Infracţiuni de fals. Obiect.

Decizie 62 din 19.03.2010


Constata ca prin sentinta penala nr. 458/15.10.2009 Judecatoria Sibiu a respins cererile de schimbare a încadrarii juridice formulate de reprezentanta Ministerului Public si în consecinta, în baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen., inculpatul T. R. – fiul lui D. si R., nascut la data de .. în Brasov, jud. Brasov, fara ocupatie, domiciliat în Brasov, str. .., nr. .., bl. .., ap…, jud. Brasov, f.f.l. în Brasov, str. . nr. ., ap..jud. Brasov si în Sibiu, str. . nr. . ap. ., citat si prin afisare la Consiliul Local Sibiu, necasatorit, fara antecedente penale, stagiul militar nesatisfacut, studii medii C.N.P.  .., fara antecedente penale, a fost condamnat la 4 ani închisoare.

În baza art. 215 alin. 1, 2 si 3 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) acelasi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune.

În baza art. 334 C.proc.pen. s-a dispus schimbarea încadrarii juridice a faptei din infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevazuta de art. de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (48 acte materiale) si uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) cu aplic.art. 33 lit.a, b C.pen. în infractiunile de fals material în înscrisuri oficiale prevazuta de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (24 acte materiale), uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art. 41 alin. 2 C.pen. (24 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. a, b C.pen. si în consecinta:

În baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (16 acte materiale) a fost condamnat inculpatul T. R. la 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

În baza art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) a fost condamnat inculpatul T. R. la 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de uz de fals.

În baza art. 290 C.pen. cu aplic. art .41 alin. 2 C.pen. (24 acte materiale) inculpatul T. R. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. d C.proc.pen. s-a dispus achitarea inculpatului T. R. pentru savârsirea infractiunii  de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).

În baza art. 33 lit. a, b C.pen. rap.la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatului T. R. pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporita la 5 ani si 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. au fost interzise inculpatului T. R. drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b C.pen.

S-a constatat ca fata de inculpatul T. R. s-a luat masura arestarii preventive (mandat de arestare preventiva nr. 12/2008).

În baza art. 8 din Legea nr.39/2003 raporta la art. 323 alin.1 C.pen. inculpatii V. A., V. P.-G., H.G. au fost condamnati la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art.215 alin.1, 2, 3 C.pen. cu aplic.art.41 C.pen. (2 acte materiale) inculpatii V. A., V. P.-G., H.G. au fost condamnati la pedeapsa de  3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune.

În baza art.334 C.proc.pen. s-a dispus schimbarea încadrarii juridice a faptei din infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 alin. 1 teza I-a cu aplic. art. 41 alin. 2  C.pen. (8 acte materiale) în infractiunile uz de fals prevazute de art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si uz de fals prevazute de art. 291 teza a II-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic.art. 33 lit. b C.pen. si în consecinta:

În baza art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) au fost condamnati inculpatii V. A., V. P.-G., H.G. la 5 luni închisoare.

În baza art. 291 teza II-a C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (2 acte materiale), au fost condamnati inculpatii V. A., V. P.-G., H.G. la 5 luni închisoare.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.proc.pen. raporta la art.10 lit. d C.proc.pen. s-a dispus achitarea inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G. pentru savârsirea infractiunii  de fals privind identitatea prevazuta de art.293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).

În baza art. 33 lit. a, b C.pen. rap.la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G. drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b C.pen.

În baza art.86 ind.1 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G. pe o durata de 7 ani, termen de încercare stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.

În baza art. 86 ind.3 alin.1 C.pen. pe durata termenului de încercare, inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G.li s-au impus sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a. sa se prezinte în prima zi de miercuri a fiecarui trimestru la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Brasov.

b. sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

c. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.

 Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) au fost comunicate Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Brasov.

În baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G. asupra prevederilor art. 83, 84 C.pen. si art. 86 ind. 4 C.pen. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G..

În baza art. 88 C.pen. au fost deduse din pedepsele aplicate inculpatilor V. A., V. P.-G., H.G. durata retinerii si arestarii preventive cuprinsa între 27.03.2008 si 24.04.2008.

În baza art. 357 alin. 2 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 160 ind. 5 alin. 4 lit. e C.proc.pen. s-a dispus restituirea catre inculpatii V. A., V. P.-G., H.G. a cautiunilor în suma de 10.000 lei consemnate la CEC S.A. – Sucursala Sibiu conform recipiselor nr. 680246/1, 6800248/1 si 680249/1din 21.04.2008.

În baza art. 348 C.proc.pen. s-a dispus anularea urmatoarelor înscrisuri falsificate:

-adeverinte de venit emise în numele S.C. I. C. S.R.L.(nr.19 din 11.03.2008 – Z.A.) S.C. M. – C. S.R.L.(nr.31/11.03.2008 –B. C.; nr. 34/24.03.2008 – B. C.), S.C. S.A. S.R.L.,( nr.17/21.12.2007 – B. M.; nr.16/12.11.2007 – C. M.) S.C. T. A. S.R.L., (nr.13/11.03.2008 – F. A.; ) T. C. S.R.L. (nr.19/25.09.2008 – S. C.); S.C. F. C. S.R.L. (nr.25/27.03.2008 – I. D.); S.C. I. C. S.R.L. (nr.17/26.03.2008 – D. C.); S.C. D. I. S.R.L. (nr.21/27.03.2008 – S. D.); S.C. H. C. S.R.L. (nr.17/21.12.2007 – O. A.) S.C. C. C. S.R.L. (nr.6/31.01.2008 – B. A.);

-certificate de înregistrare a urmatoarelor societati comerciale: S.C. T. C. S.R.L. - seria B nr..; S.C. F. C. S.R.L. –seria B nr..; S.C. I.C. S.R.L. – seria B ..; S.C. D. I. S.R.L. –seria B .;

