Rectificare carte funciara.

Sentinţă civilă 3745/05.03.2009 din 05.03.2009


Prin sentinta civila nr. 3745/05.03.2009 a Judecatoriei Iasi a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul A.C. împotriva pârâtilor F.C. si altii, prin care s-a solicitat rectificarea unei Carti funciare, în sensul de a se constitui o Carte Funciara separata în care sa fie intabulat dreptul de proprietate al reclamantului asupra suprafetei de teren pentru care are hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila ce tine loc de act autentic de vânzare-cumparare.

S-a retinut ca reclamantul are act de proprietate pentru o cota indiviza dintr-o suprafata de teren, care face parte dintr-o suprafata de teren ramasa ca mostenire de pe urma unui defunct.

Potrivit dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 7/1996 republicata, orice persoana interesata poate cere rectificarea înscrierilor din Cartea funciara daca printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca înscrierea din Cartea funciara nu mai este în concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

Articolul 42 din Legea nr. 7/1996 republicata, prevede ca imobilul înscris în Cartea funciara se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin marirea sau micsorarea întinderii acestuia, iar art. 1 din aceeasi lege, prevede ca prin imobil se întelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinând aceluiasi proprietar.

Reclamantul nu a depus la dosar o hotarâre definitiva si irevocabila cuprinzând cele prevazute de art. 34 din Legea nr. 7/1996 republicata, care, potrivit disp. art. 20 alin. 3 din aceeasi lege ar fi putut înlocui acordul de vointa al pârâtilor, în conditiile în care pârâtii nu au fost de acord cu actiunea reclamantului si nu exista posibilitatea întocmirii unui act notarial prin care ei sa-si dea consimtamântul la cele solicitate de catre reclamant.

Domenii speta