Plângere contravenţională. Competenţă. o.g. nr.44/1997

Decizie 274 din 12.09.2005


1.Plângere contravenţională. Competenţă.

O.G. nr.44/1997

Potrivit dispoziţiilor art.32 al.2 din OG nr.2/2001, plângerea

formulată împotriva unui proces-verbal  de contravenţie se depune la

agentul constatator care la rândul său are obligaţia s-o înainteze

judecătorului în a cărei circumscripţie a fost constatată contravenţia.

 Prin sentinţa civilă nr.2461/15.04.2005 a Judecătoriei Brăila

a fost admisă plângerea contravenţională formulată de  SC X SRL

împotriva procesului-verbal  de contravenţie emis de agentul

constatator Y.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că

petenta a fost amendată deoarece a încălcat dispoziţiile art.40 lit.a) din

OGR nr.44/1997 aprobată prin Legea nr.105/2000, constând în aceea că

autovehiculul -  nu a respectat prevederile caietului de sarcini al licenţei de

traseu şi anume că a plecat din Brăila la ora 3,00 a.m. şi nu la ora 5,oo

a.m. Autovehiculul a ajuns în Bucureşti la ora 8,30 a.m.. Aceste date au

fost luate de către organul de control din diagrama tahograf a

contravenientului.

Instanţa de fond a constatat că nu există contravenţie, toate

cele întâmplate datorându-se unei probleme tehnice.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs organul constatator

Y care o critică pentru nelegalitate.

Primul motiv de recurs se  referă la faptul că Judecătoria Brăila

nu era competentă să soluţioneze plângerea contravenţională.

Conform art.32 al.2 din OG nr.2/2001, plângerea formulată

împotriva  unui proces-verbal  de contravenţie se depune la agentul

constatator care la rândul său are obligaţia să înainteze judecătoriei în a

cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Recursul este fondat.

Contravenţia prevăzută de art.40 lit.a din OG nr.44/1997

"efectuarea de transporturi rutiere sau desfăşurarea de activităţi conexe

acestora fără licenţe sau cu licenţe cu valabilitatea expirată,  suspendate

sau anulate precum şi nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini,

anexe la acestea", putea fi sancţionată pe toată durata procesului dintre

cele două localităţi.

Competenţa teritorială stabilită prin art.32 al.2 din OG nr.2/2001

este exclusivă şi nu poate fi înlăturată de părţi sau instanţă.

Aşa fiind, Judecătoria Brăila a soluţionat plângerea contravenţională, în

urma sesizării prin declinare de competenţă, astfel că recursul formulat de

agentul constatator Y a fost admis ca fondat.