Penal - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.) - continuarea judecăţii

Hotărâre 93 din 04.02.2010


I. Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara din 10.07.2002 emis in dosarul nr. 77/P/2001 si inregistrat la Judecatoria Timisoara in urma sesizarii instantei sub nr. 167492002 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatei CE, fiica lui Gheorghe si Dumitra, nascuta la 07.08.1962 in com. Vânjuleţ, jud.Mehedinti, CNP , domiciliata in com. , jud. Timis sub acuza savarsirii infractiunilor de  abuz in serviciu in forma calificata, prevazuta si pedepsita de art. 248¹ Cod penal si  folosire cu rea-credinta a creditelor de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia prevazuta si pedepsita de art. 272 alin.1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, constand in aceea ca:

- dupa ce s-a imprumutat in calitate de persoana fizica cu sumele de 106.800 DM si 5.000.000.000 ROL de la numitii Hamati Basel, administrator al  SC Basel Timcomp SRL Timisoara si de la fratele acestuia Hamati Haitham, in data de 22.06.2000, in calitate de director si administrator unic al SC Untim SA Timisoara, inculpata a vandut subevaluat imobilul din Timisoara, , jud. Timis apartinand societatii pe care o administra catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara - fapta retinuta la pct. 1 din Rechizitoriu;

- dupa ce s-a imprumutat in calitate de persoana fizica cu sumele de 106.800 DM si 5.000.000.000 ROL de la numitii Hamati Basel, administrator al  SC Basel Timcomp SRL Timisoara si de la fratele acestuia Hamati Haitham, in data de 10.11.2000 inculpata, in calitate de administor unic al SC Untim SA Timisoara a virat cu OP 176/10.11.2000 suma de 1.000.000.000 ROL catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara, reprezentand avans din pretul unor utilaje ce urmau a fi livrate catre SC Untim SA, fara acte justificative ale utilajelor si in lipsa unui contract scris incheiat intre parti - fapta retinuta la pct. 1 din Rechizitoriu;

- in data de 28.09.2000 inculpata, in calitate de administor unic al SC Untim SA Timisoara inculpata a vandut subevaluat imobilul din Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis apartinand societatii pe care o administra catre SC Eclipsa Shoes SRL- fapta retinuta la pct. 2 din Rechizitoriu;

- in data de 25.10.2000 in cadrul AGEEA SC Untim SA Timisoara inculpata a propus sa ii fie majorat salariul de administrator al acestei societati si a participat la vot, determinand adoptarea acestei masuri deoarece detinea 99,6% din capitalul social al SC Untim SA Timisoara desi avea interese contrare societatii, producand in acest fel daune SC Untim SA Timisoara - fapta retinuta la pct. 3 din Rechizitoriu;

- ulterior instrainarii imobilelor din Timisoara, str. , jud. Timis si Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis, in calitate de administrator unic al SC Untim SA Timisoara inculpata nu a constituit o comisie de casare si dezmembrare a mijloacelor fixe pendinte de aceste imobile si nu a intocmit procese-verbale cu privire la obiectele de inventar transferate odata cu imobilele; in perioada 23.03.2000-15.03.2001 inculpata a vandut deseuri feroase si neferoase catre SC Moticica SRL Timisoara la preturi mai mici decat cele contractate,

II. In ce priveste probatiunea si incidentele procedurale ivite pe parcursul judecarii cauzei

In faza de urmarire penala, conform actului de sesizare a instantei, s-au administrat urmatoarele probe si mijloace de proba:

- sesizarea Departamentului de Control al Guvernului nr. 7/15.02.2001 – vol I, f. 13 dup;

- sesizarea DGAIA Timis nr. 1120/12.03.2001  – vol I, f. 14 dup;

- sesizarea adresata Directiei Controlului Financiar Fiscal de actionari ai SC Untim SA Timisoara – vol III, f. 10-16 dup;

- contractul de vanzare-cumparare de actiuni TM65/15.06.1999 – vol I, f. 30-34 dup;

- acte aditionale la contractul de vanzare-cumparare de actiuni TM65/15.06.1999 – vol I, f. 35-38 dup;

- contracte de imprumut - vol I, f. 39-41 dup si vol III, f. 247 dup;

- contractul de vanzare-cumparare autentificat de BN Chis Marcut sub nr. 3469/22.06.2000 – cu privire la vanzarea imobilului din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis, vol I, f. 43 dup;

- contractul de vanzare-cumparare autentificat de BN Chis Marcut sub nr. 3734/06.07.2000 si anexe– cu privire la vanzarea imobilului din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis, vol I, f. 44-64 dup;

- contractul de vanzare-cumparare autentificat de BN Asociati din Sânnicolau Mare sub nr. 4727/28.09.2000 – cu privire la vanzarea imobilului din Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis -vol I, f. 65 dup;

- rapoartele din anul 1997 privind evaluarea imobilelor din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis si Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis apartinand SC Untim SA Timisoara;

- cerere din 01.06.2000 si documentatie anexa adresata de SC Untim SA Timisoara prin administrator unic CE catre Primaria Timisoara in vederea eliberarii certificatului de urbanism pentru demolarea cladirilor construite pe terenul din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis (fabrica de lactate si constructii anexe) si cerere din 11.05.2000 formulata de SC Path'Rout SRL Timisoara in vederea eliberarii certificatului de urbanism pentru construirea unui Supermarket Billa si documentatie aferenta - vol II, f. 1-166 dup

- expertize tehnice si contabile – vol V dup;

- documentatie privind privatizarea FPS Pas-Untim, vol IX dup;

- declaratii de inculpati -  vol I, f. 72-112 dup

- declaratii de martori -  vol I, f. 113-160 dup

- expertize tehnice si contabile – vol V dup.

