Omor calificat

Sentinţă penală 37 din 06.03.2009


Constată că s-a înregistrat la această instanţă sub dosar nr. 4325/85/2007, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului F.V.A. pentru comiterea infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 174 al. 1 combinat cu art. 175 al. 1 lit. i C.p., cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 61 al. 2 C.p., reţinându-se în fapt că în noaptea de 6/7 septembrie 2007 pe fondul consumului de alcool şi al refuzului victimei G.V. de a-l servi cu ţigări, în imobilul din strada P., în prezenţa mai multor persoane, inculpatul F. a supus victima unor acte de violenţă fizică; iniţial inculpatul a lovit victima cu palma şi cu o bucată de furtun apoi i-a aplicat lovituri repetate cu pumnii în zona capului şi toracelui, cauzându-i leziuni traumatice grave care au impus intervenţie chirurgicală în regim de urgenţă şi acordarea de îngrijiri medicale calificate, în pofida cărora în ziua de 19 septembrie 2007 victima a decedat.

În pofida demersurilor realizate, în faza de cercetare judecătorească nu s-a reuşit audierea martorilor P.D.L., P.M., I.N. Din actele dosarului, referitor la ultima martoră  a reieşit că aceasta a decedat la data de 19 octombrie 2007, iar cu privire la ceilalţi doi martori, deşi timp de 10 luni s-a încercat aducerea lor la instanţă, acest lucru nu s-a putut realiza, din mandatele de aducere rezultând  că martora P.D. este din luna octombrie 2007  plecată din ţară, iar  martorul  P.M. nu a putut fi găsit şi prezentat, motiv pentru care la ultimul termen de judecată inculpatul a şi renunţat la citarea acestui martor. Ascultarea celor trei martori nefiind posibilă, tribunalul a făcut aplicarea prevederilor art. 327 al. 3 C.p.p.

Partea vătămată G.M. s-a constituit parte civilă în cauză, precizându-şi pretenţiile civile (f. 230) şi solicitând obligarea inculpatului la plata sumelor de 28 milioane ROL reprezentând cheltuieli efectuate cu înmormântarea şi cu parastasul de 6 săptămâni; 489,23 RON cheltuieli cu parastasul de 6 luni; 1067,5 lei cheltuielile cu parastasul de 1 an; 1970 RON contravaloarea crucii. 

În cauză şi Spitalul Clinic Judeţean s-a constituit parte civilă, cu suma de 2597,2 RON plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii plăţii – reprezentând cheltuieli ocazionate de tratarea lui G.V.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 28 noiembrie 2006, inculpatul F.V.A. a fost liberat condiţionat din executarea unei pedepse finale de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 136/2002 a Tribunalului Sibiu.

La începutul lunii septembrie 2007, inculpatul împreună cu prietena sa minoră P.D.L., au fost găzduiţi de martorul I.A. în imobilul din Sibiu str. P., alături de alte persoane, fără ocupaţie şi adăpost, printre care şi partea vătămată G.V., în vârstă de 54 ani.

În noaptea de 6/7 septembrie 2007 după ora 21, inculpatul F. împreună cu martorii P.D.L., M.I., I.A., după ce au consumat băuturi alcoolice la M.L. acasă şi având asupra lor băuturi alcoolice, au revenit la imobilul de pe strada P., unde i-au găsit pe G.V.-care dormea, pe P.M. şi pe Gr.V.

Întrucât li s-au terminat ţigările, Gr.V. s-a deplasat la benzinăria din apropiere pentru a cumpăra ţigări, însă vânzătoarea i-a reţinut banii în contul unei datorii mai vechi a martorului I., motiv pentru care martorul a revenit la imobil, fără bani dar şi fără ţigări.

Neavând ce fuma şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul F. l-a trezit din somn pe G. şi i-a cerut ţigări, însă victima l-a refuzat. Urmare acestui refuz, inculpatul a început să îi aplice victimei multiple lovituri, atât cu pumnii cât şi cu palmele, astfel încât G. a ajuns în stare de inconştienţă.

Potrivit declaraţiilor martorilor Gr. şi I., s-a încercat oprirea inculpatului din exercitarea actelor de violenţă, însă acesta i-a ameninţat, iar de frica lui nimeni nu a mai intervenit. Cu toate că toţi martorii au sesizat starea precară a victimei, nu a fost chemată nici Salvarea decât a doua zi în jurul orei 14, după plecarea inculpatului din imobil.

Violenţele exercitate de inculpat i-au cauzat victimei G.V. un traumatism cranio-cerebral cu hemoragie meningo-cerebrală, cu edem cerebral masiv, hematom subdural fronto-temporal stâng, hemoragie intraventiculară şi subarahnoidiană, precum şi fractura coastelor X-XI în linia axilară, leziuni traumatice grave care au impus intervenţia chirurgicală de urgenţă şi acordarea de îngrijiri medicale calificate, în pofida cărora, în ziua de 19 septembrie 2007, victima a decedat.

Constatarea medico-legală efectuată defunctului G., a concluzionat că moartea victimei a fost violentă, că s-a datorat comei consecutive unui traumatism cranio-cerebral cu hemoragie neningo-cerebrală, că leziunile traumatice (inclusiv cele tanetogeneratoare) s-au produs prin lovire repetată cu corpuri dure, în noaptea de 6/7 septembrie 2007.

Starea de fapt anterior relevată a rezultat din materialul probator administrat în cauză. Inculpatul nu a dorit să dea declaraţie instanţei, însă în faza de urmărire penală (f. 95 dosar urmărire penală) şi în faţa judecătorului – la momentul arestării sale, a recunoscut că timp de 5 minute a aplicat lovituri victimei, iar această recunoaştere se coroborează cu toate celelalte mijloace de probă administrate, în special cu declaraţiile martorilor audiaţi şi care au văzut când inculpatul a exercitat actele de violenţă asupra victimei, precum şi cu raportul de constatare medico-legală.