-carti de identitate cu seria ... având numerele ... (emisa la 29.08.2004 pe numele B. M.) ; ... (emisa la 1.06.2005 pe numele B. C.) ; …(emisa la 28.06.2004 pe numele Z. A.); ... ( emisa la  26.08.2004 pe numele F. A.); ... (emisa la 20.04.2004 – B. C..); … (emisa la 9.09.2004 pe numele C. M.); ... (emisa la 29.08.2004 pe numele O. A.); ... (emisa la 27.05.2004 pe numele B.A.); ... (emisa la 13.04.2004 pe numele D. C.); …  (emisa la 22.08.2004 pe numele I. D.); … (emisa la 13.03.2004 pe numele S. D.); … (emisa la 23.06.2004 pe numele S. C.);

-carnete de munca cu seria MPS având numerele – …. (emis de F. C. S.R.L., pe numele de B. M.); … (emis de T. G.. S.R.L. pe numele B. C.); .. (emis de T. G.. S.R.L. pe numele Z. A.); .... (emis de S.C. T. G.S.R.L. pe numele F. A.);  ... (emis de S.C. E. C. S.R.L. pe numele S.C.); ... (emis de S.C. B. C. S.R.L.  pe numele I. D.); ...(emis de S.C. B. C. S.R.L. pe numele D. C.); . (emis de S.C. E. C. S.R.L. pe numele S. D.);.... (emis de S.C. T. G. S.R.L. pe numele B. C.) ... (emis de S.C. F. C. S.R.L. pe numele C. M.) .... (emis de S.C. F. C. S.R.L. pe numele O. A.) .... (emis de S.C. C. S.R.L. pe numele B. A.);

S-a constatat ca CEC Bank S.A. Bucuresti a renuntat la pretentii.

În baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil a fost admisa actiunea civila formulata de partea civila S.C. A. S.A. Bucuresti si au fost obligati inculpatii T. R., V. A. si respectiv V. P. G. la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile.

În baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil s-a admis actiunea civila formulata de partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti si  inculpatii H. G. si V. P. G. au fost obligati la plata sumelor de 15.500 lei si respectiv 15.400 lei plus dobânzile calculate conform contractelor de credit nr.3014286/14.03.2008 si respectiv 301490/14.03.2008.

S-a constatat ca partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti a renuntat la pretentiile civile formulate împotriva inculpatilor T. R. si V. A..

S-a mai constatat ca S.C. E. K. nu s-a constituit parte civila în cauza.

În baza art. 357 alin. 2 lit. c C.proc.pen. a fost mentinuta masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din 2.04.2008 data de DIICOT  - Biroul Teritorial Sibiu în dosarul nr.13/D/P/2008 asupra sumei de 9.500 lei ridicata de la inculpatul T. R..

În baza art. 191 alin.1, 2 C.pr.pen.  inculpatul T. R.. a fost obligat la plata sumei de 1900 lei si inculpatii V. A.,  V. P. – G. si H. G. la plata sumei de 900 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

 Pentru a pronunta aceasta solutie, Judecatoria a retinut ca în luna august 2007 inculpatul T. R.. a fost depistat de catre organele de politie din cadrul I.P.J. Brasov în timp ce încerca sa fraudeze, împreuna cu alte persoane, mai multe institutii bancare, prin solicitarea de credite, folosind documente falsificate. A fost prezentat cu propunere de arestare preventiva Judecatoriei Brasov în data de 17.08.2007, aceasta propunere fiind însa respinsa.

În cursul lunii noiembrie 2007, inculpatul T. R.. a falsificat, folosind programele de calculator, doua carti de identitate, pe care a inserat fotografia sa, atribuindu-si identitatile de C. M. si B. A., doua adeverinte de salariat, care atestau ca acesta era angajat la S.C. S. A. S.R.L. , precum si doua carnete de munca, în numele S.C. F. C. S.R.L. si S.C. F. C. S.R.L.. Atribuirea identitatilor false s-a facut având în vedere datele de identitate ale unor persoane înscrise pe facturi de utilitati emise de S.C. E-ON Gaz România si Electrica S.A., sustrase din cutii postale.

Atribuindu-si identitatile false de C. M. si B.A. si folosind aceste documente falsificate(respectiv câte o carte de identitate, o adeverinta de salariat si un carnet de munca, aceasta din urma în copie), inculpatul T. R.. s-a prezentat în 15 noiembrie 2007 si respectiv 7 ianuarie 2008, la sucursalele C.E.C. si B.R.D. – Groupe Societe Generale din Sibiu, de unde a solicitat si obtinut câte un credit de nevoi personale în valoare de 16.500 lei si respectiv 16.477 lei ( 15.11.2007 si 07.01.2008 ), contractele de credit fiind depuse la filele 135-179 vol. I si respectiv 175-228 vol. III dosar de urmarire penala.

Inculpatul T. R.., fiind mutat din Brasov în municipiul Sibiu, în baza unei întelegeri cu inculpatii V. A., V.P. G. si H. G., pe care îi cunostea de mult timp, acestia locuind în municipiul Brasov, s-au decis ca si acestia din urma sa obtina credite pentru nevoi personale de la mai multe banci din Sibiu, folosind carti de identitate, adeverinte de venit si carnete de munca falsificate de inculpatul T. R.., urmând sa împarta banii astfel obtinuti. În mod similar, stabilirea identitatilor false ce urmau sa fie atribuite inculpatilor V. A., V. P. G. si H. G.s-a facut pe baza unor facturi de utilitati sustrase din cutii postale, acestea fiind de asemenea prezentate la încheierea contractelor de credit.

