Aplicabilitatea oug nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie. Necesitatea autorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei

Decizie 424/E din 16.03.2005


Aplicabilitatea OUG nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie. Necesitatea autorizarii ajutorului de stat de catre Consiliul Concurentei

Potrivit art. 1 alin. 4 din OUG nr. 37/2004, persoanele juridice consumatoare de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale care platesc integral contravaloarea facturilor reprezentând obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale pâna la 30 iunie 2004, beneficiaza de anularea penalitatilor si majorarilor de întârziere. De asemenea, art. 13 alin. 1 din aceeasi ordonanta stabileste ca facilitatile de natura ajutorului de stat prevazute în prezenta ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei. Nerespectarea procedurii de autorizare a ajutorului de stat prevazuta de Legea nr. 143/1999 are ca efect suportarea de catre debitor a penalitatilor de întârziere.

Sectia comerciala – decizia nr. 424/E/16.03.2005

Prin sentinta comerciala nr. 1150/EC/01.10.2004 a Judecatoriei Iasi s-a respins actiunea formulata de reclamanta S.C. C.E.T Iasi S.A. în contradictoriu cu pârâtul I.P.J. Iasi, actiune prin care se solicitase obligarea acestuia la plata sumei de 28.911.452 lei cu titlu de penalitati de întârziere si 2.394.316 lei cheltuieli de judecata. Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca pârâtul beneficiaza de prevederile art. 1 alin. 4 OUG nr. 37/2004 întrucât la 15.06.2004 debitul principal era achitat.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, motivând ca pârâtul nu putea beneficia de prevederile OUG nr. 37/2004 întrucât ajutorul de stat respectiv nu a fost autorizat de Consiliul Concurentei.

Recursul a fost admis ca întemeiat.

Potrivit art. 1 alin. 4 din OUG nr. 37/2004, persoanele juridice consumatoare de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale care platesc integral contravaloarea facturilor reprezentând obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale pâna la 30 iunie 2004, beneficiaza de anularea penalitatilor si majorarilor de întârziere. De asemenea, art. 13 alin. 1 din aceeasi ordonanta stabileste ca facilitatile de natura ajutorului de stat prevazute în prezenta ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei. Modul de acordare a ajutorului de stat si procedura de autorizare de catre Consiliul Concurentei sunt prevazute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Nerespectarea procedurii de autorizare a ajutorului de stat prevazuta de Legea nr. 143/1999 are ca efect suportarea de catre debitor a penalitatilor de întârziere.

În speta, în mod nelegal prima instanta a retinut aplicabilitatea în cauza a OUG nr. 37/2004, întrucât în speta nu s-a facut dovada autorizarii ajutorului de stat în conditiile Legii nr. 143/1999, asa cum impune art. 13 din OUG nr. 37/2004.

De asemenea, nu se poate retine nici apararea intimatei potrivit careia suma solicitata de recurenta se situeaza sub limita de 1 miliard lei, nefiind necesara autorizarea de catre Consiliul Concurentei. Intimata nu a facut dovada ca în ultimii trei ani ar fi beneficiat de ajutoare de stat sub limita de 1 miliard lei, neputându-se prevala de dispozitiile art. 20 din Legea nr. 143/1999.

Pentru considerentele expuse instanta a admis recursul si, procedând la rejudecarea cauzei, a admis actiunea reclamantei în totalitate.