Furt calificat

Sentinţă penală 181 din 15.03.2012


Dosar nr. 251/317/2012  Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa penală Nr. 181/2012

Şedinţa publică de la 15 Martie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.M.

Grefier A.B.

Ministerul Public a fost reprezentat de  prim procuror C.C.din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …., jud. …

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul S.S.M., în prezent deţinut în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. G…,  trimis în judecată prin  rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria …. cu nr.3377/P/2011, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , faptă prevăzută şi pedepsită de art.208 ali.1 -209 alin.1 lit. a şi g c.p. cu aplicarea art.37 lit. a cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul S.S.M. asistat de avocat din oficiu B.I, lipsă fiind partea  vătămată G.G..

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, a fost luată o precizare inculpatului, depoziţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria … a expus starea de fapt şi  a solicitat schimbarea  încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inc.S.S.M., din infr. prev. şi ped de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a) g) cu aplic art.37 litera a  în infr. prev şi ped de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a) şi g)  cu aplic art.75litera c C.pen şi art. 37 litera a şi b cod penal, şi în  baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit a) şi g) cu aplic art.75litera c C.p  art. 37 literele a şi b cod penal, cu aplic. disp art.320 ind.1 alin.7 C.proc.pen., condamnă inculpatul S.S.M. la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare.

Avocat B. I. pentru inculpat nu s-a opus schimbării încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se reţină că a avut o conduită sinceră, că este cunoscut cu antecedente penale, în care sens să fie aplicate dispoziţiile art. 74, 76 Cod penal, iar pe cale de consecinţă pedeapsa să fie coborâtă sub minimul special prevăzut de lege.

Inculpatul S.S.M. a recunoscut  şi regretat săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis  în judecată şi îşi însuşeşte concluziile apărătorului său.

 

INSTANŢA

Deliberând, instanţa constată următoarele:

Prin încheierea nr. 28 din 28 decembrie 2011 pronunţată de Judecătoria … în dosar nr.4928/317/2011 a fost admisă propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria … a inculpatului S.S.M., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 ali.1 -209 alin.1 lit. a şi g c.p. cu aplicarea art.37 lit. a cod penal.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria …. cu nr.3377/P/2011, s-a reţinut în sarcina inculpatului că :

În  seara zilei de 27.12.2011, inculpatul S.S.M. ,împreună cu minorul V.V.A., în vârstă de 15 ani, s-au deplasat în curtea căminului - internat al Grupului Şcolar de Petrol Ţ., de unde au sustras o cabalină ce aparţinea părţii vătămate G.G., ce se afla priponită, după care au înhămat-o la căruţa ce aparţinea aceleaşi părţi vătămate şi au încărcat-o cu fier vechi, după care s-au deplasat în localitatea P.J, unde au fost depistaţi de organele de poliţie, după ce aceştia comercializaseră deja cantitatea de aproximativ 600 kg fier vechi.

În seara  zilei de  27.12.2011, numitul G.G. a  sesizat  organele de  poliţie prin SNUAU 112 cu privire la faptul  că autori neidentificaţi i-au sustras  o cabalină şi o căruţă aflate  în zona căminului  de  băieţi ai Grupului Şcolar de Petrol Ţ..

Numitul G.G. împreună cu martorul  asistent C.G., organele  de poliţie s-au deplasat  cu autoutilitara  pe tronsonul  Ţ. – P.J, pe o distanţă de  10 km, iar la poarta depozitului d e materiale refolosibile, aparţinând  SC D.C. SRL, l-au identificat pe inculpatul S.S.M.  şi pe  făptuitorul minor  V.V.A..

Cei doi se aflau  cu un atelaj  format dintr-o cabalină şi o căruţă  pe pneuri de  Dacia 1300, atelaj recunoscut  de numitul G.G. ca aparţinându-i.

Atât inculpatul cât şi făptuitorul minor au recunoscut că au sustras  atelajul întrucât aveau  de  transportat fier  vechi  în P.J. şi nu deţineau  nici-un mijloc  de  transport.

Calul şi căruţa  au fost restituite numitului G.G., încheindu-se  în acest sens  un proces verbal.

