Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4037 din 04.05.2011


Dosar nr.705/318/2011 operator 2445

contestatie la executare 

ROMÂNIA

JUDECATORIA TG-JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 4037

Sedinta publica din 04.05.2011

Presedinte: BERCULESCU LUMINITA

Grefier : BARA ELENA

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 27.04.2011 privind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea M. F., în contradictoriu cu intimatii P. L., P.C. si BEJ BF,  având ca obiect contestatie la executare.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din 27.04.2011, fiind consemnata în încheierea de sedinta de la aceea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitatea partilor de a pune concluzii scrise a amânat pronuntarea la data de 04.05.2011, când a hotarât urmatoarele:

J U D E C A T A

Prin contestatia  înregistrata  pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 705/318/2011,  contestatoarea MF în contradictoriu cu intimatii P.L., P. C., si BEJ BF, a solicitat anularea formelor de executare emise de BEJ BF, prin care a fost somata sa lase în deplina proprietate si linistita posesie, un teren în suprafata de 212 mp., situat în Tg Jiu, str. AI Cuza, individualizat în raportul de expertiza întocmit de MA, NP si ID, conform sentintei civile nr. 926 din 10.02.2010 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 7823/318/2009, a procesului verbal din 27.12.2010 emis de acelasi BEJ, prin care a fost stabilite cheltuieli de executare în cuantum de 3178,80 lei, precum si împotriva executarii silite realizate în dosarul nr. 4711/E/2010. De asemenea, considera ca sunt necesare lamuriri cu privire la întinderea, întelesul si aplicarea titlului executoriu.

În motivarea contestatiei, s-a aratat ca prin sentinta mai sus mentionata a fost obligata sa lase în deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de 212 mp., situata în Tg Jiu, str. AI Cuza, nr. 4, teren individualizat în raportul de expertiza realizat de cei trei experti, de asemenea, instanta, a respins capatul de cerere privind obligatia de a face, respectiv obligatia de a ridica constructia existenta pe acest teren aflata în proprietatea sa.

Dezvoltând acest motiv, contestatoarea arata ca niciodata nu a refuzat sa lase în deplina proprietate si linistita posesie acest teren, creditorul fiind liber sa intre în posesia suprafetei de teren revendicat oricând doreste, posesie pe care de altfel nu o mai exercita începând cu anul 2002.

Apreciaza contestatoarea ca, creditorul nu poate fi pus fizic în posesie, întrucât din raportul de expertiza realizat în dosarul în care a fost pronuntata sentinta ce constituie titlu executoriu, se evidentiaza foarte clar ca terenul revendicat se afla sub constructie ( corp cladiri), ce s-a aflat în proprietatea sa ( actualmente societate comerciala), cei trei experti stabilind linia de hotar între proprietatea sa si proprietatea reclamantilor pe terenul aflat sub aceste constructii.

Arata contestatoarea ca sentinta nu poate fi practic pusa în executare, doar în ceea ce priveste cheltuielile de judecata, întrucât instanta de fond a respins capatul de cerere privind ridicarea acestei cladiri, respectiv corpurile C 4 si C5, din raportul de expertiza în suprafata de 264,5 mp., aceasta ramânând în continuare în proprietatea sa.

De asemenea, apreciaza contestatoarea ca stabilirea cheltuielilor de executare în cuantum de 3200 lei, sunt excesive si fara corespondent în complexitatea cauzei, mai ales datorita faptului ca nu s-a opus la executare, astfel ca solicita sa se micsoreze acest onorariu în raport de tabloul onorariilor minimale.

Contestatoarea, întemeiata pretentiile pe disp. art. 399 si 274 alin 4 C.p.c., referitor la reducerea cheltuielilor de executare, care în opinia acesteia, pot fi aplicate si executorilor judecatoresti.

În dovedirea cererii a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri.

La termenul de judecata din 30.03.2011, contestatoarea a precizat contestatia formulata initial, aratând ca aceasta vizeaza împrejurarea ca sentinta supusa executarii este susceptibila de executare doar în ceea ce priveste cheltuielile de judecata, întrucât pe întreaga suprafata de teren în litigiu revendicata, se afla o constructie, aspect ce rezulta fara putinta de tagada, din cuprinsul raportului de expertiza realizat de cei trei experti, Miu, Iordache si Nistor, contra celor consemnate în somatia de executare contestata, conform careia executorul judecatoresc arata faptul ca obiectul executarii îl reprezinta lasarea în deplina proprietate si linistita posesie a terenului în litigiu, obiect imposibil de îndeplinit, întrucât aceeasi instanta a respins capatul de cerere privind demolarea constructiei.

