Acţiune nesupusă căii de atac a apelului conform prevederilor art. 2821 cod procedură civilă

Decizie 170 din 12.01.2006


Reclamanta S. G. a solicitat Judecătoriei Ploieşti ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâta B.N.R să se dispună restituirea unor obiecte de aur  preluate abuziv.

Prin sentinţa nr. 4536 din 27 mai 2004 Judecătoria Ploieşti a respins ca nefondată acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta şi Curtea de Apel Ploieşti , prin decizia civilă nr. 2963 din 26 noiembrie 2004 a  respins ca nefondată calea de atac, păstrând hotărârea  primei instanţe.

Reclamanta S.G. a atacat cu recurs decizia de mai sus, susţinând că materialelel preţioase i-au  fost confiscate abuziv  şi în baza prevederilor art. II al. 1-4 din Legea nr. 219/05.06.2005 pentru aprobarea OUG nr. 138/2000 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, Î.C.C.J. Bucureşti a trimis cauza spre competentă soluţionare  Curţii de Apel Ploieşti.

Reclamanta a precizat instanţei că obiectele de aur în litigiu au o valoare mai mică de 200.000.000 lei .

În atare situaţie, Curtea a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale de soluţionare a căii de atac  a recursului , faţă de prevederile art. 2821  Cod procedură civilă.

În conformitate cui prevederile art. 2821 Cod procedură civilă nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoriei date în  primă instanţă în cererile introduse pe calea principală privind litigiile al căror obiect au o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială.

Faţă de prevederile textului de lege sus menţionat şi valoarea obiectelor a căror restituire s-a solicitat, sentinţa civilă nr. 4536 din 27 mai 2004 pronunţată în cauză de judecătorie, nu este susceptibilă de calea de atac a apelului , ci numai  recursului.

Pe cale de consecinţă, prin decizia civilă nr. 170 din 24 ianuarie 2006 Curtea de admis recursul declarat de reclamanta S.G. , a casat decizia civilă nr. 2963 din 26 noiembrie 2004 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti cu trimitere spre rejudecarea recursului, la Tribunalul Prahova competent material să soluţioneze  calea de atac.