In faza de judecata probele s-au administrat prin urmatoarele mijloace de proba:

• declaratia de inculpat (f. 19-21 dosar nr.16479/2002)

• declaratiile martorilor, administrate in dosarul nr. 16479/2002 al Judecatoriei Timisoara : Niculescu Calin Adrian (f. 27); Dobrician Alexandra  (f. 28); Pomuti Cristian (f.38 ); Zuberecz Eduard (f.39 ); Stoicanescu Ciprian (f.46); Alamorean Adrian (47); Melita Magdalena (f. 55); Suciu Viorel (f. 72); Campean Maria Lacramioara (f. 103); Lukacs Magdalena si Horon Iuliana (in conditiile art. 327 Cod de procedura penala, f.105); Popovici Dumitru (f. 135); Hamati Basel (f. 136, 137); Mihnea Constantin Celus (f.143); Martin Horia Constantin ( f. 153); Rossi Saulo ( f. 165); Percec Vasile (f. 166); Tolomey Marcel Andrei ( f. 179);

• inscrisuri: Contractul nr. 135/10.07.2000 si Contractul nr. 520/11.07.2000 si facturi anexe (f.278-278); oferte demolare constructii; inscrisuri depuse la dosarul cauzei de martorul Basel Hamati la dispozitia instantei (f. 449-467);

• expertiza tehnica imobiliara (f.282-300) si anexe (301-341), la care s-a formulat opinie separata de catre expertul Urlea Gheorghe Dan, motivata ulterior, in data de 21.06.2004;  s-au formulat obiectiuni de inculpata la expertiza tehnica imobiliara si anexe (353-362 si 364-368); a fost formulat raspuns la obiectiuni de catre experti (425-432; 434-437); prin incheierea de sedinta publica din 30.03.2005 (f.469) instanta a admis in parte obiectiunile formulate de inculpata la expertiza tehnica imobiliara, sens in care a dispus completarea opiniei separate a expertului Urlea Gheorghe Dan in ce priveste calculul valorii de piata a activului din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, respingand celelalte obiectiuni si in consecinta s-a formulat de catre referitul expert un raspuns (475-479);

• expertiza contabila si anexe (f.373-420).

Prin incheierea de sedinta din 29.06.2005 (f.564) instanta a respins cererea de efectuare a unei noi expertize imobiliare si obiectiunile formulate de inculpata la expertiza contabila  si depuse in sedinta publica din 08.06.2005 (f.485-558)

In sedinta publica din 12.05.2004, instanta din oficiu a invocat schimbarea incadrarii juridice a acuzei, respectiv din infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, prevazuta şi pedepsita de art. 248¹ Cod penal in infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta şi pedepsita de art. 214 alin. 2 Cod penal.

In sedinta publica din 02.06.2004, inculpata prin avocat a invocat schimbarea incadrarii juridice a acuzei, respectiv din infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, prevazuta şi pedepsita de art. 248¹ Cod penal in infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta şi pedepsita de art. 214 alin. 1 Cod penal.

Ambele propuneri de schimbare de incadrare au fost puse in discutia contradictorie a partilor, dispunandu-se solutionarea acestora odata cu fondul.

In sedintele publice din 20.11.2002 si 14.09.2005, inculpata a invocat neconstitutionalitatea unor dispozitii legale (art. 8 din Legea nr. 543/2002, respectiv art. 248¹ Cod penal si art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990) si a cerut sesizarea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii exceptiilor de neconstitutionalitate formulate, prima cerere fiind respinsa definitiv de instanta, iar a doua fiind admisa in recurs (f.592).

In urma sesizarii Curtii Constitutionale, exceptiile de neconstitutionalitate invocate de inculpata au fost respinse.

S-au formulat de catre inculpata 3 cereri de stramutare a judecarii cauzei,  primele doua respinse de ICCJ (f.590, 597), iar ultima admisa (f. 679).

In urma admiterii cererii de stramutare, a fost format dosarul nr. 2437/320/2006 al Judecatoriei Targu-Mures, solutionat prin sentinta penala nr. 687/03.05.2007 prin care s-a declinat competenta materiala de solutionare catre Tribunalul Mures. Intrucat Tribunalul Mures si-a declinat competenta de solutionare catre Judecatoria Targu-Mures, conflictul negativ de competenta a fost solutionat de Curtea de Apel Targu-Mures prin decizia penala 242/R/23.05.2007, stabilindu-se competenta de solutionare in favoarea Judecatoriei Targu-Mures.

In urma pronuntarii regulatorului de competenta s-a format dosarul nr. 606/43/2007 al acestei instante, solutionat prin sentinta penala nr. 204/14.02.2008, prin care s-a dispus restituirea cauzei la parchetul de pe langa Curtea de Apel Targu-Mures pentru refacerea urmaririi penale.

Hotararea a fost casata integral de Tribunalul Mures prin decizia penala nr.529/R/16.10.2008, dispunandu-se trimiterea cauzei pentru continuarea judecatii primei instante, Judecatoria Targu-Mures.

III. Din analiza probelor administrate in faza urmaririi penale si in cea de judecata si in limita sesizarii, instanta retine urmatoarele:

1. In fapt:

1.1. In data de 12.03.1999 a fost avizata favorabil de FPS numirea inculpatei in functie de administrator unic al SC Untim SA Timisoara (f. 81 vol III dup) iar ulterior inculpata a fost desemnata in aceasta functie, in acest sens fiind modificat statutul acestei societati prin actul aditional autentificat sub nr. 3657/30.06.1999, inregistrat in 16.07.1999 la ORC Timis.

In data de 22.04.1999 inculpata este votata presedinte al Consiliului de administratie al Asociatia Pas-Untim, fiind modificat in acest sens statutul asociatiei prin Actul Aditional autentificat sub nr. 2426/07.05.1999 si sentinta civila nr. 332/25.05.1999 a Tribunalului Timis  (f. 64-68 vol III dup), inculpata avand subscrise in vederea cumpararii un numar de 9.136.879 actiuni din totalul de 9.265.437.

In data de 27.05.1999, inculpata, in nume propriu, imprumuta de la numitul Hamati Haitham, administrator al SC Basel Timcomp SRL suma de 51.800 DM, echivalent al sumei de 425.000.000 ROL, garantand imprumutul cu actiunile subscrise prin Asociatia Pas-Untim (39,40 vol I dup si 246 vol III dup).

