Cerere de încuviinţare a executării silite privind evacuarea. Vânzarea nudei proprietăţi asupra bunului litigios în timpul soluţionării acţiunii în evacuare. Transmiterea dreptului de a cere executarea silită.

Decizie 6 din 16.01.2007


Cerere de încuviintare a executarii silite privind evacuarea. Vânzarea nudei proprietati asupra bunului litigios în timpul solutionarii actiunii în evacuare. Transmiterea dreptului de a cere executarea silita.

Dobânditorul nudei proprietati asupra imobilului ce face obiectul actiunii în evacuare  dobândeste si dreptul de a exercita actiunile prin care se apara dreptul de proprietate,inclusiv dreptul de a finaliza prin executare silita procedura demarata în acest scop de autorul sau,cu atât mai mult cu cât îi revine si obligatia de a-l garanta pe uzufructuar contra evictiunii.

(Tribunalul Arad,sectia civila, decizia civila nr. 6/R/16 ianuarie 2007, dosar nr. 15481/55/R/2006)

Prin  Încheierea din 16.11. 2006, pronuntata în dosarul  executional nr. 1725/2006 al Judecatoriei Ineu a fost respinsa cererea formulata de urmaritorul V.L. împotriva urmaritei G.E. pentru încuviintarea executarii silite a sentintei civile nr. 8705/ 3.12. 2002, pronuntata de Judecatoria Arad în dosar nr. 6012/2002, a deciziei civile nr. 299/A/ 22.04. 2003 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosar nr. 996/A/2003 si a deciziei civile nr. 3531/24.10. 2003 a Curtii de Apel Timisoara, pronuntata în dosar nr. 5747/C/2003.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca petentul nu a fost parte în procesul civil în care s-a pronuntat hotarârea judecatoreasca a carei executare silita se solicita, el fiind doar dobânditorul nudei proprietati între momentul solutionarii cauzei în apel si cel al solutionarii în recurs.

Împotriva acestei hotarâri în termen legal a declarat recurs petentul, solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii cererii de încuviintare a executarii silite, cu motivarea ca prima instanta nu a motivat în drept solutia si nu a tinut cont de faptul ca el este având- cauza, fiind succesor în drepturi a lui V.P., cel care a fost reclamant în procesul de evacuare.

Recursul a fost apreciat ca fondat  si  a fost admis în baza art. 312 al. 2 Cod procedura civila si 304 pct. 9 Cod procedura civila, iar hotarârea primei instante a fost modificata în sensul admiterii cererii de încuviintare silita, din urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr. 8705/ 3 decembrie 2002 a Judecatoriei Arad, definitiva prin decizia nr. 299/A/22 aprilie 2003 a Tribunalului Arad si irevocabila prin decizia civila nr. 3531/24 octombrie 2003 a Curtii de Apel Timisoara s-a dispus printre altele, evacuarea neconditionata a pârâtei G.E. si demolarea garajelor edificate pe terenul proprietatea reclamantului V.P.Prin contractul de renta viagera din 13 februarie 2003, petentul devine titular al dreptului de nuda proprietate asupra respectivului teren, fostul proprietar pastrându-si dreptul de uzufruct viager.

Petentul ca nud proprietar are toate drepturile ce decurg din aceasta calitate, inclusiv de a exercita toate actiunile prin care se apara dreptul de proprietate, iar în speta de a finaliza - prin executare silita -  procedura demarata de autorul sau, cu atât mai mult cu cât îi revine si obligatia de a-l garanta pe uzufructuar contra evictiunii.

Astfel, dreptul de proprietate în discutie a facut obiectul unei actiuni în revendicare, calificata astfel chiar de instanta de recurs, statuându-se irevocabil obligatia urmaritei G.E. de a reda terenul catre proprietar, iar acesta înainte de faza executarii silite si-a transmis pe cale conventionala calitatea procesuala activa, inclusiv dreptul de a cere executarea silita catre petent.

Fata de aceasta stare de fapt, cererea de încuviintare silita formulata de petent este admisibila prin prisma dispozitiilor art. 373 /1 Cod procedura civila.