Cerere de recuzare. Pronuntare asupra fondului cauzei. Efecte.

Decizie 22/A din 29.01.2004


Cerere de recuzare. Pronuntare asupra fondului cauzei. Efecte.

Recuzarea judecătorului cu ocazia acordării cuvântului pe fondul cauzei determină pe acesta să nu treacă la judecarea ei, întrucât din momentul recuzării, el nu mai avea competenţa de a se pronunţa, până când cererea de recuzare nu era soluţionată de un alt complet, fără particparea celui recuzat.

Secţia penală - decizia penală nr.22/ A/2004

Prin sentinţa penală nr.129/4.06.2003 a Tribunalului Hunedoara, a fost condamnat inculpatul B.C. la 8 ani închisoare pentru tentativă la infracţiunea de omor calificat prev.de art.20 rap.la art.174, 175 lit.i Cod penal cu art.37 lit.b Cod penal.

S-a reţinut în fapt că la 10.01.2002, inculpatul B.C., deranjat fiind de refuzul părţii vătămate de a reînnoda relaţiile de prietenie cu el, i-a aplicat acestuia lovituri cu cuţitul în zona toraco - abdominală, punându-i viaţa în pericol, pentru salvarea ei fiind necesară interventia chirurgicală.

Împotriva sentinţei a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi inculpatul B.C.,aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, primul sub aspectul nepronunţării asupra instituirii tratamentului medical (art.113 Cod penal) iar cel de-al doilea, în ce priveşte încadrarea juridică a faptei pe care o consideră greşită.

Apelul este fondat.

Examinarea din oficiu a actelor şi lucrărilor dosarului, atestă că soluţia a fost pronunţată de o instanţă necompetentă, iar prin hotărâre nu a fost rezolvat fondul cauzei.

Se observă din actele dosarului (fila 613 vers o) faptul că, în speţă, cu ocazia acordării ultimului cuvânt, inculpatul a declarat că recuză completul de judecată.

Potrivit art.52 Cod pr.penaIă, recuzarea judecătorilor determină pe acesta să nu treacă la judecarea cauzei, întrucât din momentul formulării cererii, el nu mai avea competenţa de a se pronunţa în cauză, până când cererea de recuzare se judeca de un alt complet, fără participarea celui recuzat. După judecarea cererii de recuzare, dacă aceasta ar fi fost respinsă, judecarea cauzei ar fi putut continua, iar în cazul în care cererea ar fi fost admisă, judecata se continua de un alt judecător.

Această cerere de recuzare nu a fost soluţionată în nici un fel, instanţa fondului neurmând procedura legală în astfel de cazuri.

Nesoluţionarea cererii şi judecarea cauzei de către judecătorul recuzat circumscrie hotărâiea instanţei fondului cazului de nulitate absolută prev.de art.197 a1.2 Cod penal, nulitate ce nu poate fi înlăturată în nici un mod. Ca atare, apelul a fost admis, iar hotărârea desfiinţată, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond.