Fara titlu

Sentinţă penală 725 din 02.04.2010


Dosar nr……………………….

JUDECATORIA SECTORULUI …………………….

SENTINTA PENALA NR.

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ……………………….

INSTANTA COMPUSA DIN:

PRESEDINTE – ………………………………

GREFIER – ………………………………….

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror ……………………………………..

Pe rol soluţionarea plângerii formulate de petenta .......................... , împotriva rezoluţiei din ....................... a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului .............................. în dosarul de parchet nr........................................., în contradictoriu cu în contradictoriu cu intimatul  ....................................

Dezbaterile au avut loc la termenul din data de ..............................., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, când,

 

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de ................................., sub numărul ....................., petentul .................................. a solicitat instanţei desfiinţarea rezoluţiei din ............................. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ......................... în dosarul de parchet nr. ............................., în contradictoriu cu intimatul  ...........................................

În esenţă s-a arătat că intimatul se face vinovat de nerespectarea proprietăţii sale.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului de urmărire penală nr. ............................ al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ................................... fiind solicitate şi datele de comunicare a soluţiilor dispuse către petent.

Au fost depuse de asemenea, la cererea instanţei, mai multe înscrisuri ale petentului prin care acesta a trimis plângerile sale la parchet.

În cauză a fost invocată excepţia tardivităţii plângerii de către intimat.

Raportat la plângerea formulată la data de .......................... trimisă în mod eronat la Parchet care a înaintat-o instanţei, împotriva rezoluţiei din .................................. din dosarul de urmărire penală şi după confirmarea soluţiei de către prim procuror, se observă că aceasta este introdusă cu nerespectarea termenului prevăzut de lege. Aceasta se formulează în termen de ........................de zile de la data comunicării de către prim procuror a soluţiei sale, conform art.2781 al.1 C.p.p., însă conform art.2781 al.2 C.p.p. acest termen curge de la data expirării termenului de ......................... de zile în care prim-procurorul trebuia să răspundă la plângere (dacă acesta nu a răspuns în acest termenul legal). În cauză se remarcă faptul că rezoluţia iniţială a fost atacată în faţa prim-procurorului la data de ................................ (după cum rezultă din rezoluţia primului procuror ce se coroborează cu înscrisul depus de petent la fila ............................din dosar). Din acest moment însă prim procurorul avea la dispoziţie .................................... de zile pentru a răspunde petentului lucru ce nu s-a întâmplat. Primul procuror emite rezoluţia la .............................., afirmând că a înregistrat plângerea petentului la .............................. În orice caz se observă o întârziere foarte mare în înregistrarea la o lună şi jumătate a plângerii trimise la ............................................ de către petent, care însă nu îi poate profita acestuia din perspectiva termenului în care ar trebui să atace soluţia în faţa instanţei. În acest context devin aplicabile dispoziţiile art.2781 al.2 C.p.p. mai sus menţionate, ceea ce înseamnă că, din momentul expirării celor .............................. de zile în care prim procurorul trebuia să răspundă plângerii, petentul are .............................. de zile să formuleze plângere în faţa instanţei (termenul împlinindu-se cel mai târziu în cursul lunii ..........................). Faptul că procurorul dă soluţia cu întârziere nu înseamnă că este repus petentul în termenul legal de a mai formula plângere. Doar în cazul în care în interiorul acestor aproximativ ...................... de zile (există o mică diferenţă cauzată de momentele de împlinire a celor ........................ termene de .......................de zile care nu pot avea loc în zile nelucrătoare spre exemplu) s-ar fi primit soluţia prim procurorului, care ar fi fost dată în termenul prevăzut de lege de răspuns, dar din diverse motive nu a fost comunicată decât cu întârziere, instanţa apreciază că termenul de ........................ de zile în care se poate face plângerea curge de la data comunicării soluţiei prim procurorului potrivit primului alineat al art.2781 C.p.p., în caz contrar fiind aplicabile dispoziţiile aliniatului următor. Aceste dispoziţii sunt de strictă aplicare, fiind vorba de o normă imperativă a cărei verificare poate fi făcută în orice fază a procesului, chiar şi în recurs, iar nerespectarea termenului legal de depunere a plângerii nu se acoperă prin faptul că prim-procurorul soluţionează cu întârziere plângerea, pentru că astfel i s-ar conferi nejustificat şi nelegal o cale de repunere în termen pentru formularea plângerii în faţa instanţei (putem presupune de exemplu o plângere soluţionată după câţiva ani de către prim procuror şi atunci ar mai putea fi posibilă o altă soluţionare a dosarului prin aprecierea în faţa instanţei asupra măsurii dispuse, ceea ce ar contraveni principiului desfăşurării procesului penal într-un termen rezonabil).

Faţă de aceste aspecte instanţa va admite excepţia tardivităţii plângerii, urmând să respingă plângerea ca atare.

 În baza art.192 alin.2 C.pr.pen., va obliga petenta la plata sumei de ................... lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii plângerii, invocată de intimatul ............................ prin apărător.

Respinge plângerea formulată de petentul ..........................., împotriva rezoluţiei din ............................. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului .......................... în dosarul de parchet nr......................., în contradictoriu cu intimatul  ............................., ca tardivă.

În temeiul art. 192 al.2 C.p.p. obligă  petentul la plata sumei de ………………………. lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru petent şi de la comunicare pentru intimată.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, …………………………….

PREŞEDINTEGREFIER