Pe cale de consecinta, inculpatul T. R.. a falsificat pentru inculpatul V. A. doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, pe care acesta le-a folosit pentru obtinerea de credite pentru nevoi personale. Astfel, la data de 7.01.2008 inculpatul V. A. a obtinut un credit în valoare de 18.000 lei de la Sucursala C.E.C. Sibiu, atribuindu-si identitatea de O. A., folosind o carte de identitate falsa pe acest nume (existenta în copie la fila 221 vol.I dosar de urmarire penala), o adeverinta de angajat – angajament de plata nr.17/21.12.2007, eliberata în numele SC A. C. SRL Sibiu (fila 220 vol.I dosar de urmarire penala), si o carte de munca contrafacuta, eliberata de S.C. F. C. S.R.L. Sibiu (filele 215-219 dosar de urmarire penala), precum si o factura de utilitati E-on Gaz România pe numele O. I.. În mod similar, la data de 14.03.2008 inculpatul V. A. s-a prezentat la sediul S.C. BRD Sibiu, unde a obtinut un credit de 17.541 lei, atribuindu-si identitatea de F. A., prezentând cartea de identitate falsificata de inculpatul T. R.. (aflata în copie la filele 13, 70 vol.III dosar de urmarire penala), adeverinta de venit nr.13/11.03.2008 emisa în numele S.C. T. A. S.R.L. (filele 17, 72 dosar de urmarire penala), precum si copia falsificata a unui carent de munca emis în numele S.C. T. G. S.R.L. (filele 74-78 vol.III dosar de urmarire penala).

În mod similar, inculpatul T. R.. a falsificat pentru inculpatul V. P. G. doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, folosite de acesta la obtinerea unor credite de nevoi personale. Astfel, în data de 06.02.2008 inculpatul V.P.-G. a obtinut un credit de nevoi personale în valoare de 16.000 lei de la Sucursala C.E.C. Sibiu (filele 227-265 vol.I dosar de urmarire penala), unde s-a prezentat sub identitatea B. A., prezentând o carte de identitate falsificata (aflata în copie la fila 262 vol.I dosar de urmarire penala), o adeverinta de venit – nr.6/31.01.2008 emisa în numele S.C. C. C. S.R.L. Sibiu (fila 261 vol. I dosar de urmarire penala), si copia certificata a unui carnet de munca emisa în numele S.C. C. S.R.L. Sibiu (filele 256-260 vol.I dosar de urmarire penala). La data de 14.03.2008 inculpatul V.P. G. s-a prezentat la sediul S.C. BRD Sibiu, unde a încheiat un contract de credit pentru nevoi personale pentru suma de 17.761 lei (filele 80-134 vol. III dosar de urmarire penala), atribuindu-si  identitatea de Z. A. si prezentând o carte de identitate falsificata de inculpatul T. R.. (aflata în copie la filele 27, 128 vol. III dosar de urmarire penala), o adeverinta de venit nr.19/11.03.2008 emisa în numele S.C. I. C. S.R.L. (fila 127 vol.III dosar de urmarire penala), precum si un carnet de munca emis de S.C. T. G. S.R.L., în copie certificata (filele 24-26 vol.III dosar de urmarire penala).

Inculpatul T. R.. a falsificat pentru inculpatul H. G. doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, folosite de acesta la obtinerea unor credite de nevoi personale. Astfel, la data de 14.03.2008 acesta a obtinut de la S.C. BRD Sibiu un credit pentru nevoi personale în valoare de 17.566 lei (filele 135-174 vol.III dosar de urmarire penala), atribuindu-si identitate de B. C. si prezentând o carte de identitate falsificata (fila 163 vol. III dosar de urmarire penala), o adeverinta de venit nr.13/11.03.2008 emisa în numele S.C. M. C.t S.R.L. (fila 168 vol. III dosar de urmarire penala), precum si copia cerificata a unui carent de munca emis în numele S.C.T. G. S.R.L. (filele 169-173 vol.III dosar de urmarire penala). În data de 27.03.2008 inculpatul H. G. s-a deplasat la Sucursala C.E.C. Sibiu de unde a ridicat suma de 15.151 lei reprezentând un credit de nevoi personale (filele 9-15 vol.III dosar de urmarire penala), atribuindu-si identitatea falsa de B. C., prezentând o carte de identitate falsa (fila 147 vol.II dosar de urmarire penala – în original), o adeverinta de venit emisa în numele S.C. M. C.S.R.L. Sibiu (fila 127 vol.I dosar de urmarire penala) si o copie certificata a unui carnet de munca emis în numele S.C. T. G. S.R.L. Sibiu.