Prin Contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. TM/65/15.06.1999, FPS a cesionat catre Asociatia Pas-Untim reprezentata de inculpata in calitate de presedinte al Consiliului de administratie un numar de 9.265.437 actiuni cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare, reprezentand 64,461 % din valoarea capitalului social subscris al SC Untim SA, achitandu-se de catre cumparator la data semnarii suma de 410.551.513 ROL si ramanand de achitat un rest din avansul de 20 % din pret in suma de 2.326.458.487 ROL pana la data de 15.08.1999, precum si un rest pret de 10.948.040.000. ROL in 5 rate anuale - ultima transa urmand a fi achitata in 15.06.2004.

In urma modificarii contractului prin acte aditionale succesive, termenul de achitare a sumei reprezentand rest avans neachitat a fost prelungit, stipulandu-se ca, contractul va fi desfiintat de drept, fara somatie, daca cumparatorul nu va achita suma respectiva pana la data de 29.10.1999, plus penalitati de intarziere.

In data de 08.10.1999 inculpata, in nume propriu, imprumuta de la numitul Hamati Haitham, administrator al SC Basel Timcomp SRL suma de 55.000 DM, echivalent al sumei de 500.000.000 ROL, garantand imprumutul cu actiunile subscrise prin Asociatia Pas-Untim (247 vol III dup).

La data de 18.10.1999 Asociatia Pas-Untim a achitat integral suma de 2.326.458.487 ROL (vol VIII dup, fila 133), ramanand neachitata suma de 397.330.017 lei, reprezentand penalitati de intarziere.

In data de 08.10.1999 inculpata, in nume propriu, imprumuta de la numitul Hamati Haitham, administrator al SC Basel Timcomp SRL suma de 55.000 DM, echivalent al sumei de 500.000.000 ROL, garantand imprumutul cu actiunile subscrise prin Asociatia Pas-Untim (246 vol III dup).

 In urma cesiunii de actiuni de catre stat prin FPS, la data de  03.03.2000 a fost modificat statutul SC Untim SA Timisoara de catre titularii dreptului de proprietate asupra actiunilor acesteia la acel moment: Asociatia Pas-Untim si actionarii in baza legii 55/1995 (dobanditori cu titlu gratuit ex lege ai actiunilor statului la societatile supuse privatizarii). In acest sens a fost stabilita structura actionariatului, cf. act aditional autentificat sub nr. 1403/03.03.2000 si inregistrat la ORC Timis in 09.03.2000: Asociatia Pas-Untim detinea 64,461% din capitalul social si respectiv actionarii in baza legii 55/1995, detineau restul de 35,359 % - filele 99-101 vol III dup. Deasemenea, la acel moment un numar de  7.412.350 de actiuni aflate in proprietatea Pas-Untim  erau gajate in favoarea FPS pana la plata integrala a pretului Contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. TM/65/15.06.1999 (rate plus penalitati) cf. fila 147 vol III dup.

In data de 01.06.2000 inculpata in calitate de reprezentant al SC Untim SA Timisoara a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism pentru demolarea constructiilor de pe terenul din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis apeland la proiectantul SC Path's Rout SRL Timisoara  (fila 16 vol II dup); anterior, in data de 11.05.2000, SC Path's Rout SRL Timisoara a solicitat in numele SC BILLA Construct Invest SRL eliberarea unui certificat de urbanism vizand acelasi imobil, pentru construirea unui supermarket BILLA.

In data de data de 22.06.2000, in calitate de director si administor unic al SC Untim SA Timisoara, inculpata a vandut un activ al acestei societati in lipsa unei hotarari a actionariatului,  respectiv imobilul din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis, constand in teren intravilan si constructii (fabrica de lapte) catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara,  pentru suma de 6.000.000.000 ROL.

Activul a fost evaluat in anul 1997 la suma de 10.194.234.00 ROL, (vol VI dup); la data vanzarii valoarea de piata a acestuia, tinandu-se ca era grevat de constructii ce urmau sa fie demolate era de 17.747.450.000 ROL; la data de 06.07.2000 SC Basel Timcomp SRL Timisoara a instrainat imobilul din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis catre SC BILLA Construct Invest SRL, cu constructii pentru suma de 20.764.000.000 ROL, obligandu-se sa demoleze constructiile pe cheltuiala sa.

1.2. In data de 10.11.2000, inculpata in calitate de reprezentanta a SC Untim SA a virat catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara suma de 1.000.000.000 ROL cu OP 176/10.11.2000.

Suma reprezenta avans din pretul unui utilaj ce urma a fi cumparat de la aceasta societate, utilaj pe care inculpata l-a vazut ulterior achitarii avansului impreuna cu numitul Suciu Viorel si care s-a dovedit necorespunzator tehnic.

Avansul a fost achitat de inculpata in lipsa unei hotarari a actionariatului societatii pe care o administra, in lipsa unui contract scris incheiat intre parti si fara acte justificative cu privire la  utilajul respectiv.

Din suma de 1.000.000.000 ROL au fost recuperate de societate 400.000.000 ROL.

1.3. In data de 28.09.2000 inculpata, in calitate de administor unic al SC Untim SA Timisoara a vandut un activ al acestei societati, respectiv imobilul din Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis catre SC Eclipsa Shoes SRL constand in teren intravilan si constructii (fabrica de lapte) catre SC Eclipsa Shoes SRL pentru suma de 1.190.000.000 ROL.

Activul a fost evaluat in anul 1997 la suma de 4.387.487.000 ROL, (vol VII dup). La data vanzarii valoarea de piata a imobilului era de 2.623.915.000 ROL – teren plus constructii.

1.4. In data de 25.10.2000 in cadrul AGEEA SC Untim SA Timisoara inculpata a propus sa ii fie majorat salariul de administrator al acestei societati si a participat la vot, determinand adoptarea acestei masuri, deoarece detinea 99,6% din capitalul social al SC Untim SA Timisoara, fara sa fie cu ocazia votarii masurii in exercitiul atributiilor de administrator al  SC Untim SA sau in administrarea bunurilor acesteia.

1.5. Ulterior instrainarii imobilelor din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis si Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis, in calitate de administrator unic al SC Untim SA Timisoara inculpata nu a constituit o comisie de casare si dezmembrare a mijloacelor fixe pendinte de aceste imobile si nu a intocmit procese-verbale cu privire la obiectele de inventar transferate odata cu imobilele, o parte neprecizata dintre acestea fiind vandute de catre inculpata sub forma de deseuri feroase si neferoase mai multor societati, printre care si SC Moticica SRL Timisoara.