De asemenea, a formulat precizari si cu privire la cheltuielile de executare, aratând ca executorul judecatoresc a perceput cu titlu de cheltuieli de executare, prin proces verbal, un onorariu de 4000 lei, care nu este justificat raportat la complexitatea executarii silite si care încalca textul de lege ce impune în sarcina executorului judecatoresc, de a stabili un onorariu apropriat de limita maxima de 10% din valoarea creantei.

În concluzie, arata ca solicita sa se constate faptul ca sentinta instantei de fond ce constituie titlu executoriu nu este susceptibila de executare decât în ceea ce priveste cheltuielile de judecata, întelegând sa solicite si anularea procesului verbal de cheltuieli de executare si reducerea onorariului executorului judecatoresc în raport de disp. art. 37 alin 1 din Legea 188/2000.

S-a depus la dosar odata cu precizarea si copie a raportului de expertiza tehnica judiciara efectuata în dosarul în care a fost pronuntata sentinta civila nr. 926/2010, ce constituie titlu executoriu în prezenta cauza.

Analizând înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta retine ca prin sentinta civila nr. 926/10.02.2010, ce constituie titlu executoriu în prezenta cauza, a fost admisa în parte actiunea civila pentru revendicare si obligatie de a face formulata de reclamantii P.C. si P. C., decedat, mostenitor P. L., în contradictoriu cu pârâta MF, si obligata aceasta din urma sa lase în deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor, terenul în suprafata de 212 mp., situat în Tg Jiu, str. ..... jud. Gorj, individualizat în raportul de expertiza întocmit de expertii, MA, NP si ID, în anexa 4.

De asemenea, a fost respins capatul de cerere referitor la obligatia de a face si obligata pârâta sa plateasca reclamantilor suma de 4824 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Din considerentele titlului executoriu sentinta civila nr. 926/2010, reiese ca a fost admis capatul de cerere referitor la revendicare si respins capatul de cerere referitor la obligatia de a face, întrucât, ,,prin decizia nr. 720/02.06.2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, s-a retinut ca nu s-a facut dovada existentei unor constructii apartinând autorului pârâtei situate pe terenul în litigiu, expertiza efectuata în cauza evidentiind ca aceste constructii au fost edificate de catre unitatea de pompieri ce a avut sediul în aceasta locatie, în perioada 1958-1994,, .

Astfel, s-a retinut de catre instanta de fond în pronuntarea sentintei aspecte dezlegate de catre o alta instanta, respectiv Curtea de Apel Craiova, respectiv faptul ca nu s-a facut dovada existentei unor constructii apartinând pârâtei situate pe terenul în litigiu, fiind respinsa cererea reclamantilor privind demolarea acestor constructii de catre pârâta, însa a fost admisa actiunea în revendicarea terenului în suprafata de 212 mp., ce se afla situat sub aceste constructii.

Potrivit art. 399 C.p.c., împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare, se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

Pe calea contestatiei la executare nu se repune în discutie si nici nu se administreaza probe pentru a se combate situatia de fapt solutionata cu ocazia procesului de fond, nefiind posibil sa se schimbe fondul solutiei cuprinse în titlul executoriu, astfel ca instanta va verifica daca exista incidente la executare sau nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita însasi, sau la efectuarea oricarui act de executare de natura sa atraga sanctiunea anularii actului nelegal sau a executarii însasi.

În speta, contestatoarea invoca imposibilitatea punerii în executare a sentintei nr. 926/2010, ce constituie titlu executoriu, prin care a fost obligata sa lase în deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor PC si C, mostenitor PL, terenul în suprafata de 212 mp., situat în Tg Jiu, str. AI Cuza, motivat de faptul ca aceeasi instanta a respins capatul de cerere privind demolarea constructiei existenta pe terenul revendicat.

Analizând sustinerile contestatoarei în raport cu înscrisurile existente la dosarul cauzei, în opinia instantei contestatia este întemeiata în parte, doar în ceea ce priveste imposibilitatea executarii silite privind punerea în posesie nu însa si în ceea ce priveste formele de executare cu privire la cheltuielile de judecata care vor fii mentinute însa se va proceda la o reducere a onorariului executorului judecatoresc , care sa fie conform cu , Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 si de asemenea în concordanta cu Regulamentul de aplicare al L 188/2000 cu urmatoarele argumente;.

Într-adevar prin sentinta civila nr. 926/2010, ce constituie titlu executoriu în prezenta cauza, a fost obligata contestatoarea sa lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 212 mp., situata în Tg Jiu, str. AI Cuza, fiind respins totodata capatul de cerere referitor la obligatia de a face cu motivatia ca prin decizia nr. 720/2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, s-a retinut ca nu s-a facut dovada existentei unor constructii apartinând autorului pârâtei situate pe terenul în litigiu, expertiza efectuata în cauza de catre cei trei experti, N., I. si M., evidentiind ca aceste constructii nu au fost edificate de catre pârâta ci de catre unitatea de pompieri ce a avut sediul în aceasta locatie, în perioada 1958-1994.