Aspectele  reţinute anterior au fost confirmate  de  martorul C.G. M., prezent atât în momentul depistării inculpatului, cât şi în momentul  în care acesta  a relatat cele  întâmplate, recunoscându-şi  faptele.

Totodată, numitul G.G. a declarat  că în cursul  zilei de  27.12.2011, inculpatul S.S.A. l-a rugat  să-i transporte cu căruţa proprietate  personală fier vechi  la un centru  de  recoltare, însă fiind refuzat , inculpatul a hotărât  să sustragă căruţa şi cabalina acestuia.

În cauză au fost întocmite un proces  verbal de cercetare la faţa locului, fiind efectuate fotografii judiciare, precum şi un proces  verbal de depistare.

Audiat  fiind, inculpatul a  recunoscut faptele, manifestându-şi  regretul sincer cu privire la infracţiunea săvârşită.

Având în vedere vârsta  minorului V.V.A.  s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la fapta săvârşită în vederea efectuării  expertizei medico legale  psihiatrice pentru stabilirea  discernământului.

Fapta inculpatului S.S.M. care, în seara zilei de 27.12.2011, împreună cu  făptuitorul minor V.V.A. s-a deplasat  în curtea  căminului – internat  al Grupului  Şcolar de  petrol Ţ., de unde au sustras  o cabalină şi o căruţă  aparţinând numitului  G.G. cu scopul de a transporta  fier vechi în localitatea P.J, întruneşte elementele  constitutive  ale infracţiunii de furt calificat prev.şi ped. de art.208 al.1 -209 al.1 lit.a şi g C.p. cu aplic.art.37 lit.a C.p.

Fapta minorului V.V.A., care, în seara zilei de 27.12.2011, împreună cu inculpatul  S.S.M.  s-a deplasat în curtea căminului – internat  al Grupului Şcolar de  petrol Ţ., de unde au sustras o cabalină şi o căruţă aparţinând  numitului G.G. cu scopul de a transporta  fier vechi în localitatea P. J., întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de  furt calificat  prev. şi ped.  d e art.208 al.1 -209 al.1 lit.a şi g C.p.

Însă, având  în vedere starea de arest  preventiv în care se află inculpatul, precum şi  necesitatea efectuării  expertizei  medico legale psihiatrice pentru stabilirea  discernământului,  s-a dispus disjungerea  cauzei  şi continuarea cercetărilor cu privire  la fapta săvârşită  de  făptuitorul minor.

Starea de fapt  expusă mai sus rezultă din  următoarele mijloace de probă: proces verbal de  cercetare la faţa locului şi planşe fotografice, proces verbal de  depistare, declaraţiile părţii vătămate, declaraţii inculpat, declaraţii  făptuitor, declaraţii martori.

Având în vedere  recuperarea prejudiciului  prin restituirea  atelajului părţii vătămate, aceasta din urmă  a  declarat că nu se constituie parte  civilă în cauză.

Prin încheierea nr. … din 28.12.2011, instanţa a dispus arestarea preventivă a inculpatului S.S.M. pe o durată de 29 zile, începând cu data 28.12.2011, până la data de 25.1.2012 .

În şedinţa publică din data de  16.02.2012 a fost audiat inculpatul  care a recunoscut şi regretat  săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată şi nu a solicitat  administrarea altor probe  decât cele  administrate  în baza urmăririi  penale şi a solicitat ca  judecarea  sa  să se facă în cazul procedurii prev.de art.320 indice 1 cod procedură penală, depoziţie consemnată  şi ataşată la dosar la fila  21.

La solicitarea instanţei la data de  14.03.2012 prin Serviciul Registratură al instanţei a înaintat alăturat  copia sentinţei  penale nr. …/25.11.2008, pronunţată în dosarul nr.11610/245/2008 al Judecătoriei I. privind pe inculpatul  S.S.M., însoţită  de  referat întocmit  d e Compartimentul  Executări Penale cu privire la data  şi modalitatea  rămânerii definitive  a  acesteia(filele 30-34).

În şedinţa publică din data de  15.03.2012 a fost audiat inculpatul  care a  arătat că nu propune  alte probe  în raport  de  noua încadrare  juridică a faptelor, depoziţie  consemnată şi ataşată la dosar la fila 35.