1.6. Din punct de vedere al laturii subiective, instanta deduce din circumstantele reale ale savarsirii faptelor constituind acuza ca inculpata a actionat de fiecare data urmarind producerea rezultatului, asadar apreciaza ca fiecare dintre acestea au fost savarsite de inculpata cu intentie directa, in conditiile art. 19 alin. 1 lit.a Cod penal.

1.7. Pentru  a retine aceasta situatie de fapt instanta s-a intemeiat pe:  inscrisuri; expertiza tehnica imobiliara efectuata in instanta, considerand ca metodele comparatiei prin bonitate in cazul imobilului din Timisoara si a costurilor in cazul imobilului din Sannicolaul Mare, in lipsa vanzarii in zonele respective a unor imobile comparabile sunt cele mai adecvate, cu atat mai mult cu cat este indiscutabil ca imobilul din Timisoara a fost vandut la o valoare mai mare cu aproximativ 3 mild lei vechi decat pretul stabilit de expert, iar costul demolarii constructiilor a fost avut in vedere la realizarea expertizei in raport de oferte concrete cu privire la respectivul imobil; declaratiile martorilor Suciu Viorel, Mihnea Constantin Celus, Martin Horia Constantin.

Instanta a inlaturat declaratiile inculpatei potrivit carora imobilelel din Timisoara au fost vandute la valoarea reala in conditiile in care societatea era silita sa vanda pentru ca inregistra pierderi, deoarece nu se coroboreaza cu alte fapte sau imprejurari care rezulta din ansamblul probelor administrate in conditiile art. 69 Cod de procedura penala, ci numai cu declaratiile martorilor Hamati Basel si Rossi Saulo, pe care deasemenea le–a indepartat ca nesincere, fiind persoane interesate in cauza in acelasi sens cu inculpata, iar Hamati Basel fiind cercetat pentru fapte de coruptie conexe intr-un alt dosar.

Deasemenea instanta a inlaturat din motive procedurale declaratia martorului Percec Vasile si nu si-a intemeiat concluziile pe celelalte declaratii de martor din cauza, apreciind ca nu sunt utile solutionarii acuzei, in principal fiind declaratii ale organelor de control fiscal cu privire la cele constatate cu ocazia verificarii societatii,  sau cu privire la operatiuni bancare efectuate de inculpata in numele societatii  neretinute de acuza prin Rechizitoriu.

Instanta a inlaturat si expertiza contabila efectuata in cauza, avand ca obiectiv stabilirea prejudiciului ocazionat bugetului de stat de catre inculpata, deoarece a avut in vedere o alta situatie decat cea retinuta de instanta si anume ca SC Untim SA era o societate privata si a folosit metode si acte normative aplicabile societatilor cu capital de stat; mai mult decat atat, raspunsurile la obiective asa cum au fost formulate constau in aprecieri de competenta exclusiva a judecatorului.

1.8. Din continutul redactatarii, fata de prevederile art. 263 Cod de procedura penala, instanta retine ca acuza nu a vizat decat fapte ale inculpatei ulterioare privatizarii integrale a societatii si nu legalitatea modului in care inculpata a dobandit dreptul de proprietate asupra actiunilor subscrise in cadrul procesului de privatizare prin Asociatia Pas-Untim, nefiind formulata nici o acuza cu acest continut.

In acest sens, in continutul actului de sesizare se retine ca la data de 02.04.2001, asadar ulterior consumarii ultimului act de abuz in seviciu in forma calificata de care inculpata a fost acuzata „capitalul privat reprezenta 51,928 %..” „..iar diferenta de 48,072 % reprezenta actiunile cumparate de Pas-Untim, care nu au fost achitate – creditor gajist fiind FPS ..” asadar era vazuta ca fiind in proprietatea statului.

2. In drept:

Art. 248 Cod penal „Abuzul in serviciu contra intereselor publice: „Fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin care acesta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu inchisoare dela 6 luni la 5 ani.

Art. 248¹ Cod penal „Abuzul in serviciu in forma calificata: „Daca faptele prevazute in art....248 au consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare dela 5 la 15 ani siinterzicerea unor drepturi”.

Art. 250 Cod penal „ fapte savarsite de alti functionari: Dispozitiile art. 246-250 privitoare la functionarii publici se aplica si celorlalti functionari, in acest caz maximul pedepsei reducandu-se cu o treime.”

Art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, devenit in urma republicarii din 2004 art. 272 pct. 2, cu acelasi continut: „ Se pedepsese cu inchisoare dela 1 la 3 ani ...administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care foloseste cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect”.

Art. 214 Cod penal „ Gestiunea frauduloasa: Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii ori conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acestor bunuri, se pedepseste cu inchisoare dela 6 luni la 5 ani

Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoarea dela 3 la 10 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava...”.

 3. In concret:

3.1. In ceea ce priveste incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpata a fost trimisa in judecata, instanta apreciaza ca nu se pune problema incadrarii acestora in infractiunea de abuz in serviciu prevazuta de art. 248 si 248 ind.1 Cod penal, deoarece la data savarsirii inculpata nu era angajata unei societati de stat sau publice, capitalul SC Untim SA Timisoara fiind integral privat. Astfel, la momentul instrainarii imobilului SC Untim SA Timisoara era o societate pe actiuni al carei capital social se afla integral in proprietate privata, aceasta stare de fapt devenind opozabila din 09.03.2000, cand a fost inregistrata la ORC modificarea actelor constitutive ale societatii in urma vanzarii actiunilor detinute de stat prin FPS.

In acest sens, contractul Contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. TM/65/15.06.1999 prin care s-a finalizat privatizarea societatii nu a fost desfiintat sau constatat desfiintat de drept de nici o instanta judecatoreasca.

