Legea nr. 85/1992. Calitate de chiriaş.

Decizie 917 din 09.06.2004


La data adoptării Legii nr. 85/1992 reclamanta avea calitatea de chiriaş în alt apartament decât acela  pentru care a solicitat ca pârâta să-şi îndeplinească obligaţia de a vinde, refuzul fiind nejustificat.

Reclamanta îndeplineşte condiţiile cerute de Legea 85/1992, având cererea aprobată de autoritatea competentă, Consiliul de administraţie pentru cumpărarea apartamentului închiriat, în care locuieşte la data sesizării instanţei.

Decizie civilă nr. 917/09.06.2004