Din actul de sesizare a instanţei ca şi din lucrările dosarului a mai rezultat că inculpatul ar fi lovit victima şi cu un furtun şi de asemenea, că victimei i s-a introdus în anus, capătul unei sticle.

Cu privire la aceste aspecte tribunalul reţine, că din probele administrate în cauză nu a rezultat în mod indubitabil că inculpatul ar fi comis respectivele acte; aceasta având în vedere împrejurarea că doar martorii P. şi P. au susţinut că inculpatul a lovit cu furtunul, însă cei doi martori nu au putut fi audiaţi şi de către instanţă, motiv pentru care, pentru a respecta principiile contradictorialităţii, nemijlocirii şi egalităţii armelor în administrarea probelor, dispoziţiile art. 6 paragraful 3 lit. d din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului sub acest aspect (cauzele Unterpertinger contra Austriei, Lüdi contra Elveţiei), tribunalul nu va reţine în sarcina inculpatului comiterea acestor acte.

Mai mult, din concluziile raportului de constatare medico-legală a rezultat că moartea s-a datorat comei consecutive unui traumatism cranio-cerebral, traumatism care nu s-a produs prin lovirea cu un furtun, iar pe de altă parte, leziunile traumatice produse la nivelul regiunii anale, în caz de supravieţuire, nu ar fi necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare şi nu au influenţat starea generală a victimei şi nici evoluţia celorlalte leziuni.

Se mai impune a fi subliniat că în faza de cercetare judecătorească inculpatul a insistat în audierea martorului P. M., susţinând că şi acesta a agresat victima. În pofida demersurilor efectuate, acest martor nu a putut fi audiat de instanţă, însă se constată că declaraţiile celorlalţi martori nu au confirmat această susţinere, martorii Gr., M., M. relatând că doar inculpatul a agresat cu pumnii şi palmele victima, iar în ceea ce priveşte leziunile din zona anală -  pretins a fi fost cauzate de P. victimei - raportul de constatare medico-legală a conchis că ele nu ar fi necesitat îngrijiri medicale şi prin urmare, nu aceste leziuni au fost cele care au cauzat decesul victimei.

Referitor la cererea inculpatului de a se reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă a provocării, instanţa  consideră că în prezenta speţă nu sunt întrunite cerinţele obligatorii impuse de dispoziţiile art. 73 lit. b C.p. în sensul că refuzul victimei de a-i înmâna ţigări, împingerea sau chiar pretinsa injuriere a inculpatului, în contextul mai sus evidenţiat (ascendentul inculpatului asupra celorlalţi, inculpatul  era sub influenţa băuturilor alcoolice, victima - cunoscută drept o persoană paşnică, manierată - a fost trezită din somn) nu ar putea fi considerate drept acţiuni violente, care să fi adus atingere gravă demnităţii inculpatului şi care să îi fi putut cauza o puternică tulburare sau emoţie  în sensul pretins de legiuitor.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul apreciază că în drept, fapta inculpatului F.V. A., care în noaptea de 6/7 septembrie 2007 în imobilul din S., str. P. dar în prezenţa mai multor persoane, a aplicat victimei G. V., lovituri repetate şi de intensitate ridicată, cu pumnii şi palmele, în zone anatomice vitale, violenţe soldate cu producerea unor leziuni traumatice grave, în urma cărora victima a decedat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 174 alin. 1 combinat cu art. 175 alin. 1 lit. i Cod penal.

De asemenea, tribunalul constată că inculpatul se află în starea de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal, întrucât  a comis infracţiunea pentru care a fost condamnat în prezenta cauză, în timpul liberării condiţionate din restul de 955 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa finală de 7 ani şi 6 luni închisoare, aplicată de Tribunalul Sibiu pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Având în vedere că inculpatul a comis infracţiunea de omor după ce a fost liberat condiţionat din executarea unei pedepse aplicate tot pentru infracţiuni comise cu violenţă asupra persoanei, tribunalul va revoca beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 955 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa finală de 7 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 136/2002 a Tribunalului Sibiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 Cod penal.

Instanţa va aplica inculpatului pedepse complementare şi accesorii .

În temeiul dispoziţiilor art. 350 C.p.p. cu referire la art. 148 lit. f C.p.p., apreciind că natura şi gravitatea faptei confirmă pericolul social ridicat pe care inculpatul îl prezintă pentru ordinea publică dacă ar fi lăsat în stare de libertate, instanţa va menţine starea de arest a inculpatului. În temeiul art. 88 Cod penal se va deduce din pedeapsa inculpatului durata arestării preventive începând cu data de 8.09.2007 la zi.

Sub aspectul laturii civile, tribunalul constată că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale şi prin urmare, având în vedere declaraţiile martorilor C.D., P.M., înscrisurile doveditoare depuse de partea civilă (f. 65-72 dosar urmărire penală, f. 214 şi următoarele) dar şi poziţia inculpatului – care a fost de acord cu achitarea pretenţiilor civile formulate şi precizate de partea civilă ( f. 241 verso), în temeiul art. 14, 346 C.p.p., art. 998-999 Cod civil, va fi admisă acţiunea civilă iar inculpatul va fi obligat la plata sumei totale de 6326,73 RON reprezentând despăgubiri civile către partea civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 313 din Legea nr. 95/2006, art. 14, 346 C.p.p., tribunalul va obliga inculpatul şi la plata sumei de 2597,2 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean , plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate.

Consecinţă a condamnării inculpatului, potrivit art. 191 al. 1 C.p.p., instanţa îl va obliga pe acesta la plata sumei  de  3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, inclusiv onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum de 400 lei, care se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.