Mai mult decat atat, contractul asa cum a fost modificat succesiv prevedea aceasta posibilitate numai daca avansul, nu si penalitatile calculate la acesta, nu ar fi fost achitat in termenul convenit – art.5.1. lit.b din contract; or, la data de 18.10.1999 Asociatia Pas-Untim a achitat integral suma de 2.326.458.487 ROL reprezentand avans din pret stabilit contractual si nemodificat, asadar inainte de expirarea termenului acordat in acest scop, care in urma prelungirilor succesive expira in 29.10.1999 - ramanand neachitata numai suma de 397.330.017 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pentru neplata avansului in termenul stabilit initial.

In acelasi sens, faptul ca la acel moment un numar de  7.412.350 de actiuni aflate in proprietatea Pas-Untim  erau gajate in favoarea FPS pana la plata integrala a pretului Contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. TM/65/15.06.1999 (rate plus penalitati) nu are semnificatia ca statul si-a pastrat calitatea de proprietar al acestora, ci din contra, ca nemaifiind proprietar FPS este creditor al pretului iar creanta sa este garantata.

In concluzie, intrucat la momentul tranzactiei societatea in numele careia a actionat in exercitiul atributiilor de serviciu nu era o societate de stat sau publica ci o societate integral cu capital privat, instanta apreciaza ca nu se poate pune problema de abuz in serviciu.

Intrucat de fiecare data inculpata a actionat in calitate de administrator al SC Untim SA, cu ocazia administrarii bunurilor acesteia si este acuzata ca a cauzat asfel prejudicii, instanta apreciaza ca incadrarea juridica corecta este generic aceea de gestiune frauduloasa, prevazuta de art. 214 alin.1, 2 Cod penal, deoarece infractiunea de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea prevazuta de art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata este subsidiara si absorbita natural in concret in infractiunea de gestiune frauduloasa

De asemenea, instanta apreciaza ca nu se pune problema unei rezolutii infractionale unice, fiind vorba despre fapte decalate substantial in timp si diferite ca natura.

In concluzie, incadrarea juridica corecta este aceea de gestiune frauduloasa, prevazuta de art. 214 alin.1, 2 Cod penal, respectiv 5 infractiuni distincte savarsite in concurs real, care se va particulariza in privinta fiecareia in mod concret in urma analizarii probelor, in cele ce uirmeaza.

3.2. Fapta inculpatei din data de data de 22.06.2000 cand,  in calitate de director si administor unic al SC Untim SA Timisoara a vandut subevaluat un activ al acestei societati (fabrica de lapte din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis, constand in teren intravilan si constructii) catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara, in lipsa unei hotarari a actionariatului,  pentru suma de 6.000.000.000 ROL desi imobilul valora la acel moment 17.747.450.000 ROL (asa cum era grevat de constructii ce urmau sa fie demolate) pagubind astfel cu rea-credinta societatea cu capital integral privat pe care o administra cu suma de 11.747.450.000 ROL, in scopul de a dobandi un folos material din diferenta de pret si de a se recompensa fata administratorul cumparatoarei, numitul Hamati Haitham de la care imprumutase suma de 925.000.000 ROL, intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de gestiune frauduloasa prevazute si pedepsite de art. 214 alin.2 Cod penal.

In acest sens, instanta a apreciat ca actiunile inculpatei nu pot fi justificate de o simpla inabilitate in afaceri, ci reprezinta acte de administrare facute cu intentie in dauna societatii administrate si in interes personal, inclusiv in compensatie fata de administratorii SC Basel Timcomp SRL, corespunzator art. 214 alin. 2 Cod penal, justificat de urmatoarele:

- diferenta dintre pretul de vanzare si valoare imobilului este foarte mare, 11.747.450.000 ROL;

- faptul ca imediat ulterior vanzarii, societatea cumparatoare a revandut imobilul la un pret si mai mare, de 20.764.000.000 ROL catre un alt cumparator,  SC BILLA Construct Invest SRL;

- faptul ca anterior primei instrainari catre SC Basel Timcomp SRL inculpata practic a cerut autorizatia de demolare direct pentru cumparatorul ulterior si apreciat ca real, SC BILLA Construct Invest SRL, apeland la aceeasi societate, SC Path's Rout SRL Timisoara, care a obtinut autorizatia pentru SC BILLA in urma unei cererii de autorizare de asemenea anterioara primei vanzari; 

- faptul ca inculpata se imprumutase anterior vanzarii de 925.000.000 ROL (de la Hamati Haitham) si recunoaste ca s-a imprumutat de alte 4.000.000.000 ROL (de la Hamati Basel, care contesta acest fapt) de la administratorii societatii cumparatoare, fara sa restituie sumele respective.

3.3. Fapta inculpatei din data de 10.11.2000, cand in calitate de reprezentanta a SC Untim SA a virat catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara suma de 1.000.000.000 ROL, reprezentand avans din pretul unui utilaj necorespunzator tehnic in scopul achizitionarii acestuia, in lipsa unui contract scris incheiat intre parti, fara a dispune de documentatia tehnica a utilajului si fara o verificare prealabila a acestuia, pagubind astfel cu rea-credinta societatea cu capital integral privat pe care o administra cu suma de 600.000.000. ROL intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de gestiune frauduloasa, prevazute si pedepsite de art. 214 alin. 1 Cod penal.

In acest sens instanta a apreciat ca avansul achitat in baza unei simple intelegeri verbale nediscutata in cadru societar (chiar daca fata de valoarea scriptica a activelor societatii nu era obligata la aceasta) si fara verificarea prealabila a conformitatii utilajului este prea mare in  conditiile in care SC Untim SA avea o situatie financiara precara (fiind silita la vanzarea activelor pentru a supravietui potrivit spuselor inculpatei) pentru a fi justificata de o simpla culpa a inculpatei, fiind vorba despre intentia sa de a favoriza societatea administrata de creditorii sai personali, martorii Hamati.

De asemenea, instanta a apreciat ca incident alin. 1 al art. 214 alin. 1 Cod penal deoarece nu sunt probe ca fapta inculpatei in favoarea SC Basel Timcomp SRL Timisoara a avut ca mobil un eventual reglaj al relatiilor cu acestia nerezolvat cu ocazia vanzarii fabricii de lapte in urma cu 5 luni, reglaj care sa ii profite direct si concret sau a fost un simplu reflex al acestei situatii, care nu i-a profitat direct.