Dupa obtinerea creditului inculpatul H. G. s-a deplasat spre restaurantul „S.” din Municipiul Sibiu, situat pe ., unde îl asteptau inculpatii V. A. si V. P. G. împreuna cu martora F. A. G. si unde urma sa ajunga si inculpatul T. R... Inculpatul H.G. a fost însa depistat de organele de politie, care s-au dus împreuna cu acesta la restaurant, unde au fost gasiti ceilalti doi inculpati si martora, având asupra lor dosare continând acte falsificate de inculpatul T. R.., pe care urmau sa le foloseasca în vederea obtinerii altor credite de la S.C. BRD Sibiu, precum si facturi de utilitati sustrase din cutii postale. Astfel în acest nou set de acte contrafacute inculpatul T. R.. avea identitatea falsa de I.D. (cartea de identitate fiind la fila 147 vol. II dosar de urmarire penala), avea o adeverinta falsa de venit emisa în numele S.C. F. C.S.R.L. Sibiu (fila 26 vol. I dosar de urmarire penala), si o copie a unui carnet de munca emis în fals în numele S.C. B. C. S.R.L. Sibiu (filele 28-32 vol. I dosar de urmarire penala). Inculpatul V. A.avea atribuita identitatea de S.D. (cartea de identitate falsa fiind la fila 147 vol. II dosar de urmarire penala), o adeverinta de venit falsa emisa în numele S.C. D. I. S.R.L. Sibiu (fila 42 vol. I dosar de urmarire penala), precum si un carnet de munca în copie certificata emis în numele S.C. E. C. S.R.L. Sibiu (filele 44-48 vol. I dosar de urmarire penala). Inculpatul V.P. G. avea identitatea falsa D. C. (conform cartii de identitate de la fila 147 vol. II dosar de urmarire penala), era angajat la S.C. I.C. S.R.L. Sibiu (conform adeverintei de venit de la fila 34 vol. I dosar de urmarire penala), si detinea un carnet de munca falsificat întocmit în numele S.C. B. C. S.R.L. Sibiu (filele 36-40 vol. I dosar de urmarire penala), iar inculpatul H. G. avea identitatea S. C. (conform cartii de identitate de la fila 147 vol. II dosar de urmarire penala), era angajat al S.C. T. C. S.R.L. Sibiu (conform adeverintei de venit emisa în numele acesteia – fila 18 vol. I dosar de urmarire penala) si avea un carnet de munca emis în numele S.C. E. C. S.R.L. Sibiu (filele 20-24 vol. I dosar de urmarire penala). De asemenea, au mai fost gasite cu aceeasi ocazie si doua coli format A4 ce cuprindeau fiecare câte un tabel cu datele false ale celor patru inculpati, precum si sase formulare de adeverinte de angajat-angajament de plata în alb. Cele 4 adeverinte de venit descoperite asupra inculpatilor au fost completate de martora F.A. G., la solicitarea inculpatului T. R.., fara ca aceasta sa stie ca mentiunile inserate nu corespundeau realitatii, însa toate au fost semnate si stampilate în fals de inculpatul T. R... Toate actele au fost ridicate de organele de politie, iar suma de bani ridicata de la CEC de inculpatul H.G. a fost restituita bancii (fila 16 vol. I dosar de urmarire penala).

Din fiecare dintre creditele obtinute, inculpatii V. A., V. P.- G. si H. G. si-au retinut suma de 4.000 lei, restul de bani remitându-l inculpatului T. R...

Inculpatii V. A., V. P. G. si H.G. au recunoscut savârsirea infractiunilor (filele 307-310, 317-319, 322-324, 330-332, 335-338, 344-346 vol. III dosar de urmarire penala), iar declaratiile lor s-au coroborat cu declaratiile martorei F. G. , cu înscrisurile mentionate de instanta cu ocazia retinerii starii de fapt (contracte de credit, carti de identitate, adeverinte de venit,. carnete de munca, certificate de înregistrare, facturi de utilitati), cu declaratiile martorilor audiati în curul urmaririi penale si procesele-verbale din care a rezultat ca inculpatii nu au fost angajatii niciuneia dintre societatile comerciale mentionate mai sus ), cu procesul - verbal de perchezitie domiciliara efectuata la locuinta inculpatului T. R.., cu procesul - verbal de perchezitie informatica efectuata în calculatorul inculpatului T. R.. precum si cu concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifica prin care s-a stabilit ca cele 4 adeverinte de venit au fost completate de martora F., ca cele 4 carti de identitate descoperite cu ocazia prinderii în flagrant a inculpatilor sunt falsificate si ca scrisul de mâna ce apare în carnetele de munca a reproduce scrisul inculpatului T. R...

În drept, instanta de fond a apreciat ca fapta inculpatilor T. R.., V. A., V. P.G. si H. G. care în a doua jumatate a anului 2007 au procedat, la initiativa inculpatului T. R.., la constituirea unui grup având ca scop comiterea de infractiuni si anume în vederea obtinerii unor credite de nevoi personale de la institutii de credit prin inducerea în eroare a acestora folosind identitati si documente false si  care nu este, potrivit dispozitiilor Legii 39/2003, un grup infractional organizat, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „constituire a unui grup infractional” prevazuta de art. 8 din Legea 39/2000 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen. (asocierea în vederea savârsirii de infractiuni)

Faptele inculpatilor T. R.., V. A., V. P. G. si H. G. de a induce în eroare, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, partile civile Societatea Bancara „Casa de Economii si Consemnatiuni” – C.E.C.  S.A. Sucursala Sibiu si B.R.D. - Groupe Societe Generale cu ocazia obtinerii a doua credite de nevoi personale prin prezentarea ca adevarate a unor împrejurari mincinoase si prin folosire de nume si calitati, de asemenea, mincinoase, si a unor înscrisuri falsificate, obtinând pentru sine foloase material injuste si creându-le astfel acestora prejudicii, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de „înselaciune” prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2 si 3 C.p. , cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).

Prin rechizitoriu, inculpatul T. R.. a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prevazuta de art. de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (48 acte materiale) si uz de fals prevazuta de art.291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) cu aplic. art.33 lit.a, b C.pen., retinându-se ca a falsificat un numar de 48 de documente (12 carti de identitate, 12 adeverinte de venit, 12 carnete de munca si 12 certificate de înregistrare a unor societati comerciale), si a folosit 8 astfel de documente (câte 2 din fiecare categorie pentru obtinerea fiecarui credit de la BRD si CEC). Instanta de fond,  considerând faptul ca doar cartile de identitate si certificatele de înregistrare a societatilor comerciale au reprezintat înscrisuri oficiale în întelesul art.150 alin.1 C.pen. (fiind emise de unitati din categoria celor la care se refera art.145 C.pen.), carnetele de munca si adeverintele de venit constituind doar înscrisuri sub semnatura privata, în baza art. 334 C.proc.pen. a schimbat încadrarea juridica a faptelor în infractiunile de fals material în înscrisuri oficiale prevazuta de art.288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (24 acte materiale pentru 12 carti de identitate si 12 certificate de înregistrare), uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (24 acte materiale – pentru 12 adeverinte de venit si 12 carnete de munca, din care câte doua au fost folosite de inc T. R.. pentru obtinerea de credite, iar restul de câte 3 din fiecare categorie au fost încredintate spre folosire celorlalti 3 inculpati) cu aplic.art.33 lit. a, b C.pen.

