Executare silită. Prescripţie.

Decizie 154 din 04.03.2010


Asupra recursului de fata instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1342/2009 a Judecatoriei Medias s-a admis exceptia prescriptiei de a cere executarea silita si s-a constatat prescris dreptul de executare silita în dosar executional nr. 235/1999.

S-a admis contestatia la executare formulata de contestatorul N.H. în contradictoriu cu S.R.– MFP-ANAF si A.N.V.D.R.A.O.V. Bv.

S-a dispus anularea p/v de sechestru nr. 3276/2009 în dosar de executare nr. 235/1999 prin care a fost instituita ipoteca legala asupra imobilului din CF 12874 S Medias nr. top 752 S, 753 S.

S-a dispus radierea ipotecii.

Pentru a hotarî astfel instanta de fond a retinut ca prin p/v de sechestru pentru bunuri imobile din 4.03.2009 dosar executional 235/1999 s-a dispus în baza OG 92/2003 art.154 sechestrarea imobilului din CF 12.874 S pentru recuperarea creantei fiscale de 4259 lei (taxe vamale) iar p/v a fost înscris în cf.

Dosarul de executare  a facut obiectul unei contestatii la executare, iar prin decizia civila nr.449/2008 a Tribunalului Sibiu ( irevocabila) s-a constatat ca executarea silita în dosar executional nr. 235/1999 este prescrisa.

Ca atare, s-a facut aplicarea prev. art. 399 si urm. C. pr. civ. si s-a constatat prescris dreptul de a cere executarea silita în dosar executional nr. 235/1999 si s-a admis contestatia la executare anulându-se p/v de sechestru nr. 3276/2009.

Împotriva sentintei a declarat în termen recurs A.N.V.D.R.A.O.V. Bv. care a solicitat admiterea acestuia respingerea exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita si respingerea contestatiei la executare.

Recurenta a invocat nelegalitatea si netemeinicia sentintei civile nr. 1342/2009 a Judecatoriei Medias aratând ca instanta de fond a interpretat gresit decizia civila 449/2009 a Tribunalului Sibiu care a admis o contestatie la executare însa nu pe considerentul prescriptiei executarii silite ci pe perimarea executarii silite ceea ce este inadmisibil conform art. 124 C. pr. fiscala.

În cauza nu a intervenit prescriptia executarii silite a creantei fiscale.

În speta trebuiau aplicate prev. C. pr. fiscala si nu dispozitiile C. pr. civ.

În drept s-au invocat prev. art. 304 ind.1 C. pr. civ.

Intimatul N.H. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului deoarece dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie în termen de 5 ani conform art. 187 C. vamal, art. 131 OG 92/2003.

Analizând recursul în limita motivelor invocate cât si din oficiu instanta l-a gasit nefondat  pentru urmatoarele  considerente:

Situatia faptica releva ca debitorul N.H. a efectuat operatiuni de import în anul 1999 astfel ca au generat în sarcina sa, ca contribuabil,  plata unor taxe vamale. În aprilie 2001 cu OP 730-732/10.04.2001 acesta au fost achitate. Ca urmare a achitarii cu întârziere a acestor taxe se calculeaza majorari în anul 2001 care s-au consemnat într-un p/v comunicat de catre creditoare cu adresa nr. 104/8.05.2001 lui N.H. În anul 2004 pentru aceste majorari de întârziere se emite somatie, iar în anul 2007 se înfiinteaza sechestru prin p/v din 4.03.2009 ( fila 23 dosar fond) pentru imobilul din CF 12.874 S Medias nr. top 752 S, 753 S.

Acest p/v de sechestru a fost înscris în CF si este atacat în prezentul dosar prin contestatia la executare formulata de debitorul N.H. în baza OG 11/1996 C. vamal si OG 92/2003, C. pr. civ.

Raportul juridic dedus judecatii vizeaza o contestatie la executare formulata de debitorul N. H. pentru o creanta fiscala (taxe vamale) astfel ca acesta este reglementat de dispozitiile legii speciale C. vamal, C. pr. fiscala si incidental C. pr. civ. art. 399-400.

Conform legilor speciale art. 131 OG 92/2003 „dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie în termen de 5 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea  silita pentru creantele bugetare provenind din impozite, taxe, alte contributii stabilite potrivit legii.”

Art. 142 C. pr. fiscala prevede ca în materia executarii creantelor fiscale nu intervine perimarea.

Pe calea contestatiei la executare se poate solicita numai anularea actelor de executare silita conform art. 172C. pr. fiscala.

Fata de aceste prevederi legale în dosar executional nr. 235/1999 unde s-a emis p/v de sechestru din 4.03.2009 ( actul contestat) în baza adresei nr. 104/8.05.2001 se observa ca dreptul de a cere executarea silita s-a prescris mai ales ca adresa nr. 104/2001 nu a fost comunicata debitorului contestator intimat N.H.

În atare situatie instanta de fond în mod legal a admis exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita si a admis contestatia la executare anulând p/v de sechestru si radierea înscrierii în cf conform art. 404 alin.1 C. pr. civ.

Pentru toate aceste considerente în baza art. 312, 399, 400, 404 alin.1 C. pr. civ. coroborat cu art. 131,142,172 C. pr. fiscala instanta a recursul declarat si a mentinut ca legala sentinta civila 1342/2009 a Judecatoriei Medias, fara cheltuieli de judecata deoarece nu s-au solicitat si nu s-a facut dovada avansarii lor.