Pedeapsa accesorie. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.,a-c Cod penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii , ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin.3 Cod penal.

Decizie 149 din 08.09.2008


Pedeapsa accesorie. Interzicerea  drepturilor prev. de art. 64 lit.,a-c Cod penal nu se va face în mod automat, prin  efectul legii , ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin.3 Cod penal.

Decizia penală nr.  149/A/2008 pronunţată în dosar nr 5963/176/2007 de Tribunalul Alba

Prin sentinţa penală nr. 226/2008 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr: 5963/176/2007 în baza art. 334 Cod pr. penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului N.D. din infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a, i Cod penal  cu aplicarea art. 75 lit.c Cod penal în infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit.c Cod penal , art. 36 Cod penal.

In baza art. 208 alin.1 Cod penal,  raportat la art. 209 alin.1 lit.a,i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit.c Cod penal şi art.78 Cod penal a fost condamnat inculpatul :

M.M.D.  la:

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate Şcoala Generală I. P. C.

In baza art. 61 alin.1 s-a revocat beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1740/2004 a Judecătoriei Aiud şi s-a contopit restul rămas neexecutat de 479 zile închisoare , cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată, inculpatul în final urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenţie.

In temeiul art. 71 Cod penal s-a interzis inculpatului  drepturile prev. de art.- 64 lit.a , b Cod penal pe durata executării pedepsei.

N.C. la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în daună părţii vătămate Şcoala Generală I. P. C..

- In baza art. 36 alin.1 Cod penal s-a constatat că infracţiunea pentru care a fost condamnat inculpatul  este concurentă cu infracţiunile pentru care a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 518/2007 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă la data de 13.03.2008 şi pe cale de consecinţă în baza art. 449 Cod pr. penală s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.518/2007 a Judecătoriei Alba Iulia în pedepsele componente de 3 luni închisoare şi 4 ani închisoare, în baza  art. 34 lit.b Cod penal  s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului N.C. ;

- 3 ani  închisoare  aplicată  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.a şi i cod penal cu aplicarea art. 75 lit.c Cod penal şi art. 36 Cod penal.

- 3 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.518/2007 a Judecătoriei Alba Iulia pentru comiterea infracţiunii de pătrundere fără drept în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice prev. de art. 4 alin.1 din Lg.289/2005.

- 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin  sentinţa penală nr.518/2007 a Judecătoriei Alba Iulia pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.a şi alin.3 lit.f Cod penal, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare . fără aplicarea vreunui spor  pe care inculpatul urmează să o execute  în final în regim de detenţie.

În baza art. 420 Cod pr. penală s-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinţei penale nr. 518/2007 a Judecătoriei Alba Iulia şi emiterea unui nou mandat.

In baza art. 14 şi 346 Cod pr. penală  s-a constatat  că partea civilă Şcoala Generală I. P. C. nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind integral recuperat.

S-a făcut aplicarea art. 189, 191 alin.1 Cod pr. penală.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut ca stare de fapt  din coroborarea  întregului material probator existent la dosarul cauzei că în perioada 12-14.09.2006 pe timp de noapte inculpatul M.M.D. şi N.C. însoţiţi fiind de învinuitul minor L.A. au sustras prin efracţie din atelierul  Scolii Generale I. P. din C. mai multe unelte în valoare de 180 lei.

In drept s-a reţinut că fapta inculpaţilor astfel cum a fost descrisă şi dovedită cu mijloacele de probă administrate în cauză întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit.c Cod penal.

In baza acestor texte de lege s-a dispus condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii.

Sub aspectul laturii civile a cauzei  s-a constatat că prejudiciul  cauzat părţii vătămate a fost integral recuperat.

Impotriva acestei hotărâri  a declarat apel în termenul legal statuat  de art. 371 alin.2 Cod pr. penală Parchetul de pe lângă  Judecătoria Alba Iulia şi inculpatul N.C. aducându-i critici pentru  nelegalitate şi netemeinicie.

In expunerea motivelor de apel Parchetul relevă în esenţă ca aspect critic neaplicarea dispoziţiilor art. 64, 71 Cod penal în privinţa inculpatului N.C.

In calea sa de atac, inculpatul N.C. solicită în principal adoptarea unei soluţii de achitare şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ , iar în subsidiar reducerea pedepsei aplicate şi aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal.

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma criticilor expuse, dar şi din oficiu în limitele statornicite de art.371 alin.2 Cod pr. penală , Tribunalul constată ca fiind fondat doar apelul Parchetului pentru următoarele considerente:

Sub aspectul laturii penale a cauzei prima instanţă a reţinut o temeinică stare de fapt şi a dat o încadrare juridică corespunzătoare faptei comise de inculpaţi.