Reprezentanta Ministerului Public a solicitat si retinerea art. 31 alin. 2 C.pen. (participatia improprie) în privinta inculpatului T. R.. la falsificarea celor 4 adeverinte de venit descoperite cu ocazia depistarii inculpatilor H. G., V.A. si V. P. G. motivat de faptul ca au fost completate de martora F. A. G. (si schimbarea încadrarii juridice în acest sens). Instanta de fond a constatat însa ca cele patru adeverinte de venit au fost falsificate de inculpatul T. R.. prin semnarea si stampilarea lor, acesta fiind autorul faptei, iar martora le-a completat, fiind indusa în eroare de inculpatul T. R.. cu privire la calitatea sa de reprezentant al acestor societati. Retinerea art. 31 alin. 2 C.pen. în încadrarea juridica a faptei nu se impune (si cererea de schimbare a încadrarii juridice  fiind respinsa), deoarece infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata savârsita de inculpat era în forma continuata, absorbind si cele 4 acte materiale la care inculpatul a fost ajutat, fara vinovatie, de martora F., în cazul infractiunilor continuat retinându-se forma de participatie cea mai importanta, care este în cazul de fata cea de autor al infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 C.pen.

Din cele 24 de acte materiale ale infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale instanta de fond nu a retinut în privinta inculpatului T. R.. decât 16, respectiv falsificarea celor 12 carti de identitate si a celor 4 certificate de înregistrare a urmatoarelor societati comerciale: S.C. T. C. S.R.L. - seria B nr..; S.C. F. C. S.R.L. –seria B nr..; S.C. I. C. S.R.L. – seria B ..; S.C. D. I. S.R.L. –seria B nr.  descoperite cu ocazia depistarii inculpatilor. Desi în rechizitoriu s-a retinut ca inculpatul T. R.. a falsificat si alte 8 certificate de înregistrare ale societatilor comerciale în numele carora a emis adeverintele de venit folosite de cei 4 inculpati la obtinerea creditelor (8 la numar), aceste documente nu s-au regasit la dosarul cauzei, desi cele doua banci – partile civile – au înaintat la dosar în original cele 8 dosare de credit (si chiar si opisurile acestor dosare, în care nu s-a facut nicio mentiune cu privire la aceste certificate). Prin urmare, Judecatoria a constatat ca nu s-a dovedit în privinta acestor documente, nici falsificarea lor si nici utilizarea lor de catre niciunul dintre inculpati la obtinerea creditelor de la cele doua unitati bancare, fiind retinute în sarcina inculpatului T. R.. doar 16 acte materiale ale infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Fapta inculpatului T. R.. de a folosi, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, cu ocazia încheierii celor doua contracte de credit bancar carti de identitate falsificate, în vederea producerii pentru sine de consecinte juridice, s-a considerat ca întruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals prevazuta de art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale).

Prin rechizitoriu au fost trimisi în judecata toti cei 4 inculpati pentru savârsirea  infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale), retinându-se ca, în baza acelorasi rezolutii infractionale, s-au prezentat în doua rânduri reprezentantilor unor institutii din cele prevazute la art. 145 C.p. sub o identitate falsa în vederea inducerii acestora în eroare si producerii unor consecinte juridice.

Conform art. 293 alin.1 C.pen. infractiunea de fals privind identitatea consta în prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau a mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul; prin termenul "public" se întelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public (art. 145 C.pen.). Deoarece cele doua banci în fata carora s-au prezentat inculpatii nu sunt unitati din categoria celor prevazute de art. 145 C.pen., nefiind autoritati sau institutii publice, instanta de fond a constatat ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals privind identitatea sub aspectul laturii obiective, astfel ca, în baza art. 11 pct.2 lit. a C.proc.pen. rap.la art.10 lit. d C.proc.pen. instanta a dispus achitarea tuturor celor 4 inculpati pentru savârsirea infractiunii  de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).

Inculpatii V. A., V. P. G. si H. G. au fost trimisi în judecata pentru infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 alin.1 teza I-a cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (8 acte materiale)  retinându-se ca au folosit în perioada februarie – martie 2008, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, înscrisuri oficiale despre care cunosteau ca sunt falsificate, în vederea producerii unor consecinte juridice (câte 2 carti de identitate, doua adeverinte de venit, doua carti de munca si doua certificate de înregistrare a societatilor comerciale).

Infractiunea de uz de fals prevazuta de art.291 C.pen. consta în folosirea unui înscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscând ca este fals, în vederea producerii unei consecinte juridice,  înscrisul fiind oficial (teza I-a) sau sub semnatura privata (teza a II-a). În cauza, cei trei inculpati au încheiat 2 contracte de credit, iar cu ocazia fiecarui contract au depus, în acelasi timp, toate înscrisurile falsificate, astfel ca s-a apreciat ca nu se poate vorbi de existenta a 8 acte materiale de uz de fals, ci doar a 2 astfel de acte, neexistând între acestea intervalele de timp prevazute la art. 41 alin.2 C.pen. Au existat doar doua acte materiale (prezentarea mai multor acte falsificate cu aceeasi ocazie întrunind elementele constitutive ale unui singur uz de fals, infractiune simpla, alcatuita în mod natural din mai multe actiuni) si un singur interval de timp între folosirea înscrisurilor falsificate. Considerând însa ca doar cartile de identitate sunt  înscrisuri oficiale, iar adeverintele de venit si carnetele de munca doar  înscrisuri sub semnatura privata (si având în vedere si faptul ca nu a rezultat din probe folosirea unor certificate de înregistrare false la obtinerea de credite), instanta de fond, în baza art. 334 C.proc.pen. a schimbat încadrarea juridica a faptei în privinta inculpatilor V. A., V. P. G. si H. G. în infractiunile uz de fals prevazute de art.291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si uz de fals prevazute de art.291 teza a II-a C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. b C.pen.

