Avas -Calitate procesuală activă în procedurile de insolvenţă

Sentinţă comercială 613/2007 din 10.09.2007


Prin sentinta 613/10.09.2007 judecatorul sindic a admis cererea lichidatorului jud E. desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei SC S Com SRL si în temeiul art. 131 L. 85/2006 a închis procedura si a dispus radierea societatii debitoare din evidentele ORC Gorj. În temeiul art. 136 L 85/2006 a fost descarcat lichidatorul de orice îndatoriri sau responsabilitati privind procedura, debitoarea si averea lui, creditorii, titularii de garantii, actionarii sau asociatii.

AVAS nu are calitate procesuala activa pentru a declara recurs întrucât nu a fost creditor în procedura iar hotarârea judecatoreasca data în materie civila/comerciala are putere de lucru judecat numai între partile litigerante. În atare situatie hotarârea judecatorului sindic nu poate fi atacata de AVAS care str un tert fata de procedura - motiv pentru care Curtea de Apel Craiova a respins recursul ca inadmisibil.