3.4. Fapta inculpatei din data de 28.09.2000 cand, in calitate de administor unic al SC Untim SA Timisoara a vandut subevaluat un activ al acestei societati (fabrica de lapte din Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis catre SC Eclipsa Shoes SRL constand in teren intravilan si constructii) catre SC Eclipsa Shoes SRL pentru suma de 1.190.000.000 ROL, desi imobilul valora la acel moment 2.623.915.000 ROL pagubind astfel cu rea-credinta societatea cu capital integral privat pe care o administra cu suma de 1.433.915.000 ROL, in scopul de a dobandi un folos material din diferenta de pret intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de gestiune frauduloasa, prevazute si pedepsite de art. 214 alin. 2 Cod penal.

Instanta a apreciat pentru a retine starea de fapt mentionata ca diferenta dintre pretul de vanzare si valoare imobilului a fost extrem de mare, de 1.433.915.000 ROL si ca nu poate fi justificata de o simpla inabilitate in afaceri a inculpatei (propusa de stat director la cel mai mare producator de lapte din Timisoara la acel moment) putand fi explicata doar prin insusirea de catre aceasta a unei parti din diferenta de pret in interes personal, corespunzator incadrarii juridice prev. de art. 214 alin. 2 Cod penal.

3.5. Fapta inculpatei din data de 25.10.2000, cand in cadrul AGEEA SC Untim SA Timisoara a propus sa ii fie majorat salariul de administrator al acestei societati si a participat la vot, determinand prin ponderea actiunilor detinute adoptarea acestei masuri, nu este prevazuta de legea penala deoarece cu ocazia votului inculpata a actionat in calitate de actionar, direct sau ca mandatar altor actionari, fara a se fi aflat insa in exercitiul atributiilor de administrator al  SC Untim SA, sau de facto in administrarea bunurilor acesteia.

Instanta apreciaza ca actiunile inculpatei pot reprezenta un delict civil in dauna SC Untim SA Timisoara, prin incalcarea art. 125,126 din Legea nr. 31/1990, care o obligau sa se abtina de la vot intr-o problema care o interesa personal si in privinta careia exista conflict cu societatea, care urma sa ii plateasca un salariu mai mare, in masura in care sunt indeplinite si celelalte conditii ale raspunderii civile.

Cu toate acestea, analiza indeplinirii conditiilor raspunderii civile declictuale excede limitelor sesizarii, acuza vizand in acest caz comiterea infractiunii de gestiune frauduloasa  prev si ped de art. 214 alin. 2 Cod penal, incadrare pe care instanta o retine deoarece majorarea salariului s-a facut in scopul ca inculpata sa dobandeasca un folos material.

3.6. Faptele inculpatei in calitate de administrator unic al SC Untim SA Timisoara de a nu a constitui o comisie de casare si dezmembrare a mijloacelor fixe apartinand fabricilor de lapte din Timisoara si Sannicolaul Mare vandute in 22.06.2000 si 28.09.2000, de a nu intocmi procese-verbale cu privire la obiectele de inventar transferate odata cu imobilele si de a vinde o parte neprecizata dintre acestea ulterior vanzarii activelor sub forma de deseuri feroase si neferoase mai multor societati, printre care si SC Moticica SRL Timisoara nu constituie din punct de vedere al continutului obiectiv al laturii obiective infractiunea de gestiune frauduloasa, prev si ped de art. 214 alin. 2 Cod penal, incadrare pe care instanta o retine deoarece nu sunt probe ca inculpata a actionat in scopul dobandirii unui folos material.

Astfel, la data operatiunilor societatea administrata de inculpata era in intregime cu capital privat si administratorul nu avea obligatia de a constitui comisii casare, imobilele au fost vandute impreuna cu mijloacele fixe si nu s-a probat ca inculpata a vandut sub pretul real eventualele mijloace fixe nepredate.

In concluzie, din coroborarea tuturor probelor administrate in cauza, instanta retine ca:

-  fapta inculpatei din data de data de 22.06.2000 cand,  in calitate de director si administor unic al SC Untim SA Timisoara a vandut subevaluat un activ al acestei societati (fabrica de lapte din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17, jud. Timis, constand in teren intravilan si constructii) catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara pagubind astfel cu rea-credinta societatea cu capital integral privat pe care o administra cu suma de 11.747.450.000 ROL, in scopul de a dobandi un folos material din diferenta de pret si de a se recompensa fata administratorul cumparatoarei, numitul Hamati Haitham de la care imprumutase suma de 925.000.000 ROL exista, constituie infractiunea de gestiune frauduloasa, prev si ped de art. 214 alin. 2 Cod penal si a fost savarsita de inculpata, motiv pentru care, in temeiul art. 345 alin. 2 C.proc.pen, o va condamna pe aceasta;

- fapta inculpatei din data de 10.11.2000, cand in calitate de reprezentanta a SC Untim SA a virat catre SC Basel Timcomp SRL Timisoara suma de 1.000.000.000 ROL, reprezentand avans din pretul unui utilaj necorespunzator tehnic in scopul achizitionarii acestuia, in lipsa unui contract scris incheiat intre parti, fara a dispune de documentatia tehnica a utilajului si fara o verificare prealabila a acestuia, pagubind astfel cu rea-credinta societatea cu capital integral privat pe care o administra cu suma de 600.000.000. ROL exista, constituie infractiunea de gestiune frauduloasa, prev si ped de art. 214 alin. 1 Cod penal si a fost savarsita de inculpata, motiv pentru care, in temeiul art. 345 alin. 2 C.proc.pen, o va condamna pe aceasta;

- fapta inculpatei din data de 28.09.2000 cand, in calitate de administor unic al SC Untim SA Timisoara a vandut subevaluat un activ al acestei societati (fabrica de lapte din Sânnicolau Mare, str. Garii, nr. 8, jud. Timis catre SC Eclipsa Shoes SRL constand in teren intravilan si constructii) catre SC Eclipsa Shoes SRL pentru suma de 1.190.000.000 ROL, desi imobilul valora la acel moment 2.623.915.000 ROL pagubind astfel cu rea-credinta societatea cu capital integral privat pe care o administra cu suma de 1.433.915.000 ROL, in scopul de a dobandi un folos material din diferenta de pret exista, constituie infractiunea de gestiune frauduloasa, prev si ped de art. 214 alin. 2 Cod penal si a fost savarsita de inculpata, motiv pentru care, in temeiul art. 345 alin. 2 C.proc.pen, o va condamna pe aceasta;

