Trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmăririi penale.Motive de trimitere.

Decizie 466/R din 28.11.2008


Trimiterea cauzei procurorului în vederea Domeniu asociat:

începerii urmaririi penale.Motive de trimitere. Plângere împotriva rezolutiei procurorului 

Potrivit dispozitiilor art.2781 al.8 lit.b C.p.p. 

judecatorul admite plângerea, desfiinteaza

rezolutia atacata si trimite cauza procurorului,

în vederea începerii urmaririi penale, fiind

obligat sa arate motivele pentru care a dispus

aceasta solutie.

Decizia penala nr.466/R din  28.11.2008

Prin sentinta penala nr. 226 din 7.08.2008, Judecatoria Târgu Neamt, în temeiul art.278 ind.1 alin. 8 lit.a Cod procedura penala, a respins, ca nefondata, plîngerea petentei S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. împotriva rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale din 7.09.2007 în dosarul nr. 1266/P/2007 al Parchetului de pe lînga Judecatoria Târgu Neamt.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca din actele dosarului nu rezulta ca petentul se face vinovat de deteriorarea sigiliilor contorului, cu intentia de a sustrage energie electrica, chiar el solicitând interventia reprezentantilor E-ON. Cu 25 de zile înainte de data întocmirii notei de constatare, contorul a fost verificat si s-a constatat ca se afla în stare perfecta de functionare. Expertizarea contorului nu era necesara în conditiile în care intimatul nu a contestat ca a fost deteriorat.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs petenta. În motivarea recursului, a aratat ca solutia se bazeaza doar pe declaratia intimatului, care nu a fost verificata de alte probe. La societate nu exista nicio proba ca intimatul ar fi solicitat verificarea retelei si nu a fost administrata proba cu martori si nici nu s-a efectuat o expertiza energetica.

 Analizând recursul formulat, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, pe baza motivelor de recurs  si din oficiu, conform dispozitiilor art. 3856 alin. 3 Cod procedura penala, Tribunalul a constatat ca recursul petentei este fondat.

 Prin rezolutia nr. 1266/P/2007 din 7.09.2007, s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se începe urmarirea penala împotriva intimatului pentru infractiunea prev. de art. 208 alin. 2 Cod penal întrucât din probele administrate nu rezulta ca deteriorarile contorului au fost facute de intimat.

Solutia adoptata de procuror este netemeinica, din actele premergatoare efectuate în cauza nerezultând existenta cazului de împiedicare a începerii urmaririi penale prevazut în art. 10 lit. d Cod procedura penala. Daca din actele premergatoare efectuate nu rezulta ca intimatul este autorul deteriorarilor, nu se poate concluziona ca nu ar putea fi autorul lor, atât timp cât s-a stabilit ca acestea exista.

Pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, este necesara începerea urmaririi penale si administrarea tuturor probelor necesare aflarii adevarului. Astfel, sustinerea intimatului ca a solicitat petentei verificarea contorului va trebui confirmata sau nu pe baza oricarei probe legale, se vor asculta martorii propusi de petenta si intimatul si se va dispune efectuarea unei experize energetice, care sa stabileasca deteriorarile contorului si consumul care ar putea fi înregistrat prin folosirea normala a consumatorilor mentionati în nota de constatare, care va fi apoi comparat cu consumul înregistrat de contor.

Fata ce cele ce preced, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedura penala, Tribunalul a admis recursul, a casat în totalitate sentinta recurata, iar în baza art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedura penala, a admis plângerea petentei, a desfiintat rezolutia atacata si a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmaririi penale împotriva intimatului pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 85 alin. 1 si 2 din Legea nr. 13/2007.