Anulare Hotarâre a Consiliului Local privind încetarea raporturilor de munca – Încalcare a dispozitiilor art. 55 coroborate cu art. 58, 73 – 75 Codul Muncii

Sentinţă civilă 46 din 16.03.2005


Anulare Hotărâre a Consiliului Local privind încetarea raporturilor de muncă – Încălcare a dispoziţiilor art. 55 coroborate cu

art. 58, 73 – 75 Codul Muncii

Prin cererea înregistrată la Secţia contencios administrativ a Tribunalului, reclamanta Prefectura jud.Olt, a chemat în judecată Consiliul local S., pentru a se dispune anularea hotărârii nr. 9/29.03.2004, privind rezilierea contractului de muncă al Directorului Casei de Cultură S., deoarece au fost încălcate mai multe dispoziţii legale din legea nr. 53/2002 privind Codul muncii.

Numitul L.N., ce a fost încadrat cu contract individual de muncă ca Director la Casa de Cultură, subordonată Consiliului local, printr-o dispoziţie din 26.02.2004, emisă de Consiliul jud. Olt, a fost delegat să îndeplinească şi funcţia de Director adjunct al altei instituţii din subordinea acesteia, până la ocuparea prin concurs a postului. Susnumitul a formulat cerere de intervenţie în interesul reclamantei.

Prin Hotărârea Consiliului local contestată, se încetează contractul individual de muncă ala cestei persoane pe motiv, că, autoritatea emitentă nu este de acord cu cumulul de funcţii.

Prin sentinţa nr. 46 din 16 martie 2005, s-a admis acţiunea formulată de reclamantă cât şi cererea de intervenţie şi s-a anulat Hotărârea Consiliului local nr. 9/29.03.2004.

Cauza dedusă judecăţii a fost analizată sub aspectul respectării legii nr. 53/2002 privind Codul muncii, intervenientul fiind încadrat în muncă cu  contract individual încheiat cu pârâta, deci raporturi contractuale de muncă, iar actul administrativ contestat, respectiv o hotărâre a consiliului local dată în condiţiile legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, a atras competenţa materială a secţiei contencios administrativ, potrivit acestei legi, neavând relevanţă faptul că acest act a îmbrăcat forma unei decizii de dreptul muncii.

S-a stabilit că la emiterea actului administrativ, au fost încălcate dispoziţiile art. 55 coroborate cu art. 58, precum şi art. 73 - 75 din Codul muncii, care reglementează modalitatea de încetare unilaterală a contractului individual de muncă prin voinţa angajatorului, respectiv concediere, cât şi clauzele contractului de muncă, care prevedeau existenţa avizului Direcţiei de Cultură Olt, lipsa acestuia atrăgând nulitatea de drept a sancţiunii angajatorului.

Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de pârâtă.