Incompatibilitate. Condiţii.

Decizie 60 din 02.02.2004


Conform art. 24 (1) Cod procedură civilă, judecătorul care a pronunţat o hotărâre într-o pricină nu poate lua parte la judecata aceleiaşi pricine în apel sau în recurs şi nici în caz de rejudecare după casare. În speţă, prin sentinţa civilă nr. 240/F/19 decembrie 2000, Tribunalul Vaslui – judecător sindic -  a admis contestaţia formulată de S.C. „VALEA RAHOVEI” SRL Vaslui împotriva cereri creditoarei SC „MOBIMOD” Tecuci, iar prin sentinţa civilă nr. 171/F/14.08.2001, acelaşi judecător sindic respinge contestaţia formulată de debitoare împotriva aceleiaşi creditoare.

Prin decizia comercială nr. 128/2.04.2001, Curtea de apel Iaşi admite recursul creditoarei SC „MOBIMOD” SA Tecuci, împotriva sentinţei civile nr. 240/F/19.12.2000 a Tribunalului Vaslui – judecător sindic, pe care o casează, dosarul fiind trimis aceleiaşi instanţe spre rejudecare, prin încheierea civilă nr. 263/21.10.2003 anunţându-se acelaşi judecător sindic.

Curtea de Apel Iaşi prin decizia comercială nr. 60/2.02.2004, a admis recursul formulat de creditoare, a casat încheierea recurată, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Vaslui.

Decizia comercială nr. 60/02.02.2004