Obligatia de a face

Sentinţă comercială 231 din 11.04.2006


OBLIGATIA DE A FACE

Prin sentinta nr. 231/11.04.2007 s-a respins actiunea formulata de reclamanta A Bucuresti impotriva paratei ASOCIATIA A PAS – ca neintemeiata.

Sentinta a devenit irevocabila  prin respingerea apelului declarat de reclamanta A in contradictoriu cu ASOCIATIA A PAS – conform deciziei  170 pronuntata de Curtea  de Apel Craiova – Sectia Comerciala in dosar nr 8214/54/2006 si, respectiv, prin respingerea recursului declarat de reclamanta A impotriva deciziei 170/07.09.2006 a Curtii de Apel Craiova, conform deciziei  nr 607/08.02.2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr  8214/54/2006.

In urma incheierii contractului de vanzare-cumparare actiuni intre reclamanta, in calitate de vanzator si parata, in calitate de cumparator – reclamanta a vandut 70% din capitalul social al paratei,  cumparatorului incumbandu-i obligatia transmiterii in termen de 30 de zile de la data implinirii scadentei sau a solicitarii autoritatii a unui raport cu privire la modul respectarii clauzelor contractuale, ori, desi notificata,  obligatia nu s-a concretizat.

Respingerea actiunii reclamantei subzista in faptul ca  dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare – prin sentinta civila nr 901/06.12.1994 a Tribunalului Olt s-a autorizat functionarea SC A SA Brebeni – prin schimbarea formei de proprietate a capitalului social a SC A SA Brebeni, din proprietate de stat in proprietate privata, in prezent activele sale fiind vandute prin executare silita de catre A Bucuresti si lichidata de SC B SRL Craiova – conform sentintei nr 172/17.11.2003 si a sentintei nr 161/21.03.2005, pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul 72/F/2003.

Intrucat prin sentinta nr  161/21.03.2005, pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul 72/F/2003 s-a dispus inchiderea procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului a debitoarei SC A Brebeni SA, iar conform clauzei 7.3 din contractul de vanzare-cumparare incumba cumparatorului, ca si actionar majoritar - obligatia neaprobarii modificarii timp de 9 ani de la data semnarii contractului, a obiectului principal de activitate, respectiv a vanzarii intr-o perioada de noua  ani a bunurilor prevazute in anexa contractului,  s-a retinut in considerentele sentintei,  ca prin procesele –verbale de licitatie din 15.04.2003, 22.07.2003, 08.01.2004 si facturile fiscale s-a procedat la vanzarea activelor  sectia Milcov, sediul Brebeni, sectia Brebeni, sectia Coteana – active vandute de catre Comisia AVAB conform prevederilor OUG 51/1998 – privind valorificarea activelor bancare.

Prin raportare  la momentul instrumentarii contractului de vanzare cumparare 1994, clauza identificata  la pct 7.3 a fost respectata de parata, vanzarile avand loc la peste  noua ani de zile, existand in acest sens adresa APAPS catre parata, in sensul confirmarii platii integrale a pretului actiunilor, contractul de vanzare cumparare incetand de drept  prin ajungerea la termen