obligatiilor contractuale, respectiv asigurarea menajului, procurarea alimentelor si a celor necesare traiului, medicamente si asistenta medicala la nevoie, dar începând cu anul 2001 acesta a refuzat în mod sistematic ajutorul acordat, motivat de faptul ca locuia împreuna cu o femeie (Stoica Nicuta), care îl întretinea si nu mai avea nevoie de ajutorul pârâtilor, astfel ca nu se poate retine culpa pârtilor în neexecutarea obligatiilor contractuale, prestarea întretinerii fiind imposibila datorita atitudinii culpabile a reclamantului, care refuza în mod nejustificat ajutorul acordat de catre acestia.

Prin cererea inregistrata in 1.02.2007 la Judecatoria Sectorului 6, reclamantul a declarat apel impotriva sentintei.

În motivarea cererii de apel, apelantul reclamantul a aratat ca, instanta de fond a expus materialul probator efectuat în cauza într-un mod subiectiv în, facând o analiza eronata si cu partinire, vizând în principal martorii propusi.

A aratat ca instanta a retinut depozitiile martorilor pârâtului Maxim ion, dar nu a retinut ceea ce au declarat martorii apelantului.

A mai aratat ca sotii Maxim nu si-au mai îndeplinit obligatia de întretinere ce le revenea în sarcina lor, pe perioada 2000 – 2002, întrucât partile se aflau într-un proces ce avea acelasi obiect ca si cel de fata întrucât între parti, pe aceasta perioada nu a mai existat o astfel de întelegere si nici o cale de comunicare amiabila.

A mai aratat ca martorele pârâtului nu locuiesc aproape de apelant, încât sa se considere ca ar fi putut vedea ori asista personal la vreuna din initiativele sotilor Maxim sau a fiului acestora, martorele recunoscând chiar ca ceea ce au declarat, cunosc din relatarile mele sau din cele ale pârâsilor, fiind lesne de înteles ca pot fi afirmatii preconstituite si subiective ca si afirmatiile pe care instanta le-a considerat ca apartinând martorilor apelantului.

Apelantul a mai aratat ca, este adevarat ca se întâlnea arareori cu martora Arnautu Marina, careia este posibil sa îi fi relatat despre contract si despre linistea ce i-o aducea clauza contractuala potrivit careia trebuia sa primeasca îngrijire de la sotii Maxim, dar tot atât de adevarat este si faptul ca dupa anul 2000, apelantul nu mai putea face afirmatii elogioase la adresa pârâtilor, întrucât acesta se judecat cu sotii Maxim tocmai pentru ca acestia îl neglijau si nu îsi îndeplineau obligatiile prevazute în contract.

Apelantul a mai aratat ca nu este adevarata afirmatia martorei Arnautu în ce priveste faptul ca aceasta ar fi vazut ca fosta sotie a pârâtului îi facea curat în casa, întrucât aceasta nu l-a vizitat niciodata, nici singura si nici însotita de vreo alta persoana.

A mai aratat ca nu este reala nici sustinea ca numita Stoica Anicuta, care a fost martora sa în proces, s-a mutat din anul 2000 împreuna cu apelantul, întrucât aceasta a locuit din anul 1992 si pâna în anul 2002, pe raza sectorului 6 Bucuresti, asa cum rezulta din evidentele Sectiei de Politie 22 Bucuresti, în prezent având acelasi domiciliu trecut în actul de identitate, dar aceasta nu înseamna ca numita Stoica Anicuta locuieste împreuna cu apelantul, aceasta fiind o persoana tânara cu propria sa viata, pe care apelantul a ajutat-o dezinteresat într-un moment în care nu avea o locuinta în proprietate, dar care, în semn de recunostinta, l-a ajutat în gospodarie pe apelant, atât înainte de încheierea contractului cu sotii Maxim, cât si dupa anul 2000.

Apelantul considera ca instanta de fond a retinut cu partinire si trunchiat în considerentele hotarârii numai ceea ce justifica solutia data, fara sa aiba în vedere faptul ca martorul apelantului a mentionat si despre o interventie chirurgicala la ochi, pe care acesta a avut-o în anul 2000 si de care sotii Maxim nu stiau, precum si faptul ca acest martor a fost de fata atunci când apelantul a fost amenintat de catre pârâti si atunci când pârâtul Maxim a venit în stare de ebrietate împreuna cu fiul sau si au provocat scandal.

