Art.180 al.2 Cod penal

Sentinţă civilă 564 din 29.11.2012


Dosar nr Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 564/2012

Şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE I M

Grefier L V

Pe rol pronunţarea în cauza penală privindu-i pe inculpaţii D I şi D M, cu domiciliul în comuna, sat , judeţul, trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria X  pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau ale violenţe, prev. şi ped. de artr.180 al.2 Cod penal

Dezbaterile în cauză au avut loc la termenul din data de 27.11.2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 29.11.2012.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria X din data de 28.05.2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor D I şi D M pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

Ca stare de fapt s-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că prin plângerea adresată de partea vătămată Secţiei 8 Poliţie Rurală la data de 03.04.2012, acesta solicita tragerea la răspundere penală a inculpaţilor D I şi D M pentru fapta acestora de a-l lovi, pricinuindu-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale

În ziua de 16.03.2012 în jurul orelor 20,00 în timp de ce se afla în curtea martorului Ion Dumitru, cei doi inculpaţi l-au lovit cu pumnii şi picioarele în mod repetat, suferind leziuni în zona feţei, a gâtului, a abdomenului şi a  cutiei toracice, iar în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 22,00 -a prezentat la domiciliul martorilor B D şi B G care au solicitat de la SNUAU 112 o ambulanţă cu care a fost transportată la Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti unde i s-au acordat îngrijiri medicale fără  a fi internat în spital.

Ulterior, la data de 19.03.2012, partea vătămată s-a prezentat la S.M.L. Gorj unde a fost examinat din punct de vedere medico-legal, ocazie cu care i s-a eliberat certificatul medico-legal 253/19.03.2012.

Starea de fapt expusă în rechizitoriu a fost reţinută de procuror prin coroborarea următoarelor mijloace de probă:declaraţii inculpaţi, parte vătămată, martori, proces-verbal de cercetare la faţa locului,  certificat medico-legal.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de

 844,00 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea autosanitarei, asistenţa medicală şi transportul persoanei vătămate la Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 15.000 lei despăgubiri materiale şi 15.000 lei daune morale.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii, partea vătămată, martorii I D, B D şi B G.

La cererea instanţei s-a depus la dosar adresa  nr.2713/15.10.2012 de către TCIF SA Craiova, locul de muncă al părţii vătămate,privind relaţiile solicitate.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, atât pe parcursul cercetării judecătoreşti cât şi al urmării penale, instanţa reţine aceeaşi stare de fapt cu cea expusă în rechizitoriu:

 În data de 16.03.2012,  inculpaţii D I şi D M s-au aflau în curtea locuinţei martorului Ion Dumitru pentru a-l ajuta la secţionarea unui material lemnos, iar în jurul orelor 20,00 a intrat în curte partea vătămată pentru a-i solicita martorului I D să-l ajute a doua zi la anumite activităţi în gospodărie.

  În timp ce inculpaţii discutau cu martorul I D asupra plăţii muncii prestate, partea vătămată le-a recomandat celor doi să se mulţumească cu ceea ce le-a oferit partea vătămată, moment în care inculpaţii s-au năpustit asupra părţii vătămate, aplicându-i lovituri cu pumnii şi picioarele.

Urmare a loviturilor primite, partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din certificatul medico-legal nr.253/19.03.2012.

Faţă de starea de fapt reţinută, instanţa constată că fapta inculpaţilor de a-l  lovi pe partea vătămată, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale întruneşte atât sub aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alineat 2 Cod penal, pentru care inculpaţii urmează să fie condamnaţi.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpaţilor vor fi avute în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 alin.1 C.pen., respectiv dispoziţiile părţii generale a codului, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret, instanţa constată că inculpaţii au săvârşit infracţiunea lovire sau alte violenţe pentru care legiuitorul prevede pedeapsa închisorii de la o lună la 3 luni alternativ cu amenda.

Gradul de pericol social concret al faptei este ridicat ţinându-se seama de modul şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii precum şi de conduita inculpaţilor.

Astfel, în plină zi, nepăsându-le că ar putea fi observaţi de alte persoane, inculpaţii  au lovit-o, cu sălbăticie, în mod repetat pe partea vătămată provocându-i acestuia multiple leziuni în zona capului, ale braţelor şi antebraţelor, leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr mare de zile de îngrijiri medicale.

Edificatoare cu privire la violenţa comportamentului celor doi inculpaţi sunt declaraţiile martorilor Ion Dumitru care a relatat faptul că ,,inculpaţii au plecat după ce s-au săturat să-l lovească pe partea vătămată, acesta fiind plin de sânge pe faţă şi având o muşcătură pe obraz’’ şi Bălă Dumitru care a relatat că ,,personal nu am văzut un om care să fi fost lovit atât de rău’’.

Mai mult, inculpaţii sunt cunoscuţi în comunitate ca fiind persoane agresive, martorul Ion Dumitru declarând că nu a intervenit pentru a-l scăpa pe partea vătămată temându-se că cei doi îi vor lovi şi pe el.