Desi reprezentanta Ministerului Public a solicitat sa se retina un numar de 4 acte materiale de uz de fals pentru fiecare categorie de înscrisuri (oficiale si respectiv sub semnatura privata), instanta de fond, având în vedere cele expuse mai sus, a respins aceasta cerere, retinând doar câte doua acte materiale din fiecare categorie de uz de fals.

La individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatilor instanta a avut în vedere criteriile generale prevazute de art.72 C.pen., si anume: dispozitiile partii generale a codului penal, limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, gradul de pericol social al faptei savârsite, persoana infractorilor si împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fata de inculpatii V. A.,  V. P. – G. Si H. G. s-au aplicat si dispozitiile art. 33 lit. a, b C.pen. raportat la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. referitoare la concursul real de infractiuni.

În baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatilor drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat), acestia fiind nedemni sa ocupe astfel de functii pe perioada executarii pedepsei.

S-a constatat ca fata de inculpatul T. R.. s-a luat masura arestarii preventive (mandat de arestare preventiva nr. 12/2008).

În baza art. 86 ind. 1 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatilor V. A.,  V. P. – G. si H. G. pe o durata de 7 ani, termen de încercare stabilit conform art. 86 ind.2 C.pen., deoarece pedepsele aplicate constau în închisoarea 3 ani, inculpatii nu au mai fost condamnati anterior, iar instanta  a apreciat, tinând seama de persoana condamnatilor, de comportamentul lor dupa comiterea faptelor (recunoasterea faptelor, cooperarea cu organele judiciare, dorinta de a despagubi partile civile), ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acestia si, chiar fara executarea pedepsei, inculpatii nu vor mai savârsi infractiuni.

În baza art. 86 ind. 3 alin.1 C.pen. pe durata termenului de încercare, inculpatii V. A.,  V. P. – G. si H. G. s-a stabilit ca inculpatii sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a. sa se prezinte în prima zi de miercuri a fiecarui trimestru la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Brasov.

b. sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

c. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.

 Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) s-au comunicat Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Brasov.

În baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatilor V. A.,  V. P. – G. si H. G. asupra prevederilor art. 83, 84 C.pen. si art. 86 ind. 4 C.pen. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor V. A.,  V.P. – G. si H. G..

În baza art. 88 C.pen. s-a dedus din pedepsele aplicate inculpatilor V. A.,  V. P. – G. si H. G. durata retinerii si arestarii preventive cuprinsa între 27.03.2008 si 24.04.2008 (filele 312, 315, 340, 343, 326, 329 vol. III dosar de urmarire penala).

În baza art. 357 alin. 2 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 160 ind. 5 alin. 4 lit. e  C.proc.pen. s-a dispus restituirea catre inculpatii V. A.,  V. P. – G. si H. G. a cautiunilor în suma de 10.000 lei consemnate la CEC S.A. – Sucursala Sibiu conform recipiselor nr. 680246/1, 6800248/1 si 680249/1din 21.04.2008.

În baza art. 348 C.proc.pen. s-a dispus anularea înscrisurilor falsificate.

S-a constatat ca CEC Bank S.A. Bucuresti a renuntat la pretentii, societatea precizând ca a fost despagubita de S.C. A. S.A. (fila 65) si ca S.C. A. S.A. s-a constituit parte civila în cauza solicitând obligarea inculpatilor T. R.., V. A. si respectiv V. P. G. la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile (filele 136, 157).

Deoarece prin ordinele de plata depuse la filele 137-139, partea civila a facut dovada achitarii catre CEC Sibiu a sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei reprezentând sumele împrumutate de inculpatii T. R.., V. P. G. si V. A., societatea de asigurari subrogându-se în drepturile bancii (politele de asigurare fiind depus ela filele 98, 135, 186, 28 vol. I dosar de urmarire penala), judecatorul fondului,  constatând ca sunt îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale ale inculpatilor, în baza art. 14, art.346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil a admis actiunea civila formulata de partea civila S.C. A. S.A. Bucuresti si a obligat inculpatii T. R.., V. A. si respectiv V. P.G. la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile.

În mod similar, fiind de asemenea îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, în baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil instanta a admis actiunea civila formulata de partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti si a obligat inculpatii H. G. si V. P. G. la plata sumelor de 15.500 lei si respectiv 15.400 lei plus dobânzile calculate conform contractelor de credit nr.3014286/14.03.2008 si respectiv 301490/14.03.2008.

S-a constatat de asemenea ca partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti a renuntat la pretentiile civile formulate împotriva inculpatilor T. R.. si V A., conform adresei de la fila 111, debitele fiind cesionate catre S.C. E. K.

S-a constatat ca S.C. E. K nu s-a constituit parte civila în cauza (desi instanta a facut repetate adrese catre aceasta societate, nu s-a raspuns în vreun fel, societatea de recuperare a creantelor întelegând sa urmareasca debitele pe cale civila, astfel ca nu s-a impus confiscarea vreunei sume de bani de la inculpatii T. R.. si V. A.).

În baza art. 357 alin. 2 lit. c C.proc.pen. s-a mentinut masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din 2.04.2008 data de DIICOT  - Biroul Teritorial Sibiu în dosarul nr.13/D/P/2008 asupra sumei de 9.500 lei ridicata de la inculpatul T. R...

În baza art. 191 alin.1, 2 C.pr.pen. au fost obligati inculpatul T. R.. la plata sumei de 1900 lei si inculpatii V. A.,  V. P. – G. si H. G. la plata sumei de 900 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Împotriva sentintei penale mai sus mentionate, au declarat apeluri în termenul legal,  atât inculpatul T. R.., cât si D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Sibiu.