- fapta inculpatei din data de 25.10.2000, cand in cadrul AGEEA SC Untim SA Timisoara a propus sa ii fie majorat salariul de administrator al acestei societati si a participat la vot, determinand prin ponderea actiunilor detinute adoptarea acestei masuri nu este prevazuta de legea penala motiv pentru care, in temeiul art. 345 alin. 3 C.proc.pen, o va achita pe aceasta de sub acuza;

- faptele inculpatei in calitate de administrator unic al SC Untim SA Timisoara de a nu a constitui o comisie de casare si dezmembrare a mijloacelor fixe apartinand fabricilor de lapte din Timisoara si Sannicolaul Mare vandute in 22.06.2000 si 28.09.2000, de a nu intocmi procese-verbale cu privire la obiectele de inventar transferate odata cu imobilele si de a vinde o parte neprecizata dintre acestea ulterior vanzarii activelor sub forma de deseuri feroase si neferoase mai multor societati, printre care si SC Moticica SRL Timisoara nu intrunesc pe latura obiectiva elementele constitutive ale infractiunii de gestiune frauduloasa, prev si ped de art. 214 alin. 2 Cod penal deoarece lipseste elementul material al laturii obiective.

3.7. Din punct de vedere procedural, dat fiind specificul cauzei in care vointa societatii se putea exprima numai prin intermediul manifestarii de vointa a inculpatei, instanta apreciaza ca sesizarea Parchetului facuta indirect de catre un grup de actionari care a ajuns in final la Parchet (f. 10-16 vol III dup) satisface cerinta existentei plangerii prealabile a persoanei vatamate in ce priveste infractiunile de gestiune frauduloasa, prev si ped de art. 214 alin. 1 Cod penal retinute de instanta.

O alta interpretare exceda normei juridice, care are rolul de a oferi persoanei vatamate posibilitatea ca in cazul unor infractiuni minore sa aleaga daca sesizeaza organele competente in vederea tragerii la raspundere a faptuitorului si nu de a restrange sfera raspunderii acestuia in situatii atipice si insuficient reglementate, in concret constand in schimbarea de incadrare juridica de catre instanta cu ocazia deliberarii intr-o fapta pentru care este necesara plangerea prealabila pentru ca inculpatul sa raspunda, ulterioara modificarii art. 286 Cod de procedura penala de catre art I pct 145 din legea nr. 356/2006, in cadrul unui proces penal pentru care sesizarea instantei a fost mult anterioara acestei legi si pentru o infractiune supusa principiului oficialitatii.

3.8. In ce priveste individualizarea aplicarii pedepsei ce o va pronunta in privinta inculpatei, instanta va tine seama de dispozitiile partii generale ale Codului penal, de limitele de pedeapsa fixate pentru infractiunea in chestiune in partea speciala a acestuia, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

In privinta inculpatei, apreciind in concret gradul de pericol social al faptelor instanta retine un grad de pericol deosebit de ridicat al acesteia, rezultat din urmarea produsa respectiv valoarea extrem de mare a prejudiciului, de ordinul miliardelor de lei vechi.

In ce priveste persoana infractorului, instanta apreciaza ca  savarsirea infractiunii va tine cont ca inculpata ocupa o functie de mare raspundere de care s-a folosit in activitatea infractionala.

In ce priveste imprejurarile ce atenueaza raspunderea penala a inculpatei, instanta va retine in temeiul art. 74 alin.1 lit a Cod penal, circumstanta atenuanta reprezentata de conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale.

In concluzie,  luand in considerare si dispozitiile art. 76 alin1 lit. c si e Cod penalinstanta apreciaza ca aplicarea in privinta inculpatei a pedepselor de: 2 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa  in dauna SC Untim S.A. Timisoara din data de 22.06.2000,  retinuta la punctul 1 din Rechizitoriu; 5 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa  in dauna SC Untim S.A. Timisoara din data de 10.11.2000,  retinuta la punctul 1 din Rechizitoriu; 2 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa  in dauna SC Untim S.A. Timisoara din data de 28.09.2000,  retinuta la punctul 2 din Rechizitoriu sunt adecvate in concret tuturor exigentelor legii penale.

Totodata,  avand in vedere ca infractiunile au fost savarsite de inculpata in concurs real, instanta apreciaza ca se impune contopirea celor doua pedepse aplicate, in temeiul art. 33 lit. a Cod penal, raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal aplicarea pedeapsei celei mai grele in privinta inculpatei, in cuantum de 2 ani si 10 luni inchisoare,  aplicarea unui spor de 8 luni, reprezentand echivalentul pedepselor care nu se vor mai executa, pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni fiind apta in concret sa isi atinga scopurile de sanctiune si preventie pentru care este dispusa.

In ce priveste modalitatea de executare, fata de prejudiciul total cauzat prin cele 3 infractiuni retinute de instanta, in suma totala de aproape 14 mild lei vechi, fata gravitatea consecintelor atrase de faptele sale, instanta apreciaza ca se impune ca modalitate de executare a pedepsei rezultante, executarea efectiva, cu privare de libertate.

4. In ce priveste latura civila a procesului penal

In faza de urmarire penala Statul Roman prin DGFP Timis s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 33.849.982.569 lei si majorari de intarziere pana la data platii efective, reprezentand TVA si impozit pe profit suplimentare plus accesorii la acestea ocazionate de inculpata prin vanzarea subevaluata a activelor, vanzarea de deseuri sub pretul contractat, majorarea ilicita a salariului inculpatei, si alte aspecte neretinute in acuza: nevirarea la timp a sumelor de bani retinute in regim de retinere la sursa de catre societate din salariile angajatilor, cheltuieli de deplasare ale inculpatei etc - cf proces-verbal din 29.05.2001, filele 21-53 vol III dup.

