Calculul retroactiv al alcoolemiei

Sentinţă penală 2312 din 23.09.2013


Titlu Calculul retroactiv al alcoolemiei

Tip speţă Sentinţă penală

Număr speţă 2312

Data speţă  23.09.2013

Domeniul asociat Infracţiuni

Conţinut speţă  O.U.G. 195/2002 republicată art. 87 alin.1

– calculul retroactiv al alcoolemiei.

 Tip. Sentinţa penala

Nr./Data: 2312 (23.09.2013)

Autor: Judecătoria Arad

Domenii asociate: Infracţiunii

Dosar nr.4652/55/2013, sentinţa penală nr. 2312, definitivă prin decizia penală nr.1446/R/25.11.2013 a Curţii de Apel Timişoara.

Cu ocazia audierii sale în faţa instanţei inculpatul a declarat că, nu este de acord cu valoarea alcoolemiei stabilită in cursul urmăririi penale prin buletinul de analiza toxicologică de alcoolemie efectuată, motiv pentru care solicită o recalculare a acestei valori.

Cu privire la proba încuviinţată, respectiv cea a calculului retroactiv al alcoolemiei, instanţa nu a putut reţine ca reale rezultatele acesteia, prin concurs cu rezultatele ştiinţifice date de analiza probelor de sânge recoltate la momentul descoperirii faptei. Astfel, recalcularea are la bază date furnizate de inculpat şi care nu pot fi verificate, relativ la toţi parametrii luaţi în calcul, în primul rând cantitatea, felul alcoolului consumat, intervalul orar, etc., chiar inculpatul declarând în faţa instanţei şi în cursul urmăririi penale că nu poate aprecia în mod concret cantitatea de alcool consumat, testele de sânge fiind însă exacte din acest punct de vedere şi necontestate din punct de vedere al procedurii de lucru.

De asemenea prin raportul de expertiză medico-legală privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei nr. 1287/31.05.2013 se menţionează faptul că, rezultatele calculului retroactiv au caracter pur teoretic şi nu pot fi considerate ca având valoare certă din punct de vedere medico-legal, valoarea indubitabilă de probă ştiinţifică obiectivă şi care exprimă îmbibaţia alcoolică reală este numai cea determinată prin analiza sângelui din momentul prelevării, motiv pentru care instanţa nu a ţinut cont de raportul anterior menţionat şi a ţinut cont de buletinul de analiză toxicoligică-alcoolemie nr. 1472 din data de 28.11.2012 prin care s-a stabilit faptul că inculpatul avea la ora 18.45 o îmbibaţie alcoolică de 1,30 g/l alcool pur în sânge, iar la ora 19.45 o îmbibaţie alcoolică de 1,10 g/l alcool pur în sânge.

Împotriva sentinţei Judecătoriei Arad a declarat recurs inculpatul L. M. V. criticând-o pentru netemeinicie la Curtea de Apel Timişoara.

În motivare se arată că, s-a dispus în mod greşit condamnarea sa întrucât la recalcularea alcoolemiei îmbibaţia alcoolică a fost de 0,35 g/l alcool ceea ce constituie contravenţie astfel că solicită achitarea şi aplicarea unei amenzi administrative şi restituirea permisului.

Curtea de Apel Timişoara examinând cauza în raport cu motivele invocate precum şi sub toate aspectele în conformitate cu prevederile art.3856, al.3 Cpp, a constat că sentinţa recurată este temeinică şi legală şi nu există nici un motiv de casare a acesteia.

Analizând actele de la dosar  s-a apreciat că, instanţa de fond a reţinut o stare de fapt corectă, în conformitate cu probele administrate în cursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti.

Inculpatul a recunoscut că a condus un autoturism pe drumurile publice după ce a consumat băuturi alcoolice însă a contestat valoarea alcoolemiei din sânge invocând raportul de expertiză medico legală de interpretare retroactivă a alcoolemiei prin care s-a stabilit că putea să aibă o alcoolemie de 0,35 gr%.

Instanţa de fond în mod în mod întemeiat a înlăturat această probă întrucât rezultatele sunt stabilite pe baza datelor, privind consumul de alcool, furnizate de inculpat care nu pot fi verificate.

Datele reale privind valoarea alcoolemiei  sunt determinate doar de analiza sângelui din momentul prelevării  astfel că un calcul retroactiv al  alcoolemiei are caracter teoretic şi nu poate avea o valoare certă din punct de vedere medico-legal aşa cum se şi precizează în raportul medico legal.

Aşa cum rezultă din probele administrate în cursul urmăririi penale inculpatul a fost testat cu aparatul alcooltest de organele de poliţie în jurul orei 18:10 fiind indicată valoarea de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat iar la spital i s-a recoltat prima probă de sânge la ora 18:45 având o alcoolemie de 1,30 gr% iar la ora 19,45 i s-a recoltat o a doua probă de sânge fiind indicată valoarea de 1,10 gr%.

 Având în vedere timpul scurt scurs de la momentul testării cu aparatul alcooltest şi momentul prelevării primei probe de sânge Curtea a considerat că nu există nici un dubiu cu privire la valoarea alcoolemiei pe care inculpatul o avea în sânge în timp ce conducea pe drumurile publice  un autovehicul şi că aceasta la momentul respectiv depăşea cu mult valoarea de 0,80 gr% admisă de lege.

Prin urmare recursul inculpatului este nefondat şi a fost respins în conformitate cu prevederile art. 38515, pct. 1 lit. b Cpp., de către Curtea de Apel Timişoara.