 Analizând  actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt,în  seara zilei de 27.12.2011, inculpatul S.S.M. ,împreună cu minorul V.V.A., în vârstă de 15 ani, s-au deplasat în curtea căminului - internat al Grupului Şcolar de Petrol Ţ., de unde au sustras o cabalină ce aparţinea părţii vătămate G.G., ce se afla priponită, după care au înhămat-o la căruţa ce aparţinea aceleaşi părţi vătămate şi au încărcat-o cu fier vechi, după care s-au deplasat în localitatea P.J., unde au fost depistaţi de organele de poliţie, după ce aceştia comercializaseră deja cantitatea de aproximativ 600 kg fier vechi.

În şedinţa publică din data de 16.02.2012,inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată,precizând că îşi însuşeşte probatoriul administrat în cursul urmăriri penale, solicitând totodată aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 c.p.p.

În drept,fapta inculpatul de a sustrage ,pe timp de noapte,împreună cu un minor, un bun aparţinând altei persoane, cu scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit a) g) cod penal.

Din extrasul de cazier judiciar al inculpatului, rezultă că acesta a săvârşit faptele deduse judecăţii în stare de recidivă postcondamnatorie, dar şi postexecutorie, astfel că, în baza art.334 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inc.S.S.M., din infr. prev. şi ped de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a) g) cu aplic art.37 litera a  în infr. prev şi ped de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a) şi g)  cu aplic art.75litera c C.pen şi art. 37 litera a şi b cod penal.

În baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit a) şi g) cu aplic art.75litera c C.p  art. 37 literele a şi b cod penal, cu aplic.disp art.320-1 alin.7 C.proc.pen.,urmează ca inculpatul să fie condamnat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare.

Va fi revocată  liberarea condiţionată a restului de pedeapsă rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală 3608/25.11.2008 a Judecătoriei I., respectiv 327 zile,potrivit sentinţei penale …/12.10.2011 a Judecătoriei A. pe care o contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

Se va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 28.12.2011 la zi şi menţine starea de arest a inculpatului.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 litera a) teza a – II - a şi litera b) Cod penal, pe durata prevăzută de art. 71 alin.2 c.p.

Ia act că partea vătămată nu se constituie în parte civilă în cursul procesului penal şi constată recuperat integral prejudiciul cauzat părţii civile. Obligă inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare statului,din care suma de 600 lei, reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu la urmărire penală şi judecată,va fi avansată anticipat din fondurile MJLC în contul Baroului G..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art.334 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inc.S.S.M., din infr. prev. şi ped de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a) g) cu aplic art.37 litera a  în infr. prev şi ped de art.208 alin.1-209 alin.1 lit a) şi g)  cu aplic art.75 litera c C.pen şi art. 37 litera a şi b cod penal.

Admite cererea inculpatului privind judecarea sa în cadrul procedurii instituite de art. 320 ind. 1 c.p.p.

În baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit a) şi g) cu aplic art.75litera c C.p  art. 37 literele a şi b cod penal, cu aplic. disp art.3201 alin.7 C.proc.pen.,  condamnă inculpatul S.S.M., fiul  lui V. şi D., născut la  data de  …, în B.i, cetăţean român, are 8 clase, stagiul militar satisfăcut,necăsătorit, fără copii, fără ocupaţie, cu antecedente penale, posesor  al C.P.  seria … nr….., emis de  SPCLEP A., CNP ……, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare.

Revocă liberarea condiţionată a restului de pedeapsă rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală …/25.11.2008 a Judecătoriei I., respectiv 327 zile,potrivit sentinţei penale 2803/12.10.2011 a Judecătoriei A. pe care o contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

Deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 28.12.2011 la zi şi menţine starea de arest a inculpatului.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 litera a) teza a – II - a şi litera b) Cod penal, pe durata prevăzută de art. 71 alin.2 c.p.

Ia act că partea vătămată nu se constituie în parte civilă în cursul procesului penal şi constată recuperat integral prejudiciul cauzat părţii civile. Obligă inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare statului,din care suma de 600 lei, reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu la urmărire penală şi judecată,va fi avansată anticipat din fondurile MJLC în contul Baroului G.

Cu drept de recurs.

Pronunţată azi, 15.03.2012, în şedinţă publică.

Preşedinte,

M.M.

Grefier,

A.B.

M.M. 03 Aprilie 2012-2 ex