Anulare decizie de pensionare

Sentinţă civilă 1780 din 18.12.2009


Prin sentinta civila nr. 1780 din 15 decembrie 2009 a Tribunalului Arad, s-a respins actiunea formulata împotriva pârâtei pentru anulare dispozitie privind suspendarea platii pensiei si obligarea pârâtei la reluarea platii pensiei si la plata retroactiva a pensiei neachitate.

În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantul a solicitat anularea dispozitiei privind suspendarea platii pensiei sale si obligarea pârâtei la reluarea platii pensiei si la plata retroactiv a pensiei neachitate.

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit prevederilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, cum modificarile ulterioare, pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, în functie de afectiune, la intervale de 6 – 12 luni, pâna la împlinirea vârstelor standard de pensionare la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii, iar conform art. 62 alin. 4 din aceeasi lege, neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala, atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna urmatoare celei în care era prevazuta revizuirea medicala.

În speta, reclamantul nu s-a prezentat la revizuirea medicala din 19 iunie 2009, astfel ca, în temeiul art. 92 alin. 1 lit. c din Legea nr. 19/2000, drepturile sale de pensie au fost suspendate începând cu 01.07.2009.

Cât priveste sustinerile reclamantului din actiune, referitoare la aceea ca neprezentarea în discutie s-a datorat unor motive neimputabile, fiind arestat preventiv, acestea nu pot fi primite de catre instanta, în sensul dorit de catre reclamant, respectiv al anularii dispozitiei si obligarii pârâtei la reluarea platii pensiei si la plata retroactiva a pensiei neachitate, întrucât, asa cum just s-a aparat în fond si pârâta, câta vreme, chiar arestat preventiv fiind, reclamantul avea obligatia sa comunice Casei Teritoriale de Pensii situatia în care se afla, fie personal (prin scrisoare recomandata), în conditiile în care dreptul la petitionare si la corespondenta îi este garantat, conform dispozitiilor art. 44 si 45 din Legea nr. 275/2006, privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, fie prin intermediul unui mandatar, ceea ce evident si necontestat, reclamantul nu a facut, fiind deci în culpa si în orice caz nepunându-se problema unor motive neimputabile, cum gresit a considerat prin actiunea sa.