Astfel, din coroborarea întregului material probator existent la dosarul cauzei , respectiv  plângerea şi declaraţia reprezentantului legal al părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului, procesul verbal de reconstituire cu planşele foto, depoziţiile martorilor M.I., B.L. coroborate cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor rezidă că în perioada 12.09.2006 – 14.06.2006 cei doi inculpaţi , însoţiţi fiind de minorul L.A.M. au sustras prin efracţie din atelierul şcolii Generale I P.din C. mai multe unelte în valoare de 180 lei.

Fiind dovedită existenţa faptelor şi săvârşirea acestora cu vinovăţie de către inculpaţi, în mod corect prima instanţă  raportat la dispoziţiile art. 345 alin.2 Cod pr. penală, a adoptat o soluţie de condamnare sub aspectul comiterii de infracţiuni de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal.

Prin urmare , raportat la modul şi mijloacele de săvârşire a faptei (doi inculpaţi împreună cu un minor), de scopul urmărit(sustragerea unor bunuri), de împrejurările în care fapta a fost comisă (prin efracţie – tăind plasa de sârmă de la  geam cu ajutorul unui patent, după care au spart sticla pătrunzând în atelierul şcolii), de urmarea produsă(diminuarea patrimoniului părţii civile), de persoana şi conduita inculpatului N.C. care nu se află la prima confruntare cu legea penală, nu se poate  reţine că s-a adus o atingere minimă valorilor apărate de lege, iar prin  conţinutul ei concret fapta nu prezintă  gradul de pericol social concret al unei infracţiuni (aşa cum nefondat susţine inculpatul N.C..

Privitor la individualizarea şi proporţionalizarea pedepsei aplicate inculpatului N.C. prima instanţă a dat eficienţă deplină tuturor criteriilor generale expres stipulate de dispoziţiile art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă, gradului de pericol social concret al faptei, precum şi persoanei inculpatului care nu se află la prima confruntare cu legea penală ceea ce denotă persistenţa infracţională a acestuia şi conduita de sfidare a ordinii de drept.

Chiar şi raportat la aceste condiţii prima  instanţă a dat dovadă de clemenţă aplicând inculpatului o pedeapsă ce reprezintă minimul special  prevăzut de lege pentru infracţiunea comisă argument pentru care în speţa dedusă judecăţii nu se impune aplicarea unei pedepse mai reduse prin reţinerea incidenţei dispoziţiilor art. 74-76 Cod penal (aşa cum nefondat  susţine inculpatul ), pedeapsă care nu ar fi de natură a contribui la realizarea scopului educativ şi coercitiv prev. de art.52 Cod penal.

Vizând modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului N.C., în mod corect prima instanţă a apreciat raportat la contextul  probator al cauzei că scopul  educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins doar prin privarea de libertate a inculpatului.

Determinante în acest sens au fost pe lângă gradul de pericol social concret al faptei şi bogatul trecut infracţional al inculpatului care a suferit multiple condamnări pentru infracţiuni similare, relevantă în acest sens fiind copia sentinţei penale nr. 518/2007 a Judecătoriei Alba Iulia existentă la dosarul cauzei(fila 96) prin care a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenţie.

Privitor la critica expusă de Parchet Tribunalul reţine, că potrivit dispoziţiilor art. 71 alin.1 Cod penal ,, condamnarea la pedeapsa detenţiei pe viaţă sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a-c Cod penal..,,

De asemenea , în conformitate cu decizia LXXIV/5.11.2007 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie interzicerea  drepturilor prev. de art. 64 lit.,a-c Cod penal nu se va face în mod automat, prin  efectul legii , ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin.3 Cod penal.

In cauza dedusă judecăţii, inculpatul N.C. a fost condamnat pentru săvârşirea  infracţiunii de furt calificat, infracţiune care prin natura ei, gradul de pericol social şi prin raportare la persoana inculpatului, duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II lit.b Cod penal.

Prin urmare, Tribunalul cu ocazia unei noi judecăţi a cauzei va interzice inculpatului N.C. drepturile  prev. de art. 64 lit.a teza II, b Cod penal în condiţiile şi pe durata stipulată de art. 71 Cod penal.

Pentru aceste considerente , văzând şi  dispoziţiile art. 379 pct.2 lit.a Cod pr. penală, Tribunalul va admite apelul Parchetului în limitele susamintite.

Va menţine  celelalte dispoziţii ale sentinţei  penale atacate.

In virtutea considerentelor susexpuse, văzând şi dispoziţiile art. 379 pct.1 lit.b Cod pr. penală se va respinge  ca nefondat apelul declarat de inculpatul N.C.

Va face aplicarea art. 189, 192 alin.2 Cod pr. penală