Acesta si-a mentinut constituirea de parte civila in instanta – fila 9 dosar 16749/2002.

Intrucat statul roman la data faptelor reclamate nu mai era actionar la SC Untim SA administrata de inculpata, intrucat inculpata nu a fost cercetata pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, daca in urma infractiunilor constatate a fi fost savarsite de inculpata s-a produs indirect si un prejudiciu in dauna statului si care este cuantumul acestuia este de competenta instantei civile si nu a instantei penale, deoarece in prezentul proces penal statul roman nu are calitatea de persoana vatamata prin infractiune, in conditiile art.14 alin.2 Cod de procedura penala.

In concluzie, instanta apreciaza ca actiunea civila exercitata de Statului Roman, reprezentat legal prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si prin Directia Generala a Finantelor Publice Timis, este neintemeiata.

IV. Pentru toate aceste motive instanta, in baza art. 334 din Codul de procedura penal: va admite in parte sesizarea din oficiu si cererea formulata de inculpata, ambele avand ca obiect schimbarea incadrarii juridice a faptelor care au fost retinute prin rechizitoriu in sarcina inculpatei si va schimba  incadrarea juridica a faptelor retinute prin rechizitoriu in sarcina inculpatei CE din infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, prevazuta şi pedepsita de art. 248¹ Cod penal si infractiunea de folosire cu rea-credinta a creditelor de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, prevazuta si pedepsita de art. 266 pct 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, in 3 infractiuni de gestiune frauduloasa, prevazute şi pedepsite de art. 214 alin. 2 Cod penal, si 2 infractiuni de gestiune frauduloasa, prevazute şi pedepsita de art. 214 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

 In baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penala,  raportat la  art. 214 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal si a 76 alin.1 lit.c Cod penal, va condamna pe inculpata CE, fiica lui Gheorghe si Dumitra, nascuta la 07.08.1962 in com. Vânjuleţ, jud.Mehedinti, CNP 2620807253198, domiciliata in com. Dudeştii Noi, nr. 201, jud. Timis, fara antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa  in dauna SC Untim S.A. Timisoara din data de 22.06.2000,  retinuta la punctul 1 din Rechizitoriu.

 In baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penala,  raportat la  art. 214 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal si a 76 alin.1 lit. e Cod penal, va condamna pe inculpata CE, fiica lui Gheorghe si Dumitra, nascuta la 07.08.1962 in com. Vânjuleţ, jud.Mehedinti, CNP 2620807253198, domiciliata in com. Dudeştii Noi, nr. 201, jud. Timis, fara antecedente penale, la pedeapsa de 5 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa  in dauna SC Untim S.A. Timisoara din data de 10.11.2000,  retinuta la punctul 1 din Rechizitoriu.

In baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penala,  raportat la  art. 214 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal si a 76 alin.1 lit.c Cod penal, va condamna pe inculpata CE, fiica lui Gheorghe si Dumitra, nascuta la 07.08.1962 in com. Vânjuleţ, jud.Mehedinti, CNP 2620807253198, domiciliata in com. Dudeştii Noi, nr. 201, jud. Timis, fara antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa  in dauna SC Untim S.A. Timisoara din data de 22.06.2000,  retinuta la punctul 2 din Rechizitoriu.

In baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penala,  raportat la  art.11 pct. 2 lit.a Cod de procedura penala, coroborat cu art.10 alin.1 lit. b Cod de procedura penala, va achita pe inculpata CE, fiica lui Gheorghe si Dumitra, nascuta la 07.08.1962 in com. Vânjuleţ, jud.Mehedinti, CNP 2620807253198, domiciliata in com. Dudeştii Noi, nr. 201, jud. Timis, fara antecedente penale, de sub acuza savarsirii infractiunii de gestiune frauduloasa,  prevazuta şi pedepsita de art. 214 alin. 2 Cod penal in dauna SC Untim S.A. Timisoara,  retinuta la punctul 3 din Rechizitoriu.

In baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penala,  raportat la  art.11 pct. 2 lit.a Cod de procedura penala, coroborat cu art.10 alin.1 lit. d Cod de procedura penala, va achita pe inculpata CE, fiica lui Gheorghe si Dumitra, nascuta la 07.08.1962 in com. Vânjuleţ, jud.Mehedinti, CNP 2620807253198, domiciliata in com. Dudeştii Noi, nr. 201, jud. Timis, fara antecedente penale, de sub acuza savarsirii infractiunii de gestiune frauduloasa,  prevazuta şi pedepsita de art. 214 alin. 2 Cod penal in dauna SC Untim S.A. Timisoara,  retinuta la punctul 4 din Rechizitoriu.

In temeiul art. 33 lit. a Cod penal, raportat la art. 34. alin.1 lit.b Cod penal  va contopi pedepsele aplicate condamnatei, respectiv de: 2 ani si 10 luni inchisoare, 5 luni inchisoare, 2 ani si 10 luni inchisoare, aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 10 luni inchisoare, pe care o va spori cu 8 luni, inculpata urmand sa execute efectiv pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare.

In temeiul art. 88 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa cu inchisoarea aplicata inculpatei, perioada retinerii si arestarii preventive, incepand cu data de 03.06.2002 si pana in data de 19.06.2002,  inclusiv.

In temeiul art. 71 Cod. pen, art. 20 alin 2 din Constitutia Romaniei si art. 1 din Conventia EDO, va interzice inculpatei CE drepturile prevazute de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, de la data ramanerii definitive pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

In baza art. 357 alin.2 lit. c Cod de procedura penala, va revoca masura sechestrului asigurator dispus asupra bunurilor inculpatei prin incheierea de sedinta din 03.12.2003, pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosarul nr. 16749/2002, avand in vedere faptul ca societatea prejudiciata nu s-a constituit parte civila in cauza.

In baza art. 346 alin. 1 Cod de procedura penala, raportat la art. 14 Cod de procedura penala, va respinge ca neintemeiata actiunea civila formulata de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala si prin Directia Generala a Finantelor Publice Timis, in calitate de reprezentante ale Statului Roman.

In temeiul art. 191 alin. 2 din Codul de procedura penala, va obliga inculpata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in cauza, in cuantum total de 900 lei.