Apelantul a mai aratat ca însusi pârâtul Maxim a recunoscut faptul ca Stoica Anicuta îi prepara hrana si ca nu cunoaste ce medicamente îi sunt necesare si nici ce alimente îi sunt prescrise de catre medic si care i-au fost recomandate în scop de dieta.

Apelantul a mai aratat ca în perioada procesului – 2000-2002 – pârâtii au manifestat temeri în legatura cu faptul ca se va desfiinta contractul dintre parti, motiv pentru care s-au gândit ca ar putea fi absolviti de celelalte obligatii din contract, prin simpla plata a  întretinerii catre Asociatia de Proprietari, obligatie care de altfel nu cade în sarcina pârâtilor, apelantul având nevoie de ajutor efectiv la efectuarea menajului si procurarea de produse care implica deplasarea, întrucât are invaliditate la mâna stânga.

A mai aratat apelantul ca sotii Maxim au încercat sa deformeze realitatea si chiar însusirea în exclusivitate de catre instanta de fond a declaratiilor acestora, care sunt evident subiective, lipsite de valoare probatorie si cântarite inechitabil de instanta de fond ca fiind adevaruri absolute.

Verificand stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta, fata si de motivele de apel, Tribunalul retine urmatoarele :  martorii propusi de reclamant au declarat despre asigurarea nevoilor de trai ( menaj, alimente, medicamente, asistenta medicala ) de catre alte persoane decat debitorii obligatiei de intertinere – Stoica Nicuta, sau de catre reclamantul insusi. In acelasi timp, acestia au declarat despre relatiile tensionate dintre parti. Potrivit deciziei de recurs pronuntata in solutionarea litigiului anterior, executarea obligatiei de intretinere a fost facuta imposibila de refuzul reclamantului. De asemenea, martorul Cristea Nicolae a declarat  ca reclamantul nu a ridicat banii trimisi prin mandat postal. La intrebarea nr. 14 de la intergotarioul propus de parat, reclmantul a raspuns ca nu i-a permis accesul in aparatament pentru ca nu era multumit de modul in care acesta si-a executat obligatia, anterior. Martorii propusi de parat au declarat despre imopsibilitatea executarii obligatiei de intretinere dupa anul 2002, cand s-a finalizat procesul anterior.

 Singurele probe privind executarea obligatiei sunt chitantele de plata a cotelor de intretinere si mandatele postale.

 Asigurarea celor necesare traiului printr-o alta persoana nu exonereaza pe parat de executarea obligatiei contractuale, dar creditorul trebuie sa-l incunostiinteze pe cel care s-a obligat la intretinere de nevoile sale, avand posibilitatea sa ceara executarea silita a obligatiei asumate in favoarea sa, potrivit disp. Art. 1021 C.Civ.. De asemenea, pentru situatia in care executarea obligatiei de intretinere este imposibila din cauza relatiilor tensionate dintre parti, creditorul are posiblitatea solicitarii transformarii obligatiei in obligatia de plata a unei sume de bani, principiul fiind executarea in natura a obligatiilor, iar nu desfiintarea contractului.

De asemenea, potrivit chiar martorilor propusi de reclamant, vina pentru neexecutarea contractului nu apartine paratului, deoarece reclamantul a refuzat primirea obiectului oblgatiei, astfel ca aceasta imprejurare echivaleaza cu o cauza straina a neexecutarii, pentru care paratul nu raspunde.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Alecse Constantin domiciliat în Bucuresti, Aleea Câmpul cu Flori nr. 3A, bl. M49A, scara 1, etaj 2, ap. 10, sector 6, împotriva sentintei civile nr. 7784/6.12.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti în dosarul civil nr. 9279/303/2006 în contradictoriu cu  intimatul pârât Maxim Ion domiciliat în Bucuresti, Aleea Lunca Siretului nr. 8, bl. M45, etaj 5, ap. 24, sector 6.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 17.04.2007.

PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER,

Marcel Dumitru Gavris Laura Plesa Mihaela Roceanu

Red. P.L.

Dact.B.I. 4 ex.

Jud. sector  6

Jud. Ban Miorita