Astfel, a fost obligata pârâta sa lase în deplina proprietate si linistita posesie un teren ce se afla sub constructiile C4 si C5, conform anexei 4 din raportul de expertiza, constructii care nu apartin pârâtei.

În aceste conditii,  desi prin natura sa aceasta hotarâre judecatoreasca este susceptibila de executare, este practic imposibil de a fi pusa în executare, atâta timp cât contestatoarea este pusa în situatia de a lasa în proprietate si linistita posesie un teren ce se afla sub o constructie care asa cum a retinut instanta nu a apartinut autorului pârâtei, prin urmare, atâta timp, cât nu exista instituita prin titlul executoriu si obligatia de ridicare a constructiilor ce se afla pe terenul pe care contestatoarea a fost obligata sa-l lase în deplina proprietate si linistita posesie, în opinia instantei creditorii obligatiei din titlu executoriu, sunt în imposibilitate de a executa hotarâre cu privire la revendicare, care presupune o deplina proprietate si linistita posesie, ceea ce în speta este imposibil de realizat.

Practic contestatoarea este imposibil, din punct de vedere fizic ,sa lase în deplina proprietate si linistita posesie creditorilor obligatiei terenul, atâta timp cât a fost respins capatul de cerere referitor la obligatia de a face, cu atât mai mult cu cât din considerentele sentintei ,ce constituie titlu executoriu, reiese ca argumentul pentru care a fost respins acest petit, este acela ca nu s-a facut dovada existentei unor constructii apartinând autorului pârâtei situate pe terenul în litigiu, expertiza efectuata în cauza evidentiind ca aceste constructii nu au fost edificate de catre pârâta sau autorul sau, ci de catre unitatea de pompieri ce a avut sediul în aceasta locatie.

În ceea ce priveste cheltuielile de executare, care de asemenea sunt contestate, instanta opineaza în sensul ca aceste cheltuieli exced Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 si de asemenea nu sunt în concordanta cu Regulamentul de aplicare al L 188/2000.

Referitor la aceste cheltuieli, nu sunt aplicabile disp. art. 274 C.p.c, care reglementeaza exclusiv posibilitatea instantei de a reduce onorariile avocatilor, ci sunt aplicabile disp. art. 55 alin 3 din Regulamentul de aplicare al L 188/2000, care prevede ca la stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care sa reflecte cheltuiala executorului judecatoresc, efortul intelectual, complexitatea si valoarea actului, precum si raspunderea executorului judecatoresc pentru actul îndeplinit, iar Ordinul nr. 2550/2006, prevede plafoane minim si maxime pâna la limita de 10% din creanta pusa în executare.

În speta, executorul a emis somatie , la data de 27.12.2010, pentru suma de 8002,80 lei , suma ce reprezinta cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare conform procesului verbal de cheltuieli din data de 27.12.2010,.

În procesul verbal de cheltuieli , din 27.12.2010, care constituie titlu executoriu conform art 371 C. pr. Civ  , este mentionata o alta  suma de cât cea din somatie , respectiv suma de 3178,80 lei, existând astfel o neconcordanta între cele doua acte de executare.

Se constata ca suma de 598 lei  perceputa de catre executor , drept onorariu pentru executarea creantei depaseste plafonul maxim  prevazut de Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 si de asemenea nu este în concordanta cu Regulamentul de aplicare al L 188/2000, unde se prevad anumite criterii care trebuie avute în vedere de catre executorul judecatoresc la stabilirea onorariului si care sa reflecte munca acestuia astfel ca raportat la suma de 4824, cat este prevazut în titlu ca reprezentând cheltuieli de judecata , onorariul maxim perceput de executor trebuia sa fie maxim 10% din aceasta suma , respectiv 482 lei.

Pentru motivele aratate va fi admisa în parte contestatia , anulate  formele de executare cu privite la punerea în posesie , vor fi mentinute formele de executare  cu privire la cheltuielile de judecata si va fi redus onorariul executorului judecatoresc  de la 3178,80 lei  la 482 lei urmând a fi anulate formele de executare corespunzator diferentei de suma

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite în parte contestatia la executare formulata de contestatoarea contestatoarea M. F., în contradictoriu cu intimatii P. L., P.C. si BEJ BF.

Anuleaza formele de executare cu privire la punerea în posesie.

Mentine formele de executare cu privire la cheltuielile de judecata, reducere onorariul executorului judecatoresc de la 3178,80 lei la 482 lei si anuleaza formele de executare corespunzator diferentei de suma.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 04.05.2011  la  Judecatoria Târgu-Jiu.

Presedinte,

LUMINITA BERCULESCU Grefier,

ELENA BARA

Red. LB

Tehnored. E.B. 23 Mai 2011- 6 ex.

1