Sentinţele pronunţate în materia executării hotărârilor penale, afară de cazul când legea prevede altfel, pot fi atacate cu recurs

Sentinţă penală 97/2007 din 03.04.2007


Prin sentinţa penală nr.97/3.04.2007 pronunţată de tribunalul Gorj în dosarul nr.3085/95/2007 a fost respinsă contestaţia la executarea pedepsei cu închisoarea formulată de petentul condamnat F.R. iar prin sentinţa penală nr. 103/10.04.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.3503/95/2007 s-a luat act de retragerea cererii de întrerupere a executării pedepsei cu închisoarea formulată de condamnatul M.C.

Ambele sentinţe au indicat drept cale de atac apelul, contrar dispoziţiei din art. 3851 C.pr.pen. alin. 1 lit.f C.pr.pen., introdusă prin Legea nr. 356/2006.

Tot calea de atac a apelului a fost menţionată şi în dispozitivul sentinţelor penale nr.99, nr. 101 şi nr.102 din 10.04.2007 pronunţate Tribunalul Gorj în dosarele nr. 3076/95/2007, nr.2383/95/2007 şi nr.2994/95/2007 prin care au fost respinse cererile pentru întreruperea executării cu închisoarea formulate de petenţii condamnaţi D.V. şi D.V.