Incidenţa cazului de casare prev.de art. 385 indice 9 alin.1 pct.9 din Codul de procedură penală – motivarea hotărârii contrazice dispozitivul hotărârii.

Decizie 397 din 27.09.2005


Prin sentinta penala nr. 1357/3.08.2005 Judecatoria Baia Mare a dispus în temeiul art. 11 pct.2 lit.b C.pr.pen., art. 10 lit.h C.pr.pen. încetarea procesului penal împotriva inculpatului P.I.P. sub aspectul infractiunii de abuz de încredere prev.si ped.de art. 213 C.pen.

În esenta judecatoria a retinut ca partea vatamata P.Gh., a solicitat condamnarea inculpatului P.I.P. pentru infractiunea de abuz de încredere prev.de art. 213 C.pen.

Cum la termenul de judecata din 3.08.2005 partea vatamata în stare de detentie, prezenta în instanta a declarat ca nu a formulat plângere împotriva inculpatului, ca plângerea nu-i apartine instanta a considerat ca plângerea prealabila lipseste, motiv pentru care a dispus încetarea procesului penal în temeiul art. 11 pct.1 lit.b rap.la art. 10 lit.h din C.pr.penala.

Prin decizia penala nr. 397/27.09.2005 Tribunalul a admis recursul declarat de partea vatamata a casat în întregime sentinta si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, întrucât motivarea solutiei contrazice dispozitivul hotarârii, fiind incident cazul de casare prev.de art. 3859 alin.1 pct.9 C.pr.penala.

Raportat la împrejurarea ca partea vatamata nu a declarat nici un moment ca îsi retrage plângerea sau ca s-a împacat cu inculpatul, solutia de încetare a procesului penal data de prima instanta nu putea fi întemeiata pe disp.art. 10 lit.h din C.pr.pen. ci pe disp.art. 10 lit.f C.pr.pen.