Contopire pedepse. Infracţiuni concurente

Sentinţă penală 117/F/2008 din 31.07.2009


Drept penal.

Infracţiuni

3. Contopire pedepse. Infracţiuni concurente.

Petentul a comis infracţiunile pentru care i s-au aplicat pedepsele a căror contopire se cere la 14/15 ianuarie 2005 şi respectiv la 30 martie 2007, prima sentinţă de condamnare pentru vreuna dintre ele rămânând definitivă la 25 iulie 2007, deci în condiţiile concursului real de infracţiuni prevăzut de art. 33 lit. a C. pen.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., sent. nr. 117/F/2008, nepublicată)

Prin sentinţa penală nr. 272 din 3 martie 2008 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis cererea formulată de condamnatul U. D. şi s-a dispus contopirea în temeiul art. 36 alin. 2, art. 34 lit. a C.pen. a pedepsei de 5 ani şi 10 luni închisoare aplicată petentului prin sentinţa penală nr. 1408/2007 a Judecătoriei Arad cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 92/2007 a Tribunalului Arad dispunându-se ca petentul să execute pedeapsa cea mai grea, sporită cu o lună, deci 5 ani şi 11 luni închisoare.

Totodată, s-a menţinut liberarea condiţionată pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, s-a făcut aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a, b C.pen., s-a scăzut partea de pedeapsă deja executată, dispunându-se anularea mandatelor anterioare de executare a pedepsei şi emiterea unui nou mandat corespunzător sentinţei.

Prin decizia penală nr. 98/R din 13 mai 2008, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, s-a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, s-a casat în întregime sentinţa atacată, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, dispunându-se rejudecarea cauzei de tribunal, ca instanţă de fond, întrucât ultima sentinţă de condamnare rămasă definitivă este sentinţa penală nr. 92/2007 a Tribunalului Arad, astfel că în temeiul art. 449 C.pr.pen., competenţa materială de soluţionare a cererii revine Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine în fapt următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 1408/2007 a Judecătoriei Arad, definitivă la 25.07.2007 prin retragerea apelului declarat de inculpat, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută şi pedepsită de art. 211 alin. 2 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, faptă comisă la data de 30.03.2007.

Prin sentinţa penală nr. 92/2007 a Tribunalului Arad, definitivă la 27 august 2007 prin decizia penală nr. 150/A/2007 a Curţii de Apel Timiş, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte prevăzută şi pedepsită de art. 183 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a şi b Cod penal, definitivă la 27.08.2007, faptă comisă în data de 14/15 ianuarie 2005 .

Totodată, în temeiul art. 61 Cod penal s-a menţinut liberarea condiţionată pentru restul de 421 zile din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2097/2002 a Judecătoriei Arad.

Rezultă din cele de mai sus că petentul a comis infracţiunile pentru care i s-au aplicat pedepsele a căror contopire se cere la 14/15 ianuarie 2005 şi respectiv la 30 martie 2007, prima sentinţă de condamnare pentru vreuna dintre ele rămânând definitivă la 25 iulie 2007, deci în condiţiile concursului real de infracţiuni prevăzut de art. 33 lit. a C. pen.

Aşa fiind în baza art. 449 C.pr.pen. tribunalul va admite cererea de contopire a pedepselor formulată de condamnat şi în temeiul art. 36 alin.2, art. 34 lit. b C.pen., va contopi pedepsele de 5 ani şi 10 luni închisoare şi 5 ani închisoare aplicate acestuia prin sentinţele penale mai sus menţionate, în cea mai grea de 5 ani şi 10 luni închisoare.

Potrivit art. 61 C.pen. va menţine liberarea condiţionată pentru restul de 421 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2097/2002 a Judecătoriei Arad, făcând aplic. dispoziţiilor art. 71 raportat la art. 64 lit. a, b C.pen.

Conform art. 36 alin. 2 C.pen., se va scădea din pedeapsă partea deja executată de petent în perioada 13 mai 2005 - 5 mai 2006, reţinerea de 24 de ore din 30 martie 2007, precum şi arestul începând cu  31 martie 2007 la zi.

În fine, se va dispune anularea mandatelor anterioare de executare a pedepselor închisorii şi emiterea unui nou mandat corespunzător prezentei sentinţe (judecător Preda Liliana Elisabeta).