De asemenea, pe parcursul procesului penal, inculpaţii a avut o atitudine nesinceră, schimbându-şi declaraţiile şi încercând să-şi justifice comportamentul prin presupusa activitate ilicită a părţii vătămate. Astfel, inculpatul D M a încercat minimalizeze contribuţia pe care a avut-o în agresarea părţii vătămate, precizând că fratele său a fost cel care i-a provocat leziunile părţii vătămate. D I nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de lovire.

Ambii inculpaţi au susţinut că partea vătămată i-ar fi provocat, acuzându-i că ar fi sustras găini de la oamenii din sat însă declaraţiile lor sunt contrazise de martorul I D, motiv pentru care instanţa va respinge cererea inculpaţilor de schimbare a încadrării juridice în sensul de a se reţine în favoarea lor provocarea.

Analizând ansamblul acestor considerente, instanţa apreciază că numai o pedeapsă privativă de libertate este aptă să îndeplinească scopul preventiv şi educativ al sancţiunii, cu atât mai mult cu cât ambii inculpaţi au mai fost anterior condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni cu violenţă. D M a  fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire la amendă penală, amendă pe care nu a achitat-o în timp ce D I a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală şi lovire.

În baza art. 180 alineat 2 Cod penal va condamna inculpatul D M,  la o lună

 închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a-II-a  şi b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care, în baza art.71 alin.2 C.pen. îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art.64 alin.1 litera a) teza a –II –a şi b) C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

.În baza art. 180 alienat 2 Cod penal va condamna inculpatul D I,  la o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a-II-a  şi b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care, în baza art.71 alin.2 C.pen. îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art.64 alin.1 litera a) teza a –II –a şi b) C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 lit.a) C.pen. va constata că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.436/25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr.2535/317/2012, definitivă prin nerecurare iar în bazat art.36 alin.2 raportat la art.34 alin.1 lit.d) C.pen. va contopi pedeapsa de o lună închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de opt sute lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr.436/25.09.2012 pronunţată de Judecătoria X în dosarul nr., definitivă prin nerecurare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de o lună închisoare.

Sub aspectul laturii civile a cauzei instanţa urmează să îi oblige pe inculpaţi la plata  a 2000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă şi să respingă cererea de acordare a despăgubirilor materiale.

În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa constată că partea civilă a suferit leziuni traumatice care au necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, acţiunea ilicită a inculpaţilor provocându-i suferinţe fizice şi psihice.

Aşa fiind, instanţa apreciază că acest prejudiciu va putea fi acoperit prin acordarea unei sume de bani în compensaţie, îl va obliga pe inculpaţi la plata sumei de 2000 lei către partea civilă, cu titlu de daune morale.

Instanţa urmează să respingă cererea de acordare a despăgubirilor materiale formulată de partea civilă ca nefondată, din probele administrate nerezultând că în urma acţiunii ilicite a inculpaţilor partea civilă a suferit un prejudiciu material.

De asemenea, instanţa îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 350 lei cu titlu de despăgubiri materiale către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg.-Jiu, reprezentând cheltuielile de spitalizare, zile de spitalizare, medicamente şi hrană, efectuate cu partea vătămată G I.

Va obliga inculpaţii la plata sumei de 844 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, plus dobânda legală aferentă până la plata integrală, reprezentând despăgubiri civile.

Va obliga fiecare inculpat la plata sumei de 413 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către partea vătămată F I

Va obliga fiecare inculpat la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul D M.

În baza art. 180 alineat 2 Cod penal condamnă inculpatul D M,  la o lună

 închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

În baza art. 71 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  alin.1 litera a) teza a -II –a şi b)  Cod penal.

În baza art. 180 alienat 2 Cod penal condamnă inculpatul D I,  la o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

În baza art. 71 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  alin.1 litera a) teza a -II –a şi b)  Cod penal.

În baza art.33 lit.a) C.pen. constată că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.436/25.09.2012 pronunţată de Judecătoria X în dosarul nr., definitivă prin nerecurare.

În bazat art.36 alin.2 raportat la art.34 alin.1 lit.d) C.pen. contopeşte pedeapsa de o lună închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de opt sute lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr.436/25.09.2012 pronunţată de Judecătoria X în dosarul nr.2535/317/2012, definitivă prin nerecurare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de o lună închisoare.

Obligă inculpaţii la plata sumei 2000 lei daune morale către partea vătămată F I.

Respinge cererea privind acordarea de despăgubiri materiale.

Obligă inculpaţii la plata sumei de 844 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, plus dobânda legală aferentă până la plata integrală, reprezentând despăgubiri civile.

Obligă fiecare inculpat la plata sumei de 413 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către partea vătămată F I

Obligă fiecare inculpat la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi partea vătămată şi de la comunicare pentru inculpaţi şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă.

Pronunţată în şedinţa publică din 29.11.2012

Preşedinte,

Grefier,

Red.I.M./tehnored L.V./2 ex/20.12.2012