Carte funciara. Notare proces. Efect.

Decizie 2709 din 11.10.2005


Carte funciară. Notare proces. Efect.

Legea nr. 7/1996 – art. 33, 40

Notarea în cartea funciară a unui litigiu ce are ca obiect imobilul aici înscris este destinată informării, neavând ca efect indisponibilizarea bunului.

Curtea de Apel Timişoara, secţia civilă, decizia nr. 2709 din 11 octombrie 2005

Prin sentinţa civilă nr. 725 din 22 aprilie 2004, Curtea de Apel Timişoara a respins apelul declarat de E.R.C. Timişoara, apreciind că notarea de carte funciară a unui proces în legătură cu un imobil are loc numai pentru informare, dreptul de proprietate nefiind afectat.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta care a invocat lipsa avizului favorabil sau a consimţământului proprietarului tabular.

În drept a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 8 C. pr. civ. Recursul a fost respins pentru următoarele considerente:

Prin cererea adresată Biroului de carte funciară al judeţului Timiş, petentul O.N.R. – C.S.A. Timişoara a solicitat intabularea dreptului de folosinţă asupra imobilului evidenţiat în cartea funciară în temeiul Protocolului încheiat cu I.P.J.T. Timiş.

Potrivit cărţii funciare, proprietar tabular al imobilului este Statul Român, situaţie în care un dezmembrământ al dreptului de proprietate poate fi transmis printr-un protocol încheiat între instituţii de stat, ca în cazul de faţă.

În consecinţă, nu prezintă relevanţă faptul că la poziţia B2 din cartea funciară este notat procesul intentat de recurentă împotriva proprietarului tabular cu privire la dreptul de proprietate, întrucât conform art. 33 din Legea nr. 7/1996, această notare are loc numai pentru informare, fără a afecta dreptul sau a putea duce la indisponibilizarea bunului.