Citarea părţilor în recurs

Decizie 383/R din 21.09.2004


1. Citarea părţilor în recurs

Decizia penală nr. 383/R/21 septembrie 2004 ( dosar nr. 9071/2004 al Tribunalului Hunedoara).

S-a admis ca fondat recursul introdus de către petenta SC R. SA Petroşani împotriva sentinţei penale nr. 841/15 octombrie 2003 a Judecătoriei Petroşani ( dosar nr. 4545/2003), pentru temeiul de casare prev. de art. 385/15 pct. 2 lit. c Cod proc. penală, casată sentinţa atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond.

Prima instanţă  a respins plângerea introdusă de petenta SC R SA Petroşani împotriva rezoluţiei din 11 martie 2002 a Parchetului de pe langă Judecătoria  Petroşani ( dosar nr. 286/P/2002) prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale privind pe F.A. şi F.A.A. pentru infracţiunea de sustragere de sub sechestru, prev. de art. 244 al.1,2 Cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen petenta.

Tribunalul constată că este fondat însă pentru alte motive decât cele invocate.

-Prima instanţă a judecat cauza fără citarea făptuitorilor F.A. şi F.A.A. faţă de care s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunea prev. de art. 244 al.1,2 Cod penal.

-Conform dispoziţiilor art. 278/1 Cod proc. penală, persoana faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale şi persoana care a făcut plângere se citează, dispoziţie încălcată de prima instanţă.