Contestatie la executare. Caracterul vremelnic al titlului executoriu emis in cadrul procedurii ordonantei presedintiale

Decizie 675 din 09.11.2006


Materia: contestatie la executare

Tip: decizie

Nr/data : 675/9.11.2006

Autor: Tribunalul Vrancea sectia civila

Contestatie la executare. Caracterul vremelnic al titlului executoriu emis in cadrul procedurii ordonantei presedintiale.

 

Prin somaţia emisă în data de 28.04.2006 contestatorul a fost somat să se

conformeze dispoziţiilor titlului executor sentinţa civilă nr.346/02.02.2005 a Judecătoriei Focşani şi să lase în deplină proprietate imobilul situat în Focşani, în suprafaţă de 13.000 mp.

Potrivit art.372 cod procedură civilă executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti care constituie titlul executoriu.

Sentinţa civilă nr.346/2.02.2005 care a fost pusă în executare este pronunţată în materia ordonanţei preşedinţiale, fiind, potrivit art.581 al.4 cod procedură civilă, prin materia sa o măsură vremelnică.

În cauză, în mod corect prima instanţă a reţinut că sentinţa pusa in executare a produs efecte până la soluţionarea pe fond a litigiului, respectiv până la data de 24.01.2006, când s-a pronunţat decizia civilă nr.525/2005 a Curţii de Apel Galaţi, prin care a fost respinsă ca nefondată acţiunea în constatarea nulităţii actului de vânzare-cumpărare şi revendicare imobiliară formulată de intervenienţii A. S. şi A. E.

Hotărârile pronunţate pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot produce efecte juridice decât pe durata existenţei situaţiei speciale care au determinat-o, caracterul vremelnic fiind întotdeauna necesar.