Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6860 din 22.06.2011


Contestatie la executare. Cheltuieli de executare silita. Cuantumul onorariului de avocat pentru faza de executare trebuie sa fie unul rezonabil, potrivit cu natura pricinii si munca avocatului. Onorariul executorului judecatoresc, incluzând TVA, nu poate depasi plafonul maximal prevazut prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2550/C din 14.11.2006

În temeiul sentintei civile nr. ... a Judecatoriei Arad, irevocabila în snur cu decizia civila nr. ... a Tribunalului Arad, intimatul X a demarat executarea silita împotriva contestatoarei Y, în cadrul dosarului executional nr. ... al BEJ ..., pentru recuperarea unei creante totale de 4357,2 euro reprezentând sulta.

Cheltuielile de executare silita, reprezentând onorariul avocatului si al executorului judecatoresc au fost stabilite prin procesul-verbal de la fila ...

Din totalul cheltuielilor de executare, de 6918,8 lei stabilit de executorul judecatoresc, 3720 lei reprezinta onorariul avocatului în faza de executare silita. Având în vedere însa valoarea creantei urmarite si munca depusa în concret de avocat, limitata la redactarea cererii de executare silita, instanta apreciaza acest onorariu ca mult prea mare. Desi, în faza executarii silite, executorul judecatoresc este cel care depune cel mai semnificativ volum de munca, totusi avocatul si-a stabilit un onorariu care reprezinta circa 150% din onorariul executorului. Ca urmare, în temeiul art. 274 alin. 3 Cod procedura civila, care atribuie instantei aceasta posibilitate, instanta va reduce onorariul avocatului la suma de 500 lei.

În ceea ce priveste onorariul executorului judecatoresc, instanta constata ca, potrivit Ordinului Ministerului Justitiei nr. 2550/C din 14.11.2006, acesta trebuie sa fie limitat la 10 % din valoarea creantei. Stabilind plafonul maximal al onorariului executorului judecatoresc, acest ordin constituie o norma legala prin care debitorul este protejat împotriva unor cheltuieli excesive si, prin urmare, instanta considera ca ordinul nu poate fi interpretat în sensul ca este permis a se pune si TVA-ul aferent onorariului în sarcina debitorului. Obligatiile fiscale aferente acestui onorariu trebuie suportate de executor si nu de beneficiarul normei de protectie. Ca urmare, instanta va reduce onorariul executorului cu suma reprezentând TVA-ul, la 1830 lei.

În consecinta, instanta va admite în parte contestatia si va reduce cele doua onorarii conform celor de mai sus.