Repunerea in termen de recurs. Obligatia partii de a aduce la cunostinta schimbarea domiciliului.

Decizie 750 din 04.12.2006


Domeniu: Citare. Citatie

Tip: decizie

Nr/data : 750/4.12.2006

Autor: Tribunalul Vrancea, sec civila

Repunerea in termen de recurs. Obligatia partii de a aduce la cunostinta schimbarea domiciliului.

În ceea ce priveşte repunerea în termenul de recurs solicitată de recurentul  C.I. se reţine că aceasta nu este întemeiată.

În timpul procesului pârâtul a fost citat în satul Bereşti, comuna Tazlău, jud.Bacău, aici citaţia a fost primită de mama sa, C. V.,  iar începând cu termenul din 10.02.2005 şi-a angajat apărător. În faţa instanţei de fond pârâtul C. I. nu a arătat că ar locui la o altă adresă decât cea la care a fost citat şi unde i s-a comunicat şi hotărârea la 01.06.2006, ceea ce înseamnă că a fost legal citat şi a avut cunoştinţă de proces.

În recurs, acesta a depus şi copia cărţii de identitate eliberată la 12.04.2006 din care rezultă că domiciliază în sat.Broşteni, comuna Bereşti-Tazlău.

Dar acest act a fost eliberat cu o zi înainte de a se pronunţa hotărârea criticată şi recurentul trebuia să aducă la cunoştinţă eventuala schimbare de domiciliu potrivit art.98 cod procedură civilă.