Recurs. Incidenţa cazului de casare prev. de art. 3859 alin. 1 punctul 1 din Codul de procedură penală. Nerespectarea dispoziţiilor privind competenţa după calitatea persoanei

Decizie 214/R din 30.06.2008


Prin sentinta penala nr. 334 din 7 februarie 2008 a Judecatoriei Baia Mare, în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedura penala, s-a admis plângerea formulata de petentul T.M.A. împotriva rezolutiei procurorului data în 13.04.2007, în dosarul nr. 3036/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare, s-a desfiintat rezolutia atacata si s-a dispus trimiterea cauzei Parchetului de pe lânga Tribunalul Maramures, în vederea începerii urmaririi penale fata de faptuitorul T.G., agent în cadrul Penitenciarului Baia Mare, sub aspectul comiterii infractiunii de purtare abuziva, prevazuta de art. 250 Cod penal, urmând a se avea în vedere certificatul medico-legal nr. 1075/05.12.2006 depus în instanta de petent.

Pentru a hotarî în acest sens, prima instanta a retinut ca prin plângerea înregistrata la Judecatoria Baia Mare, petentul T.M.A. a solicitat instantei sa constate ca rezolutia procurorului din 29.05.2007, data în dosarul 285/II/2/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare nu a fost pronuntata cu analizarea tuturor probelor propuse pentru solutionarea plângerii sale penale formulata împotriva faptuitorului T.G.

Solutionând cauza, în baza probelor de la dosar, judecatoria a retinut ca la data de 15.XI. a fost înregistrata la Politia Baia Mare plângerea penala formulata de petentul-detinut T.M.A. împotriva faptuitorului T.G. – agent în cadrul Penitenciarului Baia Mare.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca la data de 10.XI.2006 a fost agresat de catre agent si i-au fost cauzate leziuni la mâna stânga, care au necesitat un numar de 5-6 zile îngrijiri medicale.

Prin rezolutia procurorului din data de 13.04.2007, data în dosarul 3036/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de faptuitorul T.G., cu motivarea ca nu s-a putut stabili cu certitudine ca faptuitorul a exercitat acte de violenta asupra detinutului T.M.A., întrucât nu a fost depus certificatul medico-legal iar martorul audiat a declarat ca nu a vazut ca angajatul penitenciarului sa exercite violente asupra detinutului.

Aceasta rezolutie a fost atacata cu plângere la primul – procuror al Parchetului de pe lânga Judecatoria Baia Mare care prin rezolutia nr. 285/II/2/2007 a mentinut solutia de neîncepere a urmaririi penale data de procuror.

Având în vedere ca în instanta a fost depus certificatul medico-legal nr. 1075/05.XII.2006 din care rezulta ca la data examinarii, respectiv 14.XI.2006, petentul prezenta echimoze violacee închis, pe fata antero-interna si externa antebrat stâng 1/3 medie, ce puteau data din 10.XI.2006, leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 5-6 zile si data fiind declaratia martorului O.C.D. instanta a admis plângerea petentului T.M.A.

Ca urmare a desfiintarii rezolutiilor atacate, s-a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Tribunalul Maramures pentru a se începe urmarirea penala împotriva faptuitorului T.G. sub aspectul comiterii infractiunii de purtare abuziva prev. de art. 250 Cod penal, urmând a se avea în vedere si certificatul medico legal despre care s-a facut mentiune mai sus.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Baia Mare care a solicitat casarea acesteia dupa care, în temeiul art. 42 art. 2781 alin. 1 Cod procedura penala, declinarea competentei de solutionare a plângerii petentului în favoarea Tribunalului Maramures, pe motiv ca judecatoria nu era competenta sa solutioneze plângerea.

A declarat recurs si petentul T.M.A. care a solicitat sa se dispuna continuarea cercetarilor de catre parchet si pentru infractiunea de lovire având în vedere ca are si un certificat medico-legal care-i atesta leziunile.

A mai declarat recurs si Intimatul T.G. acesta solicitând respingerea plângerii formulate de petent si mentinerea rezolutiei procurorului ca fiind legala si temeinica în sensul în care s-a dispus neînceperea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de purtare abuziva.

Prin Decizia penala nr. 214 din 30.06.2008 tribunalul a admis toate recursurile declarate în cauza, a casat în totalitate hotarârea instantei de fond si a dispus judecarea plângerii formulate de petentul T.M.A. de catre instanta de fond competenta, respectiv de Tribunalul Maramures.

În considerentele deciziei s-a retinut ca stare de fapt ca, petentul T.M.A. a formulat plângere penala împotriva agentului T.G. pe motiv ca pe fondul unor discutii contradictorii legate de activitatile sportive ce se desfasoara în penitenciar, acesta l-a lovit cauzându-i leziuni vindecabile în numar de 5-6 zile îngrijiri medicale.

Potrivit art. 2751 Cod procedura penala dupa respingerea plângerii facute conform art. 275-278 Cod procedura penala, persoana vatamata precum si orice alta persoana ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plângere la judecatorul de la instanta careia, i-ar reveni potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta.

Pornind de la dispozitiile legale mai sus invocate si de la prevederile art. 60 alin. 4 din Legea 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, tribunalul constata ca judecatoria solutionând plângerea petentului împotriva intimatului, care este agent angajat al Penitenciarului Baia Mare, a pronuntat o hotarâre care potrivit art. 197 alin. 2 este lovita de nulitate absoluta încalcând dispozitiile referitoare la competenta dupa calitatea persoanei faptuitorului.

Competenta de a efectua urmarirea penala si de a judeca în prima instanta infractiuni savârsite de catre functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor revine parchetului de pe lânga tribunal, si tribunalului pentru cele comise de catre agenti.

Pentru motivele mai sus aratate tribunalul a admis toate recursurile declarate în cauza, a casat hotarârea judecatoriei si a dispus judecarea plângerii de catre instanta competenta, respectiv Tribunalul Maramures.