Prin apelul promovat, D.I.I.C.O.T. a solicitat desfiintarea sentintei atacate apreciind ca  Judecatoria, în mod gresit a dispus schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 al. 1 C.p.p. în infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 C.p.p. ( 12 acte materiale) în ceea ce priveste carnetele de munca falsificate de inculpatul T. R.. si folosite de acesta si încredintate si celorlalti 3 inculpati în vederea obtinerii frauduloase a creditelor; s-a mai învederat ca judecatoria, pentru cele 8 acte materiale ale infractiunii prev. de art. 288 al. 1 C.p. ar fi trebuit sa dispuna achitarea inculpatului precum si faptul ca în mod gresit a apreciat instanta de fond ca prezentarea mai multor acte falsificate, cu aceeasi ocazie, întruneste elementele constitutive ale unei singure infractiuni de uz de fals si prin urmare nelegal s-a schimbat încadrarea juridica si s-au redus actele materiale ale infractiunii continuate de uz de fals.

Prin calea de atac pe care a exercitat-o, inculpatul a solicitat achitarea sa atât pentru comiterea infractiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 - considerând ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii cât si pentru infractiunile prev. de art. 288 al. 1 290 c.p. cu referire la actele materiale constând în înscrisurile false folosite de catre ceilalti 3 coinculpati -  întrucât nu apelantul a comis faptele; de asemenea, apelantul a mai solicitat ca la pedeapsa rezultanta sa nu i se mai aplice nici un spor de pedeapsa.

În faza apelului a fost audiat inculpatul-apelant T., în conditiile art. 70 C.p.p.

Examinând hotarârea atacata prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, dar si din oficiu sub toate aspectele de legalitate si temeinicie, tribunalul  constata pentru început, ca Judecatoria a retinut o corecta stare de fapt care este în concordanta cu materialul probator administrat în cauza iar în ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor aplicate, a luat în considerare toate criteriile impuse de dispozitiile art. 72, 52 C.p., aplicând pedepse just dozate, cuantumul acestora reflectând în mod corect gradul mediu de pericol social al faptelor, natura, numarul infractiunilor si forma lor continuata, prejudiciile mari cauzate, rolul determinant, esential al inculpatului în activitatea infractionala derulata si în atragerea altor persoane în sfera infractionala .

În ceea ce priveste primul motiv de apel învederat de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, tribunalul apreciaza ca acesta este fondat având în vedere ca potrivit art. 1 al. 1 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea în munca, ….si alte drepturi ce se includ în aceasta. De remarcat ca aceste dispozitii legale sunt înca în vigoare întrucât Decretul nr. 96/1976 urmeaza sa fie abrogat doar pe data de 1.01.2011 astfel cum stipuleaza prevederile art. 298 al. 3 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii – modificate prin O.U.G. nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003.

Pe aceasta linie, tribunalul constata ca într-adevar în mod gresit judecatorul fondului a schimbat încadrarea juridica a infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. în cazul celor 12 carnete de munca falsificate de inculpatul T. R.. si folosite ulterior de inculpati, apreciind ca falsificarea celor 12 carnete de munca reprezinta acte materiale ale infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 al. 1 C.p.

Pe de alta parte, tribunalul apreciaza ca celelalte motive de apel formulate de D.I.I.C.O.T. nu sunt întemeiate. Astfel, referitor la împrejurarea ca instanta de fond a constatat în privinta a 8 certificate de înregistrare a societatilor comerciale în numele carora au fost emise adeverinte, ca nu s-a dovedit nici falsificarea lor de catre inculpatul T. si nici utilizarea acestora de catre inculpati, în fapt aceste documente neaflându-se în dosarul de fata, tribunalul apreciaza ca în mod corect Judecatoria nu a dispus achitarea, distinct, pentru 8 acte materiale, ci doar le-a extras din continutul infractiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale retinute în sarcina inculpatului T. R...

De asemenea, nici motivul de apel vizând infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 C.p. nu poate fi primit. Tribunalul împartaseste opinia judecatorului fondului în sensul ca fapta unei persoane de a prezenta mai multe acte falsificate, în acelasi moment si cu aceeasi ocazie, la aceeasi banca, întruneste elementele constitutive ale unei singure infractiuni de uz de fals.

În sprijinul acestui punct de vedere îl reprezinta si faptul ca doar folosite împreuna, cele 4 acte falsificate puteau asigura obtinerea unui credit, si prin urmare, realizarea scopului unei infractiuni de înselaciune. Infractiunea de uz de fals este într-adevar o infractiune instantanee, care se consuma la momentul folosirii înscrisului, însa atât timp cât cele patru înscrisuri falsificate au fost predate deodata, si nu fiecare la diferite intervale de timp, nu pot fi retinute  acte materiale distincte. Mai mult chiar, în acest sens este si practica instantei noastre superioare care  a apreciat ca prezentarea concomitenta a câte doua acte, constituie o singura infractiune de uz de fals.

Nefondat apare si motivul de apel  invocat de inculpat referitor la neîntrunirea elementelor constitutive al infractiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003. Împrejurarea invederata în sensul ca asa-zisul grup nu avea o anume structura, cu roluri prestabilite ale membrilor si cu inculpatul T. drept conducator nu are relevanta întrucât apelantul nu a fost trimis în judecata ori condamnat pentru infractiunea prev. de art. 7 din lege - care incrimineaza initierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea sub orice forma a grupului infractional organizat , asa cum este definit în art. 2 din aceeasi lege, ci pentru infractiunea prevazuta de art. 8 care  incrimineaza aceleasi activitati desfasurate în legatura cu un  grup  care nu este însa, potrivit legii, un grup infractional organizat. Tocmai pentru ca nu s-a retinut apartenenta inculpatului la un grup infractional organizat, care presupune o structura organizata, piramidala, cu roluri prestabilite pentru membrii grupului, s-a facut trimitere la dispozitiile art. 323 C.p. si s-a prevazut pedeapsa prevazuta de acelasi text de lege, luându-se în considerare rolul promotor,  esential al inculpatului la comiterea faptelor.

