Refuz acordare drepturi

Hotărâre 3089 din 09.10.2008


Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr. 6113/86/2008 la data de 14 august 2008, astfel cum a fost precizata la termenul de judecata din data de 2 octombrie 2008, reclamanta B.A. a chemat în judecata pârâta  Directia de Munca si Protectie Sociala S. solicitând anularea deciziei nr. 14136 din 29 iulie 2008 emisa de catre pârâta si admiterea cererii de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazuta de O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, începând cu data absolvirii  facultatii.

În motivarea actiunii sale, reclamanta a aratat ca a absolvit cursurile de zi ale Facultatii de Istorie si Geografie din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” S., a sustinut examenul de licenta în sesiunea iunie 2008, iar copilul s-a nascut la data de 30 aprilie 2008, motiv pentru care considera ca, în conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 148/2005, a realizat 12 luni stagiul de cotizare asimilat anterior date nasterii copilului.

A aratat ca în luna iulie 2008 a absolvit facultatea si, în conformitate cu dispozitiile art. 38 al. 1 lit. b) din Legea nr. 19/2000, perioada în care a urmat cursurile facultatii, de 4 ani, este asimilata stagiului de cotizare. Întrucât la data la care a nascut, respectiv  30 aprilie 2008, era studenta în anul IV, considera ca îndeplineste  conditia privitoare la durata pentru acordarea drepturilor solicitate.

Prin întâmpinarea formulata în cauza, pârâta Directia de Munca si Protectie Sociala S. a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si neîntemeiata, motivat de faptul ca, anterior nasterii copilului, reclamanta nu a facut dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru a putea beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului.

Analizând actele si probele dosarului, instanta constata ca actiunea este întemeiata.

Reclamanta a absolvit cursurile Facultatii de Istorie si Geografie din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” S. în iulie 2008, când a obtinut diploma de licenta. La data de 30.04.2008 l-a nascut pe fiul sau, B.A., iar la 03.07.2008 s-a adresat Primariei mun. S. cu o cerere si declaratie pe proprie raspundere, pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului.

Pârâta considera ca reclamanta nu face dovada îndeplinirii conditiilor cerute de lege, respectiv conditia absolvirii cursurilor de zi ale învatamântului universitar cu examen de licenta sau diploma.

Potrivit art. 99 alin. 1 si 9 din Legea nr. 19/2000, baza de ca1cul a indemnizatiei prevazuta de art. 98 alin. 1 lit. c se determina ca medie a salariului minim brut pe tara din perioada ultimelor 6 luni anterioare primei zile de concediu pentru sarcina si lauzie din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. 

Potrivit art. 99 alin. 2 si 9 din Legea nr. 19/2000, baza de ca1cul a indemnizatiei prevazute de art. 98 alin. 1 lit. d se determina ca medie a salariului minim brut pe tara din perioada ultimelor 10 luni anterioare nasterii copilului, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. 

În ambele cazuri, legiuitorul a reglementat determinarea bazelor de calcu1 în functie de care se ca1culeaza prestatiile de asigurari sociale dintr-o perioada anterioara producerii riscului asigurat.

Conform dispozitiilor art. 38 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000, perioada în care rec1amanta a urmat cursurile facultatii de zi ale învatamântului universitar este asimilata stagiului de cotizare necesar pentru acordarea drepturilor solicitate si prevazute de art. 98 alin. 1 lit. c si d din lege.

Conditia absolvirii studiilor este necesara pentru asimilarea perioadei în care asiguratul a urmat cursurile  universitare stagiului de cotizare  si nu o  conditie a acordarii drepturilor solicitate ( conform adeverintei nr. 4604/18.07.2007 ).

Articolul 98 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 prevede ca beneficiaza de drepturile prevazute la alin. 1 lit. a, b, c si e asiguratii care, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38.

Articolul 137 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 stabileste imperativ ca indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, ca1culat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite.

Coroborând textele de lege sus mentionate, este evident ca reclamanta s-a adresat pârâtei în termenul indicat de lege pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, fiind îndreptatita la data îndeplinirii conditiei impuse de art. 38 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2002, de absolvire a cursurilor de zi ale învatamântului universitar, respectiv iulie 2008 sa solicite si sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, având calitatea de asigurat.

Pentru considerentele expuse, instanta a admis cererea, a desfiintat decizia nr. 14136 a Directiei de Munca si Protectie Sociala S.  si a obligat pârâta sa plateasca reclamantei drepturile solicitate.