Sentinţă civilă 2167/06

Hotărâre din 06.07.2006


Sentinta civila

2167/12.05.2006

Prin actiunea civila formulata,reclamantul IS a chemat în judecata pe pârâta PE solicitând ca,prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta,sa se constate intervenita vânzarea – cumpararea unui teren în suprafata de 5.000 mp în comuna Peris,judetul Ilfov.

Instanta a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii cererii,exceptie pe care a admis-o,respingând actiunea reclamantului ca inadmisibila pentru urmatoarele considerente:

În cazul promisiunilor bilaterale de vânzare – cumparare ale caror clauze anticipatorii – predarea bunului promis si plata pretului – au fost executate de parti,exista posibilitatea ca instanta sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare – cumparare,în baza art.1073,1077 Codul civil si art.5 alin.2 Legea 247/2005 privind circulatia juridica a terenurilor.

Pentru aceasta,sunt,însa,necesare a fi îndeplinite doua conditii:antecontractul sa îndeplineasca toate conditiile de valabilitate prevazute de art.948 Codul civil si,a doua,bunul sa se afle în patrimoniul promitentului vânzator.În speta,bunul ce a facut obiectul contractului nu se afla în patrimoniul exclusiv al promitentului vânzator,din titlul de proprietate depus la dosarul cauzei  rezultând ca,alaturi de acesta,mai exista si alti coindivizari.În aceste conditii,nu poate fi pronuntata o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare cumparare decât în masura în care promitentul vânzator va deveni proprietar exclusiv în urma partajului.