Din aceasta perspectiva nu poate fi primita nici cea de a doua critica a apelantului, întrucât vinovatia sa la comiterea celorlalte infractiuni de fals, este confirmata nu doar de declaratiile constante ale coinculpatilor, ci si de propria sa depozitie – în care a admis ca el a fost cel care a avut initiativa activitatii infractionale, ca el le-a relatat si explicat coinculpatilor despre actiunile sale, de declaratiile  martorei F. A.-G. - în care aceasta a aratat ca a completat în seara zilei de 26.03.2008, la locuinta inculpatului T.R. din Sibiu, cartile de munca si adeverintele de angajat-angajament de plata gasite în data de 27.03.2008 asupra inculpatilor, facând acest lucru la rugamintea apelantului, care i-a relatat ca sunt acte ale firmei lui ce trebuie trimise la Brasov, de cartile de identitate gasite asupra inculpatilor, de concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifice grafoscopice nr. .. si ... din 22.04.2008 întocmite de catre Serviciul de Criminalistica din cadrul I.P.J. Sibiu, de reprezentarile imaginilor gasite în fisierele sistemului informatic al apelantului cu ocazia efectuarii perchezitiei informatice .

Pentru toate aceste considerente, în conformitate cu dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p., tribunalul urmeaza sa admita apelul declarat de DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu si în consecinta:

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 5 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului T. R.., fiul lui D. si R., nascut la data de .. în Brasov, jud. Brasov, CNP: .., cetatenia româna, fara ocupatia, domiciliat în Brasov, str. ., nr. ., bl.., ap. ., jud. Brasov, f.f.l. în Brasov, str. .nr. ., ap.., jud. Brasov si în Sibiu, str. . nr. ., ap., necasatorit, fara antecedente penale, stagiul militar nesatisfacut, studii ..,  detinut în Penitenciarul Galati, transferat temporar în Penitenciarul Aiud, în pedepsele componente de:

-3 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p., cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. (2 acte materiale)

-2 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (16 acte materiale)

-1 an închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (2 acte materiale)

-1 an si 6 luni închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (24 acte materiale)

-4 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 al. 1 C.p. si înlatura sporul de 1 an si 6 luni închisoare.

Va modifica dispozitiile sentintei apelate în ce priveste aplicarea art. 334 C.p.p. fata de inculpatul T. R.., în sensul ca în continutul infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 32 acte materiale iar în continutul infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 16 acte materiale.

Va mentine pedepsele aplicate inculpatului T. R.. prin sentinta apelata.

În baza art. 33 lit. a, b C.p. raportat la art. 34 lit. b C.p. va aplica inculpatului T. R.. pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporita la 5 ani si 6 luni închisoare.

În baza art. 350 al. 1 C.p.p. va mentine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 88 C.p. se va deduce din pedeapsa inculpatului durata arestarii preventive începând cu 18.11.2009 pâna la zi.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate.

În temeiul art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p., tribunalul urmeaza sa respinga ca nefondat apelul promovat de inculpatul T. R.. împotriva aceleasi sentinte.

În baza art. 192 al. 2, 3 C.p.p., apelantul inculpat va fi obligat la plata sumei de 900 lei cheltuieli judiciare partiale avansate de stat în apel, celelalte cheltuieli urmând sa ramâna în sarcina statului. Onorariul avocatilor din oficiu se vor suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite apelul declarat de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu împotriva sentintei penale nr. 458/15.10.2009 a Judecatoriei Sibiu, pe care o desfiinteaza în parte si judecând în fond:

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului T. R.., fiul lui D  si R , nascut la data de în Brasov, jud. Brasov, CNP: , cetatenia româna, fara ocupatia, domiciliat în Brasov, str.  , nr.  , bl. , ap.  , jud. Brasov, f.f.l. în Brasov, str.  nr., ap., jud. Brasov si în Sibiu, str. nr., ap., necasatorit, fara antecedente penale, stagiul militar nesatisfacut, studii ..,  detinut în Penitenciarul Galati, transferat temporar în Penitenciarul Aiud, în pedepsele componente de:

-3 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. (2 acte materiale).

-2 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (16 acte materiale)

-1 an închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (2 acte materiale)

-1 an si 6 luni închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (24 acte materiale)

-4 ani închisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 al. 1 C.p. si înlatura sporul de 1 an si 6 luni închisoare.

Modifica dispozitiile sentintei apelate în ce priveste aplicarea art. 334 C.p.p. fata de inculpatul T. R.., în sensul ca în continutul infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 32 acte materiale iar în continutul infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 16 acte materiale.

Mentine pedepsele aplicate inculpatului T. R.. prin sentinta apelata.

În baza art. 33 lit. a, b C.p. raportat la art. 34 lit. b C.p. aplica inculpatului T. R.. cea mai grea de 4 ani închisoare sporita la 5 ani si 6 luni închisoare.

În baza art. 350 al. 1 C.p.p. mentine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 88 C.p. deduce din pedeapsa inculpatului durata arestarii preventive începând cu 18.11.2009 pâna la zi.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate.

Respinge apelul declarat de inculpatul T. R.. împotriva aceleiasi sentinte.

În baza art. 192 al.2, 3 C.p.p., obliga apelantul inculpat la plata sumei de 900 lei cheltuieli judiciare partiale catre stat, celelalte ramânând în sarcina statului. Onorariul avocatilor din oficiu se suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronuntare cu inculpatii intimati V. A., V. P.-G., H. G. si de la comunicare cu celelalte parti.

Pronuntata în sedinta publica, azi 19 martie 2010.